intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Bổ sung, nâng cấp phần mềm "Quản lý học sinh vi phạm"

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

103
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm "Quản lý học sinh vi phạm" cho phép nhập danh sách toàn trường, sau đó cho phép cán bộ đoàn ghi nhận các trường hợp vi phạm nội quy của học sinh. Vậy cần có giải pháp nào để bổ sung, nâng cấp phần mềm hoàn thiện hơn, mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm để tìm hiểu về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Bổ sung, nâng cấp phần mềm "Quản lý học sinh vi phạm"

SỞ GD & ĐT VĨNH LONG<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THIỆT<br /> <br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> BỔ SUNG, NÂNG CẤP PHẦN MỀM<br /> “QUẢN LÝ HỌC SINH VI PHẠM”<br /> <br /> GIÁO VIÊN: LÊ NGỌC ẨN<br /> TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Mang Thít, 10/2014<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt<br /> SỞ GD & ĐT VĨNH LONG<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THIỆT<br /> ***<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm<br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -------------------------------------<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> Bổ sung, nâng cấp phần mềm “Quản lý học sinh vi phạm”<br /> I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI – MÔ TẢ NỘI DUNG<br /> A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> Bên cạnh việc trang bị kiến thức khoa học mới, tiên tiến cho học sinh làm hành<br /> trang giúp các em học sinh vững vàng bước vào đời thì việc giáo dục đạo đức, điều<br /> chỉnh những hành vi chưa phù hợp cho các em học sinh, giúp các dạy học sinh trở<br /> thành những người có văn hóa, có đạo đức tốt,… càng là việc làm cấp bách và đối mặt<br /> với nhiều thử thách nhất trong điều kiện hiện nay của nhà Trường nói riêng, của xã hội<br /> nói chung trong sự nghiệp trồng người.<br /> Do đó, đòi hỏi các bộ phận, đoàn thể, giáo viên,… cần phải phối hợp chặt chẽ<br /> trong các mặt giáo dục học sinh. Theo đó việc ghi nhận, theo dõi, tổng hợp số liệu về<br /> các học sinh vi phạm nội quy nhà trường được xem là tiền đề giúp giáo viên chủ<br /> nhiệm, các bộ phận liên quan có cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn, xử lý chính xác, tác động<br /> kịp thời, và điều chỉnh hợp lý những suy nghĩ, hành vi lệch lạc của học sinh.<br /> 2. Cơ sở thực tiễn<br /> Trong năm học 2014 - 2015 phần mềm Quản lý học sinh vi phạm đã được ứng<br /> dụng vào công tác quản lý nề nếp, chấp hành nội quy của học sinh, phần mềm đã giúp<br /> ích rất nhiều trong công tác thống kê, đánh giá vi phạm của học sinh, từ đó phối hợp<br /> với GVCN, GVBM có hướng giúp đỡ uốn nắn các học sinh vi phạm để các em có ý<br /> thức hơn, chấp hành tốt nội quy nhà Trường.<br /> Trong quá trình ứng dụng phần mềm, bộ phận nhập liệu, quản lý đã thấy cần bổ<br /> sung thêm một số chức năng cho chương trình để việc ứng dụng vào thực tế được thân<br /> thiện, đạt hiệu quả cao hơn, ví dụ: Cần quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) chặt chẽ hơn,<br /> đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, chức năng nhập liệu vi phạm của học sinh cần<br /> thân thiện hơn, cải thiện tốc độ nhập liệu cho người sử dụng, cần bổ sung chức năng<br /> xuất báo cáo theo lớp, theo ngày, theo nhóm học sinh bất kỳ,…<br /> Giáo viên: Lê Ngọc Ẩn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm<br /> <br /> Xuất phát từ nhu cầu đó, bản thân tôi đã tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và nâng<br /> cấp phần mềm Quản lý học sinh vi phạm lên phiên bản 1.2 với nhiều cải tiến giúp tiết<br /> kiệm thời gian nhập liệu, quản lý CSDL nhất quán, giúp cho người sử dụng dễ dàng tra<br /> cứu, xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau.<br /> Chương trình tiếp tục dựa trên ngôn ngữ lập trình Visual Basic và công nghệ lưu<br /> trữ dữ liệu tiên tiến XML nhằm giúp quá trình phát triển ứng dụng nhanh chóng, quản<br /> lý dữ liệu thuận tiện, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên hệ thống.<br /> B. MÔ TẢ NỘI DUNG<br /> Phần mềm “Quản lý học sinh vi phạm” cho phép nhập danh sách toàn trường,<br /> sau đó cho phép cán bộ đoàn ghi nhận các trường hợp vi phạm nội quy của học sinh.<br /> Phần mềm cũng cho phép quản lý danh mục các vi phạm tham khảo. Dữ liệu được lưu<br /> trữ dựa trên công nghệ XML (eXtensible Markup Language) tiên tiến giúp cải thiện<br /> tốc độ thực hiện cũng như khả năng mở rộng linh hoạt, giúp việc nâng cấp phần mềm<br /> về sau được thuận lợi hơn so với các công nghệ lưu trữ dữ liệu khác.<br /> Chương trình tự động thống kê số lượt vi phạm, ngày tháng vi phạm, nội dung vi<br /> phạm, hình thức xử lý, đề xuất của người xử lý,… Đồng thời, chương trình cho phép<br /> xuất dữ liệu học sinh vi phạm ra dưới dạng .xls (Excel) theo nhiều tiêu chí khác nhau<br /> giúp thuận tiện trong công tác lập báo cáo, in ấn.<br /> II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN<br /> 1. Tiếp nhận ý kiến, nhận xét, phát họa các chức năng cần bổ sung<br /> Từ thực tế sử dụng phần mềm, một số chức năng còn rườm rà nhiều thông báo<br /> làm ảnh hưởng đến tốc độ nhập liệu, việc tìm kiếm học sinh vi phạm còn hạn chế ở<br /> mức tìm Họ Tên, việc xuất báo cáo chưa thực hiện được theo nhiều tiêu chí do người<br /> dùng lựa chọn. Đồng thời, ở phiên bản cũ, phần mềm sử dụng hai CSDL: Một để lưu<br /> danh sách học sinh, CSDL còn lại để lưu danh sách học sinh vi phạm và nội dung vi<br /> phạm của học sinh, điều này dễ dẫn đến học sinh ở CSDL chính bị xóa tên sẽ dẫn đến<br /> CSDL vi phạm không còn thông tin tham chiếu và bị phân mảnh dữ liệu.<br /> Do đó, tôi đã tiến hành thiết kế lại cấu trúc CSDL của chương trình, bổ sung<br /> chức năng tìm kiếm vào giao diện chính của chương trình, bổ sung chức năng xuất báo<br /> cáo theo nhiều tiêu chí,…<br /> 2. Lựa chọn ngôn ngữ, công nghệ lưu trữ<br /> Chương trình phiên bản mới tiếp tục sử dụng ngôn ngữ VB.NET và công nghệ<br /> Giáo viên: Lê Ngọc Ẩn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm<br /> <br /> lưu trữ XML để lập trình ứng dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu (CSDL. Lý do: Bản thân<br /> đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ VB.NET hơn các ngôn ngữ khác;<br /> công nghệ XML sử dụng nền tảng text và tag để lưu trữ thông tin, làm giảm đáng kể<br /> dung lượng lưu trữ, cũng như cho phép mở rộng, nâng cấp cơ sở dữ liệu một cách linh<br /> hoạt.<br /> 3. Tổng hợp ý kiến, xây dựng chương trình, kiểm thử<br /> Phần mềm được nâng cấp, bổ sung các chức năng dựa trên cơ sở phiên bản cũ.<br /> Tiến hành tổng hợp ý kiến đóng góp từ quá trình sử dụng từ đầu tháng 9/2014, bắt đầu<br /> viết mã nâng cấp phần mềm từ giữa tháng 9/2014 và hoàn thành vào nửa đầu tháng 10.<br /> Chương trình được tiếp tục sử dụng tại VP Đoàn Trường THPT Nguyễn Văn<br /> Thiệt để kiểm tra các chức năng của chương trình. Đồng thời, tác giả cũng liên hệ với<br /> các Trường bạn để phân phối và nhờ sử dụng, đánh giá hiệu quả của phiên bản mới.<br /> <br /> Hình 1. Giao diện chính của chương trình<br /> Chương trình được thiết kế gồm các chức năng chính sau:<br /> a. Tìm kiếm học sinh (mới được bổ sung)<br /> Chức năng cho phép tìm kiếm học sinh từ CSDL theo các tiêu chí được chọn từ<br /> cửa sổ chương trình chính:<br /> - Chỉ hiển thị những học sinh vi phạm: Nếu chức năng này được chọn, chỉ những<br /> Giáo viên: Lê Ngọc Ẩn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm<br /> <br /> học sinh có lượt vi phạm mới được hiển thị trong chương trình chính, nếu bỏ chọn tùy<br /> chọn này, toàn bộ học sinh từ CSDL sẽ được hiển thị trong danh sách.<br /> - Chương trình cho phép sử dụng kết hợp nhiều điều kiện để tìm kiếm học sinh<br /> như: Thông tin về Họ đệm, Tên, Lớp, Giới tính, Đoàn viên, số lượt vi phạm, ngày<br /> tháng vi phạm để tăng tính chính xác khi tìm học sinh. (Để sử dụng chức năng tìm theo<br /> ngày tháng vi phạm: Người dùng cần nhấn chọn tùy chọn “Ngày vi phạm” để chọn<br /> ngày bắt đầu và ngày kết thúc)<br /> - Sau khi thiết lập các điều kiện tìm kiếm, người dùng nhấn nút “Tìm” để bắt đầu<br /> tìm kiếm học sinh thỏa điều kiện. (Thời gian tìm kiếm tùy thuộc vào số lượng học sinh<br /> có trong CSDL).<br /> - Để xóa tất cả các điều kiện tìm kiếm: Nhấn nút “Reset”.<br /> b. Chọn học sinh (mới được bổ sung)<br /> Trước khi tiến hành các thao tác như: Thêm vi phạm cho học sinh, xuất thông tin<br /> của học sinh,… Người dùng cần chọn học sinh để thực hiện thao tác.<br /> - Để chọn/bỏ chọn từng học sinh: Đánh vào dấu chọn trước họ tên từng học sinh.<br /> - Để chọn toàn bộ học sinh trong danh sách: Nhấn chuột phải lên danh sách học<br /> sinh.<br /> - Để bỏ chọn toàn bộ học sinh trong danh sách: Nhấn Shift + Chuột phải lên<br /> danh sách học sinh.<br /> *Lưu ý: Để thực hiện thu hẹp phạm vi tìm kiếm đối với danh sách học sinh,<br /> người dùng có thể áp dụng phối hợp các điều kiện tìm kiếm học sinh trong danh sách<br /> c. Quản lý danh sách học sinh<br /> - Quản lý danh sách học sinh (toàn trường) gồm các thông tin cơ bản: Họ đệm,<br /> tên, lớp, giới tính, đoàn viên. Chức năng này cho phép người dùng thêm mới, chỉnh<br /> sửa và xóa bỏ học sinh ra khỏi danh sách, bên cạnh đó chương trình có chức năng xuất<br /> mẫu excel và nạp danh sách hàng loạt thông qua mẫu excel đã xuất (số lượng tối đa<br /> cho phép của mỗi file mẫu excel là 5.000 học sinh, số lượng này có thể điều chỉnh ở<br /> mã nguồn chương trình).<br /> - Để thêm từng học sinh vào danh sách: Nhấn chọn “Thêm học sinh”<br /> <br /> Giáo viên: Lê Ngọc Ẩn<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2