intTypePromotion=1

Giáo án Bài: Hệ thống lái

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
324
lượt xem
55
download

Giáo án Bài: Hệ thống lái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài "Hệ thống lái" này giúp người học có khả năng: phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống lái, giải thích được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng hệ thống lái, tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống lái đúng yêu cầu kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Bài: Hệ thống lái

 1. Giáo án số:1 Thời gian thực hiện:15 giờ LT:03 , TH:12 Tên bài học trước Thực hiện ngày 02 đến 04 tháng 03 năm 2009 Tên bài:HỆ THỐNG LÁI Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng: - Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống lái. - Giải thích được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng hệ thống lái. - Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống lái đúng yêu cầu kỹ thuật. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học -Mô hình hệ thống lái , ôtô trong xưởng , dụng cụ tháo lắp , dầu rửa,giẻ lau,đội thủy lực,đồ kê… -Giáo án,bảng,phấn,máy chiếu Hình thức tổ chức dạy học Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban dầu thực hành,chia nhóm 5 người luyện tập kỹ năng I.Ổn định lớp Thời gian:5 phút Tên học sinh vắng:…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II.Thực hiện bài học TT Nội Dung Phương pháp Thời Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 1 Dẫn nhập Ôn bài củ,giới thiệu Lắng nghe và ghi 5 phút bài mới nhớ 2 Giới thiệu chủ đề Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi 5 phút bài học,nội dung bài nhớ học cần nắp,những kỹ năng cần có sau khi học xong bài 3 Giải quyết vấn đề I. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống lái. 1. Nhiệm vụ -Đặt câu hỏi:Để xe Trả lời câu hỏi,lắng 10 phút chạy thẳng,hay nghe và ghi chép quay vòng người lái xe làm gì? -Nêu nhiệm vụ hệ thống lái 2.Yêu cầu Nêu yêu cầu hệ Lắng nghe và ghi 15 phút thống lái và giải chép 1
 2. thích các yêu cầu 3.Phân loại Diễn giải cơ sở để Lắng nghe và ghi 10 phút phân loại các loại hệ chép thống lái II. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống lái. 1. Cấu tạo. Vẽ sơ đồ cấu Vẽ sơ đồ,lắng nghe 40 phút tạo,dựa vào sơ đồ và ghi chép giảng giải cấu tạo hệ thống lái 2. Nguyên tắc hoạt Dựa vào sơ đồ phân Lắng nghe và ghi 45 phút động. tích và trình bày chép nguyên tắc hoạt động III. Bảo dưỡng bên ngoài các bộ phận của hệ thống lái. 1.Các bước thực hiện Nêu các bước thực Lắng nghe và ghi 5 phút Bước 1:Chuẩn bị hiện chép dụng cụ tháo lắp,bảo dưỡng. Bước 2:Tháo các bộ phận:Vô lăng, trục tay lái, hộp tay lái và dẫn động lái,cầu dẫn hướng Bước 3: Làm sạch ,kiểm tra bên ngoài các bộ phận vôlăng, trục tay lái, hộp tay lái và dẫn, cầu dẫn hướng Bước 4: vô dầu mở và các bộ phận. Bước 5:Lắp các bộ phận 2.Thực hiện các bước Gọi 2 học sinh đứng Quan sát giáo viên 40phút gần giáo viên quan thao tác sát Giáo viên thao tác các bước Giáo viên chỉnh sửa Hai học sinh thao thao tác hai học sinh tác,số còn lai quan sát thao tác hai học sinh 2
 3. 4 Kết thúc vấn đề -Củng cố kiến thức Tóm tắt những nội 5 phút dung đã giảng: - Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống lái. - Cấu tạo và hoạt động của hệ thống lái -Củng cố kỹ năng Nhận xét hai học 10 phút sinh thao tác,thực Lắng nghe và ghi hiện lại các thao tac nhớ hai học sinh thao tãc chưa được 5 Hướng dẫn tự học -Thao tác bảo dưỡng Chia lớp lám 5 Thao tác theo nhóm 11 giờ các bộ phận bên ngoài nhóm thực hiện các hệ thống lái thao tác,chỉnh sửa -Tham khảo giáo trình các thao tác các lý thuyết và cấu tạo ôtô nhóm chưa được của thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bích III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Trưởng ban/trưởng bộ môn Ngày 01 tháng 03 năm 2009 Giáo viên Đỗ Thanh Kiếm 3
 4. Giáo án số:2 Thời gian thực hiện:10 giờ LT:03 , TH:7 Tên bài học trước:Hệ Thống Lái Thực hiện ngày 04 đến 06 tháng 03 năm 2009 Tên bài:SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CƠ CẤU LÁI Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng: - Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại cơ cấu lái. - Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu lái. - Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được cơ cấu lái đúng yêu cầu kỹ thuật Đồ dùng và trang thiết bị dạy học -Mô hình hệ thống lái , ôtô trong xưởng , dụng cụ tháo lắp , dầu rửa,giẻ lau,đội thủy lực,đồ kê… -Giáo án,bảng,phấn,máy chiếu Hình thức tổ chức dạy học Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban đầu thực hành,chia nhóm 5 người luyện tập kỹ năng I.Ổn định lớp Thời gian:2 phút Tên học sinh vắng:…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II.Thực hiện bài học TT Nội Dung Phương pháp Thời Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 1 Dẫn nhập Ôn bài củ,giới thiệu Lắng nghe và ghi 3 phút bài mới nhớ 2 Giới thiệu chủ đề Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi 5 phút bài học,nội dung bài nhớ học cần nắp,những kỹ năng cần có sau khi học xong bài 3 Giải quyết vấn đề I. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại cơ cấu lái. 1. Nhiệm vụ -Nêu nhiệm vụ hệ Lắng nghe và ghi 5 phút cơ cấu lái và giải chép thích 2.Yêu cầu Nêu yêu cầu cơ cấu Lắng nghe và ghi 10 phút lái và giải thích các chép yêu cầu 4
 5. 3.Phân loại Diễn giải cơ sở để Lắng nghe và ghi 5 phút phân loại các loại chép cơ cấu lái II. Cấu tạo và hoạt động của cơ cấu lái. 1. Cấu tạo. Chỉ trên vật thật vẽ Vẽ sơ đồ,lắng nghe 40 phút sơ đồ cấu tạo,dựa và ghi chép,quan sát vào sơ đồ,vật thật giảng giải cấu tạo cơ cấu lái 2. Nguyên tắc hoạt Dựa vào sơ đồ,vật Lắng nghe và ghi 45 phút động. thật, phân tích và chép,quan sát trình bày nguyên tắc hoạt động III. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa dẫn động lái. 1.Hiện tượng,nguyên Nêu các hiện Lắng nghe và ghi 10 phút nhân tượng,phân tích tìm chép nguyên nhân 2.Phương pháp kiểm Dựa vào hình vẽ,vật Lắng nghe,quan sát 10 phút tra bảo dưỡng, sửa thật hướng dẫn và ghi chép chữa dẫn động lái. kiểm tra,và sửa chữa VI.Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu lái. 1.Các bước thực hiện Nêu các bước thực 5 phút Bước 1:Chuẩn bị hiện dụng cụ tháo lắp,bảo dưỡng,sửa chũa. Bước 2:Tháo chi tiết: bánh vít trục vít, hộp tay lái, trục tay lái và vành tay lái. Bước 3: Làm sạch ,kiểm tra các bộ phận vôlăng, trục tay lái, hộp tay lái vô lăng,trục lái Bước 4:Sửa chữa những hư hỏng các bộ phận 5
 6. Bước 5: vô dầu mở và các bộ phận. Bước 6:Lắp các bộ phận,điều chỉnh độ rơ 2.Thực hiện các bước Gọi 2 học sinh đứng Quan sát giáo viên 40phút gần giáo viên quan thao tác sát Giáo viên thao tác các bước Giáo viên chỉnh sửa Hai học sinh thao thao tác hai học sinh tác lại,số còn lai quan sát thao tác hai học sinh 4 Kết thúc vấn đề -Củng cố kiến thức Tóm tắt những nội Lắng nghe và ghi 5 phút dung đã giảng: nhớ - Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại cơ cấu lái. - Cấu tạo và hoạt động của cơ cấu lái. - Hiệntượng,nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu lái. -Củng cố kỹ năng Nhận xét hai học Lắng nghe,quan sát 10 phút sinh thao tác,thực và ghi nhớ hiện lại các thao tac hai học sinh thao tãc chưa được 5 Hướng dẫn tự học -Thao tác sửa chữa,bảo Chia lớp lám 5 Thao tác theo nhóm 6 giờ cơ cấu lái nhóm thực hiện các -Tham khảo giáo trình thao tác,chỉnh sửa lý thuyết và cấu tạo ôtô các thao tác các của thạc sĩ Nguyễn nhóm chưa được Ngọc Bích 6
 7. III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Trưởng ban/trưởng bộ môn Ngày 03 tháng 03 năm 2009 Giáo viên Đỗ Thanh Kiếm 7
 8. Giáo án số:3 Thời gian thực hiện:9 giờ LT:03 , TH:6 Tên bài học trước: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu lái. Thực hiện ngày 06 đến 07 tháng 03 năm 2009 Tên bài:SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG DẪN ĐỘNG LÁI Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng: - Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của dẫn động lái. - Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của dẫn động lái. - Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được dẫn động lái đúng yêu cầu kỹ thuật. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học -Mô hình hệ thống lái , ôtô trong xưởng , dụng cụ tháo lắp , dầu rửa,giẻ lau,đội thủy lực,đồ kê… -Giáo án,bảng,phấn,máy chiếu Hình thức tổ chức dạy học Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban đầu thực hành,chia nhóm 5 người luyện tập kỹ năng I.Ổn định lớp Thời gian:2 phút Tên học sinh vắng:…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II.Thực hiện bài học TT Nội Dung Phương pháp Thời Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 1 Dẫn nhập Ôn bài củ,giới thiệu Lắng nghe và ghi 3 phút bài mới nhớ 2 Giới thiệu chủ đề Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi 5 phút bài học,nội dung bài nhớ học cần nắp,những kỹ năng cần có sau khi học xong bài 3 Giải quyết vấn đề I. Nhiệm vụ, yêu cầu và dẫn động lái. 1. Nhiệm vụ -Nêu nhiệm vụ dẫn Lắng nghe và ghi 5 phút động lái và giải chép thích 2.Yêu cầu Nêu yêu cầu dẫn Lắng nghe và ghi 10 phút động lái,giải thích chép các yêu cầu II. Cấu tạo và hoạt 8
 9. động của dẫn động lái. 1. Cấu tạo. Chỉ trên vật thật, vẽ Vẽ sơ đồ,lắng nghe 20 phút sơ đồ cấu tạo,dựa và ghi chép,quan sát vào sơ đồ,vật thật giảng giải cấu tạo dẫn động lái 2. Nguyên tắc hoạt Dựa vào sơ đồ,vật Lắng nghe và ghi 25 phút động. thật, phân tích và chép,quan sát trình bày nguyên tắc hoạt động III. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa dẫn động lái. 1.Hiện tượng,nguyên Nêu các hiện Lắng nghe và ghi 30 phút nhân tượng,phân tích tìm chép nguyên nhân 2.Phương pháp kiểm Dựa vào hình vẽ,vật Lắng nghe,quan sát 35 phút tra bảo dưỡng, sửa thật hướng dẫn và ghi chép chữa dẫn động lái. kiểm tra,và sửa chữa VI.Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu lái. 1.Các bước thực hiện Nêu các bước thực 5 phút Bước 1:Chuẩn bị hiện dụng cụ tháo lắp,bảo dưỡng,sửa chũa. Bước 2:Tháo chi tiết: các cần, thanh dẫn động và các khớp cầu Bước 3: Làm sạch các chi tiết,bộ phận các cần, thanh dẫn động và các khớp cầu Bước 4:Sửa chữa các chi tiết,bộ phận các cần, thanh dẫn động và các khớp cầu Bước 5: vô dầu mở và các chi tiết,bộ phận. Bước 6:Lắp các bộ 9
 10. phận,điều chỉnh độ chụm 2.Thực hiện các bước Gọi 2 học sinh đứng Quan sát giáo viên 40phút gần giáo viên quan thao tác sát Giáo viên thao tác các bước Giáo viên chỉnh sửa Hai học sinh thao thao tác hai học sinh tác lại,số còn lai quan sát thao tác hai học sinh 4 Kết thúc vấn đề -Củng cố kiến thức Tóm tắt những nội Lắng nghe và ghi 5 phút dung đã giảng: nhớ - Nhiệm vụ, yêu cầu dẫn động lái. - Cấu tạo và hoạt động của dẫn động lái. - Hiệntượng,nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa dẫn động lái. -Củng cố kỹ năng Nhận xét hai học Lắng nghe,quan sát 10 phút sinh thao tác,thực và ghi nhớ hiện lại các thao tac hai học sinh thao tãc chưa được 5 Hướng dẫn tự học -Thao tác sửa chữa,bảo Chia lớp lám 5 Thao tác theo nhóm 5giờ dưỡng dẫn động lái nhóm thực hiện các -Tham khảo giáo trình thao tác,chỉnh sửa lý thuyết và cấu tạo ôtô các thao tác các của thạc sĩ Nguyễn nhóm chưa được Ngọc Bích 10
 11. III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Trưởng ban/trưởng bộ môn Ngày 05 tháng 03 năm 2009 Giáo viên Đỗ Thanh Kiếm 11
 12. Giáo án số:4 Thời gian thực hiện:10 giờ LT:03 , TH:7 Tên bài học trước: Sửa chữa và bảo dưỡng dẫn động lái. Thực hiện ngày 07 đến 09 tháng 03 năm 2009 Tên bài:SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CẦU DẪN HƯỚNG Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng: - Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại cầu dẫn hướng. - Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cầu dẫn hướng . - Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được cầu dẫn hướng đúng yêu cầu kỹ thuật. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học -Mô hình hệ thống lái , ôtô trong xưởng , dụng cụ tháo lắp , dầu rửa,giẻ lau,đội thủy lực,đồ kê… -Giáo án,bảng,phấn,máy chiếu Hình thức tổ chức dạy học Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban đầu thực hành,chia nhóm 5 người luyện tập kỹ năng I.Ổn định lớp Thời gian:2 phút Tên học sinh vắng:…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II.Thực hiện bài học TT Nội Dung Phương pháp Thời Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 1 Dẫn nhập Ôn bài củ,giới thiệu Lắng nghe và ghi 3 phút bài mới nhớ 2 Giới thiệu chủ đề Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi 5 phút bài học,nội dung bài nhớ học cần nắp,những kỹ năng cần có sau khi học xong bài 3 Giải quyết vấn đề I. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại cầu dẫn hướng. 1. Nhiệm vụ -Nêu nhiệm vụ cầu Lắng nghe và ghi 5 phút dẫn hướng và giải chép thích 2.Yêu cầu Nêu yêu cầu cầu Lắng nghe và ghi 10 phút dẫn hứơng,giải chép thích các yêu cầu 12
 13. 3.Phân loại Diễn giải cơ sở để Lắng nghe và ghi 5 phút phân loại các loại chép cầu dẫn hướng II. Cấu tạo và hoạt động của cầu dẫn hướng. 1. Cấu tạo. Chỉ trên vật thật, vẽ Vẽ sơ đồ,lắng nghe 30 phút sơ đồ cấu tạo,dựa và ghi chép,quan sát vào sơ đồ,vật thật giảng giải cấu tạo cầu dẫn hướng 2. Nguyên tắc hoạt Dựa vào sơ đồ,vật Lắng nghe và ghi 30 phút động. thật, phân tích và chép,quan sát trình bày nguyên tắc hoạt động III. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa cầu dẫn hướng. 1.Hiện tượng,nguyên Nêu các hiện Lắng nghe và ghi 20 phút nhân tượng,phân tích tìm chép nguyên nhân 2.Phương pháp kiểm Dựa vào hình vẽ,vật Lắng nghe,quan sát 25 phút tra bảo dưỡng, sửa thật hướng dẫn và ghi chép chữa cầu dẫn hướng. kiểm tra,và sửa chữa VI.Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu lái. 1.Các bước thực hiện Nêu các bước thực 5 phút Bước 1:Chuẩn bị hiện dụng cụ tháo lắp,bảo dưỡng,sửa chũa. Bước 2:Tháo chi tiết:Dầm cầu, cam quay lái, chốt và bạc chuyển hướng Bước 3: Làm sạch các chi tiết,bộ phận Bước 4:Sửa chữa các chi tiết,bộ phận dầm cầu, cam quay lái, chốt 13
 14. và bạc chuyển hướng Bước 5: vô dầu mở các chi tiết,bộ phận. Bước 6:Lắp các chi tiết bộ phận,điều chỉnh độ nghiêng chốt chuyển hướng 2.Thực hiện các bước Gọi 2 học sinh đứng Quan sát giáo viên 40phút gần giáo viên quan thao tác sát Giáo viên thao tác các bước Giáo viên chỉnh sửa Hai học sinh thao thao tác hai học sinh tác lại,số còn lai quan sát thao tác hai học sinh 4 Kết thúc vấn đề -Củng cố kiến thức Tóm tắt những nội Lắng nghe và ghi 5 phút dung đã giảng: nhớ - Nhiệm vụ, yêu cầu phân loại cầu dẫn hướng - Cấu tạo và hoạt động của cầu dẫn hướng -Hiệntượng,nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa cầu dẫn hướng -Củng cố kỹ năng Nhận xét hai học Lắng nghe,quan sát 10 phút sinh thao tác,thực và ghi nhớ hiện lại các thao tac hai học sinh thao tãc chưa được 5 Hướng dẫn tự học -Thao tác sửa chữa,bảo Chia lớp lám 5 Thao tác theo nhóm 6 giờ dưỡng cầu dẫn hướng nhóm thực hiện các -Tham khảo giáo trình thao tác,chỉnh sửa lý thuyết và cấu tạo ôtô các thao tác các của thạc sĩ Nguyễn nhóm chưa được Ngọc Bích 14
 15. III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Trưởng ban/trưởng bộ môn Ngày 06tháng 03 năm 2009 Giáo viên Đỗ Thanh Kiếm 15
 16. Giáo án số:5 Thời gian thực hiện:9 giờ LT:03 , TH:6 Tên bài học trước:Sửa chữa và bảo dưỡng cầu dẫn hướng Thực hiện ngày 07 đến 09 tháng 03 năm 2009 Tên bài:SỬA CHỮA VÀ DƯỠNG TRỢ LỰC LÁI Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng: - Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại bộ trợ lực lái. - Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bộ trợ lực lái. - Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bộ trợ lực lái đúng yêu cầu kỹ thuật Đồ dùng và trang thiết bị dạy học -Mô hình hệ thống lái , ôtô trong xưởng , dụng cụ tháo lắp , dầu rửa,giẻ lau,đội thủy lực,đồ kê… -Giáo án,bảng,phấn,máy chiếu Hình thức tổ chức dạy học Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban đầu thực hành,chia nhóm 5 người luyện tập kỹ năng I.Ổn định lớp Thời gian:2 phút Tên học sinh vắng:…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II.Thực hiện bài học TT Nội Dung Phương pháp Thời Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 1 Dẫn nhập Ôn bài củ,giới thiệu Lắng nghe và ghi 3 phút bài mới nhớ 2 Giới thiệu chủ đề Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi 5 phút bài học,nội dung bài nhớ học cần nắp,những kỹ năng cần có sau khi học xong bài 3 Giải quyết vấn đề I. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại cầu dẫn hướng. 1. Nhiệm vụ -Nêu nhiệm vụ bộ Lắng nghe và ghi 5 phút trợ lực lái và giải chép thích 2.Yêu cầu Nêu yêu cầu bộ trợ Lắng nghe và ghi 10 phút lực lái ,giải thích chép 16
 17. các yêu cầu 3.Phân loại Diễn giải cơ sở để Lắng nghe và ghi 5 phút phân loại các loại chép bộ trợ lực lái II. Cấu tạo và hoạt động của cầu bộ trợ lực lái 1. Cấu tạo. Chỉ trên vật thật, vẽ Vẽ sơ đồ,lắng nghe 30 phút sơ đồ cấu tạo,dựa và ghi chép,quan sát vào sơ đồ,vật thật giảng giải cấu tạo bộ trợ lực lái 2. Nguyên tắc hoạt Dựa vào sơ đồ,vật Lắng nghe và ghi 30 phút động. thật, phân tích và chép,quan sát trình bày nguyên tắc hoạt động III. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa bộ trợ lực lái. 1.Hiện tượng,nguyên Nêu các hiện Lắng nghe và ghi 20 phút nhân tượng,phân tích tìm chép nguyên nhân 2.Phương pháp kiểm Dựa vào hình vẽ,vật Lắng nghe,quan sát 25 phút tra bảo dưỡng, sửa thật hướng dẫn và ghi chép chữa bộ trợ lực lái. kiểm tra,và sửa chữa VI.Bảo dưỡng và sửa chữa bộ trợ lực lái. 1.Các bước thực hiện Nêu các bước thực 5 phút Bước 1:Chuẩn bị hiện dụng cụ tháo lắp,bảo dưỡng,sửa chũa. Bước 2:Tháo chi tiết: Bộ trợ lực lái, các cần dẫn động, xi lanh, pít tông bơm tay lái. Bước 3: Làm sạch các chi tiết,bộ phận Bước 4:Sửa chữa các chi tiết,bộ phận :bộ trợ lực lái, các cần dẫn 17
 18. động, xi lanh, pít tông bơm tay lái. Bước 5: vô dầu mở các chi tiết,bộ phận. Bước 6:Lắp các chi tiết bộ phận,điều chỉnh độ dây đai và áp suất bơm dầu trợ lực. 2.Thực hiện các bước Gọi 2 học sinh đứng Quan sát giáo viên 40phút gần giáo viên quan thao tác sát Giáo viên thao tác các bước Giáo viên chỉnh sửa Hai học sinh thao thao tác hai học sinh tác lại,số còn lai quan sát thao tác hai học sinh 4 Kết thúc vấn đề -Củng cố kiến thức Tóm tắt những nội Lắng nghe và ghi 5 phút dung đã giảng: nhớ - Nhiệm vụ, yêu cầu phân loại bộ trợ lực lái - Cấu tạo và hoạt động của bộ trợ lực lái -Hiệntượng,nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa bộ trợ lực lái. -Củng cố kỹ năng Nhận xét hai học Lắng nghe,quan sát 10 phút sinh thao tác,thực và ghi nhớ hiện lại các thao tac hai học sinh thao tãc chưa được 5 Hướng dẫn tự học -Thao tác sửa chữa,bảo Chia lớp lám 5 Thao tác theo nhóm 6 giờ dưỡng bộ trợ lực lái nhóm thực hiện các -Tham khảo giáo trình thao tác,chỉnh sửa lý thuyết và cấu tạo ôtô các thao tác các của thạc sĩ Nguyễn nhóm chưa được Ngọc Bích 18
 19. III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Trưởng ban/trưởng bộ môn Ngày 08 tháng 03 năm 2009 Giáo viên Đỗ Thanh Kiếm 19
 20. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN Khoa cơ khí động lực SỔ GIÁO ÁN TÍCH HỢP Môn học/ Mô-đun : Hệ Thống Lái Lớp : CĐ CN ôtô 07A Khoá :2007-2010 Họ và tên giáo viên : Đỗ Thanh Kiếm Năm học:2008-2009 Tuy Hoà,Tháng 3 năm 2009 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2