intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn Import dữ liệu vào SugarCRM không bị lỗi font

Chia sẻ: Đoàn Thơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

210
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn Import dữ liệu vào Sugar không bị lỗi font NHẬT KÝ TÀI LIỆU A–Added Ngày 08/07/2011 M-Modified D-Deleted A,M,D (*) A Thay đổi Học Bùi Chi tiết Tạo mới mới tài liệu Phiên bản Nháp .http://sugarcrm.com.vn Thông thường người dùng thường gặp khó khăn với vấn đề import dữ liệu cho SugarCRM từ file Excel. Tài liệu này hướng dẫn cách thực hiện import dữ liệu từ file Excel (.csv) mà ko bị lỗi font). Ngữ cảnh 1: - File Excel (.csv) được export từ Sugar, sau đó import ngay lại chính file này: trường hợp này sẽ không bị lỗi font và không cần hướng dẫn Ngữ cảnh 2: - File...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Import dữ liệu vào SugarCRM không bị lỗi font

  1. http://sugarcrm.com.vn Hướng dẫn Import dữ liệu vào Sugar không bị lỗi font
  2. http://sugarcrm.com.vn NHẬT KÝ TÀI LIỆU A–Added M-Modified D-Deleted Ngày Thay đổi A,M,D (*) Chi tiết Phiên bản 08/07/2011 Học Bùi A Tạo mới mới tài liệu Nháp
  3. http://sugarcrm.com.vn Thông thường người dùng thường gặp khó khăn với vấn đề import dữ liệu cho SugarCRM từ file Excel. Tài liệu này hướng dẫn cách thực hiện import dữ liệu từ file Excel (.csv) mà ko bị lỗi font). Ngữ cảnh 1: - File Excel (.csv) được export từ Sugar, sau đó import ngay lại chính file này: trường hợp này sẽ không bị lỗi font và không cần hướng dẫn Ngữ cảnh 2: - File Excel (.csv) từ Save as từ một file Excel cùng nội dung, chứa tiếng Việt (.xls hoặc .xlsx), sau đó import file .csv này vào Sugar. Tài liệu này được thực hiện với Excel 2010. B1: Login hệ thống B2: Chọn module muốn import VD: chọn module Contacts Dưới đây là bảng hướng dẫn import dữ liệu: No # Action Application of action B1: Mở tập tin excel Màn hình lưu lại tập tin excel dưới dạng unicode text 1 B2: Lưu lại tập tin excel với định dạng Unicode Text
  4. http://sugarcrm.com.vn Màn hình convert sang UTF-8 2 Convert sang UTF-8 B1: Mở tập tin lưu dưới dạng Unicode Text ở trên với Notepad ++ B2: trên thanh menu của chương trình Notepad ++ vào Encoding Chọn Convert UTF-8 without BOM
  5. http://sugarcrm.com.vn Import dữ liệu Màn hình sau khi chọn nhập 3 B1: Chọn nhập B2: Chọn kiểu import - Dữ liệu cần nhập: + File dữ liệu phân cách bởi tab + Dữ liệu trong từng trường được bao bọc bởi: Ngoặc kép(“) - Thao tác nhập liệu: Màn hình chọn tập tin dữ liệu + Tạo mới và cập nhật dữ liệu B3: Click tới để tiếp tụ c B4: Click button Browse để chọn tập tin dữ liệu B5: Click tới để tiếp tụ c Màn hình xác nhận các trường nhập dữ liệu B6: Click tiến hành nhập liệu để import dữ liệu
  6. http://sugarcrm.com.vn B7: Click đã nhập dữ liệu xong để hoàn thành việc import dữ liệu Màn hình tiến hành nhập dữ liệu Màn hình hoàn thành việc nhập dữ liệu
  7. http://sugarcrm.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2