intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Quản trị chiến lược (Strategic Management)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Đề cương chi tiết học phần Quản trị chiến lược (Strategic Management)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Quản trị chiến lược (Strategic Management)" để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Quản trị chiến lược (Strategic Management)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần:  Quản trị Chiến lược (Strategic Management) ­ Mã số học phần:  1424053 ­ Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học chính quy, chuyên ngành Quản trị  Nhân sự ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 2 tiết  Hoạt động theo nhóm : 3 tiết  Tự học : 90 giờ ­  Đơn vị phụ trách  học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế 2. Học phần trước: Quản trị học, Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Tiếp thị căn bản. 3. Mục tiêu của học phần:  Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chiến lược, quản trị chiến lược   nhằm thiết lập, thực hiện và đánh giá các chiến lược phát triển kinh doanh có thể  áp dụng cho các loại  tổ chức khác nhau trong xã hội.  4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1.  Hiểu rõ khái niệm chiến lược, tầm quan   K1 trọng   của   quản   trị   chiến   lược   trong   việc   phát  triển doanh nghiệp;  4.1.2. Biết cách tiến hành các bước cần thiết để  K2, K3, K4 1
  2. Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT thiết lập chiến lược phát triển cho tổ chức;  4.1.3. Hiểu rõ các loại chiến lược khác nhau có  thể chọn lựa cho tổ chức; 4.1.4. Biết những vấn đề  cần quan tâm khi thực  hiện & kiểm tra chiến lược. Kỹ năng 4.2.1.  Phát   triển   khả   năng   ứng   dụng   các   khái  S1 niệm lý thuyết vào phân tích các trường hợp thực   tế và ngược lại; 4.2.2. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng  S2 quản lý thời gian; kỹ  năng thuyết trình; kỹ  năng  phản biện; kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết báo  cáo,… Thái độ 4.3.1. Hình thành và phát triển ý thức nghiên cứu  A1 khoa học trong các vấn đề  lý luận và thực tiễn  liên quan đến quản trị chiến lược; 4.3.2.  Thể  hiện thái độ  tích cực trong việc tìm  A2 kiếm và đọc tài liệu, tự học, nghiên cứu. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Quản trị  chiến lược xem xét tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các vấn đề  về  lập chiến  lược, thực thi chiến lược theo quan điểm của giám đốc doanh nghiêp, cung cấp khung tổng quát   để  quản lý tổ  chức và các bộ  phận chức năng và đánh giá chiến lược phát triển kinh doanh.   Những ai có kế hoạch nghề nghiệp đảm trách chức vụ quản lý cao cấp, chủ doanh nghiệp vừa   và nhỏ, hoặc phụ trách các bộ phận chức năng sẽ thấy môn học này hữu ích trong việc nâng cao  hiệu quả của tổ chức. Nói một cách cụ thể hơn, nội dung của môn học này tập trung nghiên cứu   các vấn đề cơ bản sau: ­ Tổng quan về Quản trị Chiến lược; ­ Tạo lập chiến lược; ­ Triển khai chiến lược; ­ Đánh giá chiến lược; 2
  3. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/ thực tập và có báo cáo kết quả. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Chuẩn bị bài, tìm hiểu thêm các nội dung được giao, tham gia thảo luận, tranh luận theo chủ  đề/ tình huống/ câu hỏi ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. ­ Tham dự thi kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 03 bài kiểm tra nhanh 15 phút 4.1 đến 4.3 Điểm danh 05% (SV vắng 03 buổi thì 0 điểm) ­ GV hỏi và SV trả lời; ­   SV   phát   biểu   và   đặt   câu   hỏi  Điểm tích cực cá nhân trong giờ học. 05% (03   lần   có   câu   trả   lời   đúng   thì  được điểm tối đa) 03 lần có câu trả lời đúng thì được  4.1 đến 4.3 Thảo luận nhóm 05% điểm tối đa Chọn   và   thuyết   trình   tình   huống  4.1 đến 4.3 Thuyết trình nhóm có nội dung tương  ứng với từng  10% buổi học Bài tập gồm 40 câu trắc nghiệm  4.1 đến 4.3 Kiểm tra giữa kỳ 15% và 01 tình huống 3
  4. Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu Tiểu   luận  nhóm   (03   sinh   viên/  4.1 đến 4.3 Kiểm tra cuối kỳ 60% nhóm) 100% Tổng cộng 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ  0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả  các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân  với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập   phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] Corporate Strategy, 4th Edition, Lynch, Richard, Prentice Hall 2015 8.2. Tài liệu tham khảo: [2] Understanding strategic management, 2nd Edition, Capon Claire, 2008, London: Prentice Hall; [3] Strategic management. ­ 10. ­ New York: McGraw Hill, 2008. [4] Strategic management of information systems. 4th . Pealson Keri ENew Jersey : John Wiley & Sons,  2009. Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2