Bài giảng Hành vi khách hàng

Xem 1-20 trên 218 kết quả Bài giảng Hành vi khách hàng
 • Bài giảng Hành vi khách hàng - Trần Hồng Hải với mục tiêu giúp bạn nắm bắt các yếu tố tác ñộng ñến hành vi của người tiêu dùng và tổ chức, các dạng hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả quá trình ra quyết ñịnh mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức.

  pdf18p phongvan89 03-08-2010 480 268   Download

 • Bài giảng Hành vi khách hàng - ThS.Phùng Minh Tuấn gồm 8 chương với các nội dung: tổng quan hành vi khách hàng, ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân đến hành vi khách hàng, yếu tố tâm lý ảnh hưởng hành vi khách hàng, quá trình quyết định mua hàng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, hành vi khách hàng và chiến lược Marketing.

  pdf71p thiuyen12 15-09-2011 366 168   Download

 • Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 6 - Quá trình quyết định mua của khách hàng cá nhân trình bày các vai trò trong việc mua sắm, các kiểu hành vi mua sắm, phân loại hành vi mua sắm, hành vi mua sắm phức tạp,...

  pdf25p northernlight 03-08-2011 314 91   Download

 • Cùng tham khảo Bài giảng Hành vi khách hàng, bài giảng có kết cấu gồm 5 chương giúp bạn nắm bắt các kiến thức sau: tổng quan về hành vi khách hàng và chiến lược Marketing, hành vi khách hàng trước khi mua sắm, hành vi người tiêu dùng khi mua sắm,...

  pdf78p matem91 15-11-2013 169 39   Download

 • Bài giảng Hành vi khách hàng tổ chức - Hành vi mua và hành vi sử dụng được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khách hàng tổ chức là ai; đặc điểm của khách hàng tổ chức; mô hình hành vi mua của khách hàng tổ chức; hành vi sử dụng của khách hàng tổ chức.

  ppt13p thuytrang_8 21-09-2015 128 26   Download

 • Nội dung chính của bài giảng hành vi khách hàng nhằm trình bày về hành vi khách hàng là gì? tại sao phải nghiên cứu hành vi khách hàng, hành vi khách hàng trước khi mua sắm, hành vi khách hàng sau khi mua sắm, hành vi khách hàng khi mua sắm, các tính cách của khách hàng.

  pdf17p small_12 11-06-2014 80 22   Download

 • Chương 2 Kỹ năng trình bày bán hàng nằm trong bài giảng hành vi khách hàng nhằm trình bày về mục đích để thuyết phục những khách hàng khó tính, để tạo sự trôi chảy trong đàm phán, để thuyết phục người khác làm theo ý mình, để người khác chấp nhận/đồng ý với mình, để gia tăng doanh số bán hàng...

  pdf14p small_12 11-06-2014 40 8   Download

 • nội dung chính của chương 3 Những tác động đến hành vi khách hàng nằm trong bài giảng hành vi khách hàng nhằm trình bày về các bước mua hàng, các điều kiện làm gia tăng động cơ mua hàng, tiến trình mua hàng. Cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về tác động đến hành vi khách hàng.

  pdf16p small_12 11-06-2014 32 6   Download

 • Bài giảng Hành vi khách hàng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần, nhận thức và động cơ của NTD, quan niệm về bản thân và lối sống của NTD,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 7 3   Download

 • Bài giảng "Hành vi khách hàng cá nhân hành vi mua và hành vi sử dụng" cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách xác định khách hàng cá nhân, khách hàng cá nhân và người tiêu dùng cuối cùng, mô hình hành vi mua của khách hàng cá nhân và hành vi sử dụng của khách hàng cá nhân. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  ppt19p thuytrangseven 27-08-2014 382 123   Download

 • Bài giảng môn Hành vi khách hàng của ThS.Trần Thị Thập gồm 3 chương: Tổng quan về hành vi khách hàng, hành vi của người tiêu dùng, hành vi của khách hàng là tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

  pdf135p trentroicosao 06-03-2014 124 52   Download

 • Nội dung "Bài giảng Hành vi khách hàng - ThS.Nguyễn Thị Diệu Linh" gồm 8 bài nhằm giúp bạn nắm vững các kiến thức: tổng quan về hành vi khách hàng, quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng, các yếu tố bên trong. Cùng tham khảo nhé.

  pdf91p anhcu1003 01-01-2014 108 47   Download

 • Bài giảng Chương 5: Hành vi khách hàng nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức: hành vi khách hàng tiêu dùng, tổ chức, tiến trình quyết định mua, các nhân tố tác động đến hành vi mua,... Cùng tham khảo nhé.

  pdf31p muaythai10 17-11-2011 399 192   Download

 • Để hiểu hành vi của khách hàng tiêu dùng cần phải nghiên cứu mô hình hành vi tiêu dùng. Các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng có thể nhóm gộp thành các yếu tố văn hóa, các yếu tố xã hội, các yếu tố cá nhân và các yếu tố tâm lý.

  pdf91p matem91 15-11-2013 130 52   Download

 • Hành vi khách hàng là một phần quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào và tạo sao những khách hàng mua hoặc không mua các sản phẩm dịch vụ.

  pdf10p matem91 15-11-2013 205 33   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'hành vi khách hàng (customer behaviours)', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p muaxuan_102 27-01-2013 84 22   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Hành vi khách hàng tiêu dùng nhằm trình bày về mô hình hành vi khách hàng tiêu dùng, mô hình yếu tố cá nhân chính ảnh hưởng đến hành vi mua, mô hình chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi.

  pdf45p model_12 23-04-2014 65 17   Download

 • Nội dung bài giảng giới thiệu tổng quan về hành vi khách hàng, ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý đến hành vi khách hàng, quá trình quyết định mua của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, hành vi khách hàng và chiến lược marketing.

  pdf140p roongkloi11 03-08-2017 18 12   Download

 • Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về hành vi mua khách hàng, mối quan hệ giữa hành vi mua của các khách hàng với hoạt động marketing, đối tượng nội dung và phương pháp môn học.

  pdf9p deja_vu6 02-04-2018 2 0   Download

 • Chương 5 - Ảnh hưởng của Văn hóa-xã hội đến hành vi người tiêu dùng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được văn hóa là gì, nhánh văn hóa, nhóm tham khảo, gia đình, truyền thông bằng tin đồn.

  pdf13p deja_vu6 02-04-2018 4 0   Download

Đồng bộ tài khoản