intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang

Chia sẻ: Hòa Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
29
lượt xem
0
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm khảo sát khả năng nhận thức tư duy của trẻ đối với bộ môn hoạt động tạo hình trên cơ sở đề ra một số giải pháp, biện pháp thích hợp nhằm giúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn trẻ môn “Khám hoạt động tạo hình” có hiệu quả như: kích thích tính sáng tạo, phát triển sự khéo léo của đôi tay... và phát triển về trí tuệ và ngôn ngữ cho trẻ. Thông qua đó nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và tính thẩm mỹ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang

 1. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Như chúng ta đã biết “Mẫu giáo tốt mở đầu cho một nền giáo dục tốt” và  mục tiêu của giáo dục mầm non là hình thành nhân cách và cung cấp cho trẻ những  khái niệm ban đầu, ngành học mầm non còn thông qua hoạt động ngoài trời, hoạt  động góc.... là yếu tố vô cùng quan trọng không thể thiếu trong việc hình thành  nhân cách trẻ. Người giáo viên Mầm non ngoài việc hướng dẫn trẻ lễ phép ngoan  ngoãn thôi chưa đủ, mà nhiệm vụ của người giáo viên mầm non còn phải trang bị  cho trẻ những kiến thức ban đầu thông qua các hoạt động và qua các môn học như  làm quen với môn làm quen văn học, giáo dục thể chất, giáo dục âm nhạc, làm  quen với toán, khám phá khoa học … phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, là cơ  sở ban đầu của nhân cách con người mới. Từ đó, trẻ biết sáng tạo, lao động trong  tương lai, hoạt động tạo hình giúp trẻ tạo ra những sản phẩm rất đơn giản, ngộ  nghĩnh nhưng sinh động, nó mang một nội dung, một tên gọi khác nhau.  Đặc biệt môn hoạt động tạo hình chiếm vị  trí quan trọng trong chương trình  giáo dục mầm non, nó là phương tiện cơ  bản cho việc giáo dục thẩm mỹ, giáo dục  toàn diện cho trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ  mở  rộng hiểu biết, phát triển khả  năng   tri giác, hình thành ở trẻ khả năng tư duy, phát triển xúc cảm ­ tình cảm ­ nhân cách   trí tuệ ­ sự khóe kéo ­ tính kiên trì. Đặc biệt là phát triển thẩm mỹ ­ nghệ thuật. Tính sáng tạo phản ánh thế giới xung quanh một cách tích cực, biết yêu quý và   trân trọng cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp (tình yêu con người, yêu thiên nhiên,  con vật, cỏ cây, hoa lá…) Người thực hiện: H’ Ni Niê 1
 2. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Nó là phương tiện hữu hiệu giúp cho cô và trẻ trong công việc tổ chức các hoạt   động các môn học khác có liên quan trong chương trình dạy và học của lứa tuổi mầm  non, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống hàng ngày của con người. Để  dạy trẻ  mầm non đạt hiệu quả  cao trong môn hoạt động tạo hình thì giáo  viên phải tăng cường sử  dụng các phương pháp dạy cả  lớp theo nhóm dựa vào sự  phát triển của trẻ ... là rất cần thiết. Xuất phát từ tầm quan trọng đó mà bản thân tôi  chọn đề  tài: “Một số  biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt   động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang” Mong rằng kết quả đề tài giúp cho giáo viên có những biện pháp tốt hơn trong  hoạt động tạo hình, nhằm đáp ứng theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Mục tiêu nghiên của đề tài: ̣ ́ Muc đich nghiên c ưu cua đê tai se la: Khao sat kha năng nhân th ́ ̉ ̀ ̀ ̃ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ức tư duy cua tre ̉ ̉  ́ ơi bô môn ho đôi v ́ ̣ ạt động tạo hình trên cơ sở đê ra môt sô giai phap, biên phap thich ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́   hợp nhằm giúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn trẻ  môn “Khám hoạt động tạo   hình” có hiệu quả như: kích thích tính sáng tạo, phát triển sự  khéo léo của đôi tay...  va phát tri ̀ ển về  trí tuệ  và ngôn ngữ  cho trẻ. Thông qua đo nh ́ ằm phát huy tính tích   cực chủ động, sáng tạo và tính thẩm mỹ. ̣ ̣ Nhiêm vu nghiên cưu cua đê tai: ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ưc cac hoat đông đê tre sáng t Tô ch ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ạo thể  hiện ý tưởng, cùng thảo luận va giai ̀ ̉  ́ ́ ́ ̀ ̣ quyêt cac vân đê đăt ra nh ư: Hoat đông tham quan, quan sat, thao luân, tro chuyên, tim ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀   ̉ ̉ hiêu qua sach, tranh anh, hình  ́ ảnh ... trực tiêp thông qua th ́ ực hanh, thi nghiêm, lao ̀ ́ ̣   ̣ đông ... Người thực hiện: H’ Ni Niê 2
 3. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ơ  hôi cung câp, cung cô kinh nghiêm, lam Nhiêm vu ma đê tai đăt ra nhăm tao c ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀   tăng sự to mo, h ̀ ̀ ưng thu. Qua th ́ ́ ực hiên đê tai nay nhăm giúp cho giáo viên trong ho ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ạt  động tạo hình có nhiều cơ hội học tập và lĩnh hội được nhiều kiến thức mới nhằm   phát huy tính sáng tạo, tính tích cực chủ động và phát triển thể chất là vân động tinh   cho trẻ thông qua chương trinh mâm non m ̀ ̀ ới. ̉ ̣ ́ ể  tạo được sự  hứng thú, hoạt  Giúp giáo viên  tim ra cac giai phap, biên phap đ ̀ ́ ́ động tích cực, sáng tạo cho trẻ trong giờ hoạt động tạo hình.   ̉ ̉ ̣ ́ ự sáng tạo cua tre, qua viêc cho Giáo viên giúp tre trai nghiêm, tim toi, kich thich s ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̣   ̉ ỹ năng sống thông qua các sản phẩm mà mình tạo ra từ đó trẻ yêu thích cái đẹp,   tre k biết giữ gìn và bảo vệ sản phẩm mình làm ra. Sau khi vận dụng đề  tài sẽ  góp phần đắc lực đối với giáo viên trong quá trình   ̉ ư duy, tính thẩm mỹ cho tre.̉ hình thành nhân cách phat triên t ́ 3. Đối tượng nghiên cưu: ́ Một số biện pháp sư phạm giúp giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo   hình tại trường Mầm non Cư Pang. 4. Pham vi nghiên c ̣ ưu: ́ Khuôn khổ nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng công tác dạy và học cho cô  và trẻ trong hoạt động tạo hình. Đối tượng khảo sát học sinh khối chồi trường mầm non Cư Pang Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 03 năm 2018 5. Phương phap nghiên c ́ ưu: ́   a. Phương pháp nghiên cứu tài liệu Người thực hiện: H’ Ni Niê 3
 4. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Để  đề  tài này có hiệu quả  giúp giáo viên dạy đạt được kết quả  cao trong giờ  hoạt đông tạo hình tôi đã không ngừng tìm tòi tài liệu trong sách báo, tivi, tranh anh, ̉   ̣ chuyên tranh, trên m ạng, thực tế … có những hình ảnh liên quan đến tiết học nhằm   gây sự chú ý của trẻ. b. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thường xuyên nghiên cứu kỹ các đề tài  trong chương trình giáo dục, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với bài soạn,  chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi tổ chức các hoạt động cho trẻ, phát hiện và sửa  sai kịp thời cho từng giáo viên.         Hướng dẫn giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp   cũng như ở nhà, qua đó giáo viên có điều kiện theo dõi, uốn nắn trẻ. Bên cạnh đó tôi   cũng thường xuyên trò chuyện cùng cô giáo và trẻ để nắm bắt được các nguyên nhân   làm cho trẻ không thích hoc ho ̣ ạt động  tạo hình và tìm ra hướng khắc phục.   Phương pháp quan sát: Trong các giờ  học tiết hoạt động tạo hình của các lớp,  tôi luôn quan sát và hướng dẫn giáo viên chú ý từng trẻ  để  uốn nắn, củng cố, rèn   luyện thêm các kỹ năng cho trẻ, sự sáng tạo. Phương pháp thao giảng, dự giờ, khảo sát: Phương pháp này giúp giáo viên nắm  bắt vững về chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên được trao đổi học hỏi kinh nghệm lẫn  nhau, để có định hướng đúng dắn cụ thể trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Tôi luôn luôn học hỏi đồng nghiệp và tạo điều kiện cho giáo viên được dự giờ  các tiết chuyên đề  do Phòng GD&DT, cụm tổ  chức, các buổi thao giảng dự  giờ  …   tìm ra các biện pháp để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế trẻ ở đơn vị mình.    c. Phương pháp thống kê toán học: Người thực hiện: H’ Ni Niê 4
 5. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang         Vào đầu năm học tôi đã chủ động kiểm tra, khảo sát, thống kê về phân loại khả  năng tạo hình của trẻ để nắm bắt nhận thức chất lượng của từng cá nhân trẻ.         II. Phần nội dung: 1. Cơ sở ly luân  ́ ̣ Như  chúng ta đã biết bậc học mầm non là bậc học đầu tiên cung cấp những   kiến thức đơn giản cho trẻ  em thông qua các hoạt động “học bằng chơi, chơi mà   học”. Các môn học  ở  trường mầm non cũng chỉ  là những môn học mang tính chất   “nhận biết” và “Làm quen” với các hiện tượng tự nhiên và vấn đề xã hội. Tuy nhiên  nếu không có những kiến thức được thông qua nhận biết và sự  làm quen ban đầu ở  trường mầm non thì trẻ vào học ở trường tiểu học sẽ rất khó khăn. Như các nhà tâm  lý học đã nhận xét: Sự khởi đầu ở một đứa trẻ theo quy luật khách quan là những tư  duy trừu tượng, trẻ được nhận thức thông qua các đồ  vật, hiện tượng đơn giản, lúc   này trẻ sẽ được bắt đầu mọi thứ chỉ  bởi sự nhận biết và làm quen với thế  giới bên  ngoài mà thôi. Chính vì thế, bậc học mầm non đã nghiên cứu chương trình giáo dục  cho từng lứa tuổi phù hợp theo quá trình phát triển tư  duy của trẻ. Do đó việc trẻ  được học  ở  trường mầm non là một điều rất quan trọng, trẻ  phải được chăm sóc,   giáo dục đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành. Nghiên cứu áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng và   sử  dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non do nhà xuất bản Giáo Dục ban   hành. Tư  duy trực quan hình tượng của trẻ phát triển mạnh. Nên trẻ  có nhu cầu khám  phá mối quan hệ  giữa các sự  vật hiện tượng. Trẻ  bước đầu có khả  năng suy luận,  tính sáng tạo  ở trẻ phát triển tương đối tốt nên trong hoạt động tạo hình trẻ  có thể  vẽ, tô màu, xé, dán .... thêm các chi tiết theo yêu cầu của cô và sự sáng tạo của trẻ. Người thực hiện: H’ Ni Niê 5
 6. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Trẻ đang bước đầu của quá trình tư duy trừu tượng trên thực tế.           Chính vì vậy đây là thời điểm mấu chốt và quan trọng nhất, nghe, nhìn và vận   động bằng đôi chân, đôi tay của mình ... tất cả những cử chỉ đó đều làm nên những   thói quen, kể cả thói xấu ... trách nhiệm hình thành nhân cách cho trẻ tất cả thuộc về  cô giáo Mầm non  tạo nên nền tảng vững chắc, là chặng đường khôn lớn của trẻ.   Đặc biệt là hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật.  Dựa vào tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Tài liệu BDTX Năm 2013 gồm 44 mô   đun (mô đun 5, mô đun 20, mô đun 23, mô đun 31, mô đun 30, mô đun 32) 2. Thực trạng. Vào đầu năm học tôi đã chủ  động cho giáo viên kiểm tra khảo sát 75 trẻ  khối  chồi toàn trường, thống kê kết quả như sau:  STT Tiêu chí Đạt Chưa đạt Số  Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % lượng 1 Trẻ   có   kỹ   năng   vẽ,   nặn,   tô  30 40% 45 60% màu, xé dán, sắp xếp bố  cục,  màu sắc hợp lý. 2 Trẻ   hứng   thú   tham   gia   hoạt  35 46% 40 54% động tạo hình 3 Trẻ có ý tưởng sáng tạo 20 26% 55 74% Việc dạy trẻ hoạt động tạo hình hiện nay hiệu quả chưa cao, giáo viên chưa có  sự  sáng tạo, chưa có sự  đầu tư  nên kết quả  không như  mong đợi. Những yếu tố  khách quan khác làm cho thực trạng của đề tài còn tồn tại nhiều hạn chế. Người thực hiện: H’ Ni Niê 6
 7. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Nguyên nhân chủ quan: Ưu điểm:  Tập thể  sư  phạm nhà trường đoàn kết, đa số  cán bộ  giáo viên nhiệt tình yêu   nghề mến trẻ, ham học hỏi, tìm tòi vận dụng các biện pháp hình thức đổi mới nhằm   thu hút trẻ tham gia tích cực vào hoạt động tạo hình. Thường xuyên tham gia các lớp  bồi  dưỡng chuyên  môn trau dồi kinh nghiệm  để  nâng cao năng  lực chuyên  môn  nghiệp vụ và các đợt sinh hoạt chuyên đề, hội thi đồ dùng đồ chơi để học tập và rút  kinh nghiệm biết cách học hỏi tìm tòi nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục  trẻ.  Một số phụ huynh đã quan tâm đến việc học tập của con em mình. Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, sân trường rộng rãi thoáng mát, đồ dùng đồ  chơi đầy đủ ở phân hiệu buôn Knul và buôn Hma. Hạn chế: Đồ  dùng phục vụ hoạt động tạo hình còn ít, nguyên vật liệu chưa phải nguyên  vật liệu mở. Một số giáo viên chưa thực sự  chủ  động linh hoạt trong việc tổ  chức   cho trẻ các hoạt động, chưa thực sự chú trọng các hoạt động ngoại khóa, khâu tuyên  truyền còn hạn chế chưa đa dạng. Khả năng chú ý của trẻ còn hạn chế, đa số trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số nên  vốn hiểu biết về nghệ thuật và hoạt động tạo hình còn hạn chế. Số trẻ đến trường   hầu hết là chưa qua nhóm lớp nhà trẻ, mầm. Nguyên nhân khách quan: Ưu điểm Người thực hiện: H’ Ni Niê 7
 8. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Nhà trường luôn quan tâm chỉ  đạo, giám sát việc giáo viên tổ  chức hoạt động  chăm sóc giáo dục trẻ, luôn tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng về  chuyên môn   nghiệp vụ. Về cơ sở vật chất: Có phòng học rộng rãi thoáng mát, trang thiết bị đồ dùng đồ  chơi phục vụ cho trẻ tương đối đầy đủ. Một số  phụ huynh đã quan tâm đến việc học tập của con em mình, một số  trẻ  có năng khiếu về hoạt động tạo hình như vẽ, nặn, xé dán... Hạn chế Trường Mầm non Cư  Pang đóng trên địa bàn 6 thôn buôn thuộc vùng đặc biệt   khó khăn của xã Ea Bông, trình độ văn hóa còn thấp, nhận thức dân trí còn hạn chế,  chưa đảm bảo được mức sống cho người dân. Trường có ba điểm lẻ  cách xa nhau, cơ  sở  vật chất đã được nhà trường quan   tâm, tuy vậy đồ  dùng đồ  chơi phục vụ  hoạt động tạo hình còn hạn chế, tại điểm  10/3 về cơ sở vật chất còn chưa đủ.  Những yếu tố trên đã ảnh hưởng tạo ra thực trạng của hoạt động tạo hình hiện  nay, nên tôi đã định hướng cho giáo viên về  một số  phương pháp ứng dụng thực tế  áp dụng mọi lúc mọi nơi, giúp giáo viên dạy tốt hoạt động tạo hình. 3. Giai phap, biên phap: ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ a. Muc tiêu cua giai phap, biên phap: ́ Từ những nguyên nhân, các yếu tố thực trạng nêu trên tôi lựa chọn các giải pháp  phù hợp. Những giải pháp đó nhằm mục đích giúp cho giáo viên tổ  chức thực hiện  tốt hoạt động tạo hình nhằm nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Người thực hiện: H’ Ni Niê 8
 9. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang ̀ ́ ̉ ́ ̣ Tim ra cac giai phap, biên phap giúp giáo viên trong ho ́ ạt động “Tạo hình” từ đó  ̀ ́ ́ ự hứng thú sáng tạo muốn làm được sản phẩm đẹp để trưng bày ở  nhăm kich thich s góc nghệ thuật và sản phẩm của trẻ.  ̣ ược sự  hưng kh Tao đ ́ ởi tự  nhiên ở  tre vê thê gi ̉ ̀ ́ ơi xung quanh, kh ́ ơi gợi cho trẻ  tình yêu quê hương đất nước, biết yêu quý cái đẹp và giữ gìn cái đẹp. ̣ b. Nôi dung va cach th ̀ ́ ức thực hiên giai phap. ̣ ̉ ́ Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn và xây dựng kế  hoạch về  hoạt   động tạo hình cho giáo viên. Công tác nâng cao chất lương đội ngũ giáo viên mầm non là nhiệm vụ hàng đầu  để  khắc phục những yếu kém về  phương pháp giảng dạy và học tập, đặc biệt là   trong hoạt động tạo hình. Việc chăm lo bồi dưỡng không phải một sớm một chiều  mà phải bồi dưỡng thường xuyên liên tục chính bản thân của người giáo viên. Đầu năm học nhà trường tổ  chức chuyên đề, hướng dẫn cho giáo viên thống  nhất phương pháp lên lớp, hướng dẫn về  hồ  sơ  sổ  sách, lên kế  hoạch năm, tháng,  tuần. Chọn những giáo viên có kỹ  năng sư  phạm tốt, có chuyên môn vững vàng đã   được tập huấn các chuyên đề mới do các cụm chuyên môn tổ chức xây dựng giáo án  mẫu, chuẩn bị  cho tiết dạy mẫu, tổ  chức cho các giáo viên trong toàn trường được   dự giờ học hỏi rút kinh nghiệm, thảo luận những cái hay, có tính sáng tạo.  Lên kế hoạch tổ chức chuyên đề, nắm được thực hiện chương trình hoạt động  tạo hình để có biện pháp chỉ đạo sát thực có hiệu quả. Trên cơ sở đó mỗi tổ, mỗi cá   nhân giáo viên cần có kế hoạch cụ thể dựa vào tình hình thực tế nhóm lớp của mình   phụ trách, phó Hiệu trưởng là người theo dõi thường xuyên duyệt kế hoạch kiểm tra  Người thực hiện: H’ Ni Niê 9
 10. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang đôn đốc giúp đỡ  việc thực hiện kế  hoạch của các tổ  cá nhân. Trong quá trình kiểm  tra phó hiệu trưởng cần bổ sung, góp ý trực tiếp cho từng kế hoạch cụ thể. Ví dụ: Tổ  chức chuyên đề  môn “hoạt động tạo hình” về  lĩnh vực phát triển   thẩm mỹ: Lớp 4 ­ 5 tuổi Khi tổ  chức chuyên đề  lựa chọn giáo viên vững vàng về  chuyên môn, có kinh  nghiệm trong giảng dạy. Trước khi cho giáo viên tiến hành dạy, chúng tôi phải duyệt  trước giáo án, đề ra một số tình huống sư phạm có thể xảy ra giúp giáo viên cách xử  hợp lý nhất, lòng ghép nội dung tính hiệu quả cao. Tiến hành tổ chức dạy chuyên đề  tại trường sau buổi chuyên đề, cho tất cả  các đồng chí giáo viên góp ý rút kinh   nghiệm cho tiết dạy về   ưu điểm cũng như  tồn tại của   tiết  dạy,  sau đó triển khai  trong khối cùng thực hiện. Chính việc nhận xét của mỗi cá nhân giáo viên cho giờ  dạy của bạn đã giúp họ  học tập đồng nghiệp những cái tốt, hạn chế  những tồn tại   mà bạn mình đã mắc phải để áp dụng vào thực tế dạy trẻ hàng ngày. Lên kế  hoạch cho giáo viên dự  giờ  đồng nghiệp học tập chuyên môn lẫn nhau,  dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, tạo   điều kiện cho giáo viên tham gia học tập chuyên đề tại các trường bạn. Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế  hoạch và điều chỉnh kế  hoạch  cho phù hợp và có hiệu quả. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên   môn của giáo viên. Kiểm tra việc sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng tháng.  Có thể nói việc tổ chức tốt các buổi chuyên đề tại trường là rất cần thiết vì các  tiết dạy với đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho các đồng chí giáo viên  được “Mắt thấy, tai nghe” những gì mà mình học được ở lý thuyết, được nghe giảng  viên bồi dưỡng. Nhận thức được vấn đề này, nhà trường đã tổ  chức các tiết chuyên  đề tại trường. Người thực hiện: H’ Ni Niê 10
 11. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Kiểm tra là một chức năng quan trọng, là một biện pháp quản lý có hiệu quả.  Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ quản lý.  Qua kiểm tra  nắm  bắt kịp thời  về  tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng  phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để  kịp   thời bổ  sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt  động chuyên môn của giáo viên.  Vì vậy để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả  cao,  cán  bộ quản lý không được buông lỏng công tác kiểm tra. Để công tác kiểm tra mang lại   kết quả cao về bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Cán bộ quản lý cần đảm bảo: Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ  cụ thể của nhà trường đề ra trong năm học. Phải có kế  hoạch cụ  thể  trên cơ  sở  kế  hoạch kiểm tra cả  năm, học kỳ, đi sâu   vào kế  hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức,   phương pháp kiểm tra. Về  nội dung kiểm tra: Kiểm tra về  quy chế  chuyên môn, hồ  sơ  sổ  sách, bài   soạn, sổ nhật ký, sổ theo dõi trẻ, sổ bồi dưỡng chuyên môn, sổ hội họp, sổ dự giờ ...  phương pháp dạy của môn hoạt động tạo hình, để  đánh giá tình hình triển khai và  thực hiện chuyên môn của giáo viên có đúng như kế hoạch mà nhà trường  đề ra hay  không. Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước, đột xuất về  các tiết dạy   về  hoạt động tạo hình,  cũng như  các hoạt  trang trí lớp, chuẩn bị  đồ  dùng đồ  chơi  phục vụ  cho hoạt động tạo hình, kiểm tra về  việc xây dựng môi trường trong và  ngoài lớp học  Người thực hiện: H’ Ni Niê 11
 12. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Ví dụ: Trong lớp có góc tạo hình để  trẻ hoạt động và trưng bày sản phẩm của  mình như vẽ, xé, nặn…    Góc sản phẩm của trẻ Nguyên tắc kiểm tra:  Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng   dân chủ. Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các  ưu   điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những   tồn tại hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ. Thời gian kiểm tra: Trong một tháng một giáo viên phải được dự  ít nhất 3 tiết  dạy hoặc một hoạt động, một học kỳ kiểm tra  2 ­ 3 lần. Ngoài ra cần kiểm tra hàng  ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ  giáo viên thực hiện tốt về  hoạt động  tạo hình.  Xây dựng kế hoạch thực hiện:  Bản thân giáo viên phải có kiến thức vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, tâm  huyết   với   nghề.   Sưu   tầm   qua   sách   vở   tài   liệu   để   nghiên  cứu   ...  nghiên   cứu  kỹ  chương trình mầm non mới theo chủ đề.  Người thực hiện: H’ Ni Niê 12
 13. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Dựa trên điều kiện thực tiễn của trường, lớp, xây dựng kế  hoạch nội dung   chương trình phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lí, kiến thức, kỹ năng của trẻ.   Trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm với bản thân và đồng nghiệp, ý tưởng sáng tạo  phong phú, xây dựng môi trường học tập hấp dẫn,  đảm bảo nội dung phù hợp,   logic... Biện pháp 2: Xây dựng môi trường hoạt động trong và ngoài lớp Môi trường giáo dục trong trường Mầm non có  ảnh hưởng đến sự  thành công   trong học tập của trẻ và ảnh hưởng đến nội dung và kết quả mong đợi có đạt được   hay không. Môi trường bên trong và ngoài lớp đều rất quan trọng, chúng cung cấp  nhiều cơ hội học tập và vui chơi khác nhau cho trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi khám,   phá phát triển điều mới lạ hấp dẫn trong cuộc sống. Môi trường giáo dục bên trong lớp học:  Hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi  trường thân thiện  ấm cúng cởi mở  giữa cô và trẻ, giữa trẻ  với trẻ, giữa trẻ  với  người xung quanh. Bao gồm các trò chơi xây dựng, lắp ghép, các hoạt động phát  triển vận động tinh cũng như hoạt động tạo hình. Khi xây dựng môi trường bám vào  các tiêu chí hướng dẫn thực hành xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm gồm 12  tiêu chí và 27 chỉ số. Để tạo được hứng thú và sự sáng tạo cho trẻ trong giờ hoạt động “Tạo hình” tôi  hướng dẫn giáo viên thường xuyên tìm tòi từ những tranh ảnh mô hình, vật thật đẹp  về  màu sắc, đa dạng về bố cục ... hấp dẫn nhằm kích thích trẻ  hoạt động tích cực   hơn. Người thực hiện: H’ Ni Niê 13
 14. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Ví dụ: Từ những vật liệu phế thải cô hướng dẫn trẻ làm sách tranh như lịch cũ,  tranh ảnh có hình ảnh về búp bê, bình nước, bàn ủi, ly uống nước, chợ hoa ngày tết  sau đó tổ chức và hướng dẫn cho trẻ cắt dán làm album ... thông qua hoạt động góc. Đồ dùng của trẻ cũng phải đẹp, hấp dẫn, phong phú sinh động nhằm kích thích  hứng thú, tò mò lòng ham hiểu biết của trẻ, tôi thường xuyên khuyến khích giáo viên  sử dụng tranh ảnh phải có bố cục, màu sắc, các đường nét cân đối đẹp. Thông qua những lúc làm đồ  chơi trẻ  biết yêu quí công việc và biết yêu quý  những sản phẩm tự tay mình làm ra. Môi trường giáo dục bên ngoài lớp học:  Môi trường bên ngoài lớp học tạo cơ hội cho trẻ xây dựng nhiều mô hình hoạt   động đẹp mắt, hấp dẫn như  mô hình trang trại có vườn, ao, chuồng hay mô hình  vườn cây của bé ... và đúng với thực tế. Nguyên vật liệu đa dạng, tận dụng nguyên vật liệu sẳn có tại trường,  ở  địa   phương, tự  nhiên và nguyên vật liệu tái sử  dụng nhằm mở  rộng cơ  hội học tập hổ  trợ nhiều hoạt động chơi của trẻ. Ví dụ: Tiết dạy vẽ  hoa mùa xuân, tôi chỉ  đạo giáo viên trong giờ  hoạt động   ngoài trời cho trẻ đi tham quan vườn trường, vườn hoa trò chuyện với trẻ về một số  loại hoa sẳn có cho trẻ làm quen. Để chuẩn bị tốt cho“ Hoạt động tạo hình” tôi hướng dẫn cho giáo viên hiểu là:  trước hết giáo viên cần phải chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ, phong phú, hấp dẫn,  sinh động nguyên vật liệu mở, an toàn cho trẻ và có liên quan đến nội dung của bài  học như  vật thật để  cho trẻ  được quan sát kỹ  từ  đó trẻ  phân tích và đưa vào sản   phẩm của mình…  Người thực hiện: H’ Ni Niê 14
 15. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Với chính bản thân mỗi giáo viên phải biết tận dụng những nguyên vật liệu có  như: vải vụn, cọng rơm khô, lá tươi, lá khô, hoa ép khô, vỏ cây khô … để làm tranh  ảnh cho tiết dạy. Sưu tầm các loại hạt phượng, hạt đậu ...,các loại vỏ trai ốc, hến sò  ... để bổ  sung giá đồ chơi của trẻ, để  trẻ có thể làm các sản phẩm mà  trẻ  thích qua  hoạt động góc...  Ví dụ: Cọng rơm khô trẻ dùng làm mái nhà, vỏ cây khô làm ván ... Những đồ  dùng đó vừa đảm bảo về nội dung và vừa đảm bảo về  hình thức,  màu sắc, sự an toàn, trẻ có thể quan sát và nhận xét, giúp trẻ  tích lũy được nhiều  cảm xúc, vốn hiểu biết để thể hiện trong tranh vẽ của mình. Từ đó phát huy được   trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ. Giáo viên vận động phụ huynh đóng góp những nguyên vật liệu sẳn có ở  địa   phương, nguyên vật liệu phế thải mà giáo viên có thể tận dụng được. VD; Tiết vẽ và tô màu máy bay, ta tận dụng những nguyên vật liệu  mở sẳn  có  ở  địa phương thì trẻ  sẽ  giúp trẻ  tạo ra được những sản phẩm sáng tạo phong  phú hơn cụ thể: trẻ không chỉ  vẽ  hình máy bay mà từ  những nguyên vật liệu mở  sẳn có cô đã chuẩn bị như lá cà phê, hoa giấy, lá khô... những chiếc lá cà phê trẻ  tạo thành những ngọn núi nhấp nhô, những cánh hoa giấy trẻ tạo tạo thành những  đám mây. Người thực hiện: H’ Ni Niê 15
 16. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang    Sản phẩm của trẻ có sự sáng tạo và chưa có sự sáng tạo Biện pháp 3. Giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động tạo hình tích hợp các hoạt  động các hoạt động khác trong ngày. Hướng dẫn phải dựa vào trẻ lấy trẻ làm trung tâm: Để  tổ  chức tốt hoạt động tạo hình lấy trẻ  làm trung tâm thì giáo viên cần  phải dựa vào nhu cầu, hứng thú, khả  năng và thế  mạnh của từng trẻ, tin tưởng   rằng mỗi trẻ  có thể  thành công và tiến bộ. Tạo cơ  hội cho trẻ  học bằng nhiều   cách khác nhau cả hoạt động vui chơi, phản ánh được mức độ phát triển của từng   cá nhân trẻ và xây dựng bài dạy dựa trên những gì trẻ đã biết và trẻ có thể làm.  Trong lúc quan sát môi trường thiên nhiên hay tranh  ảnh nghệ thuật đẹp giáo  viên luôn lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích trẻ bằng những câu hỏi gợi mở cho   trẻ thể hiện cái ý muốn cảm xúc của trẻ đối với hiện tượng xung quanh. Khi thực hiện giáo viên cần đảm bảo trẻ hứng thú tham gia học, đánh giá và  tôn trọng trẻ. Hãy để  trẻ  tự  thể  hiện, giáo viên luôn động viên, khuyến khích trẻ  sáng tạo, đặt những câu hỏi mang tính tư duy, gợi ý, khuyến khích và động viên để  trẻ thể hiện ý muốn, tình cảm, cảm xúc và những hiểu biết của trẻ đối với sự vật  mà trẻ muốn được lựa chọn. Người thực hiện: H’ Ni Niê 16
 17. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Ví dụ: Giới thiệu bài tiết “ vẽ tô màu máy bay”. Hôm nay lớp của chúng ta sẽ  cùng tham gia vào một hội thi, đó là hội thi bé với tranh vẽ, các con sẽ  cùng thi  nhau vẽ những chiếc máy bay thật đẹp để dành tặng cho các chú phi công nhé. Cô hướng dẫn kỹ năng vẽ, nhắc nhở sau đó cho trẻ vẽ, cô gợi ý trẻ vẽ và tô  màu, phối màu theo ý thích, sự  sáng tạo của trẻ, cô chỉ  hướng dẫn, động viên,  khuyến khích trẻ  sáng tạo thêm bằng những nguyên vật liệu mở  để  bức tranh   được sinh động.    Tăng cường các câu hỏi gợi ý giúp trẻ cũng cố và áp dụng những kinh nghiệm   đã lĩnh hội trong các hoạt động khác nhau, động viên trẻ suy nghĩ, tự tìm cách giải   quyết vấn đề của bản thân. Hãy để trẻ tự miêu tả những gì trẻ biết và trẻ có thể  làm. Ví dụ: Cô đặt câu hỏi gợi mở cho trẻ: "Hãy cho cô biết vì sao…"," Vì sao con  lại biết…","con có suy nghĩ gì"….con làm như  thế  nào? Con có cách nào khác   không? ... Không lạm dụng các sản phẩm mẫu và làm mẫu, càng ít làm mẫu và  càng ít sử  dụng vật mẫu sẽ càng kích thích trẻ  tư  duy tìm kiếm cách để  thể  hiện  trên sản phẩm của mình.  Thực tế  cho thấy các sản phẩm mẫu sẽ  làm tê liệt các cẩm xúc đã có trước  của trẻ, làm giảm tính tích cực hoạt động trí tuệ  của trẻ, vì các hoạt động cần  thiết để tạo hình đã được làm mẫu đầy đủ, trẻ luôn ghi nhớ bắt chước. Ví dụ: Tiết mẫu cô cho trẻ xem và đàm thoại về tranh mẫu, cô gợi ý từ  cho   trẻ như: Bắt đầu xé từ đâu? xé hình gì? Xé như thế nào? Tạo tình huống để trẻ trả  lời và trẻ làm. Trong khi làm mẫu cô cần phải quan tâm đến quan điểm của trẻ, gợi cho trẻ  phát triển khả năng so sánh, phân tích, suy nghỉ và động viên khuyến khích trẻ  sử  dụng những nguyên vật liệu mở sáng tạo. Người thực hiện: H’ Ni Niê 17
 18. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Khi trẻ thực hiện tốt cô động viên, khuyến khích trẻ bằng những cử chỉ, hành  động, lời nói tạo cho trẻ thấy được trẻ được cô khen và đánh giá tốt.  Sau khi trẻ  hoàn thành sản phẩm của mình, cô mời trẻ  lên tự  nhận xét sản   phẩm, cô gợi hỏi trẻ, con thích bức tranh nào nhất? Vì sao...? Con thấy bức tranh   này như thế nào?... hãy để trẻ tự nói lên những cảm xúc của mình về bức tranh trẻ  thích nhất. Trẻ tự chọn và nhận xét sản phẩm mà trẻ thích ̀ ốn hiểu biết cho trẻ: Làm giau v Chúng ta phải mang các biểu tượng về cái đẹp thế giới xung quanh đến với trẻ  bằng nhiều hình thức như: Tranh ảnh, vật thật, đồ vật, vật chất ... giúp trẻ không bị nhàm chán, lại dễ tiếp  thu để trẻ ghi nhớ và chính xác hóa và biến thành sản phẩm của mình. Ví dụ: Muốn cho trẻ vẽ và tô màu máy có sự sáng tạo Cho trẻ quan sát nhiều tranh mẫu khác nhau, tranh có sự sáng tạo và tranh không  có sáng tạo. Người thực hiện: H’ Ni Niê 18
 19. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang Quan sát kỹ về màu sắc, hình dáng... Trẻ sẽ tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau tùy vào khả năng của từng trẻ. Cô chuẩn bị  thêm những nguyên vật liệu có sản  ở  địa phương để  trẻ  tạo ra   những sản phẩm có sự sáng tạo phong phú đa dạng hơn. Sản phẩm của trẻ lớp chồi 3 * Giúp trẻ  thích học, sáng tạo, ghi nhớ  lâu trong tiết dạy để  thể  hiện sánh tạo  trong sản phẩm của mình. Muốn cho tiết dạy “Hoạt động tạo hình” được hiệu quả cao trước khi ngày mai   lên lớp hôm nay dặn trẻ về nhà quan sát những gì liên quan đến đề tài ngày mai thể  hiện, và cho trẻ được quan sát khám phá qua giờ hoạt động ngoài trời. Trong mỗi tiết   với mỗi tranh  ảnh hay vật thật mỗi giáo viên đều phải cho trẻ  quan sát kỹ, cho trẻ  Người thực hiện: H’ Ni Niê 19
 20. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non Cư Pang đưa ra nhiều ý kiến nhận xét để  tìm ra đầy đủ  và chính xác đặc điểm của vật quan  sát. * Trong tiết hoạt động có chủ đích: Như  chúng ta đã biết trước đây cô hướng dẫn trẻ  thực hiện giờ  tạo hình còn  máy móc, cô làm mẫu, hướng dẫn cho trẻ bó hẹp theo khuôn khổ, trẻ thực hiện chưa   có sáng tạo, còn thụ  động, phát huy khả  năng của trẻ  còn hạn chế. Trẻ  chưa được  thảo luận, giao lưu tiếp xúc theo ý tưởng. Ví dụ: Đối với tiết “dán hoa” theo phương pháp cũ, cô thường chuẩn bị mẫu có  3 bông hoa cùng một loại nhưng khác màu: xanh, đỏ, vàng. Rồi dạy trẻ cách dán như  vậy, khi ra sản phẩm đồng loạt như nhau dẫn trẻ nhàm chán, tính sáng tạo không có.  Còn phương pháp lấy trẻ  làm trung tâm hiện nay thì với môn học tạo hình thôi  đã có vô vàn các hình thức, phương pháp sáng tạo khác nhau, trẻ  được phát triển  nhanh, nâng cao cả  về  kiến thức lẫn kĩ năng và cho ra nhiều sản phẩm mang tính   sáng tạo.  Khi trẻ  thực hiện cô bao quát, trẻ  tự  làm và phát hiện ra là khi thực hiện theo  nhóm thì trẻ có sự  giao lưu, thảo luận, trao đổi và cùng giúp đỡ  nhau, hướng dẫn kĩ  năng cho một số  bạn yếu tự  nhìn cách làm và học luôn những bạn khá giỏi cùng  nhóm có sự phối hợp, cho trẻ tự nhận xét sản phẩm của mình, sản phẩm nào đẹp, vì  sao đẹp... Bắt nhịp cùng các phương pháp đổi mới này tôi đã hướng dẫn giáo viên có biện   pháp thực hiện cụ thể như sau: *Thể hiện ở ngoài tiết học:  Ví dụ: Đối với chủ đề “thực vật”Cho trẻ được quan sát, trò chuyện về thế giới  xung quanh, cho trẻ quan sát vườn hoa, cây xanh cô sử  dụng những câu hỏi gợi mở,  Người thực hiện: H’ Ni Niê 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2