intTypePromotion=3

Quy trình khen thưởng, kỷ luật

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
58
lượt xem
9
download

Quy trình khen thưởng, kỷ luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình này quy định các bước thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên, tiếp nhận và tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến nhân viên của đơn vị mình, kiểm tra, rà soát, đánh giá công bằng, minh bạch các kết quả đạt được của toàn thể nhân viên trong phòng, bộ phận, đồng thời xem xét kết quả đó thuộc nhóm các thành tích nào và đề nghị khen thưởng. Căn cứ vào các thông tin từ báo cáo đánh giá, kết quả công việc, phụ trách phòng, bộ phận gửi về phòng tổ chức bản đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình khen thưởng, kỷ luật

  1. TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI ­­­­­­­o0o­­­­­­­ QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT MàSỐ: QT­09 NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI XEM XÉT PHÊ DUYỆT Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                      Lần ban hành: 01                           Trang:   1/9
  2. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 THEO DÕI SỬA ĐỔI Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi  Ghi chú THEO DÕI PHÂN PHỐI Ban Tổng Giám đốc Phòng Quản trị Tổng hợp  Phòng Tổ chức Phòng Vật tư   Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   2/9
  3. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Phòng Tài chính­kế toán Nhà máy Cơ khí Lilama Hà Nội Phòng Phát triển các dự án đầu tư  Xí nghiệp, Đội/Công trình Phòng Kinh tế Kỹ thuật  Phòng QL máy­Cơ giới­An toàn 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định các bước thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật CBCNV. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty Phòng Tổ chức chủ trì công tác thực hiện  3. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 4. ĐỊNH NGHĨA/CÁC TỪ VIẾT TẮT NV Nhân viên TP Trưở ng phòng TGĐ Tổng Giám đốc 5. Khen thưởng kỷ luật 5.1. Khen thưởng Định kỳ  vào tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất, khi Công ty thông báo bình xét   các danh hiệu thi đua của năm hoặc phát động phong trào khen thưởng cho cá nhân,   tập thể có thành tích xuất sắc thì các đơn vị sẽ tiến hành thực hiện các bướ c sau: Xác định đối tượng để khen thưởng Toàn thể CBCNV thuộc Công ty. Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   3/9
  4. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Tiếp nhận, tổng hợp thông tin Trưở ng các bộ phận có trách nhiệm sau:  - Tiếp nhận và tổng hợp toàn bộ  thông tin liên quan đến nhân viên của đơn vị  mình.  - Kiểm tra, rà soát, đánh giá công bằng, minh bạch các kết quả đạt đượ c của toàn   thể  nhân viên trong phòng, bộ  phận, đồng thời xem xét kết quả  đó thuộc nhóm  các thành tích nào và đề nghị khen thưởng. Đề xuất hình thức và danh sách khen thưởng Căn cứ vào các thông tin từ báo cáo đánh giá, kết quả công việc, phụ trách phòng,  bộ  phận gửi về  phòng Tổ  chức bản đề  xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể  có thành  tích tốt.   Phê duyệt Hội đồng thi đua – khen thưởng s ẽ tiến hành họp bình xét các danh hiệu thi đua  hoặc Tổng Giám đốc phê duyệt đề  nghị  khen thưởng theo th ẩm quy ền phê duyệt của  mình.  Trườ ng hợp đề nghị đượ c phê duyệt, chuyển phòng Tổ chức làm quyết định. Trườ ng hợp đề  nghị  khen thưởng không đượ c phê duyệt, cấp phê duyệt sẽ  trả  lại phòng Tổ chức để thông báo cho đơn vị đề xuất. Ra quyết định Phòng Tổ  chức căn cứ  kết quả  phê duyệt của Hội đồng thi đua – khen thưở ng   Công ty làm công văn đề nghị Tổng Công ty Lilama phê duyệt, trường hợp thu ộc th ẩm  quyền phê duyệt của Công ty thì Phòng Tổ  chức dự  thảo quyết định khen thưở ng gửi   Ban Tổng Giám đốc ký duyệt quyết định khen thưởng.  Kết thúc quy trình Phòng Tổ chức chuyển quy ết định tới các đơn vị và cá nhân liên quan. 5.2. Kỷ luật Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   4/9
  5. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Các hình thức kỷ luật  - Khiển trách bằng miệng: Ghi sổ theo dõi - Khiển trách bằng văn bản: Lưu hồ sơ - Kéo dài thời hạn nâng lương - Tạm đình chỉ - Sa thải Phụ trách phòng, bộ phận có quyền tạm đình chỉ công việc đến 15 ngày và báo cáo   lên Ban  Tổng Giám đốc   (đối với người lao động thuộc quyền xử  lý kỷ  luật lao động  của phòng, bộ phận). Tổng Giám đốc có quyền tạm đình chỉ  công việc đến 90 ngày, đối với người lao   động thuộc quyền xử lý kỷ luật lao động của Tổng Giám đốc.  Quy định chi tiết về phạt lỗi vi phạm a/. Khiển trách bằng miệng Rời bỏ  vị  trí làm việc (kể  cả  đi muộn hoặc về  sớm) mà không xin phép hoặc  không có lý do chính đáng. Để hồ sơ, tài liệu, phương tiện, thiết bị, dụng cụ làm việc bừa bãi, lộn xộn hoặc   trong trạng thái không an toàn, không bảo đảm bí mật khi rời khỏi chỗ làm việc; vứt bỏ  bản thảo, tài liệu cần loại bỏ trong đó có thông tin cần hạn chế phổ biến hoặc thông tin  bất lợi về tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty nhưng không tiêu huỷ. Thực hiện sai hoặc không thực hiện mệnh lệnh hợp pháp của Lãnh đạo trực tiếp   nhưng chưa gây thiệt hại cho Công ty; báo cáo công việc vượt cấp khi không được Lãnh   đạo trực tiếp cho phép hoặc Lãnh đạo cấp trên yêu cầu hoặc quy định của Công ty cho  phép. Làm sai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không hoàn thành công việc   được giao; vi phạm quy trình, quy chế nghiệp vụ nhưng chưa gây thiệt hại cho Công ty.  Gục đầu hoặc gác chân lên bàn; có hành động ngả ngốn, trêu đùa, cợt nhả hoặc có   hành vi thiếu lịch sự khác tại nơi làm việc. Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   5/9
  6. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Nói tục, chửi bậy; tụ tập vui chơi, giải trí, hoạt động thể thao tại nơi làm việc; nói  chuyện riêng, gây tiếng động ồn ào, mất trật tự; không có biện pháp xử lý thích hợp các   mối quan hệ cá nhân, dẫn đến việc gây mất trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của Công   ty. Cãi nhau, có lời nói hoặc hành động chì chiết, miệt thị, coi thường, lăng mạ, xúc   phạm hoặc cãi nhau với đồng nghiệp. Uống rượu, bia, ăn quà, chơi trò chơi trên máy vi tính hoặc làm việc riêng khác  trong phòng, bộ phận làm việc, hội họp của cơ quan.  Hút thuốc; khạc nhổ; xả  rác bừa bãi; viết, vẽ  bậy hoặc có hành vi khác làm mất   vệ sinh tại nơi giao dịch với khách hàng, trong phòng làm việc, hội họp.  Tự ý di chuyển, làm hư hỏng, mất tác dụng, lãng phí Tài sản của Công ty. Không chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; phát   hiện những dấu hiệu mất an toàn lao động hoặc mất an toàn Tài sản mà không kịp thời  báo cáo hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Không thực hiện hoặc thực hiện chế  độ  thông tin, báo cáo, thống kê không đầy  đủ, không chính xác hoặc không đúng thời hạn quy định của Pháp luật hoặc của Công ty. Sử  dụng biểu mẫu, thông tin, số  liệu, tài liệu sai hoặc không theo đúng quy định  của Pháp luật hoặc của Công ty. Liên lạc điện thoại nội hạt vì việc riêng từ  5 đến dưới 10 phút; gọi điện thoại   đường dài, điện thoại di động, điện thoại quốc tế  vì việc riêng trên 3 phút; khai thác  thông tin trên mạng thông tin của Công ty vì mục đích cá nhân; làm các việc riêng khác  trong giờ làm việc. Không nhắc nhở, không xử lý người lao động dưới quyền do mình trực tiếp quản   lý khi họ vi phạm quy trình này. Vi phạm các quy định khác của Bộ luật Lao động và của Công ty. b/. Khiển trách bằng văn bản Tự ý nghỉ việc không có lý do từ 0,5 ngày đến 1 ngày cộng dồn trong một tháng.  Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   6/9
  7. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Chơi bài, bạc tại nơi làm việc; uống rượu, bia hoặc sử dụng chất kích thích khác   dẫn đến trạng thái không bình thường, ảnh hưởng đến công việc. Mang vũ khí, hung khí, chất độc, chất cháy nổ, chất ma túy, tài sản, hàng hoá phi  pháp hoặc tài sản nguy hiểm khác vào nơi làm việc nhưng chưa gây ra hậu quả. Bỏ các cuộc làm việc, cuộc họp; bỏ học do Công ty cử đi mà không được sự đồng   ý của Công ty. Liên lạc điện thoại nội hạt vì việc riêng từ  10 phút đến dưới 30 phút; gọi điện  thoại đường dài, điện thoại di động, điện thoại quốc tế vì việc riêng trên 5 phút. Trộm cắp, tham ô, lừa đảo hoặc có hành vi khác chiếm đoạt Tài sản của Công ty;   nhận hối lộ; lợi dụng vị trí, nhiệm vụ  được giao để  nhận các lợi ích vật chất (như  tiền  hoa hồng, chiết khấu, giảm giá) của các đối tượng giao dịch với Công ty. Phá hoại Tài sản của Công ty gây hậu quả nghiêm trọng Cố  ý làm sai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cố  ý làm sai lệch, gian  lận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu mà gây ra thiệt hại về tài sản hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín  hay kỷ luật lao động của Công ty. Tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, thông tin bí mật tiền gửi, tài sản gửi  của Khách hàng hoặc bí mật khác của Công ty. Vi phạm trong công việc, dẫn đến Công ty bị  xử  phạt vi phạm hành chính, với   hình thức xử phạt cảnh cáo.  Vi phạm trong công việc, dẫn đến bản thân người lao động bị  xử  phạt vi phạm   hành chính. Không thực hiện hoặc thực hiện chế  độ  thông tin, báo cáo, thống kê không đầy  đủ, không chính xác hoặc không đúng thời hạn quy định của Pháp luật hoặc của Công ty   gây ảnh hưởng xấu đến việc quản lý và kinh doanh. Vi phạm quy định về bảo quản thông tin, tài liệu còn giá trị sử dụng, lưu trữ, dẫn   đến số liệu, tài liệu đó bị hư hỏng nhưng vẫn còn khả năng khôi phục. Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   7/9
  8. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Bao che, đồng tình, khuyến khích người lao động khác vi phạm nội quy, quy định   của Công ty. c/. Tạm đình chỉ công việc Người lao động có thể  bị  Công ty tạm đình chỉ  công việc (theo Mẫu số  10, ban  hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT­BLĐTBXH), sau khi tham khảo ý kiến của Công  đoàn, trong trường hợp vi phạm kỷ luật lao động mà vụ  việc có tình tiết phức tạp, nếu  để  tiếp tục làm việc sẽ  gây khó khăn cho việc xác minh, tiến hành xử  lý kỷ  luật lao   động. Thời hạn tạm đình chỉ  công việc không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt được   kéo dài nhưng không quá 3 tháng (90 ngày). Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người lao động được tiếp tục làm việc, nếu  có lỗi, thì sẽ bị xử lý kỷ luật lao động. Nếu người lao động không có lỗi, thì được trả đủ  tiền lương trong thời hạn bị tạm đình chỉ công việc. d/. Sa thải Tiết lộ  bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, bí mật khác hoặc phá hoại Tài sản   của Công ty gây thiệt hại từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc làm mất uy tín của Công ty một  cách nghiêm trọng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng khác cho Công ty.  Tham ô, nhận hối lộ, lừa đảo, trộm cắp hoặc có hành vi khác chiếm đoạt Tài sản  của Công ty có giá trị từ 500.000 đồng trở lên. Người lao động đã bị xử lý kỷ luật Kéo dài thời hạn nâng lương, Chuyển làm công   việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ  luật hoặc bị  cách chức mà tái phạm  các hành vi vi phạm đã được quy định tại mục 3.2 của hướng dẫn này trong thời hạn 6  tháng, kể từ ngày bị xử lý vi phạm. Tự ý bỏ  việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một  năm mà không có lý do chính đáng. 6. LƯU HỒ SƠ Các bản khen thưởng, k ỷ lu ật và tổng hợp kết quả  đánh giá nhân sự  đượ c lưu   Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   8/9
  9. Mã số QT­09 QUY TRÌNH Ngày ban hành 10/02/201… KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT   Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 trữ tại Phòng Tổ chức trong thời gian 05 năm.  Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT­09             Ngày ban hành: 10/02/201…                     Lần ban hành: 01                           Trang:   9/9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản