intTypePromotion=3

Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học và Tâm lý y học

Chia sẻ: Phan Cảnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
265
lượt xem
25
download

Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học và Tâm lý y học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trình bày và phân tích định nghĩa “Hoạt động tâm lý”? Cơ sở giải phẫu và sinh lý của nó. 2. Trình bày và phân tích khái niệm “ý thức”. Lấy ví dụ minh họa. 3. Trình bày các đặc điểm của ý thức? 4. Phân tích định nghĩa và vai trò của chú ý? 5. Trình bày các thuộc tính của chú ý? 6. Cảm giác là gì? Trình bày các đặc điểm và bản chất xã hội của cảm giác? 7. Trình bày các quy luật của cảm giác? Nêu những ví dụ thể hiện các quy luật này trong cuộc sống?...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học và Tâm lý y học

  1. Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học và Tâm lý y học Đối tượng: Sinh viên Y3 ĐK, YHCT, RHM, YHDP Năm học: 2012-2013 Trình bày và phân tích định nghĩa “Hoạt động tâm lý”? Cơ sở giải phẫu và 1. sinh lý của nó. 2. Trình bày và phân tích khái niệm “ý thức”. Lấy ví dụ minh họa. 3. Trình bày các đặc điểm của ý thức? 4. Phân tích định nghĩa và vai trò của chú ý? 5. Trình bày các thuộc tính của chú ý? 6. Cảm giác là gì? Trình bày các đặc điểm và bản chất xã hội của cảm giác? 7. Trình bày các quy luật của cảm giác? Nêu những ví dụ th ể hiện các quy lu ật này trong cuộc sống? 8. Tri giác là gì? Phân tích các đặc điểm của quá trình tri giác? L ấy ví d ụ minh họa? Trình bày các quy luật của tri giác và nêu những ví dụ th ể hiện các quy luật 9. này trong cuộc sống? sánh sự giống và khác nhau giữa cảm giác và tri giác? Trình bày vai trò 10. So của cảm giác, tri giác đối với đời sống con người và liên h ệ v ới ho ạt động y tế? 11. Phân tích định nghĩa trí nhớ? 12. Trình bày sự quên? bày và phân tích định nghĩa tư duy, các loại tư duy? 13. Trình 14. Trình bày các đặc điểm đặc trưng của tư duy? bày và phân tích định nghĩa tưởng tượng, các loại tưởng tượng? 15. Trình 16. So sánh sự giống và khác nhau giữa tư duy và tưởng tượng? Nhân cách? Phân tích các đặc điểm của nhân cách? 17.
  2. 18. Trình bày thuộc tính tính cách của nhân cách ? 19. Trình bày thuộc tính khí chất của nhân cách? 20. Ý chí là gì? Phân tích định nghĩa ý chí? Lấy ví dụ minh họa? 21. Kỹ xảo là gì? Hãy trình bày các quy luật hình thành kỹ xảo? bày và phân tích định nghĩa giao tiếp? 22. Trình 23. Trình bày những đặc điểm cơ bản của giao tiếp, vai trò của giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động y tế? bày phương tiện giao tiếp bằng ký hiệu, tín hiệu? 24. Trình 25. Trình bày phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ? 26. Trình bày định nghĩa tình cảm? Phân biệt cảm xúc và tình cảm. bày sự giống và khác nhau giữa phản ánh cảm xúc và phản ánh nh ận 27. Trình thức? Vai trò của tình cảm? 28. Các dạng thể hiện của đời sống tình cảm? đặc điểm của tình cảm? 29. Các 30. Các quy luật của tình cảm? bày đặc điểm tâm lý của tuổi mẫu giáo (3-6 tuổi) và những rối nhiễu 31. Trình tâm lý ở lứa tuổi này? 32. Trình bày đặc điểm tâm lý của tuổi thanh niên (16-29 tuổi) và nh ững v ấn đ ề tâm lý gặp phải ở lứa tuổi này? 33. Trình bày đặc điểm tâm lý của tuổi trung niên (30-55,60 tuổi)? 34. Trình bày đặc điểm tâm lý của tuổi già (sau 55, 60 tuổi)? 35. Tâm lý học xã hội nghiên cứu cái gì? Th ế nào là những hi ện t ượng tâm lý xã hội? 36. Bản chất của những hiện tượng tâm lý xã hội? là gì? Định nghĩa nhóm lớn, nhóm nhỏ? Các cách phân loại nhóm nhỏ? 37. Nhóm 38. Định nghĩa tập thể, các giai đoạn phát triển của tập thể?
  3. 39. Chuẩn mực nhóm? Áp lực nhóm? 40. Trình bày và phân tích mối quan hệ tâm - thể. 41. Trình bày và phân tích khái niệm stress và hậu quả của stress. 42. Trình bày nguyên nhân gây nên trạng thái stress. 43. Trình bày các giai đoạn từ stress đến bệnh lý và một số ph ương pháp vượt qua stress. bày những phản ứng tâm lý bình thường của người bệnh. 44. Trình bày những đặc điểm tâm lý do quá trình mắc bệnh gây ra. 45. Trình bày về tầm quan trọng của mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân. 46. Trình bày tác động tâm lý tích cực và tiêu cực của mối quan h ệ gi ữa th ầy 47. Trình thuốc và bệnh nhân. 48. Trình bày những đặc điểm tâm lý và đức tính của người thầy thuốc. 49. Trình bày định nghĩa liệu pháp tâm lý. 50. Trình bày cơ sở khoa học để xây dựng liệu pháp tâm lý. 51. Trình bày liệu pháp tâm lý gián tiếp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản