Đề thi nguyên lí kế toán

Chia sẻ: Hoangthi Tham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.829
lượt xem
451
download

Đề thi nguyên lí kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HĐ. GTGT số 125 ngày 3/N, PNK số 217 ngày 3/N: mua nguyên vật liệu nhập kho với giá mua chưa thuế 5.000.000đ, VAT 10% đã thanh toán cho người bán bằng TGNH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi nguyên lí kế toán

  1. đề 1: tại doanh nghiệp sản xuất nộp VAT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5/N có tình  hình sau: ­ số dư đầu tháng của tk154: 400.000đ ­ các tk khác có số dư hợp lý ­ trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1. HĐ. GTGT số 125 ngày 3/N, PNK số 217 ngày 3/N: mua nguyên vật liệu nhập kho với giá mua  chưa thuế 5.000.000đ, VAT 10% đã thanh toán cho người bán bằng TGNH. 2. PC số 112 ngày 5/5: chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trả bằng tiền mặt 120.000đ 3. PXK số 115 ngày 10/5 : xuất kho nguyên vật liệu để chế tạo sản phẩm 8.000.000đ, phục vụ  quản lý PX 3.000.000đ 4. PXK số 116 ngày 15/5, xuất công cụ phân bổ 1 lần, sử dụng ở bộ phận PXSX 1.200.000đ, bộ  phận bán hàng 300.000đ, bộ phận QLDN 500.000đ 5.HĐ GTGT số 510 ngày 20/5, dịch vụ mua ngoài phải trả theo giá chưa thuế của PXSX  1.400.000đ, bộ phận bán hàng 300.000đ, bộ phận QLDN 800.000, vAT 10% 6. PXK số 117 ngày 22/5, xuất thành phẩm gửi đi bán, giá xuất kho 40.000.000đ, giá bán chưa  thuế 65.000.000đ, VAT 10% 7, GBC số 1134 ngày 25/5, HĐ GTGT số 10 ngày 25/5, người mua ở NV 6 đã trả đủ bằng TGNH 8.PC số 114 ngày 26/5, chi tiền mặt trả nợ người bán 4.500.000đ 9. PT số 25 ngày 27/5, thu tiền khách hàng trảnợ 12.000.000đ 10. bảng phân bổ TL­BHXH tháng 5: tính lương phải trả cho công nhân viên sxpx 9.000.000đ,  nhân viên px 3.000.000đ, nhân viên bán hàng 2.000.000đ, nâhn viên QLDN 4.000.000đ. tính  BHXH, BHYT, KPCĐ theo qui định. 11. bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định tháng 5: trích khấu hao tscđ sử dụng ở bộ phận sxpx  2.300.000đ, bộ phận bán hàng 500.000đ, bộ phận QLDN 1.200.000đ 12. PNK số 218 ngày 30: nhập kho toàn bộ sản phẩm hoàn thành, biết rằng trị giá SPDD cuối  tháng là 600.000đ, sản lượng sx thực tế > công suất bình thường. 13. kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh cuối thang1 YÊU CẦU: 1. ghi các nghiệp vụ phát sinh trên vào sổ nhật kí chung, biết rằng định kì 10 ngày lập 1 lần 2. mở và ghi, khóa sổ cái tk 154, 641. các bạn xem đề thi tham khảo và giải đi nha, chúc các bạn học tốt môn này 
Đồng bộ tài khoản