intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 (Ngành/chuyên ngành đào tạo: Thú y)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
14
lượt xem
0
download

Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 (Ngành/chuyên ngành đào tạo: Thú y)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần "Thực tập nghề nghiệp 3 - Tiếp cận công nghệ sản xuất thuốc thú y và vắc xin" trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong các khâu của quy trình bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y. Sau học phần này sinh viên có thể thao tác một số kỹ năng cơ bản để bào chế và thực hiện các bước kiểm tra chất lượng 1 số thuốc thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 (Ngành/chuyên ngành đào tạo: Thú y)

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y BỘ MÔN DƯỢC LÝ & VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 3 TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y VÀ VẮC XIN Số tín chỉ: 01 Mã số: VME413 Thái Nguyên, 03/2017
  2. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y BỘ MÔN DƯỢC LÝ & VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 3 1. Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 - Mã số học phần: VME413 - Số tín chỉ: 1 TC - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Thú y 2. Phân bổ thời gian thực tập - Số tiết thực tập tại trường: 0 tiết - Số tiết đi thực tập ngoài trường: 15 tiết (5 ngày thực tập) 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ (điểm kiểm tra kỹ năng): trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần (điểm báo cáo): trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Hoá học, hoá phân tích, Dược lý học thú y. - Học phần song hành: Dược liệu, Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y. 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc thực tập nghề nghiệp 5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong các khâu của quy trình bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y. 5.2. Kỹ năng: Sinh viên có thể thao tác một số kỹ năng cơ bản để bào chế và thực hiện các bước kiểm tra chất lượng 1 số thuốc thông thường.
  3. 2 6. Nội dung thực tập 6.1. Nội dung thực tập tại trường: Không có 6.2. Nội dung thực tập ngoài trường Ngày thực Nội dung Số tiết Phương pháp tập Kiến tập 3 dây chuyền sản xuất Tham quan, Phỏng vấn, Ngày 1 thuốc thú y tại một công ty 3 quan sát thuốc thú y Kiến tập các kỹ năng trong Ngày 2 phòng kiểm nghiệm thuốc thú y 3 Phỏng vấn, quan sát tại một công ty thuốc thú y Tham quan và học tập các kỹ Tham quan, phỏng vấn, Ngày 3 thuật sản xuất thuốc thú y tại 3 quan sát một công ty thuốc thú y Thực hiện các kỹ năng trong Ngày 4 phòng kiểm nghiệm thuốc thú y 3 Thao tác tại một công ty thuốc thú y Thực hiện các kỹ năng trong Ngày 5 phòng kiểm nghiệm thuốc thú y 3 Thao tác tại một công ty thuốc thú y 7. Tài liệu học tập : 1. Bộ môn Dược lý và VSATTP (2016), Giáo trình tiếp cận công nghệ sản xuất thuốc thú y và vắc xin, Giáo trình nội bộ, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Trần Tử An, Trần Tích, Nguyễn Văn Tuyền, Chu Thị Lộc, Nguyễn Thị Kiều Anh (2005), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học. 2. Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm, Lê Hậu, Nguyễn Nhật Thành (2007), Công nghệ bào chế dược phẩm, Nhà xuất bản giáo dục. 3. Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (2006), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 4. Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long (2008), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 2, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
  4. 3 5. Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện (2015), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 9. Cán bộ hướng dẫn TTNN: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Nguyễn Thị Ngân Khoa Chăn nuôi Thú y TS 2 Nguyễn Hữu Hoà Khoa Chăn nuôi Thú y ThS 3 Đào Văn Cường Khoa Chăn nuôi Thú y ThS 4 Phạm Thị Trang Khoa Chăn nuôi Thú y ThS 6 Dương Thị Hồng Duyên Khoa Chăn nuôi Thú y ThS 7 Phạm Diệu Thùy Khoa Chăn nuôi Thú y ThS Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2017 P. Trưởng khoa Trưởng Bộ môn duyệt Giảng viên soạn TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ TS. Nguyễn Thị Ngân TS. Dương Thị Hồng Duyên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2