intTypePromotion=3

Câu hỏi đánh giá

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
189
lượt xem
14
download

Câu hỏi đánh giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi đánh giá

  1. C AÂ U HOÛ I ÑAÙ N H GIAÙ Ñieàu Yeâu caàu/caâu hoûi Keát quaû Ghi chuù khoaûn YES/NO/NA Ghi chuù: YES: phuø hôïp; NO: khoâng phuø hôïp; NA khoâng aùp duïng Trang: 1
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản