intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, từng bước phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn

Chia sẻ: Sinh Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

40
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm nâng cao hơn nữa mặt bằng dân trí, thực hiện phân luồng sau cấp học THCS, tạo cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới cơ cấu sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực của thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sầm Sơn lần thứ XV đã đề ra: “... Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, từng bước thực hiện phổ cập GD THPT”. Chuyên đề này sẽ trình bày một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, từng bước phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, từng bước phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn

 1. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO  CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ,  TỪNG BƯỚC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC  CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XàSẦM SƠN A­ ĐẶT VẤN ĐỀ I. LỜI MỞ ĐẦU: Bước vào thập kỷ  thứ  2 của thế  kỷ  XXI, trong xu thế  phát triển nền  kinh tế tri thức của mọi quốc gia trên thế giới, chất lượng nguồn nhân lực giữ  vai trò quyết định trong việc phát huy nội lực, phát triển đất nước, hợp tác và  cạnh tranh trong hội nhập khu vực và quốc tế, điều đó đòi hỏi phải nâng cao   học vấn của những người lao động. Vì vậy, việc thực hiện phổ cập giáo dục   trung học cơ sở một cách vững chắc, từng bước phổ cập giáo dục cả bậc học  trung học trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm góp  phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của  sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.   Thị  xã Sầm Sơn đượ c thành lập theo Quyết định số  157/QÐ/HÐBT  của Hội đồng Bộ  trưởng (nay là Chính phủ) ngày 18 tháng 12 năm 1981;  Sầm  Sơn  cách  thành  phố  Thanh  Hoá  16  km  về  phía   Ðông;  Diện  tích  tự  nhiên khoảng 18 km2, phía Bắc giáp sông Mã, phía Ðông và Nam giáp biển   Ðông, phía Tây giáp huyện Quảng Xương; Sầm Sơn có 4 phường và 1 xã;   dân số  59713 người; là một thị xã vùng biển, là điểm du lịch lý tưởng cho du  khách bốn phương; nền kinh tế ­ xã hội của thị xã phát triển nhanh chủ yếu  là   1 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 2. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. dịch vụ du lịch và nghề đánh cá. Trong những năm qua tốc độ phát triển kinh tế  của thị xã tương đối  ổn định, phát huy thế  mạnh, tiềm năng của đô thị  du lịch   biển, thu hút các nguồn lực đầu tư  để  phát triển nền kinh tế  với tốc độ  tăng  trưởng tương đối cao và bền vững; chất lượng văn hoá­ xã hội ngày càng được  nâng cao; quốc phòng an ninh được giữ  vững, trật tự an toàn xã hội được đảm  bảo; hệ  thống chính trị   ổn định; đời sống, mức thu nhập của nhân dân địa ph­ ương từng bước được nâng lên. Trong những năm tới thị  xã tiếp tục xây dựng  theo hướng xây dựng đô thị du lịch biển giàu đẹp­ văn minh­ hiện đại. Cùng với sự phát triển kinh tế­ chính trị­ xã hội trong toàn thị xã; Ngành  Giáo dục và Đào tạo luôn được sự quan tâm chỉ đạo có hiệu quả của các cấp  uỷ Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn  thể và sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, nhân dân trên địa bàn thị xã. Trong  những năm qua cấp uỷ Đảng, Chính quyền thị xã đã ban hành nhiều văn bản,  Chỉ thị, Nghị quyết về triển khai thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn; chỉ  đạo các ban ngành, đoàn thể, các trường học   tuyên truyền, vận động, đẩy  mạnh công tác xã hội hóa, huy động nhân dân tích cực, chủ  động tham gia có  hiệu quả các hoạt động phổ cập giáo dục. Là một thị xã mà dân số rất không ổn định, nhiều gia đình luôn đi làm   ăn xa, do đó con em trong độ  tuổi đi học cũng biến động thườ ng xuyên vì   phải theo gia đình chuyển đi, chuyển về; với đặc thù của thị xã du lịch thời   vụ  tập trung chủ  yếu vào 3 tháng hè, có  ảnh hưở ng lớn đối tượ ng thanh  thiếu niên cùng tham gia lao động hè với gia đình, đổng thời có nhiều  ảnh  hưởng tác động từ du khách mang lại nên hàng năm ngay sau hè học sinh bỏ  học còn nhiều... các vấn đề  này có  ảnh hưởng lớn  đến tiến độ  và chất   lượ ng phổ cập giáo dục THCS  và phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn.  2 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 3. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Nhằm nâng cao hơn nữa mặt bằng dân trí, thực hiện phân luồng sau cấp   học THCS, tạo cơ  sở  cho việc tiếp tục  đổi mới cơ  cấu sản xuất và chất   lượng nguồn nhân lực của thị  xã, Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  thị  xã Sầm  Sơn lần thứ XV đã đề  ra: “... Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục  Tiểu học đúng độ tuổi và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Trung học cơ  sở, từng bước thực hiện phổ cập GD THPT”  II. THỰC TRẠNG V Ề CÔNG TÁC PHỔ  CẬP GIÁO DỤC THCS  Ở  THỊ  Xà SẦM SƠN: 1. Quy mô trường, lớp, học sinh: Tổng số trường: 20 trường; có 1 Trung tâm GDTX­ DN; 5 Trung tâm HTCĐ   xã phường.  Tổng số lớp: 364 l ớp;  T ổng s ố HS: 12.875 h ọc sinh.      Trong đó: Mầm non: 6 trường; 77 nhóm lớp; 2680 cháu. Trong đó: 16 nhóm trẻ, 365  cháu; 61 lớp mẫu giáo, 2315 cháu. Tiểu học: 7 trường; 156 l ớp; 4784 h ọc sinh. THCS: 5 trường; 83 l ớp; 3151 h ọc sinh. THPT: 2 trường; 45 l ớp; 2115 h ọc sinh. GDTX: 1 trung tâm; 3 lớp; 145 học sinh. TTHTCĐ: 5 trung tâm học tập công đồng xã phường. 2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các mục  tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Thuận lợi:  3 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 4. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Đảng và Nhà nướ c đã xác định phổ  cập giáo dục là nhiệm vụ  quan  trọng đối với sự  phát triển của đất nước. Các chỉ  thị, nghị  quyết của Bộ  chính trị, Ban chấp  hành trung  ương Đảng, Quốc hội Nghị  định của Chính  phủ đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện phổ cập   giáo dục THCS. Thuận lợi cơ  bản nhất là công tác phổ  cập giáo dục đã đượ c Thị  uỷ,  HĐND, UBND Thị  quan tâm lãnh đạo, chỉ  đạo thực hiện Nghị  quyết Đại  hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XVII xác định Mục tiêu đạt chuẩn vững chắc phổ  cập giáo dục trung học cơ sở và thúc đẩy phổ cập bậc trung học.  Nghị   quyết   Hội   đồng   nhân   dân   Thị   các   khoá   đều   đưa   chỉ   tiêu  PCGDTHCS là một trong những chỉ tiêu quan trọng về  phát triển kinh tế  –  xã hội. Các Ban, Ngành đoàn thể, các tổ  chức chính trị  – xã hội của địa   phương đã tích cực tham gia và có nhiều hoạt động phong phú hỗ trợ cho sự  nghiệp giáo dục nói chung và công tác phổ cập giáo dục nói riêng.             Nhận thức của nhân dân về  giáo dục có nhiều chuyển biến. Tỷ  lệ  huy  động đến lớp nhìn chung tốt. Hàng năm nhiều địa phương huy động 100% số  TNTH và lớp 6, tỷ lệ duy trì sĩ số cao, phần lớn ở mức trên 98%, số học sinh   bỏ  học ít, hiệu quả  đào tạo gần 80%. Chất lượng đào tạo được củng cố, có   chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ lưu ban hàng năm thấp, nhiều nơi dưới 2%, tỷ lệ  tốt nghiệp đều trên 90%, có trường tỷ  lệ  tốt nghiệp nhiều năm liên tục đạt  100%. Chủ trương phổ cập THCS tuy còn nhiều vấn đề  tồn tại, nhưng bước  đầu đã được triển khai và thực hiện tốt tại các xã phương, các xã phường đã   củng cố Ban chỉ đạo, Kế hoạch phổ cập GD THCS đã được xây dựng trên cơ  sở điều tra cơ bản, có tính thực thi. 4 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 5. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Mạng lưới trường lớp đượ c hoàn chỉnh tạo điều kiện cho học sinh   học tập, mạng lưới trường Ti ểu h ọc và Trung học cơ sở đáp ứng đượ c yêu  cầu thực hiện nhiệm vụ PCGDTHCS. Hi ện nay S ầm S ơn có 6 trường Mầm   non 7 trường Tiểu h ọc, 5 tr ường THCS 2 tr ường THPT, 1 trung tâm GDTX­  DN, 5 Trung tâm học tập cộng đồng. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh với các mô hình phù  hợp, tạo điều kiện thực hiện nhi ệm v ụ  PCGD THCS  ở  các xã , phườ ng,   đặc biệt đối với việc tổ  chức, vận động đối tượ ng phổ  cập ra lớp cũng  như việc huy động các nguồn lực cho công tác phổ cập ở các xã phườ ng. Qua nhiều năm làm công tác phổ  cập, tuyên truyền nâng cao dân trí,   cán bộ và nhân dân trong Thị xã đã thấy đượ c tầm quan trọng của việc học   tập của con em, một số  gia đình đã hợp tác với nhà trường để  phấn đấu  thực hiện công tác phổ  cập trên địa bàn. Những cán bộ  giáo viên đượ c giao  trọng trách hướng dẫn, thực hi ện nhi ệm v ụ ph ổ c ập THCS  ph ần nào đã rút  được bài học kinh nghiệm từ  vi ệc thực hi ện ph ổ c ập Ti ểu h ọc­ ch ống mù   chữ.  Trong những năm qua dưới sự  lãnh đạo của Thị  uỷ, HĐND, UBND  Thị xã, sự nổ lực, tích cực khắc phục khó khăn của các ngành, các cấp trong   Thị, công tác xoá mù chữ  và phổ  cập giáo dục  ở  Thị  xã đã đạt đượ c những   kết quả  quan trọng: Năm 1997 Sầm Sơn đạt chuẩn quốc gia về  phổ  cập   giáo dục Tiểu học và chống mù chữ; Năm 2002 Sầm Sơn đượ c Tỉnh công  nhận  đạt chuẩn  phổ  cập  giáo dục Tiểu học đúng độ  tuổi; Tháng 12 năm  2004 được Tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ  cập giáo dục THCS; Tháng 9  năm 2006 được Bộ GD & ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập GD THCS. 5 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 6. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Công tác PCGD THCS  đượ c tiếp tục triển khai tích cực  ở  các xã,   Phườ ng và đã đạt đượ c những kết quả quan tr ọng, góp phần thực hiện mục   tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thực  hiện thắng lợi những m ục tiêu kinh tế­ xã hội của Thị xã.  Những  khó   khăn   đối việc  thực  hiện  PCGD  THCS Th ị  xã  Sầm  Sơn:     Do   điều   kiện   kinh   tế   xã   hội   tác   động,   Sầm   Sơn   chưa   phải   là   địa  phương phát  triển mạng lưới về  giáo dục, trình độ  dân trí thấp, thậm chí   Quảng Cư  đã có những giai đoạn không đủ  các lớp cấp THCS, học sinh   phải đi học  ở  Quảng Tiến, nhận thức v ề  vi ệc học c ủa m ột b ộ ph ận nhân   dân địa phương còn hạn chế, nhất là những gia đình làm nghề đánh cá, dịch   vụ, xây dựng – Họ chỉ cần cho con bi ết đọc, biết viết hoặc tốt nghiệp tiểu  học, sau đó thì đi làm để có thu nhập.   Tuy năm 1997 đã đượ c công nhận đạt chuẩn phổ  cập tiểu học xong   các tiêu chí đạt đượ c mới ở mức vừa đến chuẩn, vì vậy xuất phát điểm để  tiến hành phổ cập THCS r ất khó khăn. Năm 2004 được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập GD THCS   . Tháng 9 Năm  2006  đượ c Bộ  công nhận đạt chuẩn phổ  cập GD THCS   nhưng tỷ lệ đạt chuẩn còn rất khiêm tốn chưa ổn định và chưa vững chắc. Nhận thức về chủ trương phổ cập THCS trong các cấp, các ngành chưa được  quán triệt tốt do đó chưa có quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  Trong chỉ  đạo còn chung chung, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành xác  định chưa rõ, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn còn yếu. 6 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 7. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Một số địa bàn tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao (trên 7%), Chất lượng đào  tạo  ở  một số  vùng chưa vững chắc. Tình trạng học sinh bỏ  học giữa chừng   còn nhiều, vẫn còn tập trung chủ yếu ở khối THCS, trong năm qua có: 18 học   sinh bỏ học giữa chừng và 23 học sinh bỏ học trong hè. Nguyên nhân của số  học sinh bỏ  nên trên do  ảnh hưởng bởi mặt trái  của nền kinh tế  thị trường, cộng v ới s ự cám dỗ  về  thu nhập mùa vụ  trong   hoạt động dịch vụ  du lịch, khi ến cho nhi ều gia  đình không quan tâm đến   việc học của con em, không ngăn cản việc con em bỏ học để đi làm hoặc đi  chơi.   Một bộ phận lãnh đạo trên địa bàn từ cấp xã đến cấp thị còn cho việc  thực hiện phổ  cập THCS là nhiệm vụ  riêng của ngành giáo dục nên chưa   thườ ng   xuyên  phối   hợp   và  tạo  điều   kiện   đầy   đủ   cho   công   tác  phổ   cập   THCS.  Công tác xã hội hoá giáo dục trong quá trình thực hiện phổ cập THCS   chưa phát huy được tác dụng như mong muốn.  Từ  thực trạng này, nếu không có biện pháp chỉ  đạo tốt trong công tác  phổ  cập giáo dục nói chung và phổ  cập GD THCS nói riêng thì không thể  thực hiện và hoàn thành đượ c nhiệm vụ  phổ  cập giáo dục trên địa bàn thị  xã Sầm Sơn theo nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  thị  xã lần thứ  XV đã đề  ra.  Chính vì vậy tôi chọn đề  tài “Một số  biện pháp chỉ  đạp công tác phổ  cập  giáo dục trung học cơ sở, t ừng b ước ph ổ c ập giáo dục trung học của Phòng  Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn”, nhằm tiếp tục thực hiện tốt, duy trì,  giữ  vững, từng bước nâng chất lượ ng phổ  cập giáo dục THCS tại thị  xã  Sầm Sơn một cách vững chắc, từng bước phổ cập giáo dục trung học. 7 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 8. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Trong phạm vi của đề  tài này tôi xin nêu một số  biện pháp quản lý  chỉ  đạo công tác phổ  cập giáo dục trung học cơ  sở  trên địa bàn thị  xã Sầm  Sơn mà tôi đã làm có hiệu quả  và đang áp dụng làm trong những năm học  tới. B­ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1. Tăng cườ ng công tác tưyên truyền về  phổ  cập giáo dục mầm non,  tiểu học, THCS, trung h ọc, coi  đây là một nhiệm vụ  quan tr ọng trong k ế  hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội của các cấp, các ngành và của địa phươ ng. 2. Tăng cường sự  lãnh đạo của cấp  ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể  đối với công tác phổ  cập giáo dục. Căn cứ  chỉ  tiêu, nhiệm vụ  của Nghị  quyết Đại hội Thị  Đảng bộ  lần thứ  XV , các cấp uỷ  Đảng, chính quyền,   đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cần xây dựng kế hoạch thực hiện, đề  ra mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ  thể, phối hợp đồng bộ để  thực hiện đảm  bảo chất lượng và tiến độ.  3. Củng cố  Ban chỉ  đạo phổ  cập giáo dục các cấp. Có sự  phân công   trách nhiệm cụ  thể  cho các thành viên trong Ban chỉ  đạo. Ban chỉ  đạo phổ  cập các cấp tăng cường công tác chỉ  đạo, kiểm tra đôn đốc tổ  chức thực   hiện, sự  tham gia phối h ợp c ủa các ban ngành, đoàn thể  trong việc thực  hiện nhiệm vụ  phổ  cập; tổ  ch ức sơ, t ổng k ết k ịp th ời để  rút kinh nghiệm   chỉ  đạo và khen thưởng động viên kịp thời những nhân tố  điển hình tích  cực. 4. Đẩy mạnh xã hội hóa phổ cập giáo dục; xây dựng và nâng cao chất   lượ ng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phườ ng. Xây  8 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 9. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. dựng một xã hội học tập, phong trào toàn dân học tập; xây dựng mối liên  kết  giữa  ngành giáo  dục với các  ngành,  các   đoàn  thể, các  dự   án, những   chương  trình  (khuyến  nông,  khuyến ngư, xoá  đói  giảm  nghèo, xây  dựng  làng ­ xã văn hoá…); xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo sự thống nhất   giữa giáo dục gia đình, giáo dục nhà trườ ng và giáo dục xã hội.  5. Không ngừng nâng cao chất lượng dạy học và hiệu quả  đào tạo  ở  các nhà trường phổ thông để  tạo nên sự  đồng đều ở  các xã phườ ng trên địa   bàn thị  xã về  chất lượng giáo dục. Triển khai có hiệu quả  việc đổi mới   chương trình giáo dục phổ  thông và đổi mới phươ ng pháp dạy học, kiểm  tra đánh giá; chú trọng các biện pháp để giảm thiểu số học sinh lưu ban, bỏ  học...   6. Tăng cường đầu tư  xây dựng cơ sở  vật chất trường học, mua sắm   bổ  sung trang thiết bị d ạy h ọc theo h ướng kiên cố  hoá, hiện đại hoá, đồng  bộ  hoá bằng nhiều nguồn kinh phí, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;  Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ  quản lý giáo dục đảm bảo đủ  về  số  luợng, đạt chuẩn theo quy định.  II. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 1.   Tiếp   tục   duy   trì,   củng   cố   và   không   ngừng   nâng   chuẩn   PCGD  THĐĐT và PCGD THCS  làm nền tảng vững chắc cho PCGD Trung h ọc. 2. Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD Trung học từ cấp th ị đến các  xã, phường. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ  đạo, xây dựng kế  hoạch cụ  thể, sâu sát, triển khai thực hiện có hiệu quả, thườ ng xuyên theo   dõi đôn đốc, đúc rút kinh nghiệm, chấn ch ỉnh bổ  sung k ịp th ời nh ằm th ực   hiện đúng tiến độ kế hoạch phổ cập. 9 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 10. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. 3. Tổ chức hội nghị triển khai k ế ho ạch PCGD Trung h ọc g ồm thành  phần Bí thư, chủ tịch và cán bộ  phụ  trách Văn hoá­ Xã hội các xã, phường;   Lãnh   đạo   các   trường   THCS,   THPT,   TT   GDTX­   DN,   các   TTHTCĐ   xã  phường. Tập huấn cho cán bộ làm công tác phổ cập, hướng  dẫn lại nghi ệp   vụ điều tra xử lý số  liệu, lập bộ hồ sơ PCGD Trung h ọc theo đúng yêu cầu  của Bộ GD&ĐT. 4. Chỉ  đạo Trung tâm GDTX­ DN và các trườ ng THCS tổ  chức hoạt   động hướng nghiệp có hiệu quả  để  tạo điều kiện phân luồng học sinh sau  THCS. Có  chính sách hỗ trợ  và thu hút động viên học sinh tốt nghiệp THCS   vào học nghề như:  ưu tiên giới thiệu việc làm,  ưu tiên cho vay vốn để  sản  xuất, mở các cơ sở sản xuất.... 5. Chỉ đạo các trường học tăng cườ ng đổi mới phương pháp dạy học,  phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, đẩy mạnh phong trào sử dụng   thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện . 6. Đầu tư xây dựng, tăng cườ ng cơ sở vật chất, trang thi ết b ị d ạy h ọc   cho các trường, các Trung tâm GDTX­ DN, TT HTCĐ xã phườ ng để  thu hút  học sinh vào học. Đầu tư  kinh phí xây dựng trường THCS và trường THPT   đạt chuẩn Quốc gia với mức kinh phí thị  xã hỗ  trợ  kích cầu 300 triệu đồ ng  đối với mỗi trường đạt chuẩn, duy trì cơ  chế  trích 50% kinh phí khai thác  quỹ   đất  tại  xã phườ ng cho  đầu tư  xây dựng cơ  sở  vật chất trường  đạ t  chuẩn quốc gia. 7. Tăng cường công tác xã hội hoá trong PCGD Trung học b ằng vi ệc  huy động các lực lượng xã hội tuyên truyền vận động các đối tượ ng trong   10 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 11. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. độ  tuổi phổ  cập đến trường, đóng góp nhân lực, vật lực cho PCGD Trung   học. Khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mở các trườ ng dân lập  dưới nhiều loại hình, với các thủ  tục  ưu đãi, trong đó chú trọng mở  các  trườ ng dạy nghề, các cơ  sở  sản xuất sử  dụng số học sinh tốt nghi ệp ngh ề  tại trường nghề và các trườ ng THCN. 8. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra c ủa Ban ch ỉ   đạo cấp thị,   cấp xã, phường và của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 9. Tham mưu cho UBND th ị xã chỉ  đạo các ban ngành, tổ  chức chính   trị xã hội phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT để chỉ đạo và thực hiện tốt  công tác PC GD trung học trên địa bàn: Ban chỉ đạo Phổ cập cấp thị: Tổ  chức chỉ  đạo triển khai thực hiện công tác PCGD Trung học đạt  hiệu quả. Tổ chức giao ban định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần để nắm tình hình và tăng   cường công tác chỉ đạo. Tổ chức kiểm tra và đề nghị công nhận các đơn vị đạt chuẩn. Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá và có hình thức khen thưởng các tập  thể  đạt chuẩn PCGD Trung học vượt kế  hoạch, các cá nhân có nhiều đóng  góp cho công tác Phổ cập, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện làm chậm tiến   độ PCGD Trung học. Phòng Giáo dục và Đào tạo:          Tham m ưu để  Thườ ng vụ  thị  uỷ  ra Nghị  quyết chuyên đề  về  PCGD   Trung học trên địa bàn thị  xã, tham mưu cho UBND thị trong vi ệc xây dựng   đề án PCGD Trung học. 11 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 12. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn.          Triển khai các loại văn bản hướng dẫn công tác PCGD Trung học của   Bộ  GD&ĐT, Sở  GD&ĐT đến các trường THCS, các xã phường và cụ  thể  hoá các loại văn bản phù hợp với thực tế tại địa phương. Tham mưu với UBND thị  để  thành lập các đoàn kiểm tra công nhận  các đơn vị đã hoàn thành PCGD Trung học. Phân công một đồng chí Lãnh đạo và một đồng chí chuyên viên Phòng  phụ  trách công tác phổ  cập giáo dục THCS và phổ  cập giáo dục trung học.   Tại mỗi nhà trườ ng có một đồng chí trong BGH và một đồng chí giáo viên  phụ trách công tác phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục trung học.         Tổ chức các lớp tập huấn PCGD Trung h ọc cho cán bộ  quản lý và cán  bộ phụ trách  của các trườ ng THCS.                Chỉ  đạo các trường tiến hành điều tra cơ  bản, lập bộ  hồ  sơ  PCGD   Trung học.                Kết hợp với kiểm tra chuyên môn và tổ  chức kiểm tra chuyên đề  để  thường xuyên nắm bắt và chỉ  đạo kịp thời công tác PCGD THCS và PCGD  Trung học.        Chỉ đạo trung tâm GDTX để thực hiện nhiệm vụ mở lớp BT THCS, BT   THPT tại trung tâm và các địa phương.   Chỉ  đạo các trường TH và THCS : TH huy động 100% trẻ  6 tuổi vào   lớp 1,   các trường THCS   huy động số  học sinh tốt nghi ệp Ti ểu h ọc vào   học lớp 6 đạt 100%. Phấn đấu huy động trên 99% số  trẻ  trong độ  tuổi 11­ 14   theo   học   chương   trình   THCS.   Hàng   năm   tỷ   lệ   học   sinh   hoàn   thành  chương trình tiểu học 100%; học sinh t ốt nghi ệp THCS đạt tỷ  lệ  98% trở  lên. Tổ chức điều tra cơ bản thông kê các đối tượ ng trong độ tuổi chặt chẽ,  12 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 13. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. chính xác và cập nhật kịp thời thông tin vào bộ hồ sơ PC (lưu ý tính pháp lý   của các thông tin số  liệu). Quản lý chặt chẽ  các loại hồ  sơ, hoàn thành bộ  hồ  sơ  phổ  cập PCGD Trung học theo  đúng yêu cầu của các văn bản chỉ  đạo. Thành   lập   Tổ   cốt   cán   phổ   cập   GDTHCS   (Gọi   tắt   là   Tổ   phổ   cập  THCS) của Ngành do một đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục phụ trách. Đây  là   một   tổ   nghiệp   vụ   t ập   hợp   nh ững   giáo   viên   chuyên   trách   công   tác   PCGDTHCS  ở  các trườ ng THCS, có năng lực về  làm phổ  cập. Tổ  cốt cán   có   nhiệm   vụ   giúp   Trưởng   phòng   kiểm   tra   việc   thực   hi ện   nhi ệm   v ụ  PCGDTHCS  ở các đơn vị nhà trườ ng, đánh giá, xếp loại thi đua về công tác  phổ  cập của các đơn vị. Giúp Trưởng phòng trong việc lập kế  ho ạch ch ỉ  đạo công tác phổ  cập GDTHCS trên địa bàn thị  xã. Tổ  chức giao ban phổ  cập GD trung học mỗi tháng 1 lần với nhiều hình thức khác nhau để  nắm  bắt và bổ  sung kịp thời hồ  sơ  phổ  cập và có kế  hoạch chỉ  đạo kịp thời.  Việc sinh hoạt  Tổ  phổ  cập cũng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ  chuyên  trách học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phổ  cập, giúp đỡ  nhau  cùng hoàn thành nhiệm vụ. Các trường THPT:   Tham gia Ban ch ỉ đạo PCGD Trung học, chịu trách nhiệm về công tác  PCGD Trung học tại địa bàn được phân công và đối tượ ng phổ  cập đang   học trong nhà trường.  Phối hợp chặt chẽ  với Phòng Giáo dục để  thực hiện PCGD Trung   học,   phối   hợp   với   Trung   tâm   GDTX­   DN   để   giảng   dạy   các   lớp   bổ   túc  THPT. 13 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 14. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn.       Có biện pháp tích cực để  giảm tỷ lệ  HS bỏ học, lưu ban, nâng tỷ  lệ  đi  học chuyên cần. Không ngừng đổi mới phươ ng pháp giảng dạy, nâng cao   chất lượng các hoạt động giáo dục để đảm bảo tỷ lệ học sinh lên lớp hằng  năm trên 99%; Tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT 99% trở lên. Phấn đấu xây   dựng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia theo theo l ộ trình xây dựng trườ ng  đạt chuẩn quốc gia của Th ị xã. Trung tâm GDTX­ DN:  Vận động để  mở  lớp và giảng dạy các lớp xoá mù chữ, xoá tái mù   chữ, các lớp BT THCS   và BT THPT tại trung tâm và tại địa bàn các xã  phường, các trườ ng tiểu học, THCS và các TTHTCĐ xã phườ ng .            Phòng Tài chính­ kế hoạch:  Tham mưu cho UBND thị  xã tìm nguồn ngân sách để  chi cho PCGD   Trung học trên địa bàn toàn thị. ( Kinh phí cho tập huấn, kiểm tra, xây dựng hồ  sơ và kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia). Phòng Nội vụ và phòng LĐ­TBXH:  Tham mưu với UBND thị xã sớm thành lập Trung tâm dạy nghề  thị xã  để  công tác đào tạo nghề  trên địa bàn thị  xã hoạt động có hiệu quả  đáp  ứng  nhu cầu phân luồng sau THCS. Các tổ chức chính trị­ xã hội:  Phối hợp tổ  chức tuyên truyền vận động để  huy động các đối tượng  trong độ tuổi đến trường cũng như duy trì sĩ số trong suốt cả năm học. Uỷ ban nhân dân các xã, phường: 14 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 15. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn.                  Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên   truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về Luật Giáo dục, về PCGD  Trung học, có kế hoạch trích ngân sách đầu tư cho công tác PCGD Trung học.   Xây dựng và kiện toàn Ban chỉ  đạo PCGD Trung học cấp xã, phường,  thành phần như  sau:Trưởng ban: đ/c Chủ  tịch UBND xã, phường; Phó ban   trực: đ/c Hiệu trưởng THCS; phó ban : đ/c Phó Chủ tịch xã, phường; các thành   viên: Hiệu trưởng trường TH, Hội khuyến học, Bí thư  xã đoàn, Chủ  tịch Hội   liên hiệp phụ nữ; Trưởng các thôn ...).  Thông qua Đại hội giáo dục các cấp và Hội nghị phụ huynh các trường,  phối hợp với Hội Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể  trong địa phương để  làm cho nhân dân hiểu rõ và tự  giác tham gia công tác   PCGD Trung học.   Uỷ ban nhân dân các xã, phường có chính sách phù hợp để  các gia đình   có đối tượng trong độ  tuổi PCGD Trung học và tạo mọi điều kiện đồng thời   có trách nhiệm động viên con em đến trường, tham gia học các lớp bổ túc văn  hoá THCS, THPT, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề ba năm. Định kỳ  tổ  chức hội nghị  giao ban rút kinh nghiệm để  tiếp tục phát  huy và đẩy mạnh công tác phổ cập  tại các địa phương. C­ KẾT LUẬN: 1. Kết quả đạt đượ c: Sau 3 năm thực hiện đề tài, kết quả đạt đượ c như sau: 1.1. Năm 2008, 2009: Năm/  Tỉ lệ  Tỉ lệ HS  Tỉ lệ  Tỉ lệ HS  Tỉ lệ  Số xã,  15 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 16. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. thanh  thiếu  HS tốt  niên từ  nghiệp  15 đến  lớp 9 tốt  trẻ 6  t ố t  Tiểu  18 tuổi  nghiệp  phường đạt  tuổi vào  nghiệp  học  có bằng  Tiêu chí THCS và  chuẩn  học lớp  Tiểu học  vào  t ố t  BTCS  PCGDTHCS 1 (%) (%) học  nghiệp  (%) l ớ p  THCS và  6(%) BTCS (Tỉ  lệ PC)  (%) 2008 99,0 96,5 99,6 95,1 82,5 5/5 2009 99,6 97,8 99,9 97,4 84,6 5/5 1.2. Năm 2010.  1.2.1. Đến thời điểm tháng 12 năm 2010, 100% các xã phườ ng trên địa  bàn thị xã đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. 1.2.2. Về  cơ  sở  vật chất các trườ ng học ngày càng đượ c các cấp uỷ  Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư  xây dựng theo hướng chuẩn hoá, hiện   đại hoá, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến tháng 3 năm 2011 hầu  hết các trường học trên địa bàn thị xã đều đủ  phòng học 1 ca. Trang thiết b ị  được các địa phươ ng và các nhà trườ ng quan tâm đầu tư  mua sắm bổ  sung   mới, nhiều trường học đã có thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến. 1.2.3. Chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo ngày càng đượ c nâng  cao. Tỷ  lệ  xét hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt tỷ  lệ  100%,  tỷ lệ  học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ  98% đến 100%, tỷ  lệ học   sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 98%, tỷ  lệ  học sinh đỗ  vào các  16 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 17. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. trườ ng đại học, cao đẳng hàng năm đạt tỷ  lệ  40%, tỷ  lệ  học sinh vào học   tại các trường nghề đạt tỷ lệ 30%. 1.2.4. Kết quả phổ cập GD THCS th ời điểm tháng 12 năm 2010: Số hộ: 14161;               S ố dân: 59713 Số khuyết tật, chết: 85;       Chuy ển đi: 1629;  Chuyển đến: 1 Số đối tượng phải PCGDTHCS: 7088  TIÊU CHUẨN 1  ­ Dạy và duy trì được chuẩn quốc gia về PCGDTH và xoá mù chữ ­ Trẻ 6 tuổi: 992;    Trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 990  tỷ lệ: 99.8% ­Số đối tượng 11 đến 14 tuổi: 3168 Trong đó: Đã tốt nghiệp tiểu học: 3090;   T ỷ l ệ: 97,54% Đang học tiểu học: 78;   T ỷ l ệ: 2,46% Còn ở ngoài trường tiểu học: 0;   Tỷ l ệ: 0% ­ Số học sinh tốt nghi ệp ti ểu h ọc năm qua: 740;  Tỷ lệ: 100,0% ­ Số học sinh tốt nghi ệp ti ểu h ọc năm qua vào lớp 6: 737;  Tỷ lệ: 99,6%  ­ Cơ  sở  giáo dục đảm bảo điều kiện cơ  sở  vật chất thực hiện đầy đủ  các  môn học trong chương trình trung học cơ sở. TIÊU CHUẨN 2 Số học sinh lớp 9 năm qua: 950 Số học sinh tốt nghiệp THCS&BTCS: 939;   Tỷ lệ: 98,8% 17 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 18. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Số đối tượng từ 15 đến 18 tuổi:  3920 Số đối tợng 15 đến 18 tuổi có bằng TN THCS và BTCS: 3450;   Tỷ lệ 88.0%                                 Đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDTHCS  tháng 12 năm   2010.       18 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 19. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn.                              1.3.  BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC  Thị xã : Sầm Sơn                                                                  Điều tra ngày 05  tháng 12 năm 2010 Tỉnh : Thanh Hoá Tổng số đối tợng phải phổ cập bậc trunh học Đang học, học xong bổ  Đang học. Học xong  THPT Đang học . học xong THCN, TDN Bỏ học túc THPT L L N Tổng số đối tợng trong độ tuổi TN THCS  Số khuyết tật chết chuyển đi bao gồm ớ ớ Đ Nă Nă Nă ă Nă Lớp 10. Lớp Lớp Đã Lớp 10 p p ã m m m m m Bao  T 3. Đã  TH  TH  Năm sinh Bao gồm 11 12 TN gồm 11 12 N 1 2 3 5 4 TN TH CS PT Độ tuôi Nữ Năm qua Các năm trớc TN THCS Năm qua TN THCS các năm trớc       TN THCS Năm qua TN THCS nẳm trớc                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 14 96 1166 536 243 923 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15 95 1229 574 234 995 771 1 585 6 1 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 86 16 94 1201 630 246 955 104 763 54 16 574 7 0 5 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 6 23 148 17 93 1288 637 312 976 41 844 3 5 54 500 6 5 2 3 17 1 6 1 0 1 0 0 8 36 196 15­17 3718 1841 792 2926 916 1608 642 27 629 507 6 30 5 9 17 1 7 1 0 1 0 0 26 80 430 18 92 1303 630 305 998 20 907 8 4 9 74 460 2 2 9 11 14 128 14 4 0 0 0 13 29 219 19 91 1205 581 247 958 5 831 3 1 5 13 511 0 1 1 1 34 28 130 8 11 3 14 10 98 233 20 90 1387 681 228 1159 3 976 1 4 3 1 669 0 0 0 1 11 13 40 127 13 1 17 17 124 269 21 89 1081 548 162 919 0 797 1 1 0 3 534 0 0 0 1 15 1 21 41 20 30 47 12 81 233 18­ 21 4976 2440 942 4034 28 3511 13 10 17 91 2174 2 3 10 14 74 170 205 180 44 34 78 52 332 954 19 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
 20. Một số biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  từng bướ c phổ cập giáo dục trung học của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. 2. Bài học kinh nghi ệm: Từ những kết quả đã đạt được, chúng ta thấy rằng phổ cập giáo dục là  chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế ­ xã  hội của đất nước, của tỉnh, của huyện thị do vậy phổ cập giáo dục phải được   thể hiện trong các Nghị quyết, Chương trình hành động của các cấp uỷ Đảng,  HĐND, UBND các cấp, phải được phân định rõ trách nhiệm từng cơ  quan,   ban, ngành, đoàn thể, tổ  chức trong thực hiện công tác phổ  cập giáo dục.  Song, ngành Giáo dục và Đào tạo phải giữ vai trò nòng cốt, là đầu mối và chịu   trách nhiệm chính trong quá trình triển khai thực hiện phổ cập, chủ động tham  mưu, đề  xuất kế  hoạch và các giải pháp kịp thời, hiệu quả  cho các cấp uỷ  Đảng, chính quyền trong quá trình thực hiện mục tiêu phổ  cập. Xây dựng kế  hoạch phổ  cập phải gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế­ xã hội và sát  với tình hình thực tế của địa phương; phải coi trọng chất lượng giáo dục thực   chất từ  việc xác định mục tiêu, xây dựng kế  hoạch, đảm bảo các điều kiện  đến quy trình kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả. Phải coi thực hiện phổ  cập giáo dục để nâng cao dân trí là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế,  xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó phải làm tốt và kịp   thời công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn  về tầm quan trọng và vai trò của phổ cập giáo dục; phát động phong trào toàn  dân tham gia chăm lo sự  nghiệp giáo dục, tạo phong trào học tập để  mọi  người trong độ tuổi đi học. Muốn hoàn thành được mục tiêu phổ cập GD nói chung và phổ cập GD  trung học, phải tăng cường sự  lãnh đạo, chỉ  đạo của Đảng, chính quyền các   cấp, sự phối hợp tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể; tuyên truyền,   giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ  chức chính trị  ­ xã hội, cho nhân dân  20 Hoàng Trung Kiên – Trưở ng phòng Giáo dục và Đào tạo­ Thị xã Sầm Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2