intTypePromotion=1

Báo cáo thí nghiệm vật lý đại học

Chia sẻ: Khoa CNTT DTU D15TMT | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:15

0
850
lượt xem
96
download

Báo cáo thí nghiệm vật lý đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHẢO SÁT CẶP NHIỆT ĐIỆN – XÁC ĐỊNH SUẤT NHIỆT ĐIỆN ĐỘNG. Vật lý còn được xem là ngành khoa học cơ bản bởi vì các định luật vật lý chi phối tất cả các ngành khoa học tự nhiên khác. Điều này có nghĩa là những ngành khoa học tự nhiên như sinh học, hóa học, địa lý học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thí nghiệm vật lý đại học

 1. 1 Báo cáo thí nghiệm vật lý đạ i h ọ c
 2. 2 MỤC LỤC BÀI 1: KHẢO SÁT CẶP NHIỆT ĐIỆN – XÁC ĐỊNH SUẤT NHIỆT ĐIỆN ĐỘNG......................... 3 Xác nhận của thầy giáo ......................................................................................................................... 3 I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ................................................................................................................... 3 II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM .................................................................................................................... 3 Xác nhận của thầy giáo ......................................................................................................................... 5 I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ................................................................................................................... 5 II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM .................................................................................................................... 5 Đồ Thị:.................................................................................................................................................... 5 Đồ thị: ..................................................................................................................................................... 7 Xác nhận của thầy giáo ......................................................................................................................... 8 I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ................................................................................................................... 8 II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM .................................................................................................................... 8 I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ................................................................................................................. 11 II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM .................................................................................................................. 11
 3. 3 BÀI 1: KHẢO SÁT CẶP NHIỆT ĐIỆN – XÁC ĐỊNH SUẤT NHIỆT ĐIỆN ĐỘNG Xác nhận của thầy giáo I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Bảng 1: - Milivônkế điện tử: Thang đo: …………………….mV,cấp chính xác = ……......(%) : Thang đo: ……………………(° ), Độ chính xác ∆ = ………..(° ) - Nhiệt kế dầu - Nhiệt kế hiện số : Thang đo: …………………...(° ), Độ chính xác ∆ = ………..(° ) Nhiệt độ đầu nóng của cặp nhiệt T1(° ), Nhiệt độ cặp lạnh của cặp nhiệt là T2(° ), Suất điện động E(mV). Khi đun nóng Khi để nguội T2 = ……….(° ) T2 = ……….(° ) T1(° ) T1(° ) E(mV). E(mV). 30 95 35 90 40 85 45 80 50 75 55 70 60 65 65 60 70 55 75 50 80 45 85 40
 4. 4 90 35 1. Vẽ đồ thị E = E(T1) 2. Nhận xét đồ thị: a) Dạng đồ thị ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) Giao điểm của đồ thị với trục hoành tại ……………….cho biết………………….. ……………………………………………………………………………………… c) Giao điểm của đồ thị với trục tung tại………………….cho biết………………….. ……………………………………………………………………………………… 3. Xác định hằng số cặp nhiệt dựa trên đồ thị E = E(T) a)Tính giá trị trung bình C Gọi ∝ là góc nghiêng của đoạn thẳng OA so với trục hoành ta có: ∁= . ∝ = = …………………………………………(mV/ ° ) () ( ) Trong đó k là tỉ số của hai đại lượng tỷ lệ xích trên trục tung và tỷ lệ xích trên trục hoành. b) Tính sai số ∆ : = ∝ C= ∆ ∆ ∆ 1+∆ 2 = + 1− 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… c)Viết kết quả phép đo hằng số cặp nhiệt điện:
 5. 5 C = C ±∆ =………………………… … … … . ±…………………………………… Bài 2: NGHIỆM CỦA CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN.XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ PLANCK Xác nhận của thầy giáo I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 1.Bảng 1: Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của các tế bào quang điện chân không: Hiệu điện thế Cường độ dòng Hiệu điện thế Cường độ dòng TT TT điện điện 1 0 9 4.0 2 0.5 10 4.5 3 1.0 11 5.0 4 1.5 12 6.0 5 2.0 13 7.0 6 2.5 14 8.0 7 3.0 15 9.0 8 3.5 16 10.0 Đ ồ T h ị: …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………
 6. 6 …………………………………… 2.Bảng 2:Nghiên cứu định luật dòng quang điện bão hòa: Vị trí r (cm) Cường độ dòng Vị trí r(cm) Cường độ dòng TT TT điện điện 1 40 7 28 2 38 8 26 3 36 9 24 4 34 10 22 5 32 11 20 6 30 12 18 Đồ thị: ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………. ………………………………… …………………………………. 3.Bảng 3: Đo hiệu điện thế cản và xác định hằng số Planck Kính lọc sắc Tần số v(Hz) Hiệu điện thế cản TT Bước sóng (nm) Uc(v) Đỏ 1 2 Vàng Lục 3 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………........
 7. 7 Đồ thị: …………………………………. ………………………………….. …………………………………. …………………………………. ………………………………….. ……………………………………. 4.Tính hằng số Planck và công thoát của electron theo phương trình Einstein:hv=A+Euc. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………............................................................................................
 8. 8 Bài3:KHẢO SÁT SỰ NHIỄU XẠ CỦA CHÙM TIA LASER QUA CÁCH TỬ PHẲNG XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG CỦA TIA LASER Xác nhận của thầy giáo I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM A. Khảo sát sự phân bố cường độ sáng trong ảnh nhiễu xạ laser: Bảng 1: - Độ chính xác của thước panme: …………………………………(mm) - Độ chính xác của milivonkế điện tử:……………………………(mV) X(mm) U(mV) X(mm) U(mV) X(mm) U(mV) X(mm) U(mV)
 9. 9
 10. 10 Vẽ đồ thị: ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… B. Xác định bước sóng của chùm laser: Bảng 2: Chu kỳ cách tử phẳng : d = …………………………….(mm) - Độ chính xác của thước Panme:………………………..(mm) - Tiêu cự của thấu kính hội tụ: f =………………………..(mm) - Độ chính xác của thước milimet :……………………….(mm) - ∆( ) () ∆ ( ) Lần đo a(mm) 1 2 3 TB 1.Tính sai số phép tương đối của phép đo ∆ ∆ ∆ ∆ = + + = =……………………………………..=………………… 2.Tính giá trị trung bình của phép đo: =. =…………………………………………=………………………( ) . 3.Tính sai số tuyệt đối của phép đo: ∆ = . =……………………………………….=……………………………( ) 4.Viết kết quả của phép đo:
 11. 11 = ± ∆ =……………………………..±…………………………………( ) Bài 4:KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA DIODE VÀ TRANSISTOR Xác nhận của thầy giáo I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ II.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM A.Khảo sát các đặc trưng vôn-ampe I = f(U) của Diode: Bảng 1: Um =………………..(V); =…………………..(%) THANG ĐO It =…………….(mA); =………………(%) 1 In=……………..( ) ; =……………….(%) 2 Chiều U(V) thuận I(mA) Chiều U(V) nghịch I(mA) Vẽ đồ thị: ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………. ………………………………. ………………………………..
 12. 12 B.Khảo sát đường đặc trưng Ic = f(Ib) của Transistor: Bảng 2: Um =………………..(V); =…………………..(%) THANG ĐO I1 =…………….(mA); =………………(%) 1 I2=……………..( ) ; 2=……………….(%) Ib=5 Uce(V) Ic(mA) Ib=10 Uce(V) Ic(mA) Ib=15 Uce(V) Ic(mA) Ib=20 Uce(V) Ic(mA) Vẽ đồ thị Ic=f(Ib): …………………………………. ………………………………….. …………………………………… ………………………………… ……………………………………. ………………………………….. ……………………………………
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2