BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh Hung Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
251
lượt xem
59
download

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC MẠCH THUẬT TOÁN CƠ BẢN : 1.1 mạch trừ : R1=R2=R3=R5=1K R4=2K Các nguồn vào 1v : Sau khi tính toán ta có: ura = 2,5u3 − 2u1 − 2u2 Sau khi chạy chương trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

 1. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ:
 2. 1 CÁC MẠCH THUẬT TOÁN CƠ BẢN : 1.1 mạch trừ : R1=R2=R3=R5=1K R4=2K Các nguồn vào 1v : Sau khi tính toán ta có: ura = 2,5u3 − 2u1 − 2u2 Sau khi chạy chương trình ta có : ura =1,5v Đúng với tính toán. 1.2 mạch tích phân đảo : 1 RC = ura = − uv (t )dt R=100k C=100 µ F Uv=Sin2 π t (mv) ura = 0, 2π cos2π t (mv) Khi cho chạy thử ta có đồ thị 1.3 mạch vi phân : R=1K C=10 µ F Uv=Sin2 π t (mv) ura = −0, 02π cos2π t (mv) Chạy thử ta có: Nhận xét: Có sự lệch pha giữa ham sin và cos Biên độ đúng như tính toán
 3. 1.4 mạch khuếch đại đảo : uv = sin 2π t (mv) ura = −10sin 2π t(mv) Sau khi chạy thử ta có đồ thị Nhận xét: Biên độ đuungs như tính toán Về pha thì ngược pha hoàn toàn 1.5 mạch khuếch đại không đảo: uv = sin 2π t (mv) ura = 101sin 2π t (mv) Cho chạy chương trình ta có:
 4. Nhận xét: Biên độ đúng như tính toán gấp 101 lần Uv ura cùng pha với uV . 2 MẠCH FLIP-FLOP : 2.1 SFF đảo : Uv=10Sin2 π t (v) Vcc=14v U1 U1(POS_IP) OPAMP R1 1k R2 1k A B C D VEE=-14v R1=1K ,R2=1K =>Ura(max)=12v β =1/2. Cho chạy mô phỏng ta có đồ thị:
 5. Nhận xét: Xung ra đúng chu kì của hàm Sin, biên độ đúng. Xung ra không vuông hẳn có phần dốc do quá trình lật diễn ra lâu. 2.2 SFF không đảo : R2 100k U1 R1(1) R1 1k OPAMP R3 A 500 B C D Vcc=17v VEE=-17v R1=1K ,R2=100K =>Ura(max)=15v β =1/100 Up=11*1/100=0,11. Cho chương trình chạy ta có A) Uv=10Sin2 π t B) Uv=1+9Sin2 π t (v)
 6. C) Uv dạng xung : D) Uv=Cos2 π t (v) E) Uv=2+8Cos2 π t (v)
 7. Nhận xét : Xung ra đúng chu kì của hàm sin Biên độ đúng với tinh toán 3 MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANZITOR : 3.1 mạch CC : B1 15V R3 4.7k C1 Q1 2N3390 1 10mF C2 2 3 10mF A B (A) R5 R4 R2 5.6k 1k 10k C D ở chế độ một chiều ta có UE=7,5v =>UCE=15-7,5=7.5v Cho mô phỏng ta có: Chế độ xoay chiều : AU=0.996 AU U1 =>URA RUV Cho mô phỏng ta có
 8. Nhận xét : ở chế độ một chiều kết quả chạy đúng với tính toán ở chế độ xoay chiều cũng vậy cho ta hai đường xấp xỉ bằng nhau 3.2 mạch EC : Rng=500,R2=18K,R3=3,6K R4=240,R5=1K,Rt=1,5K B1 15V R2 R5 2 18k 1k 4 C3 10000nF C1 1 Q1 R1(1) R1 2N3390 500 10000nF C2 10000nF R3 R4 R6 3.6k 240 1.5k A B C D ở chế độ một chiều ta tính được : Uc=7,5 v ,UE=1,8v =>UCE=Vcc- Uc - UE =15-7,5-1,8=5,7v Cho chạy mô phỏng ta có: ở chế độ xoay chiều Uv=50Sin100 π t (mv) Cho chay mô phỏng ta có :
 9. Nhận xét: ở chế độ một chiều đúng với tinh toán ở chế độ xoay chiều ban đầu hơi lệch pha do bị nhiễu: 4 MẠCH TẠO XUNG: 4.1 mạch tạo xung vuông không đối xứng: B2 B1 10V 5V R1 5k U1 8 4 3 VCC R Q 7 DC R2 U1(Q) 5 10k CV GND 2 6 TR TH C1 C2 1 555 150nF 10nF A B C D R1=5k ,R2=10k,C=0,15 µ F Vcc=5 => t p t 0.5ms , tn t 1ms =>T=1.5ms Chạy mô phỏng ta có : Chu kì sau khi chạy mô phỏng xấp xỉ bằng 1,5ms 4.2 mạch tạo xung vuông đối xứng :
 10. B2 B1 10V 5V R1 2.1k U1 8 4 3 VCC R Q 7 DC R2 U1(Q) 5 1k CV GND 2 6 TR TH C1 C2 1 555 150nF 10nF A B C D R1=2,1k ,R2=1k,C=1,5 µ F Vcc=5 tn t 1ms , t p t 1ms =>T=2ms Cho chạy mô phỏng ta có : Nhận xét: Chu kì khi chạy thu được đúng với chu kì đã tính : 4.3 mạch tạo xung tam giác đối xứng: R1=2,1k , R2=1k C=1,5 µ F tn t 1ms , t p t 1ms =>T=2ms
 11. B2 B1 10V 5V R1 2.1k U1 8 4 3 VCC R Q 7 DC R2 5 1k CV GND 2 6 TR TH 1 C1 C2 1 555 1500nF 10nF A B C D Khi mô phỏng ta được đồ thị : Nhận xét : Chu kì xung tam giác đúng như tính toán T=2ms 4.4 mạch tạo xung tam giac không đối xứng: R1=5k ,R2=10k,C=0,15 µ F Vcc=5 => t p t 0.5ms , tn t 1ms =>T=1.5ms B2 B1 10V 5V R1 5k U1 8 4 3 VCC R Q 7 DC R2 5 10k CV GD 2 6 N TR TH 1 1 C1 C2 555 150nF 10nF Chạy mô phỏng ta có :
 12. Nhận xét : Dựa vào đồ thị ta thấy kết quả đúng như tính toán : 5 MẠCH HIỆU CHỈNH 5.1 mạch hiệu chỉnh PI 45 Gc ( p ) = (1 + 0,5 p )(1 + 0, 01 p ) C1 R2 100k 5000nF U1 R1(1) R1 180k OPAMP Hàm truyền hệ kín là : 45 W ( p) = (1 + 0,5 p)(1 + 0, 01 p ) + 225 =>ta có mạch 50 => Go ( p ) = − , sau khi cho qua bộ khuếch đảo ta có p(1 + 0, 01 p ) 50 Go ( p ) = p(1 + 0, 01P)
 13. Gs = 5 Hàm truyền: 50 W( p ) = (1 + 0, 01 p ) + 250 Khi cho tin hiệu vào là Uv=1mv ta có đồ thị Ura Khi cho tin hiệu vào là Uv= 0,1 2 Sin100 π t ta có đồ thị Ura Quá trình quá đọ trước khi hiệu chỉnh : Quá trình quá đọ sau khi hiệu chỉnh
 14. Nhận xét : Sau khi hiệu chỉnh ở quá trình quá độ mất giao động: 5.5 Mạch hiệu chỉnh PID 45 GC ( p) = (1 + 0,1 p )(1 + 0, 2 P)(1 + 0, 01P ) Hàm truyền hệ kín 45 W ( p) = (1 + 0,1 p )(1 + 0.2 p )(1 + 0, 01 p ) + 225 CV C2 RF 11k 2000nF 9000nF U1 R1(1) R1 100k OPAMP =>ta có mạch
 15. 50 Go ( p ) = − sau khi cho qua bộ khuếch đảo ta có p (1 + 0, 01P ) 50 Go ( p ) = p(1 + 0, 01P) Gs = 5 =>hàm truyền sau khi hiệu chỉnh 50 W( p) = (1 + 0, 01 p) + 250 Khi cho tin hiệu vào là Uv=1mv ta có đồ thị Ura Khi cho tin hiệu vào là Uv= 0,1 2 Sin100 π t ta có đồ thị Ura Quá trình quá đọ trước khi hiệu chỉnh :
 16. Quá trình quá đọ sau khi hiệu chỉnh : nhận xét : sau khi hiệu chỉnh quá trình quá độ không biến thiên theo đường cong .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản