intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập môn sức bền vật liệu

Chia sẻ: Nguyễn Dình Khôi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

317
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 Vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất, chuyển vi của các mặt cắt ngang của thanh chịu lực như hình.Bài 2 Cho hệ chịu lực như hình vẽ, các thanh AC, DF tuyệt đối cứng. Xác định chuyển vị thẳng đứng tại điểm D theo P, E, F, a, a.Bài 3 Cho h g m hai thanh AD và OH tuy t đ i c ng đ c treo b i các thanh đàn ệ ồ ệ ố ứ ượ ở hồi làm từ một loại vật liệu. Tinh ứng suất trong các thanh và độ dịch chuyển của điểm H. Cho P=qa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn sức bền vật liệu

  1. BÀI TẬP MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU Bài 1 Vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất, chuyển vi của các mặt cắt ngang của thanh chịu lực như hình. P.án (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 EF 2EF P P a a a 3a 2 EF 2EF 2P P 2a a a a 3 EF 2EF P 2P a 2a a a 4 2EF 1EF P P a 2a a a 5 EF 2EF 2P P a a 2a a 6 EF 2EF P P 2a a a a 7 EF 2EF P 3P a a 2a a 8 EF 2EF 2P P 3a a a a 9 3EF 2EF P 2P a a a a 10 EF 2EF 2P P a a 2a 2a Bài 2 Cho hệ chịu lực như hình vẽ, các thanh AC, DF tuyệt đối cứng. Xác định chuyển vị thẳng đứng tại điểm D theo P, E, F, a, α P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) EF EF 2EF EF EF 2EF EF 2EF EF 2EF (2) 2EF EF EF 2EF 2EF EF 2EF 2EF EF EF (3) 2EF EF EF 2EF 2EF EF 2EF 2EF EF EF 300 450 600 450 300 300 600 300 300 450 (4) (5 2P P P P 2P P P 2P P P
  2. Bài 3 Cho hệ gồm hai thanh AD và OH tuyệt đối cứng được treo b ởi các thanh đàn h ồi làm từ một loại vật liệu. Tinh ứng suất trong các thanh và độ dịch chuyển của điểm H. Cho P=qa P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) EF 2EF EF EF EF 2EF EF EF EF 2EF (2) EF EF 2EF EF EF EF EF EF EF EF (3) 2EF 2EF EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF EF (4) 2EF 2EF 2EF EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF (5) P 2P P P P P P P 2P P 300 300 450 300 300 450 300 300 300 300 (6) 450 450 450 300 450 450 450 300 450 450 (7) Bài 4 Xác định ứng suất trên mặt cắt ngang các thanh có môđun đàn h ồi E, di ện tích mặt cắt ngang F và chuyển vị của điểm đặt lực. P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) P P P P 2P 2P 2P 2P P P 600 300 600 450 600 300 600 450 600 450 (2)
  3. 300 300 600 450 300 300 600 450 450 300 (3) Bài 5 Thanh tuyệt đối cứng AB nối khớp tại A và gi ữ cân bằng b ởi các thanh (1), (2), (3) làm bằng thép. Xác định diện tích F tối thiểu đảm bảo hệ làm vi ệc an toàn, P=qa P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) EF 2EF EF EF EF 3EF 2EF 2EF 4EF 3EF (2) EF 2EF EF EF EF 3EF 2EF 2EF 4EF 3EF (3) EF 2EF EF EF EF 3EF 2EF 2EF 4EF 3EF (4) P P 2P 4P 3P 2P 2P 3P 4P 4P PHÂN NHÓM BÀI TẬP SBVL B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Nhóm 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  4. 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 0 0 0 0 11 2 4 5 7 12 3 5 7 9 13 1 4 6 8 4 14 1 4 3 5 15 3 3 4 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2