intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 08

Chia sẻ: Quang Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

264
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 08', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 08

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Hệ: Chính quy ……………… Thời gian chuẩn bị: 45 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 08 Câu 1( 2 điểm) Cho biết số Fibinacci F11 = 89 và F12 = 144 a) Hãy tính F16 = ?. Viết công thức dãy số Fibonacci b) Viết một thủ tục không đệ quy (dùng phép lặp) để tính và in ra n số Fibonacci đầu tiêu? Câu 2( 5 điểm ) Giả sử ta cần quản lý một danh sách học sinh, mỗi học sinh gồm những thông tin sau: Họ tên, Lớp, Điểm tổng kết . Hãy viết dạng cài đặt danh sách trên bằng mảng. Với cách cài đặt này, viết chương trình con tương ứng với các yêu cầu sau: 1) Nhập danh sách gồm n sinh viên 2) Thêm vào danh sách một sinh viên mới có thông tin như sau vào vị trí thứ k: Họ tên: Nguyen Van An Lớp: TH2B DiêmTK: 7.4 3) Sắp xếp học sinh theo từng lớp (trường lớp tăng dần) 4) In ra danh sách các học sinh theo từng lớp 5) Loại bỏ khỏi danh sách tất cả các sinh viên có điểm tổng kết
  2. CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2