intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới phương pháp dạy học

Tham khảo và download 22 Đổi mới phương pháp dạy học chọn lọc sau:
 • Hiện nay, việc nghiên cứu phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học" đã được PGS.TS Phùng Quốc Việt thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu hơn.

  pdf8p vtu123 23-03-2016 487 75   Download

 • Bài viết này nêu lên các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị theo cách tiếp cận năng lực khoa học và phẩm chất sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf6p nganga_02 09-09-2015 151 23   Download

 • Nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học để đào tạo ra một nguồn nhân lực có trí tuệ cao, tay nghề thành thạo, phẩm chất tốt, đáp ứng ở múc cao nhất những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới phương pháp dạy học ở Đại học hiện nay" đã được thực hiện.

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 116 19   Download

 • Đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho phép sinh viên chủ động lựa chọn và tích lũy các học phần (hay môn học) của một chương trình học. Xuất phát từ tầm quan trọng đó mà bài viết "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ" đã được trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu chi tiết hơn về hệ thống đào tạo theo tín chỉ.

  pdf8p anh0510 22-02-2016 124 14   Download

 • Thư viện là bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của một trường đại học. Đối với giảng viên, thư viện là phương tiện giúp giảng viên thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, là cơ sở giúp giảng viên mở rộng nội dung giảng dạy. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vai trò của thư viện trong việc đổi mới phương pháp dạy và học ở đại học". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf7p dutru2011 21-09-2015 133 20   Download

 • Bài viết "Đổi mới phương pháp dạy học ở Đại học - Một cách tiếp cận từ thực tiễn" do PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ thực hiện. Bài viết đề cập đến vấn đề phát huy tính tích cực, chủ động của người học, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tính sáng tạo, rèn luyện kĩ năng thực hành, bồi dưỡng cho sinh viên năng lực tự học, tự nghiên cứu, làm việc cho việc hứng thú hơn đối với người học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 107 16   Download

 • Khoa học Mác – Lênin là môn khoa học nội dung thiên về lý luận, kiến thức mang tính trừu tượng cao và tính thực tiễn sâu sắc. Hầu hết các nội dung giảng dạy đều sử dụng phương pháp thuyết trình mang tính “áp đặt” người học. Việc sử dụng CNTT với các hình ảnh, thông tin sự kiện…. làm cho các nội dung đó phong phú, đa dạng, dễ được người học tiếp nhận và khắc sâu kiến thức hơn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf8p tuquiquocphong 25-08-2010 597 194   Download

 • Từ việc đặt ra yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn trong các trường đại học, tác giả đưa ra những đặc điểm của các môn phương pháp giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn, các quan niệm về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới giáo trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Mối quan hệ giữa giảng viên, sinh viên trong đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội, nhân văn theo hướng lấy người học làm trung tâm" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf207p dutru2011 22-09-2015 386 68   Download

 • Chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học ở đại học theo hướng sư phạm tích cực gồm 5 chương trình bày lý luận về phương pháp dạy học ở đại học: cơ sở lý luận và thực tiển của đổi mới PPDH ở Đại học, xây dựng môi trường dạy học tích cực, các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở Đại học, sử dụng phương pháp dạy học tích cực, sử dụng phương pháp dạy học tích cực ở một số môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf90p cheap_12 08-07-2014 421 167   Download

 • Luận văn "Một số biện pháp tổ chức triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy tự học ở trường ĐH Vinh" phản ánh những khó khăn trong phương pháp dạy học mới tại ĐH Vinh và trình bày một số biện pháp để tổ chức, triển khai đối với phương pháp dạy học tại ĐH Vinh từ đó nâng cao chất lượng hoạt động dạy và tự học tại ĐH Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  doc34p hongha1980 23-06-2010 605 215   Download

 • Tham luận: Một số kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp giảng dạy môn viết (writing) theo học chế tín chỉ cho sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại trình bày thực trạng dạy và học môn Viết của sinh viên Tiếng Anh thương mại khóa 7, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Viết theo học chế tín chỉ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  ppt25p quynh15 06-06-2014 202 25   Download

 • Vấn đề tích cực hóa người học và quá trình học tập là cách diễn đạt đầy đủ nhất nhiệm vụ tích cực hóa trong dạy học và giáo dục. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học".

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 123 15   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cần làm rõ nội dung và điều kiện đổi mới phương pháp dạy học" trong kỷ yếu hội nghị khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học 2009 dưới đây. Với các bạn đang học chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p dutru2011 22-09-2015 98 9   Download

 • Bài giảng "Cơ sở đổi mới phương pháp dạy học" gồm có những nội dung chính sau: Dạy học định hướng năng lực, các lý thuyết học tập, khái niệm và cấu trúc phương pháp dạy học, các quan điểm dạy học, các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf105p nganga_07 13-10-2015 305 57   Download

 • Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học thiết nghĩ không chỉ là phong trào, cũng không chỉ là một chủ trương gây sức ép từ phía các nhà quản lý giáo dục, bởi lẽ phong trào đôi khi như ngọn gió thổi qua còn áp lực quản lý đôi khi chỉ có hiệu qủa nhất thời, thậm chí tạo ra sự đối phó. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đổi mới phương pháp dạy học: Người thầy, người tổ chức và điều phối mọi hoạt động của trò".

  pdf4p dutru2011 22-09-2015 97 15   Download

 • Hiện nay, học tập là việc cần làm trong suốt cuộc đời không chỉ để đứng vững trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh mà còn giúp nâng cao kiến thức văn hóa và xã hội của mỗi người. Và việc đổi mới giáo dục là điều vô cùng cần thiết hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Vận dụng Elearning để đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Đại học" đã được thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf8p vtu123 18-03-2016 121 25   Download

 • Trong quá trình giảng dạy của mỗi giáo viên, phương pháp là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu giảng dạy mà không có phương pháp thì chúng ta không thể có một hiệu quả đào tạo thực sự, tức là học sinh không thể nắm bắt đầy đủ những kiến thức chúng ta cần truyền thụ. Trong quá trình giảng dạy, người giáo viên cần pháp dạy học phải lựa chọn những phương pháp phù hợp với bộ môn và phù hợp với trình độ của học sinh mình đang dạy. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  pdf14p huonglotos 03-05-2014 202 69   Download

 • Đổi mới cái gì, đổi mới như thế nào, phương pháp dạy tiếng Việt là gì, giáo viên nói gì về đổi mới phương pháp dạy học,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đổi mới phương pháp giảng dạy từ lý thuyết tới thực tế". Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Giáo dục.

  pdf0p dutru2011 22-09-2015 79 9   Download

 • Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng và có sự ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động đào tạo. Phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện để giảng viên, và người học phát huy hết khả năng của mình trong việc truyền đạt, lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy cho người học. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài nghiên cứu "Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho người học".

  pdf9p meomun12340628 09-09-2015 156 28   Download

 • Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Báo cáo tham luận về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung về hiện trạng, kiến nghị đổi mới phương pháp giảng dạy đại học. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf0p dutru2011 22-09-2015 150 10   Download

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=doi-moi-phuong-phap-day-hoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2