intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Luận văn tốt nghiệp - Hoàng Văn Hải

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

846
lượt xem
214
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Luận văn tốt nghiệp - Hoàng Văn Hải giúp sinh viên hiểu rõ thế nào là một đề tài nghiên cứu khoa học, phân loại đề tài nghiên cứu, các vấn đề nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, mục đích, mục tiêu nghiên cứu, cách thành lập tên đề tài, các phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn viết luận văn, bố cục luận văn, nội dung trình bày trong mỗi phần... Tài liệu rất hữu ích cho sinh viên những ai làm đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Luận văn tốt nghiệp - Hoàng Văn Hải

 1. HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 2. NGHIÊN CỨU KH LÀ GÌ Là hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu kiến thức … để đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất của sự vật hiện tượng và để sáng tạo ra phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn. HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 3. ĐỀ TÀI NCKH - Đề tài là hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. - Đề tài được thực hiện trả lời cho câu hỏi mang tính học thuật, có thể chưa để ý đến việc ứng dụng trong hoạt động thực tế HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 4. PHÂN LOẠI ĐỀ TÀI NCKH Đề tài giải pháp Đề tài nghiên cứu Cách thức thu thập các thông tin Chọn kỹ thuật nghiên cứu 1. 1. làm tiền đề cho các giải pháp Khám phá NGhiên cứu số liệu thứ cấp Thông tin sơ cấp (Nghiên cứu tình - huống, ý kiến chuyên gia v.v.) Điều tra kinh nghiệm Thông tin thứ cấp ( các nghiên cứu - Nghiên cứu tình huống trước đó, các số liệu về thực tiễn hoạt Nghiên cứu định hướng động của doanh nghiệp, hoặc ngành) Mô tả và Nhân quả Các tài liệu chuyên ngành ( giáo trình, - Thực nghiệm tài liệu chuyên môn, bài báo khoa học v.v.) Điều tra Các đề xuất giải pháp: thường là một Quan sát 1. chương trình, biện pháp, kế hoạch v.v Nghiên cứu số liệu thứ cấp Cách đánh giá các giải pháp 2. Chọn kỹ thuật lấy mẫu 1. Tính hữu hiệu: phù hợp với mục tiêu Lấy mẫu xác suất công ty và giải quyết được vấn đề Mẫu phi xác suất Hiệu quả: tính khả thi về thời gian, chi 1. Chọn cách thức thu thập dữ liệu phí Chọn cách thức mã hóa và xử lý 2. Đưa ra lựa chọn giải pháp tốt nhất 1. dữ liệu HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 5. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU - Có phải mọi vấn đề đều có thể là đề tài khoa học? - Không phải mọi vấn đề đều có thể một đề tài khoa học. - Vấn đề nghiên cứu phải: đủ lớn, nhưng thực hiện được, Phù hợp với điều kiện nghiên cứu. HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 6. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NC - Đối tượng nghiên cứu: là bản chất của sự vật hay hiện tượng cần xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: về thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu - Khách thể NC là hệ thống sự vật tồn tại khách quan trong các mối liên hệ mà người NC cần khám phá, là vật mang đối tượng NC - Đối tượng khảo sát là một bộ phận đủ đại diện của khách thể NC được người NC lựa chọn để xem xét. HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 7. VÍ DỤ • Đề tài: Xây dựng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng Nông Nghiệp Tp Kon Tum. • Đối tượng NC: Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng • Khách thể NC: Ngân hàng Nông Nghiệp • Đối tượng khảo sát: Ngân hàng nông nghiệp Tp Kon Tum HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 8. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU NC * Mục đích * Mục tiêu - Là cái cuối cùng mà ta - Là thực hiện điều gì muốn hướng đến hay hoạt động rõ ràng - Khó định lượng - Có thể định lượng - Trả lời cho câu: “nhằm - Trả lời cho câu hỏi: vào việc gì?”; “để phục ”làm cái gì” vụ điều gì?” HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 9. VÍ DỤ Đề tài: Ảnh hưởng của phân N đến năng suất lúa hè thu tại xã A, huyện B, tỉnh Kon Tum * Mục đích: tăng thu nhập cho người dân * Mục tiêu: phải bón bao nhiêu phân; cách thức và thời gian bón phân… HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 10. TÊN ĐỀ TÀI NCKH Tên đề tài nghiên cứu nên tránh: - Quá chung, Dài dòng. - Nhiều từ: thì, là, mà, và. - Nhiều từ chỉ mục đích: Vd: Nghiên cứu tác động của chính sách dân số đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. - Thừa từ không cần thiết: Ví dụ: luận cứ; luận điểm; luận cứ khoa học. - Không rõ ràng: Ví dụ: một số biên pháp, một vài phân tích; m ột vài gi ải pháp; bước đầu tìm hiểu; nghiên cứu về. HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 11. PHƯƠNG PHÁP NC 1. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp 2. Nghiên cứu điều tra 3. Nghiên cứu quan sát HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 12. HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN • Lời giới thiệu • Mục lục – Phần 1: Cơ sở lý luận – Phần 2: Phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp (hoặc của ngành) – Phần 3: Xây dựng giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) • Phần kết luận • Danh mục tài liệu tham khảo • Phần phụ lục HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 13. LỜI GIỚI THIỆU • Lý do chọn đề tài • Tên đề tài • Mục tiêu nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu • Bố cục chuyên đề (luận văn) • Lời cảm ơn HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 14. PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Hướng đề tài giải pháp Hướng đề tài nghiên cứu *Cách phát triển CSLL Cách phát triển CSLL - Lựa chọn chủ đề - Lựa chọn chủ đề - Tổng hợp các nguồn tài liệu - Tìm kiếm các nguồn thông tin - Hình thành cấu trúc nội dung đạt - Tổ chức thông tin yêu cầu về tính hệ thống và tính toàn - Tổng hợp cơ sở lý luận diện về lĩnh vực nghiên cứu *Viết cơ sở lý luận *Viết cơ sở lý luận Hệ thống tất cả các nội dung lý - Tổng quan về chủ đề, lý thuyết. thuyết làm nền tảng cho việc xác - Nghiên cứu giống và khác nhau ở định vấn đề và đưa ra giải pháp . những điểm nào các nghiên cứu. - Những lập luận, về ý tưởng của chúng trong việc giúp chúng ta hiểu và phát triển lĩnh vực nghiên cứu. HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 15. PHẦN 2: THỰC TRẠNG - Đánh giá tổng quát về kết quả các hoạt động của doanh nghiệp Hoàn thiện: - Báo cáo thực tế hoạt động của doanh nghiệp hoặc: - Báo cáo thực tế hoạt động của ngành HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 16. PHẦN 3: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP - Chi tiết báo cáo ý tưởng giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) - Triển khai định hướng giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 17. KẾT LUẬN • Tóm tắt giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) • Đóng góp và hạn chế của đề tài • Hướng phát triển tương lai HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 18. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tài liệu tham khảo là sách, báo và các dạng tương tự cần ghi theo thứ tự : Tên tác giả (năm xuất bản); “Tên tác phẩm”; tên tạp chí, NXB, số trang có bài viết tham khảo... Ví dụ, • Nếu tài liệu tham khảo là sách: Vy, Trần Khải (1978). Nghiên cứu hoá học đất vùng Bắc Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.189-215. • Nếu tài liệu tham khảo là bài báo của 1 tạp chí: Meyer, M.P., 1982. Place of small-format aerial photography in resource surveys, Journal of Forestry, 80(1): 15-17. • Các tài liệu trực tuyến: American Council of Learned Societies (2000). Fulbright economics teaching Program. Ho Chi Minh City, Vietnam, http://www.acls.org/pub-list.html. Trích dẫn 22/8/2006 (ngày duyệt web) HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 19. TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO – Danh mục được sắp xếp theo trật tự chữ cái của tác giả. – Tất cả các tài liệu trích dẫn trong CĐTN đều được trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại. – Tên của tác giả và năm xuất bản trong trích dẫn phải giống nh ư trong danh mục tài liệu tham khảo. – Nếu tài liệu trích dẫn có 2 tác giả thì trích dẫn cả 2 tác giả, ngăn cách bằng chữ và hoặc and. Ví dụ: Đào Thế Tuấn và Đào Thế Anh (2003). – Nếu tài liệu trích dẫn có nhiều hơn hai tác giả thì chỉ trích dẫn tên của tác giả đầu tiên, kèm theo chữ “và cộng sự” (tài liệu tiếng Việt) hoặc “et al.” (tài liệu tiếng Anh). – Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo thời gian, ví dụ: • Kaufman, J.R. và Jones, K. (l977)... • Kaufman, J.R. và Jones, K. (l980)... HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
 20. MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRONG NCKH • Nghiên cứu tổng quát về kinh tế, kinh doanh và doanh nghiệp – Dự báo ngắn hạn (dưới 1 năm) – Dự báo dài hạn (trên 1 năm) – Nghiên cứu xu hướng của doanh nghiệp hoặc ngành – Nghiên cứu giá cả và lạm phát – Nghiên cứu môi trường kinh doanh toàn cầu HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2