Online crm

Xem 1-8 trên 8 kết quả Online crm
 • Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở thế kỷ 20 đã cho chúng ta thấy ảnh hƣởng sâu sắc của công nghệ thông tin đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, v n hóa, xã hội; đƣa xã hội loài ngƣời chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức. Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng này là ứng dụng công nghệ cao, hiện đại với công nghệ thông tin và truyền thông...

  pdf115p onlinecrm 17-08-2012 125 62   Download

 • Một số vấn đề về triển khai .Hình thức sử dụng Có 2 hình thức sử dụng để khách hàng lựa chọn: Online hoặc Offline. Online : Sử dụng CRM qua Internet Server cài CRM có thể đặt ở cty KH hoặc mua, thuê từ Hosting Provider Các máy clients chỉ cần có Internet là có thể sử dụng phần mềm .

  pdf4p onlinecrm 28-03-2013 92 25   Download

 • This is an online customer relationship management program as well as a groupware and a marketing tool also used for cellular company ‘Mycell’. The CRM module helps admin to identify and maintain their customers and employees. Customers can contact with the plan responsibles and add, edit or delete their own personal profile. They can view different products details, ask their queries, give suggestions and provide feedback for the product which they are using.

  doc14p ken1802 06-04-2011 80 19   Download

 • Triển khai một hế thống CRM Online (Quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến) có thể là một trong những quyết định quan trọng cho doanh nghiệp của bạn. Một hệ thống CRM tốt giúp bạn quản lý mọi khía cạnh tương tác giữa công ty với khách hàng. Có một hệ thống CRM Online có thể thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều cho bạn và nhân viên của bạn so với việc sử dụng một ứng dụng phần mềm CRM phải được cài đặt theo kiểu truyền thống....

  pdf3p onlinecrm 24-07-2013 62 11   Download

 • Hướng dẫn Import dữ liệu vào Sugar không bị lỗi font NHẬT KÝ TÀI LIỆU A–Added Ngày 08/07/2011 M-Modified D-Deleted A,M,D (*) A Thay đổi Học Bùi Chi tiết Tạo mới mới tài liệu Phiên bản Nháp .http://sugarcrm.com.vn Thông thường người dùng thường gặp khó khăn với vấn đề import dữ liệu cho SugarCRM từ file Excel. Tài liệu này hướng dẫn cách thực hiện import dữ liệu từ file Excel (.csv) mà ko bị lỗi font). Ngữ cảnh 1: - File Excel (.

  pdf7p onlinecrm 27-09-2012 105 12   Download

 • Crm online - Giải pháp quản lý khách hàng trực tuyến .Kế thừa sự phát triển của CRM Việt Nam (CRM offline), từ 2009 đến nay khái niệm CRM (Customer relationship management) không còn xa lạ với dân kinh tế ( marketing), thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

  pdf5p camdodoisinhvien 28-06-2013 29 5   Download

 • Triển khai một phần mềm như thế nào thường là vấn đề quan tâm đầu tiên của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ nói tới việc triển khai SugarCRM như thế nào? 1. Phương thức sử dụng: SugarCRM hỗ trợ cả 2 hình thức sử dụng. Sử dụng kiểu Online và sử dụng kiểu Offline. Online: dùng phần mềm ở bất kì đâu miễn là có kết nối Internet.

  pdf4p onlinecrm 23-09-2013 28 3   Download

 • Customer Relations Management 2. 3. 4. 5. 6. 7. Initial set up of online CRM (including assisting to source an appropriate CRM, importing your contacts, customizing your reports and providing advice on usage) Ongoing maintenance of your online CRM, including data entry & reviewing content for currency Phone the contacts in your database and clarify their details are up to date

  pdf6p khangoc2395 27-08-2012 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản