intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

Chia sẻ: Convetxao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

41
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS với mục đích nghiên cứu là nghiên cứu nhằm nâng cao kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh trong quá trình làm công tác chủ nhiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ SKKN (Dùng cho HĐ chấm của Sở) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS Lĩnh vực : Chủ nhiệm Cấp học : THCS Tài liệu kèm theo : Đĩa CD NĂM HỌC: 2016 – 2017
 2. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCHTW : Ban chấp hành Trung ương THCS : Trung học cơ sở HS : Học sinh GDĐĐ : Giáo dục đạo đức GD : Giáo dục ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam HĐNGLL : Hoạt động ngoài giờ lên lớp 1/26
 3. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” MỤC LỤC MỤC LỤC ......................................................................................................... 2 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................... 3 1. Lí do chọn đề tài............................................................................................. 3 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:................................................................. 4 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: .................................................................... 4 4. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................... 4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP ............................................................ 5 I. Cơ sở lí luận:................................................................................................... 5 II. Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS:..................... 5 1. Thực trạng: ..................................................................................................... 5 III. Giải pháp: ..................................................................................................... 7 1. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh THCS từ đầu năm học và lồng ghép vào kế hoạch chung của nhà trường ................................................... 7 2. Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh ........................................................................................................................... 8 3. Phối hợp với giáo viên bộ môn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh .............. 8 4. Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS: .................................................................................................. 9 5. Quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh còn được phát huy thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt hoạt đội, ngoại khóa, các giờ giáo dục công dân, và các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp. ................................................................... 9 IV. KẾT QUẢ: ................................................................................................. 10 PHẦN III: PHẦN KẾT LUẬN......................................................................... 12 1. Bài học kinh nghiệm: ................................................................................... 12 2. Kiến nghị:..................................................................................................... 12 3. Kết luận: .................................................................................................... 13 PHỤ LỤC ........................................................................................................ 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 25 2/26
 4. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài “Đạo đức là phẩm chất quan trọng nhất của nhân cách, là nền tảng để xây dựng thế giới tâm hồn của mỗi con người, vì vậy bất cứ ở quốc gia nào, thời đại nào việc giáo dục đạo đức cho thế hệ đang lớn lên cũng là trung tâm chú ý của các nhà lãnh đạo và các thành viên xã hội”. Nhiệm vụ của ngành Giáo dục - Đào tạo là phải chú trọng đào tạo nguồn lực con người cho xã hội với nhân cách phát triển toàn diện. Giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa là hai nhiệm vụ trọng tâm để hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. Do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường và xu thế toàn cầu hóa cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn tác động đến đại đa số thanh niên và học sinh như có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ hoài bão, lập thân, lập nghiệp, những tiêu cực trong thi cử… thêm vào đó là sự du nhập văn hóa đồi trụy thông qua các phương tiện đại chúng như: phim ảnh, game, mạng internet.. làm ảnh hưởng đến những quan điểm về tình bạn, tình yêu trong lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh, nhất là các em chưa được trang bị và thiếu kiến thức về vấn đề này làm ảnh hưởng đến sự tu dưỡng học tập và rèn luyện đạo đức. Tại Hội nghị BCHTW Đảng cộng sản Việt nam lần thứ II khóa VIII, khi đánh giá về công tác giáo dục đào tạo trong thời gian quan đã nêu “Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão, lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước”. Và đã đề ra: “Mục tiêu chủ yếu là thực hiện giáo dục toàn diện đức dục, trí dục , mỹ dục ở tất cả các bậc học. Hết sức coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhân cách, khả năng tư duy sáng tạo và năng lực thực hành”. Lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở (THCS) là lứa tuổi mà nhân cách đang được định hình và phát triển. Những tác động từ môi trường bên ngoài dễ dàng 3/26
 5. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” thâm nhập vào nhận thức của trẻ. Ở lứa tuổi này, nếu không được giáo dục đúng đắn, học sinh rất dễ có những hành vi lệch chuẩn. Vì vậy cần giáo dục thói quen tốt trong hành vi để trở thành phẩm chất đạo đức trong nhân cách cho trẻ. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác giáo dục đạo đức ở các trường THCS hiện nay còn nhiều bất cập. Đó là còn hiện tượng giáo viên bộ môn chỉ chú trọng dạy kiến thức ít quan tâm dạy đạo đức, các hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức về mục tiêu, nội dung, kế hoạch, chương trình trong nhà trường còn thiếu đồng bộ, thiếu sự phong phú và tính khả thi. Đứng trước những diễn biến phức tạp về tình hình đạo đức học sinh và những khó khăn hạn chế của công tác giáo dục đạo đức nên người giáo viên chủ nhiệm cần thiết phải tìm ra các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, góp phần khiêm tốn vào việc phát triển nhân cách toàn diện, cho các em học sinh nâng cao chất lượng nhà trường. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm nâng cao kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh trong quá trình làm công tác chủ nhiệm. 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: - Các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh. - Học sinh lớp 6A5 trong suốt năm học 2016 – 2017. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Tham khảo các tài liệu có liên quan. - Rút kinh nghiệm từ quá trình làm chủ nhiệm của bản thân. - Học hỏi từ đồng nghiệp. - Đưa ra một số biện pháp cụ thể đã áp dụng được trong thực tế và đạt hiệu quả. 4/26
 6. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP I. Cơ sở lí luận: * Khái niệm và mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở Giáo dục đạo đức là hình thành cho con người những quan điểm cơ bản nhất, những nguyên tắc, chẩn mực đạo đức cơ bản của xã hội. Dựa trên các quan điểm nguyên tắc cơ bản ấy để con người phân biệt, lựa chọn các quan hệ đạo đức đúng đắn, phê phán những hành vi đạo đức không phù hợp với yêu cầu của xã hội. Theo Phạm Viết Vượng thì “Giáo dục đạo đức là quá trình tác động tới người học để hình thành cho họ ý thức, tình cảm và niềm tin đạo đức, đích cuối cùng quan trọng nhất là tạo lập được những thói quen, hành vi chuẩn mực về đạo đức.” Về nhận thức: Giúp HS có nhận thức đúng đắn về bản chất, nội dung các chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phù hợp với yêu cầu của sự phát triển xã hội. Về thái độ tình cảm: Giúp HS có thái độ đúng đắn với các quy phạm đạo đức, có tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc,có thái độ rỗ ràng đối với các hiện tượng đạo đức trong xã hội, có thái độ đúng đắn với hành vi đạo đức của bản thân. Về hành vi: Có hành vi đạo đức đúng đắn trong ứng xử, trong quan hệ xã hội lành mạnh, trong sánh. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, thờ ơ với các vấn đề của cuộc sống. Về nội dung GDĐĐ là GD ý thức, GD tình cảm và GD hành vi, trang bị cho học HS những hiểu biết, niềm tin về chuẩn mực và những quy tắc ứng xử trong cuộc sống, trong học tập và lao động, về nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. II. Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS: 1. Thực trạng: Trong những năm gần đây đạo đức của học sinh ở trường THCS (quận Thanh Xuân – Hà Nội) – nơi tôi công tác có những mặt tích cực sau: Nhìn chung, đạo đức học sinh THCS là tốt, trung bình tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt chiếm hơn 90%, hàng năm đều có nhiều tiến bộ. Các biểu hiện về đạo đức tốt nhiều hơn những biểu hiện xấu. 5/26
 7. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Hầu hết học sinh thực hiện tốt nội quy, điều lệ của nhà trường. Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, có ý thức chăm sóc, bảo vệ của công, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng. Hầu hết các em nghiêm chỉnh chấp hành các quy định nơi công cộng, và pháp luật của Nhà nước. Đa số học sinh có tinh thần, thái độ học tập tốt. Các em xác định được mục tiêu học tập nên số lượng học sinh chăm chỉ chiếm tỷ lệ cao, có nhiều học sinh vượt khó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Các em thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên và nhà trường, trung thực trong kiểm tra, thi cử. Phần lớn học sinh THCS có lối sống lành mạnh, biết kính trọng người lớn tuổi, biết nghe lời thầy cô giáo, và người lớn tuổi trong gia đình, các em cũng biết giúp đỡ bố mẹ công việc nhà hoặc tham gia lao động nhẹ. Hầu hết học sinh ở trường THCS có lòng tự trọng, có tính tự lập, có tinh thần giúp đỡ người khác, tương thân, tương ái, tích cực hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các em biết phòng tránh các tệ nạn xã hội, có thái độ phê phán lối sống buông thả của một số thanh niên trong địa bàn sinh sống và những biểu hiện vi phạm pháp luật, nội quy chung 2. Nguyên nhân của thực trạng: Tuy nhiên, bên cạnh những biểu hiện đạo đức tốt của học sinh vẫn còn một số ít những học sinh có những biểu hiện yếu kém, chưa có ý thức rèn luyện thể hiện ở các biểu hiện dưới đây: - Bỏ học không lí do. - Gây gổ đánh nhau. - Thiếu tôn trọng giáo viên và người lớn tuổi. - Nói tục, chửi bậy. - Làm hỏng tài sản công. Những biểu hiện trên của các em bắt nguồn từ một số nguyên nhân: - Gia đình: hoàn cảnh éo le, bố mẹ mâu thuẫn, chia tay... các em buồn chán, cô đơn. - Bản thân học sinh: một số em có cá tính, có mối quan hệ với các em hư tại nơi ở nên bị các bạn rủ rê, lôi kéo. 6/26
 8. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Năm học 2016 – 2017 tôi nhận công tác chủ nhiệm lớp 6A5, đối tượng học sinh là các em mới chuyển từ bậc tiểu học lên, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ với cấp THCS. Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm tôi thấy việc giáo dục đạo đức cho các em từ những buổi đầu tiên rất quan trọng để các em sớm ổn định nề nếp, rèn nếp kỉ luật và tự quản của học sinh cấp THCS vì ở cấp tiểu học các em vẫn được thầy cô và bố mẹ giúp đỡ rất nhiều trong khi cấp THCS lại đòi hỏi tính tự giác và tự quản cao hơn. Qua quan sát đầu năm, tôi thấy các em chơi với nhau theo từng nhóm riêng lẻ, vì các em chuyển đến từ những trường và lớp khác nhau. Vì vậy, tôi đã cố gắng vận dụng những kinh nghiệm của mình trong những năm làm giáo viên chủ nhiệm để giúp đỡ các em điều chỉnh hành vi đúng chuẩn mực đạo đức và xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Xuất phát từ những lý khách quan và chủ quan như đã phân tích ở trên, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS”. III. Giải pháp: 1. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh THCS từ đầu năm học và lồng ghép vào kế hoạch chung của nhà trường Trên cơ sở kế hoạch tổng thể về giáo dục toàn diện của nhà trường, kế hoạch phát triển của nhà trường, GVCN kế hoạch hóa các mặt hoạt động quản lý GDĐĐ cho HS. Nội dung của kế hoạch phải xác định được tầm quan trọng của công tác GDĐĐ, các giải pháp hình thức GDĐĐ, các lực lượng tham gia. Định rõ thời gian thực hiện công việc, phân công nhiệm vụ cho từng HS theo từng thời gian cụ thể trong năm học. Ví dụ : ngay từ khi nhận lớp chủ nhiệm, tôi đã hướng ngay cho các em rèn luyện để vào nề nếp và đặc biệt là có tính tự giác cao trong học tập. Từ đó, sẽ giúp các em phấn đấu để trở thành những học sinh có tư cách tốt trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Trường THCS từ nhiều năm nay. 7/26
 9. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Hàng tuần, tôi dành 1 tiết để họp với cán bộ lớp, hướng dẫn cán bộ lớp kí sổ, xếp loại hạnh kiểm từng cá nhân, bình thi đua, khen, chê đúng người, đúng việc. Từng tuần, giáo viên chủ nhiệm thu sổ nhận xét từng mặt của học sinh trong tuần. Hàng tháng có phê hạnh kiểm và xếp loại vào sổ, xếp thứ tự học tập trong tháng. Trong các giờ sinh hoạt, bao giờ tôi cũng để các em tự điều khiển, các tổ trưởng nhận xét ưu khuyết điểm chung và khen, chê công bằng; lớp trưởng điều khiển cho cả lớp bổ sung ý kiến đóng góp, sau khi đã thống nhất ý kiến, lớp trưởng tổng kết lại những ưu, nhược điểm và đề ra phương hướng phấn đấu cho cả lớp trong tuần tới. 2. Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh Trong suốt năm học, người giáo viên chủ nhiệm luôn phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Có khen thưởng và kỉ luật kịp thời. Ví dụ: Đầu tháng 8, khi tôi vừa nhận lớp 6A5, tôi đã phải giải quyết sự việc giữa em Phạm Gia Nam Anh và em Nguyễn Tuấn Minh. Trong giờ ra chơi, do hai em đùa nghịch dẫn đến xích mích, em Nam Anh đã vô ý đá chân vào bụng em Minh. Ngay lúc đó, tôi đã đưa em Thành xuống phòng y tế vì em thấy đau bụng nhiều. Sau đó, tôi đã gọi điện thoại trao đổi với phụ huynh của hai em và mời phụ huynh đến trường. Phụ huynh của em Minh vì xót con nên có thái độ hơi gay gắt. Tôi đã phân tích và mời phụ huynh các em vào gặp đồng chí hiệu phó. Tôi và đồng chí hiệu phó đã kết hợp để giải quyết sự việc. Phụ huynh của em Nam Anh đã xin lỗi và cùng với phụ huynh em Minh đưa em Minh đi khám. Hôm sau, phụ huynh em Minh đã gọi điện thoại thông báo tình hình em Minh cho tôi với thái độ rất thoải mái. Sau đó, tôi cũng phân tích cho hai em Nam Anh và Minh hiểu để tránh những trò đùa đáng tiếc như việc đã xảy ra với hai em. 3. Phối hợp với giáo viên bộ môn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh Giáo viên chủ nhiệm cần bám sát các hoạt động học tập của lớp. Nắm vững tình hình học tập của học sinh qua từng tiết học, môn học để điều chỉnh hành vi kịp thời. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm rất cần phải phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn trong việc quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh. 8/26
 10. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Tôi thường xuyên trao đổi, gặp gỡ và theo dõi các tiết học trong từng ngày, kiểm tra sổ đầu bài sau mỗi buổi học để nắm vững tình hình học tập của học sinh, kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn để kịp thời uốn nắn những học sinh chưa chăm, có những biện pháp tích cực để động viên cũng như nhắc nhở các em cố gắng hơn, với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, tôi trao đổi với giáo viên bộ môn để cùng tạo điều kiện và giúp đỡ các em. 4. Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS: Giáo viên chủ nhiệm thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh mục tiêu GDĐĐ cho HS lớp mình. Từ đó thống nhất về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh. Ngay từ đầu năm học tôi đã bàn bạc, thống nhất với phụ huynh đóng sổ theo dõi thi đua cho học sinh, nói rõ cụ thể các mặt thi đua và điểm từng phần để phụ huynh biết, trang đầu phụ huynh phải tự ghi đầy đủ phần sơ yếu lý lịch, học lực, hạnh kiểm của năm học trước, hướng phấn đấu năm nay. Cuối trang này, phụ huynh phải ký mẫu và ghi rõ họ tên; hàng tuần phụ huynh phải xem sổ và ký xác nhận, chữ ký phải giống chữ ký mẫu, để tránh tình trạng khi mắc lỗi hoặc bị điểm kém học sinh nhờ người khác ký giả mạo chữ ký phụ huynh. Mỗi giờ học trên lớp, nếu có trường hợp học sinh nào vi phạm nề nếp học tập hoặc vi phạm nội quy tôi đều ghi vào sổ và thông báo ngay cho gia đình để phụ huynh kịp thời uốn nắn và giáo dục. 5. Quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh còn được phát huy thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt hoạt đội, ngoại khóa, các giờ giáo dục công dân, và các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp. Từ các tiết học này tôi đã giáo dục đạo đức cho các em học sinh thông qua nội dung của bài học , của chủ đề mà các em sinh hoạt. Ví dụ với tiết học hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm “Mừng Đảng mừng xuân” thông qua các hoạt động của tiết học tôi sẽ định hướng cho các em để các em thấy được công ơn to lớn và sự hi sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước, từ đó các em sẽ noi gương, phấn đấu, học tập và rèn luyện để xứng đáng với các thế hệ cha anh. Các 9/26
 11. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” em thấy tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, biết gìn giữ, phát huy những truyền thống tốt đẹp đó. Còn trong tiết sinh hoạt lớp với chủ đề “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3” tôi lại định hướng để các em thông qua những hoạt động mà mình thực hiện sẽ cảm nhận được công ơn của bà, của mẹ và cô giáo. Từ đó các em sẽ biết cố gắng rèn luyện, chăm ngoan để mang lại niềm vui cho những người thân yêu. (Minh họa: Phụ lục: trang 14) IV. Kết quả: Năm học 2016 – 2017 lớp 6A5 có 52 học sinh. Đến cuối học kì I, 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt. Tập thể lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến và chi đội mạnh xuất sắc. Các học sinh trong lớp đoàn kết, yêu thương và luôn giúp đỡ nhau. Giáo viên chủ nhiệm được học sinh kính trọng, các bậc phụ huynh tin tưởng. Đây là niềm vui và nguồn động viên vô cùng to lớn cho người giáo viên làm công tác chủ nhiệm. - Tập thể lớp được ban thi đua của nhà trường đánh giá là lớp có nề nếp tự quản và có phong trào hoạt động tập thể xuất sắc + 100% học sinh không liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội. + 100% học sinh thực hiện tốt phong trào lá lành đùm lá rách, phong trào áo ấm tình thương và thu gom giấy vụn. + Các hoạt động tập thể như văn nghệ trong lễ hội chào năm mới, sinh hoạt dưới cờ chủ đề “Trải nghiệm sáng tạo”, làm báo tường chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3... đạt kết quả tốt và được đánh giá cao. + Thi đua học tập tốt: 100% số ngày học xếp loại tốt. Là một trong những lớp được xếp loại thi đua Nhất và Nhì trong các đợt thi đua. + Lớp có tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau, biết đấu tranh phê và tự phê giúp đỡ các bạn học chưa chăm từ đầu năm học đến nay như bạn Bùi Diệu Linh và Nguyễn Quang Hưng. + Phụ huynh có niềm tin, phấn khởi, yên tâm khi thấy các con ngày càng tiến bộ. - Số liệu cụ thể về xếp loại hạnh kiểm của lớp 6A5 từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017: Số học sinh : 52 h/s 10/26
 12. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” HK T11 T12 T1 T2 T3 T4 Số % Số % Số % Số % Số % Số % hs hs hs hs hs hs T 50 96% 50 96% 51 98% 52 100% 52 100% 52 100% K 2 4% 2 4% 1 2% 0 0 0 0 0 0 Tb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/26
 13. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” PHẦN III: PHẦN KẾT LUẬN 1. Bài học kinh nghiệm: Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm nhiều năm, để xây dựng tập thể học sinh có đạo đức tốt, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau: - Người giáo viên chủ nhiệm trước hết phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, phải là người tổ chức các hoạt động cho học sinh, phải đầu tư thời gian, trình độ nghiệp vụ sư phạm vào việc xây dựng nề nếp tự quản, thói quen có kỉ luật và ý thức tự giác trong học tập của học sinh. Có như vậy giáo viên chủ nhiệm mới bớt vất vả, chỉ cần theo dõi, uốn nắn, chỉ đạo từ xa thông qua mạng lưới cán bộ lớp. - Thu hút tối đa học sinh tham gia vào bộ máy tự quản, phải tạo được dư luận trước những việc làm sai của học sinh. Đặc biệt người giáo viên chủ nhiệm phải biết tôn trọng nhân cách của học sinh, phải công bằng, tế nhị, khéo léo khi xử lí tình huống. - Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, với giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác. - Nắm được đặc điểm tâm lí lứa tuổi. Tránh áp đặt một chiều, vì việc áp đặt sẽ không phát huy được tiềm năng của học sinh, giảm hiệu quả giáo dục. - Phải có chuyên môn vững vàng, có hiểu biết rộng, tạo uy tín với cha mẹ học sinh, sự cảm phục tin yêu của học trò. Chăm lo tới các đối tượng học sinh, chú ý tới các em có năng khiếu để bồi dưỡng. 2. Kiến nghị: Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS hiện nay, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau, rất mong được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Phòng Giáo dục đào tạo Quận Thanh Xuân và Ban giám hiệu trường THCS Phan Đình Giót: - Phòng giáo dục tăng cường các buổi hội thảo, chuyên đề về bồi dưỡng và giáo dục đạo đức cho học sinh để giáo viên được học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 12/26
 14. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” - Ban Giám hiệu nhà trường phối kết hợp với ban phụ huynh học sinh tích cực động viên về tinh thần, vật chất tốt hơn nữa đối với những học sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạo đức tốt, những học sinh chậm tiến đã cố gắng vươn lên. - Các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường tổ chức và nhân rộng nhiều hơn các buổi sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề. 3. Kết luận: Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi về “Giáo dục đạo đức cho học sinh” mà tôi áp dụng có hiệu quả trong năm học 2016-2017 ở lớp chủ nhiệm và đã đạt được một số thành công nhất định. Tôi cũng mong rằng các đồng nghiệp đóng góp thêm ý kiến để tôi đạt được kết quả tốt hơn nữa trong những năm học sau. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình, không sao chép nội dung của người khác. Hà Nội, ngày ...... tháng ....... năm 2017 13/26
 15. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” PHỤ LỤC Sau đây, tôi xin minh họa quá trình giáo dục đạo đức cho các em học sinh thông qua nội dung của một tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp mà tôi đã thực hiện tại lớp 6A5: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 6A5 Chủ điểm: MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN A. Mục tiêu của hoạt động : 1. Kiến thức - Học sinh được trang bị một số kiến thức cơ bản Đảng cộng sản Việt Nam, những tấm gương Đảng viên tiêu biểu. - Học sinh nhận thức được những việc cần làm để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng. 2. Kỹ năng - Rèn một số kĩ năng khi tham gia hoạt động ngoại khoá : kĩ năng trình bày một vấn đề, kĩ năng điều khỉên hoạt động, kĩ năng làm việc theo nhóm,... - Rèn luyện tác phong tự tin. 3. Thái độ - Tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. - Học sinh có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn học hỏi bạn bè cố gắng vươn lên trong học tập và kỷ luật. B. Chuẩn bị cho hoạt động : 1. Chủ nhiệm - Xác định nội dung cần tiến hành trong tiết học. - Phân công học sinh chuẩn bị tư liệu. - Phân công cụ thể học sinh thực hiện hoạt động. 2. Học sinh - Chuẩn bị tư liệu về Đảng CSVN, tư liệu về những tấm gương Đảng viên ưu tú. - Suy nghĩ về phương hướng và nhiệm vụ của học sinh. - Một số tiết mục văn nghệ. 14/26
 16. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” C. Phương tiện - Máy tính, máy projecter. - Một số tranh ảnh, tư liệu sưu tầm. D. Phương pháp - Thảo luận nhóm; vấn đáp tìm tòi; thuyết trình; trò chơi E. Tiến trình tổ chức hoạt động a. Giáo viên: Nêu nội dung, yêu cầu và hình thức tổ chức hoạt động, để giúp học sinh định hướng và sẳn sàng tham gia hoạt động. b. Học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao Nội Người HS tham Lời dẫn dung thực hiện gia Hát tập Diệu Linh Bài hát “Em là búp măng non” của nhạc sỹ Mộng thể bắt nhịp Lân GVCN + Cô xin trân trọng giới thiệu với cả lớp đến dự với giờ HĐNGLL của lớp ta ngày hôm nay có cô: - - Vỗ tay - - Vỗ tay cùng cô giáo chủ nhiệm và toàn thể đội viên - Vỗ tay của chi đội 6A5 + Để thiết thực chào mừng 87 năm ngày thành lập ĐCSVN 3/2/1930 - 3/2/2017. Trong giờ HĐNGLL hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vinh quan của Đảng, để luôn tự hào và có mục tiêu phấn đấu, tiếp bước thế hệ cha anh. + Để chuẩn bị cho giờ học này cô đã phân công cho các nhóm thực hiện chương trình. Sau đây cô mời bạn Tú Minh lên điều khiển các 15/26
 17. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Nội Người HS tham Lời dẫn dung thực hiện gia hoạt động của giờ học. Linh - Kính thưa các cô giáo và các bạn thân mến! Trang - Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 2 đầy ý nghĩa: Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đồng thời cũng là tháng cao điểm dạy và học với những “Hội thi học tốt”, “Thi giáo viên giỏi”. - Là những học sinh, chúng em luôn cố gắng thi đua: chăm ngoan, học giỏi và tham gia nhiệt tình các phong trào tập thể. - Một trong những nội dung ấy chính là chủ điểm: “Mừng Đảng - Mừng Xuân”. - Để thực hiện nội dung chủ điểm, chi đội 6A5 chúng em đã chuẩn bị chương trình gồm 3 Máy phần: + Phần 1: Những tấm gương tiêu biểu + Phần 2: Những mốc son lịch sử + Phần 3: Truyền thống Cách Mạng quê hương - Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu “Những tấm gương tiêu biểu” qua trò chơi “Giải ô chữ”. Các bạn có muốn chơi không ạ ? - Mời bạn Kì Anh lên dẫn chương trình cùng tôi. Đây là 1 trò chơi hấp dẫn. Các bạn sẽ cùng 16/26
 18. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Nội Người HS tham Lời dẫn dung thực hiện gia tôi tham gia trò chơi nhé? Bảo Linh Sau đây tôi xin công bố luật chơi: “+ Trên màn hình có 6 ô chữ hàng. Trong mỗi ô chữ là 1 câu trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi. Các bạn phải trả lời lần lượt từ ô 1 đến ô 6. Nếu trả lời sai bạn sẽ mất quyền chơi, nếu đúng bạn nhận được 1 món quà bất ngờ. Sau khi trả lời xong 6 ô chữ, các bạn sẽ có dữ liệu để tìm ra từ khóa. Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Linh Và bây giờ trò chơi bắt đầu Cá nhân Trang tham gia Máy Bảo Linh Câu 1: Tên tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam? (Nhân dân) Bảo Linh Cảm ơn bạn và chúng ta cùng kiểm tra đáp án (Nếu bạn đúng: xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng. Phần quà bất ngờ của bạn sẽ là 1 tràng pháo tay) Nếu bạn sai: Rất tiếc, bạn trả lời chưa chính xác). (Hai bạn thay phiên nhau dẫn phần này tiếp tục đến ô chữ thứ 6). Bảo Linh Câu 2: Chương trình “Ai là người chủ trì hội Vỗ Tay nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam” ? (Nguyễn Ái Quốc) (Nếu bạn đúng: xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng. Phần quà bất ngờ của bạn sẽ là 1 lời 17/26
 19. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Nội Người HS tham Lời dẫn dung thực hiện gia khen của 1 bạn trong Chi đội) Nếu bạn sai: Rất tiếc, bạn trả lời chưa chính xác) Bảo Linh Câu 3: Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 1991 - 1997? (Đỗ Mười) (Nếu bạn đúng: xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng. Phần quà bất ngờ của bạn sẽ là 1 bài hát của 1 bạn trong Chi đội) Nếu bạn sai: Rất tiếc, bạn trả lời chưa chính xác Kì Anh Câu 4: Tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam ? (Trần Phú) (Nếu bạn đúng: xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng. Phần quà bất ngờ của bạn sẽ là 1 lời khen của 1 bạn trong Chi đội) Nếu bạn sai: Rất tiếc, bạn trả lời chưa chính xác Bảo Linh Câu 5: Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 2001 – 2011 là ai? (Nông Đức Mạnh) (Nếu bạn đúng: xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng. Phần quà bất ngờ của bạn sẽ là 1 tràng pháo tay của 1 bạn trong Chi đội) Nếu bạn sai: Rất tiếc, bạn trả lời chưa chính xác Kì Anh Câu 6: Tên người con gái miền đất đỏ, chị đã hy sinh giữa tuổi trăng tròn? (Võ Thị Sáu) (Nếu bạn đúng: xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng. Phần quà bất ngờ của bạn sẽ là 1 tràng pháo tay của 1 bạn trong Chi đội) Nếu bạn sai: Rất tiếc, bạn trả lời chưa chính xác 18/26
 20. “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” Nội Người HS tham Lời dẫn dung thực hiện gia Bảo Linh Các bạn đã có dữ liệu tìm từ khóa Từ khóa là “Đảng Cộng Sản Việt Nam” Bảo Linh Từ năm 1930 đến nay, trải qua 85 năm, ĐCSVN, người lãnh đạo dân tộc ta đã giành nhiều thắng lợi vinh quang cả trong 2 cuộc kháng chiến và tỏng thời kỳ đổi mới. Vâng, như vậy là trò chơi đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi Kì Anh - Trò chơi giải ô chữ đã mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích. Các bạn ạ! Như Tú mInh vừa nói vai trò quan trọng nhất của ĐCSVN là lãnh đạo nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tham gia 1 trò chơi hấp dẫn mà qua đó chúng ta sẽ có thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến những mốc son lịch sử của Đảng ta từ khi thành lập đến nay. Linh Trước khi bước vào trò chơi, tốp ca Chi đội Trang 7A6 sẽ tặng chúng ta bài hát “Đảng đã cho ta mùa xuân” Kì Anh Cảm ơn bài hát rất hay của các bạn. Trò chơi tiếp theo của chúng ta là trò chơi “Xem ảnh đoán sự kiện” Tôi xin công bố luật chơi Trò chơi này chúng ta chia lớp thành 2 đội chơi. Sau khi đưa ra hình ảnh, đội nào có tín hiệu 19/26
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2