intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:265

135
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm văn chương cho học sinh THPT trong xu thế đổi mới hiện nay, đề xuất cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh THPT trong dạy học tác phẩm văn chương, góp phần hoàn thiện lí thuyết về câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> ************************<br /> <br /> NGUYỄN THỊ QUỐC MINH<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC<br /> ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG<br /> CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> ************************<br /> <br /> NGUYỄN THỊ QUỐC MINH<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC<br /> ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG<br /> CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học Văn – Tiếng Việt<br /> Mã số:<br /> <br /> 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> GS.TS. NGUYỄN THANH HÙNG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,<br /> được hoàn thành với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các nhà<br /> khoa học. Các số liệu, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong<br /> luận án là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố ở công<br /> trình nào.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Nguyễn Thị Quốc Minh<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> <br /> STT<br /> <br /> Viết đầy đủ<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> HS<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> GV<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tác phẩm văn chương<br /> <br /> TPVC<br /> <br /> 4<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> SGK<br /> <br /> 5<br /> <br /> Sách giáo viên<br /> <br /> SGV<br /> <br /> 6<br /> <br /> Câu hỏi<br /> <br /> CH<br /> <br /> 7<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> THPT<br /> <br /> 8<br /> <br /> Thực nghiệm<br /> <br /> TN<br /> <br /> 9<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> 10<br /> <br /> Cải cách giáo dục<br /> <br /> CCGD<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4<br /> 5. Giả thuyết khoa học ................................................................................................5<br /> 6. Đóng góp của luận án ..............................................................................................5<br /> 7. Bố cục luận án .........................................................................................................6<br /> NỘI DUNG .......................................................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................ 7<br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu về câu hỏi ..........................................................................7<br /> 1.2. Tình hình nghiên cứu về năng lực......................................................................20<br /> 1.3. Tình hình nghiên cứu về phát triển ............................................................................25<br /> 1.4. Tình hình nghiên cứu đọc hiểu và dạy học đọc hiểu .........................................28<br /> 1.4.1. Tình hình nghiên cứu đọc hiểu ........................................................................28<br /> 1.4.2. Tình hình nghiên cứu về dạy học đọc hiểu .............................................................34<br /> Tiểu kết chương 1 ...............................................................................................................38<br /> CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG<br /> CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TPVC<br /> CHO HỌC SINH THPT .................................................................................................39<br /> 2.1. Cơ sở lí luận của việc xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu<br /> trong dạy học TPVC cho HS THPT ..........................................................................39<br /> 2.1.1. Những vấn đề cơ bản về câu hỏi .....................................................................39<br /> 2.1.2. Những vấn đề cơ bản về phát triển .................................................................47<br /> 2.1.3. Những vấn đề cơ bản về năng lực ...................................................................52<br /> 2.1.4. Những vấn đề cơ bản về đọc hiểu ...........................................................................56<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=135

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2