intTypePromotion=1

Luận văn: Hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX

Chia sẻ: Trần Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
31
lượt xem
4
download

Luận văn: Hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương với nội dung cụ thể sau: Lý luận chung về công tác đánh giá thực hiện công việc trong Doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX

QTNNL<br /> <br /> LUẬN VĂN<br /> Hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại<br /> Công ty TNHH VKX<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình thực hiện chuyên đề này, em đã nhận được sự hướng<br /> dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Vũ Thị Mai và các cô chú và anh chị<br /> phòng Hành Chính – Nhân Sự Công Ty TNHH VKX. Tuy nhiên, do hạn chế<br /> về mặt thời gian và kiến thức nên chuyên đề này của em không tránh khỏi<br /> những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các<br /> thầy cô giáo để chuyên đề được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Vương Thị Bích Hạnh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Họ và tên: Vương Thị Bích Hạnh<br /> Mã sinh viên: CQ470936<br /> Lớp: Quản trị Nhân lực 47<br /> Khoa: Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực<br /> Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội<br /> Tôi xin cam đoan chuyên đề với tên đề tài “ Hoàn thiện công tác Đánh<br /> giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX” của tôi không hề được sao<br /> chép của ai. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.<br /> Sinh viên<br /> <br /> Vương Thị Bích Hạnh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ<br /> THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP .................. 4<br /> 1.1 Khái niệm và vai trò đánh giá thực hiện công việc ........................... 4<br /> 1.1.1 Khái niệm ...................................................................................... 4<br /> 1.1.2 Vai trò ........................................................................................... 5<br /> 1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá thực hiện công việc<br /> trong một cơ quan, tổ chức. ..................................................................... 8<br /> 1.2.1 Trình độ chuyên môn của cán bộ phòng nhân sự: .......................... 8<br /> 1.2.2 Trình độ của người đánh giá: ......................................................... 9<br /> 1.2.3 Nhận thức và thái độ của cán bộ quản lý và nhân viên đối với công<br /> tác đánh giá : .......................................................................................... 9<br /> 1.2.4. Việc ứng dụng các kết quả đánh giá vào các quyết định nhân sự<br /> của công ty: ............................................................................................ 9<br /> 1.3. Các yêu cầu và các lỗi cần tránh đối với một hệ thống đánh giá<br /> thực hiện công việc. ................................................................................ 10<br /> 1.3.1 Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc .. 10<br /> 1.3.2 Các lỗi cần tránh trong đánh giá thực hiện công việc ................... 10<br /> 1.4 Nội dung công tác đánh giá thực hiện công việc ............................. 12<br /> 1.4.1 Các yếu tố cơ bản của một hệ thống đánh giá thực hiện công việc<br /> ............................................................................................................. 12<br /> 1.4.2 Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc: ......................... 14<br /> 1.4.3 Tổ chức thực hiện một chương trình đánh giá thực hiện công việc.<br /> ............................................................................................................. 18<br /> 1.5 Sự cần thiết của đánh giá thực hiện công việc ................................ 22<br /> 1.5.1 Tầm quan trọng của ĐGTHCV với công tác quản lý .................. 22<br /> 1.5.2 Mối quan hệ giữa ĐGTHCV với các hoạt động QTNL khác ..... 23<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH<br /> GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH VKX ...... 26<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH VKX ................................ 26<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH VKX .............. 26<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy – Chức năng từng bộ phận. ..................... 30<br /> 2.1.3 Báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh qua các năm: ...... 36<br /> 2.1.4 Đặc điểm cơ cấu lao động công ty VKX ..................................... 39<br /> 2.1.5 Công tác phân tích công việc tại Công ty TNHHVKX ................. 47<br /> 2.2. Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc ......... 49<br /> 2.2.1. Quan điểm về đánh giá thực hiện công việc của công ty ............. 49<br /> 2.2.2 Phân tích các yếu tố trong hệ thống đánh giá thực hiện công việc 51<br /> 2.2.3 Thực trạng quản lý và sử dụng kết quả ĐGTHCV tại Công ty<br /> TNHH VKX ......................................................................................... 76<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG<br /> TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY<br /> TNHH VKX......................................................................................... 80<br /> 3.1 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. ............ 80<br /> 3.1.1. Sản phẩm công nghiệp ................................................................ 80<br /> 3.1.2. Dịch vụ kỹ thuật ......................................................................... 81<br /> 3.1.3. Nghiên cứu và phát triển (R&D) ................................................. 81<br /> 3.2. Quan điểm mới về nhân sự nhằm thực hiện chiến lược phát triển<br /> của Công ty trong thời gian tới. ............................................................. 82<br /> 3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc<br /> tại Công ty TNHH VKX......................................................................... 83<br /> 3.3.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc: .................................... 84<br /> 3.3.2 Xác định lại chu kỳ đánh giá ....................................................... 87<br /> 3.3.3 Lựa chọn người đánh giá ............................................................. 87<br /> 3.3.4 Đào tạo người đánh giá ............................................................... 88<br /> 3.3.5. Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi về kết quả đánh giá thực<br /> hiện công việc: ..................................................................................... 89<br /> <br /> KẾT LUẬN ......................................................................................... 91<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: .......................................... 92<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản