intTypePromotion=1

Hành vi người tiêu dùng (Liên Phước) - Chương 3

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

0
119
lượt xem
21
download

Hành vi người tiêu dùng (Liên Phước) - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hóa là tổng thê cấu trúc hành vi được biểu hiện cụ thể hay ẩn dụ mà các cá nhân trong XH lĩnh hội và truyền tải thông qua trung gian là các giá trị, biểu tượng, niềm tin, truyền thống, chuẩn mực…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hành vi người tiêu dùng (Liên Phước) - Chương 3

 1. Chương 3 NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỪ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI ĐẾN HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG Môi trường văn hóa Giai tầng XH Cá nhân và nhóm tham khảo Gia đình 1
 2. Phần 1 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2
 3. Nội dung chương 3: 3.1 Khái quát về Văn hóa 3.2 Ảnh hưởng của Văn hóa đến hành vi người tiêu dùng 3.3 Nhánh văn hóa 3.4 Sự biến đổi và hội nhập văn hóa 3
 4. KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA Văn hóa là một trong các môi trường vĩ mô có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến XH và từng hành vi cá nhân trong XH đó. 4
 5. KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA Theo Linton R, trên góc độ hành vi cá nhân: Văn hóa là tổng thê cấu trúc hành vi được biểu hiện cụ thể hay ẩn dụ mà các cá nhân trong XH lĩnh hội và truyền tải thông qua trung gian là các giá trị, biểu tượng, niềm tin, truyền thống, chuẩn mực… 5
 6. KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của cá nhân và cộng đồng) trong quá khứ và hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị, các truyền thống và thị hiếu – những yếu tố xác định những đặc tính riêng của mỗi dân tộc. Theo định nghĩa của Tổng thư ký UNESCO 6 Federico Mayor
 7. KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phưong thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra và nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa TG 7
 8. KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA Tóm lại, văn hóa được nhìn nhận là tổng thể phức tạp bao gồm: - Thành phần văn hóa vật thể - Thành phần văn hóa tinh thần - Thành phần văn hóa hành vi 8
 9. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA Hệ thống tư tưởng 1. Văn hóa là được sáng tạo ra Hệ thống Kỹ thuật Hệ thống tổ chức 2. Văn hóa gắn với môi trường XH nhất định 9
 10. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA 3. Văn hóa là quá trình học hỏi, lĩnh hội của các thành viên trong XH đó - Nó là kết quả của cuộc sống cộng đồng - Quá trình này bắt đầu từ buổi sơ sinh trong cuộc sống và nó ảnh hưởng sâu sắc khi họ trưởng thành. 10
 11. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA -Gia đình -Nhà trường 4. Văn hóa là được chia xẻ -Tôn giáo -Phương tiện thông tin 5. Văn hóa có sự tương đồng và khác biệt 11
 12. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA 6. Văn hóa vừa có tình lâu bền vừa thích nghi - Mỗi nền văn hóa đều có những giá trị chuẩn mực cao, quyết định hành vi của các thành viên trong XH. 12
 13. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA 7. Văn hóa có sự giao lưu và biến đổi Đoàn nghệ thuật đường phố Traine Savates (Pháp) 13
 14. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA ( ý nghĩa của Văn hóa đối với người tiêu dùng) Tạo lập quy tắc ứng xử Xác lập các tiêu chuẩn 14
 15. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA ( ý nghĩa của Văn hóa đối với người tiêu dùng) Xác lập cách thức giải thích các thông tin mà con người tiếp nhận được Cử chỉ tay 15
 16. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA ( ý nghĩa của Văn hóa đối với người tiêu dùng) Đưa ra các cách thức giải quyết các vấn đề hiện tại Mỹ Pháp lý Á Đông Tình cảm, thông cảm, Hiểu biết lẫn nhau Phép vua thua lệ làng 16
 17. QUÁ TRÌNH LĨNH HỘI VĂN HÓA CỦA CÁ NHÂN 17
 18. VĂN HÓA VIỆT NAM (VIETNAMESE CULTURE) 18
 19. VĂN HÓA (CULTURE)  Có 3 điểm chính liên quan đến văn hóa Việt Nam: Có sự khác biệt về văn hóa giữa Bắc và Nam Lịch sử chính trị của Việt Nam Vai trò và cơ cấu gia đình tại Việt Nam 19
 20. Sự khác biệt về văn hóa giữa Bắc và Nam  Nhân tố lịch sử, chính trị và địa lý tạo ra một số khác biệt về văn hóa giữa Bắc và Nam mà đại diện là Hà Nội và TP.HCM  Nhân tố địa lý tạo ra những khác biệt về khí hậu có ảnh hưởng rất nhiều về đặc tính tự nhiên và cách thức sinh hoạt của người dân ở 2 khu vực Bắc và Nam 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2