intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen - PGS.TS. Khuất Hữu Thanh

Chia sẻ: ádajd Akshdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

986
lượt xem
330
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen được biên soạn nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực di truyền học, di truyền phân tử, các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật gen và cơ sở khoa học của một số ứng dụng di truyền phân tử và kỹ thuật gen trong thực tiễn. Giáo trình là tài liệu giảng dạy cho ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho các ngành có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen - PGS.TS. Khuất Hữu Thanh

 1. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 60935.pdf at Thu Mar 22 16:55:17 ICT 2012
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=986

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2