intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiệp vụ Bảo lãnh ngân hàng - Nguyễn Thị Thùy Linh

Chia sẻ: Anhvu Anhvu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

4.859
lượt xem
1.552
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng là một hợp đồng giữa hai bên, một bên là người bảo lãnh thường là ngân hàng và một bên là người thụ hưởng bảo lãnh. Trong đó người bảo lãnh cam kết sẽ bồi hoàn một khoản tiền cho người thụ hưởng bảo lãnh, trong trường hợp người được bảo lãnh vi phạm những nghĩa vụ của họ được quy định trong bảo lãnh. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ Bảo lãnh ngân hàng - Nguyễn Thị Thùy Linh

 1. Nghiệp vụ bảo lãnh Nguyễn Thị Thùy Linh, UEH
 2. Khái niệm • BL là một hợp đồng giữa hai bên, một bên là người bảo lãnh thường là ngân hàng và một bên là người thụ hưởng bảo lãnh. • Trong đó người bảo lãnh cam kết sẽ bồi hoàn một khoản tiền cho người thụ hưởng BL, trong trường hợp người được BL vi phạm những nghĩa vụ của họ được quy định trong bảo lãnh.
 3. Khái niệm (tt) • Trong một nghiệp vụ bảo lãnh thông thường có liên quan 3 hợp đồng riêng biệt: • Hợp đồng giữa người được bảo lãnh và người bảo lãnh (NH). Đó là đơn xin phát hành bảo lãnh • Hợp đồng giữa người được bảo lãnh và người thụ hưởng bảo lãnh. Đó là hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công XD • Thư bảo lãnh : là hợp đồng giữa người bảo lãnh (NH) và người thụ hưởng bảo lãnh
 4. HĐMB, HĐDT (2) Người thụ hưởng Người được bảo bảo lãnh lãnh Đơn xin bảo lãnh (1) Thư bảo lãnh Người bảo lãnh (NH)
 5. Công dụng của bảo lãnh • Bảo lãnh được dùng như công cụ bảo đảm • Bảo lãnh được dùng như công cụ tài trợ • Bảo lãnh được dùng như công cụ đôn đốc hoàn thành hợp đồng
 6. Quyền & nghĩa vụ của đối tượng tham gia BL • Quyền lợi của người BL (Ngân hàng) • Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu về khả năng tổ chức và các tài liệu liên quan đến giao dịch được BL • Yêu cầu khách hàng phải có bảo đảm cho việc BL của mình • Thu phí cho bảo lãnh • Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ của người được BL. • Được quyền từ chối BL nếu KH không có uy tín
 7. Nghĩa vụ của người được BL • Cung cấp đầy đủ các thông itn và tài liệu liên quan đến BL theo yêu cầu Ngân hàng • Thực hiện đúng cam kết của mình đối với người thụ hưởng bảo lãnh và người bảo lãnh • Chịu sự kiểm soát của người BL đối với mọi hoạt động liên quan đến nghĩa vụ BL. • Nhận nợ và hoàn trả nợ gốc và lãi cùng chi phí phát sinh mà người BL đã trả thay theo cam kết BL
 8. Các loại bảo lãnh • Bảo lãnh vay nợ • Bảo lãnh thanh toán • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng MBNT • Bảo lãnh đấu thầu (Bảo lãnh dự thầu) • Bảo lãnh bảo hành • Bảo lãnh nhận hàng • Bảo lãnh hoàn thanh toán • Bảo lãnh Hải quan • Bảo lãnh việc nộp thuế
 9. Bảo lãnh vay nợ Hợp đồng TD Khách hàng Ngân hàng B (Người được bảo lãnh) Đơn bảo lãnh Thư bảo lãnh Ngân hàng A (Người bảo lãnh)
 10. Bảo lãnh thanh toán (3) Hàng hóa, dịch Người mua vụ Người bán (Người được bảo lãnh) (1) Hợp đồng mua bán Đơn xin (2) Thư bảo lãnh Ngân hàng (Người bảo lãnh)
 11. Bảo lãnh thanh toán (3) Thanh toán tổng công Công ty xây dựng trình Chủ công (Người được bảo trình lãnh) (1) Hợp đồng xây dựng (2) Thư bảo Đơn xin lãnh Ngân hàng (Người bảo lãnh)
 12. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng MBNT NK (1) Hợp đồng mua bán XK (4) Mở L/C (3) Thư B/L (2) Đơn xin bảo Ngân hàng lãnh Đứng ra bảo lãnh sẽ thực hiện hợp đồng
 13. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng MBNT (1) Hợp đồng xây dựng CTXD Chủ công Người được bảo lãnh trình Đơn xin bảo lãnh Thư bảo lãnh Ngân hàng
 14. Bảo lãnh đấu thầu (Bảo lãnh dự thầu) Chủ công trình xây dựng Tham gia đấu thầu (Cung cấp thiết bị) Người dự thầu (1) Thư bảo lãnh (2) Đơn xin bảo lãnh (3) Ngân hàng Thư bảo lãnh để đảm bảo người dự thầu sẽ ký HĐ nếu trúng thầu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2