intTypePromotion=1

Câu hỏi đánh giá

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
192
lượt xem
14
download

Câu hỏi đánh giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng câu hỏi đánh giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi đánh giá

  1. C AÂ U HOÛ I ÑAÙ N H GIAÙ Ñieàu Yeâu caàu/caâu hoûi Keát quaû Ghi chuù khoaûn YES/NO/NA Ghi chuù: YES: phuø hôïp; NO: khoâng phuø hôïp; NA khoâng aùp duïng Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2