intTypePromotion=1

Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện: Phần 2 - ĐHBK Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
366
lượt xem
203
download

Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện: Phần 2 - ĐHBK Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện - Phần 2 gồm các nội dung: tự động sa thải phụ tải theo tần số, Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng trong hệ thống điện, tự động điều chỉnh tần số và công suất tác dụng trong hệ thống điện. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Hệ thống điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện: Phần 2 - ĐHBK Hà Nội

 1. +- / 2 0 463 5 45557539 , . 01 13 5 36%
 2. 6 68
 3. 5 +- / 2 0 46;7= >57539 , . 0: 13 5
 4. 68
 5. 5 +- / 2 0 463 5 45557539 , . 0? 13 5 @ 86A 6 68
 6. 5 * BDEF IJ M OP SUS TXZ \ ^ C GH KL N QRTV WRUY[RN] +- / ` 0 463a 5
 7. 56 e#7f " i" k , . 0_ 13 5
 8. 7;b 39 cd5" 79 5g6#h#j0 +- / ` 0 463a 5 d5" 796 6h#j0 , . 0l 13 5
 9. 7;b 957 e#7fh5m5 i" k 6 5 0 467 9 9
 10. 957 13 5 8
 11. 9  Nguyen Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HN   !#  " $ %957 &( ') K /6 63 3+ # (56
 12. 4-# ;A= 3 L4 :
 13. 3+4
 14. 4 (M C 4NN 0 1356 8 64 4 79
 15. 3 
 16. 4 4  0  3 # Q Q Q 3 &')*, 3 ! " $ O P %4 ( + - ./7 40
 17. 1 3+
 18. $3 # -3 9 ) 23*45 " $ ./7 # 6 ,)40 56
 19. 23*4 3 # 4  -3 4 (3+7+ " $ 0  3 # 4 
 20. 4 6 3+(33 1 3 ! " $(4 8 93 7 : 3 1 ) 51;96 3=* 4 46 > 4 7 < - 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2