intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5

Chia sẻ: Hòa Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
14
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm này nhằm mục đích nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh ở trường Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5

 1. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 MỤC NỘI DUNG TRANG MỤC LỤC   1 I PHẦN MỞ ĐẦU 2 1 Lý do chọn đề tài 2 2 Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3 3 Đối tượng nghiên cứu 4 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4 5 Phương pháp nghiên cứu 4 II PHẦN NỘI DUNG 4 1 Cơ sở lí luận của vấn đề 4 2 Thực trạng của vấn đề 5 3 Giải pháp – biện pháp 11 4 Kết quả thu được 21  III PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 1 Kết luận 22 2 Kiến nghị 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài   Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 1 ­
 2. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 Giáo dục là quá trình hình thành nhân cách cho học sinh được tổ  chức có  mục đích, có kế  hoạch, thông qua hoạt động và quan hệ  giữa nhà giáo dục và  người được giáo dục nhằm chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội của loài người.  Tiểu học là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát  triển toàn diện nhân cách con người, đặt nền móng vững chắc giáo dục phổ  thông và toàn bộ  hệ  thống giáo dục quốc dân, là bậc học "nhằm giúp học sinh   hình thành những cơ  sở  ban đầu cho sự  phát triển đúng đắn và lâu dài về  đạo  đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để  học sinh tiếp tục học   trung học cở  sở.” (Luật Giáo dục). Vì vậy giáo dục tiểu học có một vị  trí hết   sức quan trọng trong nền giáo dục của mỗi quốc gia. Giáo viên chủ  nhiệm  ở  Tiểu học là người có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho   học sinh để  các em tiếp tục học lên các bậc học trên cũng như  cuộc sống sau   này. Hiện nay, đa số  học sinh tiểu học đều được đến trường học tập với một   tinh thần tốt, các em rèn luyện được các kĩ năng cơ bản, lĩnh hội đầy đủ  những   kiến thức cần thiết để  các em tiếp tục học lên các bậc học sau này cũng như  cuộc sống mai sau của các em. Các em đều là những trò ngoan, sẽ là những măng   non tương lai của đất nước. Song nhìn vào thực tế  thì không phải học sinh nào   cũng đạt được điều đó. Vẫn còn một số học sinh chưa ngoan, các em chưa tiếp   thu được nội dung bài học, chưa có ý thức trong rèn luyện kĩ năng sống và một   số giáo viên vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào các tiết dạy văn hóa làm sao cho tốt,   cho giỏi, nặng nề  về  kiến thức, còn việc giáo dục toàn diện cho học sinh thì  chưa thực sự quan tâm nhiều. Trong khi đó, mục tiêu giáo dục của Việt Nam là   đào tạo con người, đào tạo thế  hệ  trẻ  Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo   đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, có nghề  nghiệp và kỹ  năng sống có thể  đáp  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 2 ­
 3. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp   hoá ­ hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.  Là một giáo viên tiểu học, khi trực tiếp làm công tác chủ  nhiệm và giảng   dạy bậc học này, hàng ngày tiếp xúc với các em, uốn nắn, giáo dục các em tôi  không khỏi băn khoăn khi thấy học sinh của mình vẫn chưa hiểu bài. Các em   chưa có ý thức trong học tập và chưa có các kĩ năng cơ bản để tự  phục vụ  bản   thân…. Công tác chủ  nhiệm lớp là người làm công tác trong ngành giáo dục và là  người chủ  của một lớp học, người chỉ  đạo mọi hoạt động trong lớp học của   mình, nhưng cũng đồng thời phải là người chịu bất kỳ những hậu quả gì mà học  sinh trong lớp chủ nhiệm của mình mang lại. Chính vì vậy, mà người giáo viên  chủ nhiệm lớp ở bậc học tiểu học có vai trò vô cùng quan trọng. Giáo viên chủ  nhiệm phải là người có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, có khả năng tổ chức tốt  công tác dạy học và giáo dục học sinh của một lớp.  Là một giáo viên chủ  nhiệm, người “Ươm mầm, gieo hạt” để  đào tạo ra  những chủ nhân tương lai cho đất nước. Trong nhiều năm qua làm công tác chủ  nhiệm, tôi đã nghiên cứu và áp dụng vào thực tế, luôn nghĩ phải làm gì để  giúp  các em phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và kỹ năng   sống. Với suy nghĩ này, tôi đã chọn đề  tài: “Một số  biện pháp trong công tác  chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5  ở trường Tiểu học   Trưng Vương”. Mong được chia sẻ và nhận được những đóng góp chân tình từ  các thầy giáo, cô giáo. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài a. Mục tiêu Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 3 ­
 4. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 ­ Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục  toàn diện cho học sinh ở trường Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục  tiểu học. b. Nhiệm vụ  ­ Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài. ­ Tìm hiểu thực trạng công tác chủ  nhiệm của giáo viên trong khối 5 trong   hai năm qua ở Trường Tiểu học Trưng Vương. ­ Đưa ra một số  biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Trưng Vương. 3. Đối tượng nghiên cứu ­ Biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện học sinh lớp   5 ở trường Tiểu học Trưng Vương. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu  ­ Tập trung nghiên cứu giáo viên chủ nhiệm khối lớp 5 ở trường Tiểu học”   tại trường Tiểu học Trưng Vương trong các năm học  2013 – 2014; 2014 – 2015. 5. Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp nghiên cứu tài liệu. ­ Phương pháp điều tra. ­ Phương pháp phân tích tổng hợp. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận của vấn đề Nghị quyết Hội nghị Trung  ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện   Giáo dục đào tạo đã chỉ  rõ: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự  nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát  triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế ­   Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 4 ­
 5. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 xã hội.” “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn  đề  lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ  quan điểm, tư  tưởng chỉ  đạo đến mục tiêu, nội   dung, phương pháp, cơ  chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới  từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của   các cơ sở giáo dục ­ đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và   đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học và bản thân người học”. Hơn thế, trong thời đại hội nhập kinh tế, thời đại công nghệ thông tin phát  triển như  vũ bão hiện nay thì giáo dục lại vô cùng cần thiết. Lam thê nao đê ̀ ́ ̀ ̉  nhưng ng ̃ ươi chu t ̀ ̉ ương lai cua đât n ̉ ́ ươc co đu đ ́ ́ ̉ ức lân tai? Lam thê nao đê s ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ự  ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ nghiêp giao duc mang lai hiêu qua tôt? Đây chinh la trach nhiêm chung cua toan xa ̀ ̃  ̣ ̉ ́ ̉ ưng ng hôi, cua tât ca nh ̃ ươi lam công tac giao duc, đăc biêt la cua ng ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ươi giao viên ̀ ́   ̉ ̣ ơp ­ ng chu nhiêm l ́ ười trực tiếp và thường xuyên nhất tiếp xúc với các em học   sinh. Bởi vậy, ngươi g ̀ ần gũi nhiêu nhât v ̀ ́ ới cac em hoc sinh, ng ́ ̣ ươi luôn  ̀ ở  bên  ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ canh giai đap moi kho khăn thăc măc cua cac em, ng ́ ươi ma cac em kinh trong va ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀  yêu qui nhât, ng ́ ́ ươi ma đ ̀ ̀ ược cac em xem nh ́ ư  la cha la m ̀ ̀ ẹ  không ai khac đó ́   ̀ ươi giao viên chu nhiêm l chính la ng ̀ ́ ̉ ̣ ớp. Giáo viên chủ nhiệm là người quản lý giáo dục trực tiếp học sinh một lớp,   có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh. Để  thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh người giáo viên chủ nhiệm ở  Tiểu học phải là người toàn diện, là người mẫu mực, là tấm gương sáng để học  sinh noi theo.  2. Thực trạng của vấn đề 2.1  Thuận lợi ­ khó khăn * Thuận lợi  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 5 ­
 6. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 Công tác chủ  nhiệm lớp  ở  các trường tiểu học nói chung và trường Tiểu   học Trưng Vương nói riêng đã được giáo viên chú trọng. Ban giám hiệu đã tổ  chức, sắp xếp, phân công công tác giáo viên chủ nhiệm đầu năm học, chú trọng  đến những giáo viên trẻ, nhiệt huyết, năng nổ, giáo viên có năng lực và giàu kinh  nghiệm làm công tác chủ  nhiệm lớp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo  dục toàn diện cho học sinh. Ban giám  hiệu nhà trường quan tâm chỉ   đạo, kiểm tra, đôn đốc thường  xuyên trong công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên. ̀ ươi tr La ng ̀ ực tiêp giang day và có kinh nghi ́ ̉ ̣ ệm chủ nhiệm khối lớp 5 nhiều  năm liền. Tôi luôn tận tụy với nghề, thich hoc hoi, tim toi sang tao.   ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ự lơp là nh Đôi ngu can s ́ ững thanh viên khá tich c ̀ ́ ực, ham hoat đông. ̣ ̣ Bên cạnh đó, đại đa số  học sinh chăm ngoan, hiếu học và hầu hết các phụ  huynh cũng đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của giáo dục, đặc biệt  là giáo dục  ở  bậc Tiểu học – bậc học nền tảng cho quá trình học của con em   mình. Họ đã có ý thức tự giác, thái độ tích cực trong việc giáo dục con em mình  và kết hợp với nhà trường để giáo dục học sinh.  * Khó khăn Các em học sinh tiểu học còn nhỏ  dại, đặc điểm tâm lí, nhận thức, ngôn  ngữ  của các em chưa đạt tới đỉnh. Kĩ năng sống còn hạn chế, chưa có khả năng   tự lập cho bản thân, chưa biết cách phòng vệ trước những tệ nạn xã hội. Các em  chưa có các kĩ năng cần thiết cho cuộc sống của mình. Một số  em nhà  ở  xa   trường học nên việc thực hiện nội quy trường, lớp của các em còn hạn chế. Một   số  học sinh thiếu thốn tình cảm (như  chỉ  ở  với mẹ hoặc bố, hay  ở với ông bà,   cha mẹ làm ăn xa) nên các em không được quan tâm, giáo dục toàn diện như các  bạn cùng trang lứa, có em còn có những biểu hiện mặc cảm tự ti, không dám hòa  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 6 ­
 7. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 mình trong mọi hoạt động chung của lớp. Đa số các em còn hiếu động, suy nghĩ   chưa sâu sắc. Học sinh chưa có động cơ  tự  học tập, thiếu hứng thú, chưa thấy  lợi ích của việc học, chưa có thói quen và kỹ năng lao động trí óc. Vẫn còn một số  giáo viên chưa xem công tác chủ  nhiệm là việc làm quan  trọng, hàng đầu đối với bậc học này. Có một số giáo viên chủ nhiệm chưa thật  sự  sát  sao với hoạt  động của lớp. Một số  giáo viên trẻ  chưa có nhiều kinh  nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Chưa có nhiều thời gian tiếp xúc, gần gũi  với học sinh nên chưa hiểu được những nhu cầu từ phía học sinh. Giáo viên tiểu  học thường nhiều việc nên việc thăm gia đình học sinh, trao đổi với phụ huynh  học sinh về vấn đề  học tập, giáo dục đạo đức chưa được thường xuyên và kịp  thời. Giáo viên chưa nắm vững tâm lý học sinh, thường có thiện cảm với học   sinh khá, giỏi và nặng nề ngôn ngữ với những học sinh yếu kém. Giáo viên chưa  tìm hiểu hết tâm tư  nguyện vọng và hoàn cảnh của các em, chưa biết nghe và   lắng nghe các em làm cho học sinh yếu cảm thấy sợ sệt tự ti, mặc c ảm, các em  chưa dám thổ  lộ, tâm tình với giáo viên. Mặt khác, giáo viên chưa phát huy tốt   tính tích cực của học sinh.  Một số  phụ  huynh học sinh vì lí do điều kiện kinh tế  còn khó khăn, bươn   chải cuộc sống đi làm xa như  đi làm  ở  Malaixia, Đài Loan, Thành phố  Hồ  Chí  Minh… nên chưa quan tâm đến việc học của con em  ở nhà cũng như  ở  trường,   việc giáo dục con cái của họ là “Trăm sự  nhờ  thầy”.  Bố  mẹ  của các em đều làm nghề  nông nên thu nhập của người dân chưa   cao dẫn đến đời sống kinh tế  còn thấp và mặt bằng dân trí còn thấp nên nhận   thức của phụ huynh còn hạn chế. Sự quan tâm giáo dục của gia đình đối với các  em chưa đúng mức, nhiều phụ huynh còn quan niệm việc giảng dạy và giáo dục  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 7 ­
 8. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 học sinh là của giáo viên và  nhà trường đảm nhiệm. Việc này đồng nghĩa với  việc khoán trắng trọng trách cho người giáo viên.  Mặt khác, trong thực tế vẫn còn tình trạng nhận thức chưa đúng đắn, chưa  phù hợp trong việc, coi nhẹ công tác chủ  nhiệm lớp, chưa tập trung rèn luyện,  đổi mới phương pháp, kĩ năng trong công tác chủ  nhiệm lớp, một số  giáo viên  vẫn chưa nhiệt tình, chưa quan tâm đến các em, chưa có kế hoạch chủ nhiệm cụ  thể.  2.2  Thành công và hạn chế *Thành công  Tôi thấy học sinh trong lớp có hứng thú, tích cực học tập, chất lượng giáo   dục của lớp luôn đạt kết quả cao. Tôi đã đạt được kết quả  khả quan. Học sinh   biết vâng lời và yêu quý thầy cô giáo, biết xác định động cơ  học tập đúng đắn,  tập thể  học sinh biết thương yêu đoàn kết và giúp đỡ  lẫn nhau cùng tiến bộ.  Hàng năm tôi được ban giám hiệu đánh giá cao về công tác chủ nhiệm. Bên cạnh  đó, tôi  cũng luôn nhận  được sự   động viên khích lệ  của cán bộ  quản lí nhà  trường, đồng chí đồng nghiệp và đặc biệt là sự tin tưởng của phụ huynh và lòng   kính trọng yêu quý của các thế hệ học sinh. Bản thân luôn có uy tín với tập thể,   cha mẹ  học sinh và học sinh.   Từ  đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục  toàn diện cho học sinh. *Hạn chế Bản thân nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp ở các lớp gia đình học sinh  điều kiện kinh tế còn khó khăn, bố  mẹ li hôn, bố  mẹ thường xuyên đi làm thuê   xa,  thiếu sự quan tâm đến việc học tập của con em, điều kiện học tập của các   em còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng giáo dục của lớp đầu năm học còn   thấp, còn một số học sinh chưa ngoan, có cả học sinh cá biệt. Giáo viên chưa tìm  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 8 ­
 9. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 ra hết các giải pháp, hạn chế  trong việc tìm hiểu tâm sinh lí của học sinh. Còn  một số học sinh chưa phát triển toàn diện còn hạn chế về nhận thức, ngôn ngữ  và kĩ năng sống... 2.3   Mặt mạnh ­ mặt yếu *Mặt mạnh  Làm tốt công tác chủ  nhiệm giúp học sinh trong lớp có hứng thú, tích cực   học tập, rèn luyện bản thân. Tôi thấy kết quả  học tập của học sinh ngày càng  tiến bộ rõ rệt. Các em ngày càng chăm ngoan, lễ phép, đi học chuyên cần. Điều  đó làm tôi thấy vui và vơi đi những vất vả. Tình cảm thầy ­ trò, bạn bè càng gắn   bó và thân thiện. Những công việc tôi làm được đều bắt nguồn từ tinh thần trách  nhiệm của một giáo viên chủ  nhiệm lớp, từ  tình yêu đối với học trò của mình.  Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng luôn nhận được sự động viên khích lệ của ban lãnh  đạo nhà trường cùng sự  chia sẻ  đóng góp từ  các giáo viên trong tổ  chuyên môn,  cha mẹ học sinh và tất cả các em học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm. Giáo viên thích được làm công tác chủ nhiệm vì yêu nghề mến trẻ và tinh  thần trách nhiệm  tất cả vì học sinh thân yêu.  *Mặt yếu Trong quá trình thực hiện công tác chủ  nhiệm nếu giáo viên không nhiệt   tình, tâm huyết với nghề thì khó có thể hoàn thành tốt công việc của mình.       Mặt khác, học sinh lớp 5 là lớp cuối cấp ở Tiểu học. Ở lứa tuổi này, các em  đã có nhiều thay đổi về nhận thức, về tâm sinh lí, tình cảm và cả  các mối quan   hệ  xã hội và một số  học sinh còn hạn chế  về  nhiều mặt. Nhiều em đang  ở  ngưỡng cửa của tuổi dậy thì. Các em rất dễ  bị  lôi kéo, dụ  dỗ, bị  xâm hại,… Nhưng các em vẫn chưa có đủ  khả  năng để  từ  chối, để  tự  bảo vệ  bản thân  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 9 ­
 10. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 mình. Vì vậy, các em rất cần được giáo dục và rèn luyện nhiều kĩ năng sống để  tự tin trong học tập, trong cuộc sống. 2.4   Các nguyên nhân, các yếu tố tác động * Về phía giáo viên: ­ Trong quá trình chủ nhiệm lớp, giáo viên chưa lập kế hoạch cụ thể, khoa   học, chưa nhiệt tình, chưa chú trọng vào nề nếp của học sinh và điều kiện hoàn   cảnh gia đình của từng em. Giáo viên chưa thường xuyên chú ý phân loại các đối  tượng, đặc biệt chưa quan tâm đến học sinh tiếp thu bài chậm, học sinh cá biệt. ­ Các hoạt động ngoại khoá như văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động Đội   chưa được chú trọng đúng mức nhằm phát huy tính hiệu quả của nó. * Về phía học sinh ­ Một số  học sinh chưa chăm học, còn lơ  lài việc học và chưa nắm được  phương pháp học tập. ­ Cha mẹ  chưa quan tâm đúng mức đến việc học của các em, còn khoán   trắng cho nhà trường, chưa tạo điều kiện cho các em học tập. ­ Bên cạnh đó các trò chơi vô bổ  như: điện tử, game, …cũng như  những  phim  ảnh không lành mạnh, đã trực tiếp tác động làm  ảnh hưởng không ít đến  việc học tập của các em. 2.5  Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng mà đề tài đã đặt ra  Đảng và Nhà nước ta đã xác định sự  nghiêp trông ng ̣ ̀ ươi không ch ̀ ỉ  là sự  nghiệp của toàn nhân loại nói chung mà còn của toan Đang, toan dân ta nói riêng. ̀ ̉ ̀   Đối với nước ta, giáo dục được xác định là “Quốc sách hàng đầu”, la vô cung ̀ ̀   ̣ ́ ởi sự thanh đat cua môt con ng quan trong va câp thiêt b ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ươi, s ̀ ự phat triên cua môt ́ ̉ ̉ ̣  ́ ̣ ự hưng thinh cua đât n thê hê, s ̣ ̉ ́ ước đêu phu thuôc vao kêt qua cua hoat đông giao ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́  ̣ duc “Vì l ợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chính vì  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 10 ­
 11. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 lẽ đó mà tất cả các trường học đều đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt” và “  lớp học thân thiện, học sinh tích cực”  nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh.   Để  đẩy mạnh các phong trào đó, đầu tiên phải có sự  đồng tâm nhất trí của gia   đình, nhà trường, giáo viên và học sinh, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao.   Đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp là người mẹ  thứ hai của các em dìu dắt nâng   đỡ  các em, giúp các em thích nghi với môi trường mới để  các em học tập rèn  luyện được tốt hơn. Ngay từ đầu năm học, tôi nắm bắt thăm dò được từng hoàn  cảnh và đặc điểm riêng của từng em. Tôi chú ý vào những em có hoàn cảnh đặc  biệt khó khăn như  bố  mẹ li hôn, hoặc mồ  côi, mải mê rượu chè, cờ  bạc, ở  với   ông bà... Những em này đề  thiếu sự  quan tâm chăm sóc của cha mẹ  nên  ảnh   hưởng đến việc học tập cũng như  sự  phát triển toàn diện của các em. Đối với   những em này, tôi luôn gần gũi để trò chuyện, tiếp xúc xem các em thiếu gì, cần  gì để giáo viên cùng các bạn trong lớp giúp đỡ. Luôn thăm hỏi và động viên khi  các em  ốm đau hoặc có chuyện buồn. Luôn tạo một không khí vui vẻ  và là chỗ  dựa vững chắc để các em yên tâm học tập, các em có hứng thú học, thích đi học.  Làm tốt công tác chủ nhiệm thì ngăn chặn được học sinh bỏ học. Đối với những   em này thường là vứt sách vở  lung tung, thiếu sách vở, đi học thường quên bút,  sách, thước ... vì các em không có người quan tâm thúc giục nên như vậy. Chính  vì thế  mà bản tôi không những dạy chữ  mà còn rèn luyện cho các em sống tự  lập.   Thường xuyên khen, nhắc nhở  đúng người đúng việc, lấy động viên làm  trọng khắc phục những việc chưa làm được. Tổ chức, bồi dưỡng tinh thần giúp   đỡ  bạn, qua các phong trào “Giúp bạn cùng tiến”, như  thu gom giấy vụn, nuôi  heo đất gây quỹ tặng bạn nghèo. Để các em thấy được trường học chính là ngôi  nhà thứ hai của các em.  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 11 ­
 12. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 Luôn tạo ra môi trường học tập thân thiện, an toàn, gần gũi với học sinh,  làm cho học sinh cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Từ  đó sẽ  nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.  Đã nhiều năm làm giáo viên trực tiếp giảng dạy và chủ  nhiệm lớp 5, phần   nào đã có chút ít kinh nghiệm nhưng tôi vẫn thấy công việc của một giáo viên   chủ  nhiệm lớp  ở  tiểu học là rất nặng nhọc, rất phức tạp. Mỗi giáo viên muốn   làm tốt công tác chủ nhiệm không chỉ  là một giáo viên giỏi về  chuyên môn, mà  còn là một nhà tâm lí giỏi để hiểu học sinh, để xử lí các tình huống sư phạm sao   cho khéo léo, tế nhị và đạt hiệu quả giáo dục cao. Nếu giáo viên không yêu nghề  mến trẻ và không có tinh thần trách nhiệm cao thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ.  Chất lượng học tập của học sinh, nhân cách, đạo đức, lối sống và các kĩ năng  khác… của học sinh rồi sẽ ra sao? Chính vì hiểu rõ điều đó nên trong những năm   học qua, song song với việc giảng dạy tốt các môn học theo qui định. Tôi luôn   cố gắng phấn đấu làm tốt vai trò, nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm lớp. 3. Giải pháp ­ biện pháp  3.1 Mục tiêu của giải pháp ­ biện pháp Khi được phân công làm công tác chủ nhiệm, tôi luôn suy nghĩ phải làm thế  nào để  học sinh của mình là những con ngoan, trò giỏi, tài đức vẹn toàn để  sau  này lớn lên các em tự  tin, năng động, bản lĩnh bước vào đời, trở  thành những   người công dân có ích cho xã hôi. Đó là công việc hết sức cần thiết cũng là một  trong những mục tiêu, yêu cầu đầu tiên đối với công tác chủ nhiệm.   3.2 Nội dung và cách thực hiện giải pháp, biện pháp          Giáo viên chủ nhiệm  ở tiểu học được ví như  một một bác sĩ tâm lý,  cần hòa vào thế giới của học sinh để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, sẻ chia với hoàn   cảnh từng học trò. Để áp dụng một số biện, giải pháp trong công tác chủ nhiệm   Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 12 ­
 13. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5  ở trương TH Trưng Vương có hiệu   quả, tôi đi sâu vào 5 nội dung chính sau đây: ­ Xây dựng nề nếp lớp học. ­ Xây dựng, chỉ đạo việc học tập của học sinh. ­ Xây dựng tốt mối quan hệ: Nhà trường – Gia đình – Xã hội ­ Nêu gương – khen thưởng ­ Tổ  chức các hoạt động tập thể  ­ Hoạt động ngoài giờ  lên lớp (Vui chơi   văn nghệ, thể dục thao thể. Hoạt động nhân đạo). 3.2.1. Xây dựng nề nếp lớp học      a) Nắm thông tin về học sinh – xây dựng kế hoạch chủ nhiệm:   Tôi nghĩ mỗi giáo viên chủ  nhiệm lớp, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ  của   mình, muốn đề  ra các biện pháp giáo dục học sinh phù hợp, đạt hiệu quả  thì   trước hết giáo viên phải hiểu học sinh, phải nắm được đầy đủ các thông tin cần  thiết về  từng học sinh. Do vậy, ngay từ ngày đầu nhận lớp, tôi thực hiện ngay  công tác điều tra thông qua phiếu, tôi phát cho mỗi em một phiếu điều tra và yêu   cầu cha (mẹ) học sinh điền đầy đủ nội dung các thông tin được ghi trong phiếu: Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 13 ­
 14. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5   1. Họ và tên:……………………………………………………………………… 2. Là con thứ …….trong gia đình; chiều cao……………; cân  nặng……………. 3. Hoàn cảnh gia đình …………………………………………………………… 4. Môn học yêu thích: …………………; Môn học còn gặp khó  khăn………….. 5. Sở thích:……………………………………………………………………….. 6. Địa chỉ gia đình: Số  nhà………….đội………….thôn………………………… Qua phiếu điều tra này, tôi nắm được đầy đủ  các thông tin cần thiết về  từng học sinh để ghi vào sổ cá nhân của mình để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.   Để làm được việc đó tôi đã quan sát các em khi các em chơi, khi trò chuyện với  các em. Thường buổi học đầu tiên tôi cho các em tự  giới thiệu về  mình trước   lớp để nắm được phần nào đặc điểm của từng em để có kế hoạch và biện pháp   thực hiện cả  năm rõ ràng cụ  thể  cho từng tháng, tuần, từng chủ  điểm trong  tháng, trong tuần có đánh giá, nhận xét từng tháng và sơ  kết từng học kỳ. Phần  cuối theo dõi học sinh, phần này cần phải được theo dõi  học sinh thường xuyên  và chặt chẽ  có ghi chép, đánh giá mọi sự  tiến bộ cũng như  những tồn tại chưa   khắc phục được của từng em để  có hướng giải quyết khắc phục kịp thời, việc   theo dõi đánh giá này thể hiện qua từng ngày, từng tuần. Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 14 ­
 15. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 b) Tổ chức bầu ban cán sự lớp:       Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp đầu năm học, bầu cán bộ lớp, phân  chia tổ hợp lí trong việc học tập và lao động của lớp. Nhắc nhở một số nề nếp   của lớp, hướng dẫn chuẩn bị  sách vở, đồ  dùng học tập đầu năm học. Hướng  dẫn học sinh cách sắp xếp thời gian học tập hợp lí trong ngày và học tập ở nhà.  Giáo viên chủ nhiệm phân công, hướng dẫn cán bộ lớp như lớp trưởng, lớp phó   học tập, phó văn thể  mỹ, phó lao động và tổ  trưởng các tổ  học sinh thực hiện  nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, tháng và suốt cả năm học. c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp: Sau khi đã bầu chọn được Ban Cán sự  của lớp, tôi giao nhiệm vụ  cụ  thể  cho từng em như sau: ­ Nhiệm vụ  của lớp trưởng: Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động chung của  lớp. Điều khiển các bạn xếp hàng vào lớp, xếp hàng chào cờ đầu tuần, xếp hàng   tập thể dục. Đề nghị giáo viên tuyên dương, phê bình cá nhân hoặc tập thể. ­ Nhiệm vụ  của lớp phó học tập: Điều khiển các bạn trao đổi, thảo luận   hoặc trả  lời câu hỏi trong tiết học khi giáo viên yêu cầu.Theo dõi việc học tập  của lớp trong các tiết chuyên biệt. Làm mọi việc của lớp trưởng khi lớp trưởng  vắng mặt . ­ Nhiệm vụ  của lớp phó văn thể  mỹ:   Điều khiển các bạn về  mảng văn  nghệ như múa, hát… ­ Nhiệm vụ của lớp phó lao động: Theo dõi và kiểm tra các tổ trực nhật, vệ  sinh lớp học. Phối hợp với lớp trưởng, lớp phó học tập giữ trật tự lớp.  ­ Nhiệm vụ của các tổ trưởng: Theo dõi và kiểm tra các tổ viên của mình về  nề nếp và học tập. Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 15 ­
 16. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 Nhiệm vụ của mỗi em, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Mỗi em sẽ làm đúng các  nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, lớp trưởng và ba lớp phó cùng với các tổ  trưởng  phải đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với nhau trong công việc chung.  Cuối mỗi tuần, vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ sáu, lúc đầu giáo viên hướng  dẫn lớp trưởng, lớp phó báo cáo các mặt hoạt động của lớp. Căn cứ vào báo cáo  của từng em, tôi nắm được khả  năng quản lí lớp của từng em. Và cứ  cuối mỗi  tháng, tôi tổ  chức họp tổng kết các mặt làm được và chưa làm được của lớp,   động viên khen ngợi những việc các em đã làm tốt, đồng thời chỉ rõ những thiếu   sót và hướng dẫn các em cách  khắc phục.  d) Học sinh học tập nội qui học sinh, nhiệm vụ học sinh Ti ểu h ọc và   các quy định khác:  Giáo viên chủ  nhiệm cần tổ  chức, hướng dẫn cho học sinh học tập, thực   hiện nội quy học sinh, các lĩnh vực của học sinh tiểu học và một số  quy định   đầu năm học của nhà trường. (Thực hiện trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần). e) Tìm hiểu nguyện vọng, đề nghị của phụ huynh học sinh: Nhằm tìm hiểu những điều phụ huynh mong muốn, đề nghị đối với con em  mình, đối với giáo viên chủ  nhiệm, các thầy cô giáo chuyên trách, dạy thay … ,   để từ đó giáo viên chủ nhiệm có điều kiện, có kế hoạch và biện pháp thực hiện  nhằm mục tiêu giáo dục học sinh. Những nội dung nào giáo viên có thể  giải   quyết được thì thực hiện ngay, nội dung nào cần sự  kết hợp hoặc thuộc quyền   của Ban giám hiệu nhà trường thì giáo viên sẽ  kết hợp hoặc đề  nghị  Ban giám   hiệu nhà trường xem xét giải quyết, nội dung nào chưa thể hoặc không thể đáp   ứng được đề nghị, nguyện vọng của phụ huynh thì giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp,  trao đổi, giải thích để  phụ  huynh hiểu rõ và tạo điều kiện tốt cho con em học   tập. Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 16 ­
 17. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 3.2.2.  Xây dựng, chỉ đạo việc học tập của học sinh Cùng với giáo dục đạo đức, thì việc nâng cao chất lượng học tập của học   sinh cũng là một nhiệm vụ chính hết sức quan trọng đối với giáo viên chủ nhiệm  nhằm giúp các em ham học hỏi, tìm tòi và hứng thú với các hoạt động học tập. Để  đạt được mục tiêu của từng lớp học trước hết giáo viên chủ  nhiệm  phải xây dựng được kế  hoạch phát triển trong học sinh, giúp các em có được  động cơ  học tập đúng đắn, có ý thức học tập một cách tích cực, tự  giác, chủ  động, không phụ thuộc vào người khác.  a) Đối với học sinh năng khiếu: Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn kết hợp ra các câu hỏi, bài tập nâng cao  hơn, khó hơn nhất là Toán và Tiếng Việt làm cho các em không nhàm chán và  hứng thú học tập. Qua đó giáo viên phát hiện những nhân tài về  chương trình  nâng cao, tư vấn với phụ huynh mua thêm sách tham khảo giải các bào tập khó   cho các em, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để tham gia thi học sinh giỏi   các cấp. Bên cạnh các môn học luôn rèn cho học sinh“ Nét chữ, nết người” ở lớp tôi  luôn chú ý đến việc rèn chữ viết, giữ gìn sách vở của các em nên hàng hàng ngày  tôi có chấm, nhận xét và đánh giá khen thưởng, những em có vở  sạch chữ  đẹp  để các em cùng nhau thi đua và có thói quen tự rèn luyện chữ viết, giữ gìn sách  vở của mình đẹp hơn. Với những học sinh vẽ đẹp, hàng tuần tôi cho các em tìm hiều chọn các đề  tài, từ đó các em hình dung và vẽ theo ý thích. Với những học sinh có năng khiếu về  văn nghệ, thể  dục thể  thao, kĩ năng  sống thì luôn tạo điều kiện để các em phát triển hết khả năng của mình qua các  tiết hoạt động tập thể và ngoài giờ lên lớp.  Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 17 ­
 18. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 b) Đối với học sinh yếu về văn hoá: Cần tìm hiểu xem các em học như thế nào đọc đã trôi chảy chưa, viết thạo,   nhanh chưa hay còn chậm và môn toán đã biết thực hiện bốn phép tính về  số  thập phân chưa để giúp đỡ tiến bộ trong học tập. Tôi luôn suy nghĩ, tham khảo,  tìm tòi để  đưa ra nhưng phương pháp, cách dạy học hay nhất để  giúp đỡ, chỉ  dẫn cho học sinh gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên kiểm tra và theo   dõi việc học bài và làm bài tập của học sinh. c) Đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Tôi luôn quan tâm gần gũi động viên để  các em cố  gắng học tập tốt như  phát động phong trào “Giúp bạn nghèo vượt khó”, “Lá lành đùm lá rách”, gặp   riêng phụ huynh để bàn bạc và khuyên họ khắc phục khó khăn tạo điều kiện cho   com em học tập. d) Đối với học sinh nghịch ngợm, cá biệt trong lớp: Đối với những học sinh này, tôi luôn tạo sự  gần gũi thân thiện, luôn uốn  nắn và tuyên dương kịp thời, phát hiện những điều tốt, có tiến bộ  để  dần giúp   các em có những thái đội đúng đắn hơn trong học tập. Mặt khác, tôi thường   xuyên liên lạc, thông báo với phụ  huynh của những học sinh này để  cùng theo  dõi, nhắc nhở và tạo môi trường giáo dục chặt chẽ hơn giữa nhà trường và gia   đình.  e) Đối với những học sinh mồ côi: Bản thân tôi luôn gần gũi, chia sẻ  cùng các về  sự  thiếu thốn tình cảm của   gia đình. Luôn động viên, giúp đỡ  các em cả  về  tinh thần lẫn vật chất chính  bằng tình cảm của người mẹ “Thứ hai” của các em để các em được yên tâm học   tập. Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 18 ­
 19. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 Ngoài ra để  tăng cường chất lượng học tập đều khắp của lớp, tôi đã xây  dựng các tổ  học nhóm, đôi bạn cùng tiến, học sinh giỏi kèm học sinh yếu, yêu   cầu học sinh cần tập trung học việc học tập của mình ở nhà. Bên cạnh đó, tôi còn tổ  chức cho các em tham gia các buổi sinh hoạt ngoại   khoá như: “Rung chuông vàng”; “Trạng nguyên Tiếng Việt”; “Đố  vui để  học”,  “Trò chơi học tập” nhằm phát huy tính tích cực học tập của các học sinh. Qua đó   học sinh có điều kiện học mà vui, vui mà học giảm bớt đi sự căng thẳng. 3.2.3. Xây dựng tốt mối quan hệ: Nhà trường – Gia đình – Xã hội a) Đối với Ban đại diện CMHS lớp: Ngay từ đầu năm học, nhà trường triển khai họp cha mẹ học sinh thì tôi đã  đưa ra các tiêu chí để chọn ban đại diện CMHS như: nhiệt tình tham gia các hoạt   động nâng cao chất lượng giáo dục, luôn quan tâm đến việc học tập của các em. Ban đại diện CMHS của lớp gồm 3 thành viên: Trưởng ban, 2 ủy viên. Với  nhiệm vụ cụ thể như sau : ­ Kết hợp với GVCN lớp theo dõi, động viên quá trình học tập, sinh hoạt  của học sinh. Đặc biệt quan tâm đến các phong trào lớp. ­ Nắm rõ địa bàn để có thể góp ý với giáo viên trong việc quản lí học sinh. ­ Có kế hoạch khen thưởng kịp thời học sinh lớp tiến bộ theo các đợt kiểm   tra định kỳ của nhà trường. b) Đối với từng phụ huynh học sinh: Cùng GVCN rèn nề nếp học sinh như sau: ­ Cần tham dự  đầy đủ  các cuộc họp phụ  huynh và thường xuyên trao đổi   với GVCN (qua trò chuyện trực tiếp, điện thoại hoặc qua sổ  liên lạc) để  cập   nhật thông tin về việc học tập của con em, về y tế học đường, về giáo dục,... Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 19 ­
 20. Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 ­ Hằng ngày kiểm tra việc học tập  ở  nhà của con em mình trước khi đến  lớp và nhắc nhở  con em chuẩn bị  sách vở  và đồ  dùng học tập theo thời khoá   biểu hằng ngày. Tránh tình trạng soạn giùm, chuẩn bị bài giúp,.. ­ Giáo dục con ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi học tập, vui chơi. ­ Tạo điều kiện cho con em học tập: dành thời gian theo dõi động viên, dành  một góc sáng sủa cho con em ngồi học, quản lí tốt thời gian của con em.  Tăng cường mối quan hệ Gia đình, Nhà trường và Xã hội; tăng cường hiểu  biết về  giáo dục, về  phương pháp giáo dục con em của phụ  huynh học sinh.   Nhằm kết hợp tốt mối quan hệ Gia đình – Nhà trường và Xã hội, nhằm kết hợp  giáo dục toàn diện học sinh có hiệu quả cao hơn. Để phụ huynh có điều kiện giáo dục con em mình tốt, phù hợp với mục tiêu   giáo dục của Đảng và nhà nước đã đề  ra, phụ  huynh học sinh cần hiểu rõ các  nhiệm vụ  của học sinh, nắm được mục tiêu giáo dục tiểu học, cần hiểu được  một số  điều của Luật giáo dục tiểu học, Điều lệ  trường tiểu học, phụ  huynh  cần hiểu được nội dung, ý nghĩa và kế  hoạch của các cuộc vận động và phong  trào thi đua đang được thực hiện trong nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm thường  xuyên liên lạc, trao đổi quá trình học tập, rèn luyện của học sinh với phụ huynh   học sinh ở trường cũng như ở nhà nhằm kết hợp, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh trong  quá trình học tập và rèn luyện. 3.2.4. Nêu gương và khen thưởng Theo bản thân tôi thì việc động viên khen thưởng ­ phê bình kịp thời, chính   xác sẽ  tạo cho học sinh tính hăng say, tích cực tham gia vào các hoạt động của   lớp cũng như của nhà trường. Vì vậy, ở lớp tôi cũng chú trọng việc nêu gương.  Luôn nhỏ nhẹ với học sinh, sẵn sàng xin lỗi các em nếu bản thân có lỗi. Và ban   cán sự lớp cũng là các tấm gương gần gũi nhất cho các em noi theo. Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                           ­ Trang 20 ­
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2