intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức trình bày

Xem 1-20 trên 10144 kết quả Hình thức trình bày
 • Bài giảng "Nghiên cứu khảo sát hiện trạng chất thải nhựa tại Việt Nam" tập trung trình bày 4 nội dung: giới thiệu tổng quan tình hình rác thải nhựa, phương pháp luận thực hiện, kết quả đánh giá tiểm năng các thành phố, kết quả nghiên cứu tại 4 tỉnh thành. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf40p thanhthanh191 21-06-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách Đô thị học - Những khái niệm mở đầu trình bày một cái nhìn bao quát về lịch trình hình thành và phát triển của tư duy và thực hành về đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây để nắm rõ chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf193p dongcoxanh25 22-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên trình bày đánh giá tình trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, làm cơ sở xây dựng giải pháp giảm thiểu nguy cơ về kháng kháng sinh cho cộng đồng thông qua việc kiểm soát việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

  pdf9p vianapatricia 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài viết Tình hình mắc bệnh gạo lợn trên đàn lợn của Bắc Ninh trình bày kết quả nghiên cứu về tình hình mắc bệnh gạo trên lợn giết mổ tại 4 huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh (Thuận Thành, Quế Võ, Gia Bình và Yên Phong), thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

  pdf9p viabigailjohnson 10-06-2022 2 1   Download

 • Ngoài phần đặt vấn đề, kiến nghị và tài liệu tham khảo, Báo cáo khoa học "Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh 12 tuổi tại trường THCS Bế Văn Đàn - Hà Nội, năm 2013" tập trung trình bày 3 chương: Chương 1 tổng quan tài liệu, chương 2 trình bày đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p thanhthanh191 20-06-2022 17 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu đánh giá mô hình vật liệu xốp XPS trong LS-DYNA thông qua dữ liệu thực nghiệm trình bày nghiên cứu ứng xử của vật liệu xốp XPS khi chịu nén đơn trục bằng thí nghiệm trên máy nén và thí nghiệm mô phỏng bằng phần mềm LS-DYNA. Tính đa dạng của vật liệu xốp dẫn đến sự khó khăn lựa chọn mô hình vật liệu phù hợp khi tính toán mô phỏng các bài toán kỹ thuật có sử dụng vật liệu này.

  pdf11p viabigailjohnson 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thiết kế tường vây hố đào dạng trụ tròn trình bày cách thiết kế hố đào hình trụ xuất phát từ các công thức giải tích. Kết quả tính toán được so sánh với kết quả quan trắc của công trình thực tế. Trình tự thiết kế này có thể được sử dụng trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của hố đào dạng trụ tròn.

  pdf12p viabigailjohnson 10-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu đánh giá sức kháng uốn của bê tông chất lượng siêu cao: Thực nghiệm và mô hình số trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm và mô hình số xác định sức kháng uốn của bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Phương pháp thực nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn chế tạo và thí nghiệm vật liệu UHPC NF P18-470 của hiệp hội xây dựng Pháp.

  pdf13p viabigailjohnson 10-06-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu về ngôn ngữ dân tộc thiểu số nói chung và ngôn ngữ thơ của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đang là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài viết Từ tiếng Thái trong thơ Cầm Biêu trình bày khảo sát số lượng từ tiếng Thái chỉ địa danh địa phương, chỉ sự vật, hiện tượng đặc trưng trong thơ Cầm Biêu.

  pdf11p viabigailjohnson 10-06-2022 5 1   Download

 • Hội thảo "Phương pháp nghiên cứu định lượng trong quản trị nhân sự" trình bày một số nội dung sau đây: Phân tích định lượng và ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lực, Trình bày mở đầu hội thảo, Bài học thực tế từ dự án nghiên cứu chiến lược NNl của ban chiến lược HRA, Mô hình SEM trong quản trị nhân sự, Công cụ dự báo hoạch định nguồn nhân lực, Những vấn đề cơ bản về phân tích dự báo trong quản trị nhân sự, Một số mô hình phân tích văn hóa doanh nghiệp, Công cụ phân tích văn hóa doanh nghiệp DENISON. Mời các bạn tham khảo.

  pdf133p thenthen19 07-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu thỏa thuận chuyển giao nguyên phụ liệu gia công theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ trình bày theo thứ tự nội dung sau: thông tin các bên thực hiện thỏa thuận, chi tiết hàng hóa thỏa thuận, ngày giờ ký kết thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthen19 14-06-2022 5 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu giáo dục, tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành" trình bày các nội dung: Một số đặc điểm tâm lý cơ bản của trẻ lang thang kiếm sống trên đường phố; khảo sát tình trạng lo âu - trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở trẻ vị thành niên lang thang kiếm sống trên đường phố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf296p bakerboys06 08-06-2022 6 1   Download

 • Bài báo "Phương pháp lý thuyết xác định nhiệt độ từ cấu trúc tinh tế phổ hấp thụ tia X mở rộng" trình bày mô hình Einstein tương quan phi điều hòa (ACEM) và áp dụng mô hình này để nghiên cứu sự phụ thuộc nhiệt độ của hệ số Debye-Waller trong cấu trúc tinh tế phổ hấp thụ tia X mở rộng (EXAFS). Đồng thời, chúng tôi cũng trình bày cách thức xác định nhiệt độ thí nghiệm bằng phương pháp lý thuyết dựa trên mô hình ACEM. Kết quả tính số được thực hiện cho kim loại titan đến nhiệt độ 950 K.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của cốt thép xiên đến sự làm việc của dầm nối trong kết cấu vách - lõi nhà nhiều tầng trình bày mô hình bằng phần tử hữu hạn (PTHH) cho trường hợp dầm nối BTCT bằng phần mềm VecTor2 theo lý thuyết miền nén cải tiến (MCFT) để khảo sát vai trò của cốt thép xiên với sự làm viêc của dầm nối khi chịu lực, kết quả được so sánh với kết quả thực nghiệm và tính toán theo tiêu chuẩn ACI: 318-2019 để đánh giá kết quả phân tích của mô hình PTHH.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

 • Đá rơi, đá lăn (rockfall) là hiện tượng một khối đá tách rời khỏi vách dốc đứng hoặc gần dốc đứng do trượt, lật hoặc đổ, dịch chuyển xuống sườn dốc bằng hình thức rơi tự do, bật nảy theo quỹ đạo hoặc lăn trên sườn dốc. Bài viết Mô phỏng đá rơi đá lăn bằng phương pháp phần tử rời rạc trình bày việc sử dụng DEM để mô phỏng một trường hợp đá rơi cụ thể.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Tối ưu bài toàn phân loại hành động dựa vào đặc trưng mới trình bày việc đề xuất giải pháp phân loại hành động dựa vào sự kết hợp giữa OpenPose và LSTM. Tác giả đề xuất giải pháp tối ưu bằng cách thêm các đặc trưng mới để nâng cao hiệu quả của mô hình.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Phân tích tĩnh phi tuyến khung bê tông cốt thép bằng phương pháp hệ số chuyển vị trình bày một kỹ thuật phân tích phi tuyến bằng phương pháp hệ số chuyển vị theo FEMA 356. Mô hình số được thực hiện để đánh giá kết cấu theo tiêu chí tổng thể kết cấu và chi tiết các tiết diện nguy hiểm của cấu kiện kết cấu.

  pdf4p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết Tối ưu hóa mô hình quản lý thi công nhà siêu cao tầng trình bày việc đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thi công, mô hình quản lý thi công nhà siêu cao tầng ở điều kiện Việt Nam là một vấn đề cấp thiết, mang tính thực tiễn cao, cần thực hiện một cách toàn diện và có chiều sâu.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 8 1   Download

 • Bài viết Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại trình bày cách thức tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 bằng cách nung phân hủy nhiệt khung hữu cơ kim loại Prussian blue được cấu tạo từ phối tử là nhóm –CN và các ion kim loại FeII và FeIII. Vật liệu 3D αFe2O3 tổng hợp thành công vẫn duy trì hình thái lập phương của khung hữu cơ kim loại Prussian blue.

  pdf10p vimegwhitman 10-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong bún bò trên địa bàn thành phố Huế trình bày kết quả khảo sát tình hình nhiễm khuẩn thực phẩm của 80 mẫu bún bò khác nhau ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế.

  pdf10p vimegwhitman 10-06-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
320 tài liệu
1114 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức trình bày
p_strCode=hinhthuctrinhbay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2