Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
253
lượt xem
63
download

Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng 2K: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh STT 1 Điểm chuẩn Triển vọng ngành 20 Thuận lợi 16 Ổn định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh

  1. Bảng 2K: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh STT Điểm chuẩn 20 16 12 8 4 1 Triển vọng ngành Thuận lợi Ổn định Phát triển Bão hoà Suy thoái kém hoặc không phát triển 2 Được biết đến (về thương hiệu Có, trên toàn Có, trong cả Có, nhưng Ít được biết Không được của công ty) câù nước chỉ ở địa đến biết đến phương 3 Vị thế cạnh tranh (của doanh Cao, chiếm Bình thường, Bình thường, Thấp, đang Rất thấp nghiệp) ưu thế đang phát đang sụt giảm sụt giảm triển 4 Số lượng đối thủ cạnh tranh Không có, Ít Ít, số lượng Nhiều Nhiều, số độc quyền đang tăng lượng đang tăng 5 Thu nhập của người đi vay chịu Không Ít Nhiều, thu Nhiều, thu Nhiều, sẽ lỗ
  2. ảnh hưởng của quá trình đổi nhập sẽ ổn nhập sẽ giảm mới, cải cách các doanh nghiệp định xuống nhà nước
  3. Bảng 2L: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí các đặc điểm hoạt động khác STT Điểm chuẩn 20 16 12 8 4 1 Đa dạng hóa các hoạt động theo: Đa dạng hóa Chỉ có 2 Chỉ 1 trong 3 Không, đang Không đa 1) ngành, 2) thị trường, 3) vị trí cao độ (cả ba trong 3 phát triển dạng hoá trường hợp) 2 Thu nhập từ hoạt động xuất khẩu Chiếm hơn Chiếm hơn Chiếm hơn Chiếm dưới Không có thu 70% thu 70% thu 20% thu 20% thu nhập từ hoạt nhập nhập nhập nhập động xuất khẩu 3 Sự phụ thuộc vào các đối tác Không có Ít Phụ thuộc Phụ thuộc Phụ thuộc (đầu vào/đầu ra) nhiều vào các nhiều vào các nhiều vào các đối tác đang đối tác ổn đối tác đang phát triển định bị suy thoái 4 Lợi nhuận (sau thuế) của Công ty Tăng trưởng Có tăng Ổn định Giảm dần Lỗ trong những năm gần đây mạnh trưởng 5 Vị thế của Công ty + Đối với DNNN Độc quyền Độc quyền Trực thuộc Trực thuộc Trực thuộc
  4. quốc gia - quốc gia - UBND địa UBND địa UBND địa lớn nhỏ phương - lớn phương – phương – trung bình nhỏ + Các chủ thể khác Công ty lớn, Công ty Công ty lớn Công ty nhỏ, Công ty nhỏ, niêm yết trung bình, hoặc trung niêm yết không niêm niêm yết, bình, không yết hoặc công ty niêm yết lớn không niêm yết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản