intTypePromotion=3

Đề thi minh họa tuyển sinh đại học môn Toán khối A 2009 của cục khảo thí (Mới nhất)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
105
lượt xem
13
download

Đề thi minh họa tuyển sinh đại học môn Toán khối A 2009 của cục khảo thí (Mới nhất)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi minh họa tuyển sinh đại học môn toán khối a 2009 của cục khảo thí (mới nhất)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa tuyển sinh đại học môn Toán khối A 2009 của cục khảo thí (Mới nhất)

  1. unsaved:///new_page_1.htm Đ TUY N SINH Đ I H C KH I A Đ THI (Th i gian làm bài: 180 phút) 1. PH N CHUNG CHO T T C C THÍ SINH (7,0 đi m) Câu I (2,0 đi m) Cho hàm s trong đó m là tham s th c 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th hàm s đã cho, v i m = 0 2. Tìm t t c các giá tr c a tham s m đ hàm s đã cho ngh ch bi n trên kho ng Câu II (2,0 đi m) 1. Gi i phương trình: 2. Gi i phương trình: Câu III (1,0 đi m) Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i đ th hàm s , tr c hoành và hai đư ng th ng x = ln3, x = ln8 Câu IV (1,0 đi m) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông c nh a, SA = SB = a, m t ph ng (SAB) vuông góc v i m t ph ng (ABCD). Tính bán kính m t c u ngo i ti p hình chóp S.ABD. Câu V (1,0 đi m) Xét các s th c dương x, y, z th a mãn đi u ki n x + y + z = 1 Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: II. PH N RIÊNG (3 đi m) Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n 1 ho c 2). 1. Theo chương trình Chu n: Câu VIa (2.0 đi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy, cho đư ng tròn (C) có phương trình: Tìm đi m M thu c tr c tung sao cho qua M k đư c hai ti p tuy n c a (C) mà góc gi a hai ti p tuy n đó b ng 600 2. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đi m M(2;1;0) và đư ng th ng (d) có phương trình tham s : Page 1
  2. unsaved:///new_page_1.htm Vi t phương trình tham s c a đư ng th ng đi qua đi m M, c t và vuông góc v i (d). Câu VII.a (1,0 đi m) Tìm h s c a x2 trong khai tri n thành đa th c c a bi u th c: 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu VIb (2,0 đi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy, cho đư ng tròn (C) có phương trình: Tìm đi m M thu c tr c tung sao cho qua M k đư c hai ti p tuy n c a (C) mà góc gi a hai ti p tuy n đó b ng 600 2. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đi m M(2,1,0) và đư ng th ng (d) có phương trình: . Vi t phương trình chính t c c a đư ng th ng đi qua đi m M, c t và vuông góc v i (d) Câu VII.b (1,0 đi m) Tìm h s c a x3 trong khai tri n thành đa th c c a bi u th c: Đ TUY N SINH Đ I H C KH I B,D Đ THI (Th i gian làm bài: 180 phút) 1. PH N CHUNG CHO T T C C THÍ SINH (7,0 đi m) Câu I (2,0 đi m) Cho hàm s 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s đã cho. 2. Tìm t t c các giá tr c a tham s m đ đư ng th ng y = 2x + m c t (C) t i hai đi m phân bi t mà hai ti p tuy n c a (C) t i hai đi m đó song song v i nhau. Câu II (2,0 đi m) 1. Gi i phương trình: 2. Gi i phương trình: Câu III (1,0 đi m) Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i đ th hàm s , tr c tung, tr c hoành và đư ng th ng Page 2
  3. unsaved:///new_page_1.htm Câu IV (1,0 đi m) Cho lăng tr tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đ u c nh , AA’ = 2a và đư ng th ng AA’ t o v i m t ph ng (ABC) m t góc b ng 600 . Tính th tích c a kh i t di n ACA’B’ theo a. Câu V (1,0 đi m) Tìm t t c các giá tr c a tham s a đ b t phương trình có nghi m II. PH N RIÊNG (3 đi m) Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n 1 ho c 2). 1. Theo chương trình Chu n: Câu VIa (2.0 đi m) Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đư ng th ng (d) có phương trình : và m t ph ng (P) có phương trình: 1. Tính kho ng cách gi a đư ng th ng (d) và m t ph ng (P). 2. Kí hi u l là hình chi u vuông góc c a (d) trên (P). Vi t phương trình tham s c a đư ng th ng l. Câu VII.a (1,0 đi m) Tìm s th c x, y th a mãn đ ng th c: 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu VIb (2,0 đi m) Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đư ng th ng (d) có phương trình : và m t ph ng (P) có phương trình: 1. Tính kho ng cách gi a đư ng th ng (d) và m t ph ng (P). 2. Kí hi u l là hình chi u vuông góc c a (d) trên (P). Vi t phương trình tham s c a đư ng th ng l Câu VII.b (1,0 đi m) Cho s ph c . Hãy vi t d ng lư ng giác c a s ph c z5 Page 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản