intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần

Chia sẻ: Caphesua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

44
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thành với một số giải pháp như: Phát huy tổ chức đoàn thanh niên và các tổ chuyên môn trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp; Giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống trong học sinh thông qua việc nêu cao ý nghĩa mỗi hoạt động phong trào trong tiết sinh hoạt chào cờ; Giáo dục học sinh thông qua hình thức sân khấu hóa như: múa, hát, tiểu phẩm, hoạt cảnh hoặc hình thức hóa trang dưới cờ;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    BÁO CÁO SÁNG KIẾN   Tên đề tài:    MÔT SÔ KINH NGHIÊM TÔ CH ̣ ́ ̣ ̉ ƯC HOAT ́ ̣   ĐÔNG ̣   NGOAÌ   GIỜ  LÊN   LƠP ́   TRONG   TIÊT ́   SINH   HOAṬ   CHAO C ̀ Ơ ĐÂU TUÂN. ̀ ̀ ̀                Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ngành Giáo dục và Đào  tạo trong công tác Ngoai gi ̀ ờ lên lớp, công tac Đoan. ́ ̀
 2. ­ 2 ­
 3. ­ 3 ­  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN  Đề  tài sáng kiến: Môt sô kinh nghiêm tô ch ̣ ́ ̣ ̉ ưc hoat đông ngoai gi ́ ̣ ̣ ̀ ờ lên  lơp trong tiêt sinh hoat chao c ́ ́ ̣ ̀ ờ đâu tuân. ̀ ̀          Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác  Ngoai gì ơ lên l ̀ ớp, công tac Đoan. ́ ̀ 1. Mô tả bản chất của sáng kiến       1.1. Các bước thực hiện giải pháp Bước 1: Làm cho mọi người hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích trong mỗi tiết sinh   hoạt chào cờ đầu tuần thật hiệu quả, sôi nổi; Bước 2: Vai trò  Ban hoạt  động ngoài giờ  lên lớp cụ  thể  là: Bí  thư   đoàn  trường, trưởng ban văn nghệ, giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức – thiết   kế ­ xây dựng chương trình…; Bước 3: Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp xây dựng  kế hoạch hoạt động tổng   thể  ngay từ  đầu năm học và phân công nhiệm vụ  cho từng thành viên trong  sinh hoạt chào cờ theo tuần, tháng và năm học để các lớp bám theo thực hiện; Bước 4: Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự, Ban văn nghệ  các lớp là những học sinh năng động sáng tạo và hiệu quả trên công việc; Bước 5: Các hoạt động chào cờ phải gắn liền với việc đánh giá thi đua hằng  tuần của các lớp mới tạo được động lực mạnh mẽ. Do vậy Ban thi đua nhà   trường mà cụ  thể  là Đoàn trường phải bố  trí thời gian trong tiết chào cờ  để  tổng kết đánh giá thi đua hằng tuần. Nêu lên các mặt mạnh và các hạn chế  cần phải khắc phục.       1.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết Giờ chào cờ đầu tuần đối với giáo viên và học sinh là một hoạt động có   ý nghĩa cao đẹp. Đây là một nghi thức trang trọng thể hiện lòng yêu nước, tự  hào dân tộc, và sự  biết  ơn đối với các thế  hệ  cha anh đã hi sinh xương máu  để  đổi lấy độc lập, tự  do cho Tổ  quốc. Bên cạnh đó, giờ  chào cờ  còn có ý   nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp mỗi học sinh biết đoàn kết để tạo nên sức mạnh,   biết chia sẻ để phát triển. Vì vậy, vào thứ hai hàng tuần, nhà trường tổ chức   lễ  chào cờ  thật nghiêm trang, tạo sức lan tỏa đến tất cả  Cán bộ, giáo viên,  nhân viên cũng như  học sinh. Trong buổi lễ trang trọng này, những việc làm  hay, những hành động tốt, những tấm gương sáng được nêu gương, ghi nhận.  Có thể nói, mỗi buổi chào cờ là một buổi học trải nghiệm sáng tạo.
 4. ­ 4 ­        Với nhiều năm hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên,  ̉ Ban thân nh ận thấy nhưng năm hoc tr ̃ ̣ ươc đây (2014 tr ́ ở  vê tr ̀ ước) trong nhà  trương hình th ̀ ức sinh hoạt dưới cờ  chưa được xem là một hoạt động giáo  dục ngoài giờ  lên lớp. Đây cũng là trăn trở  lớn của Ban giam hiêu cũng nh ́ ̣ ư  bản thân tôi và nhiều đồng nghiệp khac.́     Thực tế cho thấy, nêu nh ́ ư không đôi m̉ ơi cach th ́ ́ ức tô ch ̉ ức tiêt chao c ́ ̀ ờ đâu ̀  ̀ ờ  chào cờ  thường bị  biến thành giờ  thông báo các kế  hoạch khô  tuân thi gi ̀ khan của nhà trường, đánh giá hoạt động của các chi đoàn trong tuần, phê   bình học sinh chưa ngoan, chưa cố  gắng, nhắc nhở  chung chung những lớp   chưa hoàn thành các nhiệm vụ  được giao. Thời gian giành cho học sinh với  các chủ đề học tập hoặc nội dung khác gần như  không có. Vì thế chưa thực  sự tạo ra sân chơi, đối thoại giữa học sinh và nhà trường. Học sinh chưa thực   sự  được trải nghiệm, được thấy những giá trị  to lớn đằng sau thời khắc bài  hát quốc ca vang lên thiêng liêng. Vì thế, giờ  chào cờ  đôi khi trở  thành một  tiết sinh hoat n ̣ ặng nề, một điệp khúc nhàm chán. 1.3. Nội dung va giai phap  ̀ ̉ ́ đã cải tiến sáng kiến để  khắc phục   những nhược điểm hiện tại        Trong giơ chao c ̀ ̀ ơ đâu tuân nh ̀ ̀ ̀ ững phâm chât va năng l ̉ ́ ̀ ực cua hoc sinh phat ̉ ̣ ́  ̉ ̣ ̉ ́ ực thông qua tiêt sinh hoat chao c triên hiêu qua thiêt th ́ ̣ ̀ ờ đâu gôm: ̀ ̀    ­ Phẩm chất yêu nước, lòng nhân ái: Giáo dục học sinh biết rung cảm và  thể  hiện thái độ  yêu thương, niềm tự  hào đối với cảnh quan thiên nhiên, di  tích, truyền thống của địa phương, đất nước, truyền thống hòa bình…; thể  hiện thái độ  kính trọng, biết  ơn người lao động, người có công với nước.  Tích cực, chủ  động vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ  thiên nhiên, phát huy giá trị  các di sản văn hóa của quê hương, đất nước và  chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động  xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ  bảo vệ Tổ quốc.  Giáo dục học sinh biết thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức  khỏe thể  chất và tinh thần không chỉ  cho bản thân, người thân mà còn cho   cộng đồng. Ngoài ra, lòng nhân ái chính là tình yêu thương của con người đối   với con người trong xã hội. Là sự giúp đỡ, sẻ chia với nhau khi gặp khó khăn   trong   cuộc   sống   cũng   có   nghĩa   là   sự   bao   bọc   cho   những   người   yếu   hơn  mình.Tích cực, chủ  động vận động mọi người khác tham gia phòng ngừa,  ngăn chặn các hành vi bạo lực, hành vi phi đạo đức, hành vi thiếu ý thức xã  hội và tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng. Thể  hiện lòng lòng trắc ẩn đối với nhân loại, con người nói chung và cảm thông,  khoan dung với những hành vi, thái độ có lỗi của người khác.    ­ Phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm:  Giáo dục học sinh có  ý thức hoàn thành mọi  nhiệm vụ được giao, cố gắng vượt qua  khó khăn để  hoàn thành nhiệm vụ. Giáo dục cho học sinh tự  tin trình bày, chia sẻ  quan  
 5. ­ 5 ­ điểm cá nhân trước mọi người trong quá trình tham gia cac ho ́ ạt động và trong   cuộc sống hiên tai va t ̣ ̣ ̀  Có ý thức trách nhiệm trong học tập  ̀ ương lai sau nay. và rèn luyện để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai; Chủ động, tích cực tham   gia và vận động người khác tham gia lao động công ích, tham gia các hoạt  động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ  thiên nhiên,  ứng phó với biến đổi khí  hậu và phát triển bền vững, tham gia các hoạt động giáo dục các vấn đề  xã   hội… và đánh giá được hành vi chấp hành kỷ luật, pháp luật của bản thân và   người khác; đấu tranh phê bình các hành vi vô kỷ luật, vi phạm pháp luật.    Bên cạnh phat triên ph ́ ̉ ẩm chất cơ bản cho hoc sinh thi gi ̣ ̀ ơ chao c ̀ ̀ ơ c̀ ần giáo  dục học sinh đạt được những năng lực chung ma môi hoc sinh phai h ̀ ̃ ̣ ̉ ương t ́ ơi,́  đó là:     ­ Năng lực tự chủ: Giáo dục học sinh tự thực hiện những công việc hằng  ngày của bản thân trong học tập và trong cuộc sống gia đình, chủ  động, tích  cực tham gia các hoạt động  ở  lớp,  ở  trường, cộng đồng. Biêt t ́ ự  phân tích  được điểm mạnh và điểm hạn chế  của bản thân và biết tự  điều chỉnh bản   thân, vận dụng được hiểu biết về quyền và nhu cầu chính đáng của cá nhân  để bảo vệ mình. Nhận diện được các tầng bậc cảm xúc khác nhau của bản   thân và người khác để biết tự điều chỉnh cảm xúc của mình và có thái độ  và   hành vi cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.      ­ Năng lực giao tiếp và hợp tác:  Giáo dục học sinh xác định được mục  tiêu giao tiếp và hợp tác, nội dung giao tiếp phù hợp với mục đích giao tiếp và  nội dung hợp tác. Sử dụng ngôn ngữ  và phi ngôn ngữ  phù hợp với mục đích,   nội dung và ngữ cảnh giao tiếp, biết điều chỉnh giọng nói, hành động phù hợp  với mục đích, ngữ cảnh giao tiếp. Chủ động thiết lập được mối quan hệ với  bạn bè, thầy cô và những người xung quanh, biết nuôi dưỡng, giữ gìn và mở  rộng các quan hệ  khác, biết làm chủ  các mối quan hệ  để  không  ảnh hưởng  tiêu cực đến bản thân và người xung quanh. Thể  hiện lắng nghe tích cực và  biết cách thỏa thuận, thuyết phục bạn trong nhóm để  hỗ trợ, sẻ chia khi cần  và biết hỗ trợ bạn cùng thực hiện nhiệm vụ nhóm với một vấn đề  được đặt  ra. Biết dựa vào mục đích đặt ra để  đánh giá sự  hợp tác trong hoạt động  nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của nhóm và rút ra được  những bài học kinh nghiệm từ sự hợp tác. Qua đó phát huy năng lực hợp tác  của bản thân hoặc nhận ra các mặt hạn chế  chế  của bản thân qua các hoạt  động để từ đó chỉnh sửa bản thân khi có cơ hội tham gia nhóm trong các hoạt  động thực tiễn khác trong nhà trường và ngoài xã hội.    ­ Năng lực giải quyết vấn đề  và sáng tạo:   Qua việc tham gia các hoạt  động trong tiết sinh hoạt chào cờ  giáo dục học sinh biết phân tích được tình  huống nảy sinh vấn đề, hình thành được những kỹ năng có tính khám phá cái   mới trong vấn đề. Bước đầu dự đoán được về sự phát triển của vấn đề trong  một số điều kiện khác và đề xuất được giải pháp khác nhau cho vấn đề, sàng   lọc và lựa chọn được giải pháp hiệu quả cho những vấn đề đặt ra. Thực hiện  
 6. ­ 6 ­ được giải pháp giải quyết vấn đề và nhận ra sự phù hợp hay không phù hợp   của giải pháp thực hiện. Đánh giá được hiệu quả  của các giải pháp đã thực   hiện và rút ra bài học kinh nghiệm trong giải quyết vấn  đề. Chỉ  ra được  những ý tưởng khác lạ trong cuộc sống xung quanh và thể hiện được sự hứng  thú bền vững đối với các hoạt động khám phá trong lĩnh vực nhất định, đưa ra  được một số ý tưởng mới, độc đáo đối với bản thân và người xung quanh. *Tóm lại: Mục tiêu tô ch ̉ ưc hoat đông ngoai gi ́ ̣ ̣ ̀ ờ lên lớp trong tiêt chao ́ ̀  cơ đâu tuân nhăm giao duc toan diên cac phâm chât va năng l ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ực cho hoc sinh co ̣ ́  ̉ kha năng muôn đ ́ ược trai nghiêm, muôn đ ̉ ̣ ́ ược thê hiên năng  l ̉ ̣ ực ban thân tr ̉ ước   ̣ tâp thê nh ̉ ưng chưa co c ́ ơ  hôi thê hiên b ̣ ̉ ̣ ởi nhiêu yêu tô khach quan khac. Qua ̀ ́ ́ ́ ́   ̣ ̣ hoat đông trai nghiêm th̉ ̣ ực tê trong cac tiêt chao c ́ ́ ́ ̀ ờ đâu tuân nhăm tao tinh lan ̀ ̀ ̀ ̣ ́   ̉ toa đên cac l ́ ́ ơp, đên t ́ ́ ừng ca nhân hoc sinh khi ch ́ ̣ ưa được tham gia cac hoat ́ ̣  ̣ đông đê co c ̉ ́ ơ  hôi tham gia vao cac hoat đông tâp thê khac do nha tr ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ương tô ̀ ̉  chưc vao cac ngay lê l ́ ̀ ́ ̀ ̃ ớn trong năm như: khai giảng năm học mới, hoạt động   chủ điểm tháng, sinh nhât Đoan….   Bên canh đo hoat đông d ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ươi ć ơ sôi nôi, bô ̀ ̉ ̉  ́ ́ ̣ ich tac đông đên ca nhân cua t ́ ́ ̉ ưng hoc sinh trong cac tiêt hoc chinh khoa, trong ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́   quá trình hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.  1.3.1. Giải pháp, kinh nghiệm 1: Phat huy tô ch ́ ̉ ưc đoan thanh niên va ́ ̀ ̀  cac tô chuyên môn trong cac hoat đông ngoai gi ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ơ lên l ̀ ớp ̀ ̣ ự bi tin cây, la canh tay đăc l Đoan thanh niên la đôi d ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ực cua Đang, là n ̉ ̉ ơ i  nuôi dưỡng khát vọng của tuổi trẻ từ khi còn trên ghế nhà trường. Đoan thanh ̀   ̀ ực lượng quan trong trong viêc tô ch niên la l ̣ ̣ ̉ ức cac hoat đông ngoai gi ́ ̣ ̣ ̀ ờ lên lớp   ̀ ương; tât ca cac hoat đông cua nha tr trong nha tr ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ương đêu co s ̀ ̀ ́ ự đong gop tich ́ ́ ́   cực cua đoan thanh niên. Sau đây là m ̉ ̀ ột số hoạt động: a) Chương trình môi chi đoan tô ch ̃ ̀ ̉ ức môt hoat đông ̣ ̣ ̣          Ngay từ đầu năm hoc cac chi đoan đa đăng ky ch ̣ ́ ̀ ̃ ́ ương trinh môi chi đoan ̀ ̃ ̀  ̉ ưc môt hoat đông d tô ch ́ ̣ ̣ ̣ ươi c ́ ơ. Hoat đông nay đa đ ̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ược đưa vao nghi quyêt cua ̀ ̣ ́ ̉   ̣ ̣ Đai hôi đoan tr ̀ ương trong t ̀ ưng năm hoc. Bi th ̀ ̣ ́ ư  đoan tr ̀ ường tham mưu với   lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch chương trình môi chi đoan tô ch ̃ ̀ ̉ ức môt hoat ̣ ̣  ̣ đông, lên l ịch phân công cụ  thể  các lớp thực hiện vào tiết chào cờ  đầu tuần   với thời lượng từ 15 20 phút theo chủ đề đã định hướng trước. Các chủ đề  xoay quanh các chủ  điểm tháng của Chương trình công tác Đoan, công tac ̀ ́  ngoai gi ̀ ờ lên lơp và các ngày l ́ ễ lớn trong năm học. Trong quá trình thực hiện   chương trình môi chi đoan tô ch ̃ ̀ ̉ ức môt hoat đông g ̣ ̣ ̣ ồm: văn nghệ  chào mừng,   điểm tin về những hoạt động, thành tích của lớp, của nhà trường trong thời   gian qua, bài viết tuyên truyền theo chủ đề đã được xây dựng kỹ lưỡng ở lớp,   có sự kiểm tra của giáo viên chủ nhiệm, trưởng ban văn nghê nha tr ̣ ̀ ương, giao ̀ ́  viên bô môn ng̣ ữ văn, lich s ̣ ử ( đôi v ́ ơi cac bai bao cao liên quan đên cach diên ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃  ̣ đat, liên quan đên l ́ ựa chon thông tin tuyên truyên đoi hoi s ̣ ̀ ̀ ̉ ự  chinh xac cao). ́ ́  
 7. ­ 7 ­ Sau khi thực hiện xong môi ch ̃ ương trinh co s ̀ ́ ự đanh gia nhân xet cua Ban hoat ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣  ̣ đông ngoai lên l ̀ ơp mà cu thê là: Giao viên chu nhiêm l ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ớp, Trưởng ban văn  ̣ ̣ ́ ̣ nghê, giao viên phu trach bô môn, Bi th ́ ́ ư đoan thanh niên… đê rut kinh nghiêm ̀ ̉ ́ ̣   ̀ ̣ ̉ ưc, điêu hanh cua chi đoan đê cac em co s vê viêc tô ch ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ự tiên bô trong nh ́ ̣ ững lân ̀  ̉ ưc cac hoat đông tiêp theo.  D tô ch ́ ́ ̣ ̣ ́ ưới đây là Lịch phân công chương trình của   các lớp trong năm học 2020 – 2021 được xây dựng ngay từ đầu năm học dựa  ̀ ̉ ́ ưa t trên nên tang kê th ̀ ừ cac năm hoc tr ́ ̣ ước đo và đ ́ ược thực hiện xuyên suốt   cả năm học:   LỊCH  CỦA TRƯỜNG THPT …….  NĂM HỌC 2020 – 2021 TH Lơp ́  Thơì  Á Chủ điểm Chủ đề thực  gian  N hiên ̣ thực  G hiên ̣ Thanh niên học tập rèn  Niềm vui ngày khai trường 12/1 5/9 luyện vì sự nghiệp CNH  09 An toàn giao thông là hạnh phúc  12/2 21/9 ­HĐH đất nước. mọi nhà.  ̣ ưc khoe Giao duc s ́ ́ ̉  sinh san vi ̉ ̣  12/4 12/10 Thanh niên với tình bạn  thanh niên ̀ 10 tình yêu và gia đình. Ngày 20/10 nghĩ về Mẹ và Cô  12/3 19/10 giáo.  Thanh niên với truyền  Giữ  gìn truyền thống “Tôn sư  12/5 16/11 thống hiếu học và tôn sư  trọng đạo”.  11 trọng đạo. Thanh niên với sự nghiệp   Chung   tay   giữ   gìn   vùng   trời,  11/1 14/12 xây dựng và bảo vệ Tổ  vùng biển thiêng  12 quốc. liêng   của   Tổ  quốc. Kỉ niệm 76 năm ngày thành lập  12/6 21/12 Quân   đội   nhân  dân   Việt   Nam  (22/12) Thanh niên với việc giữ  Nghĩ về  ngày Học sinh – sinh  11/2 28/12 gìn bản sắc văn hóa dân  viên ( 9/1 ) 1 tộc Xuân yêu thương 11/3 25/1 11/4   2 Thanh niên với lí tưởng  Tự   hào   về   Đảng   Cộng   sản  11/5 1/2 cách mạng. Việt   Nam   quang  11/6
 8. ­ 8 ­ vinh.  Thanh niên với vấn đề  Ngày hội đoàn viên 10/3 26/3 lập nghiệp 3 10/4 Thanh niên với hòa bình,  Niềm vui ngày toàn thắng  10/5 26/4 hữu nghị và hợp tác. 4 ( 30/ 4/ 1975 ) 10/6   Bác Hồ trong trái tim em 10/1 17/5 Thanh niên với Bác Hồ. 5 ( sinh nhật Bác 19/5) 10/2 *Lưu ý: ­ GVCN, Đoan thanh niên, Tr ̀ ưởng ban văn nghê  kiêm duy ̣ ̉ ệt chương trình các lớp   thật kỹ  trươc khi công diên. Th ́ ̃ ời lượng công diên 15­20 phút. Ch ̃ ương trình nay đ ̀ ưa vao ̀  chấm thi đua trong năm học cua Đoan thanh nhiên. ̉ ̀ b)  Báo cáo ngoại khóa của nhà trường trong các tiết chào cờ đầu tuần Ngay từ  đầu năm học Ban hoat đông ngoai gi ̣ ̣ ̀ ờ lên lơp xây d ́ ựng kế  ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ hoach tông thê vê cac nôi dung th ực hiên trong năm hoc, ph ̣ ̣ ối hợp với các tổ  chuyên môn xây dựng các đề tài báo cáo ngoại khóa trong năm học; đồng thời  phân công cụ  thể  nhiệm vụ  và thời gian báo cáo của mỗi thành viên. Thời  lượng báo cáo chuyên đề không nhiều khoảng từ 10 15 phút trong tiết sinh  hoạt chào cờ  đầu tuần để  tránh gây sự  nhàm chán trong học sinh. Trong quá  trình báo cáo lồng ghép chương trình hoạt động của mỗi chi đoàn, lồng ghép  các tiểu phẩm kịch hay hoạt cảnh, lồng ghép các câu hỏi tìm hiểu có phần  thưởng là những món quà nhỏ  như: kẹo, bút bi, sổ  danh ngôn, thơ… để  tạo  sự  hứng thú và khắc sâu kiến thức cho học sinh. Dưới đây là lịch phân công  báo cáo chuyên đề của nhà trường trong năm học. LỊCH PHÂN CÔNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021  CỦA TRƯỜNG THPT ……… Tháng Tên đề tài Thời gian Phân công  nhiệm vụ Báo cáo về  truyền thống tốt đẹp của  5/9/2020 Ban giám hiệu nhà trường Khai   giảng   năm  09/2020 học mới Báo   cáo   về   Luật   an   toàn   giao   thông  21/9/2020 Mời   công   an  đường bộ huyện 10/2020 Báo cáo tuyên truyền Ngày Pháp luật  5/10/2020 ́ ử, GDCD Nhom S nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Báo   cáo   chuyên   đề   20/10;   kỷ   niệm  19/10/2020 Đoàn   thanh   niên, 
 9. ­ 9 ­ ̉ ́ ự Trong ngày sinh cua anh hung Ly T ̀ ̣ Ban nữ công Chuyên   đề   kỷ   niệm   ngày   Nhà   giáo  Tổ   ngữ  văn   (báo  Việt Nam 20/11 thông qua cuôc thi “ ̣   19/11/2020 cáo   đánh   giá   về  ́   tać   thơ   văn..   qua   hoaṭ   đông sang ̣   baó   cuộc thi) tương” ̀ 11/2020 Báo   cáo   chuyên   đề   Ngày   thế   giới  ́ ử ­ GDCD Nhom  s phòng   chống   dịch   bệnh   HIV/AIDS,   30/11/2020 phong chông Covid, ̀ ́   tuyên truyên phap ̀ ́  luâṭ Báo cáo ngoại khóa chuyên đề An toàn  14/12/2020 Tổ tiêng Anh ­ Sinh ́ thực phẩm Báo   cáo   ngoại   khóa   chuyên   đề   kỷ  12/2020 niệm   Ngày   thành  lập  Quân   đội   nhân  21/12/2020 ́ ử ­ GDCD Nhom S dân   Việt   Nam   và   ngày   Quốc   phòng  toàn dân 22/12 Báo cáo kỷ  niệm Ngày học sinh, sinh  28/12/2020 Đoàn trường 1/2021 viên 9/1 Báo   cáo  chuyên   đề  kỷ  niệm   91  năm  1/2/2021 Tổ Sử ­ GDCD 2/2021 ngày   thành  lập  Đảng  Công̣  sản  Việt  Nam 3/2 Báo   cáo   chuyên   đề   kỷ   niệm   Ngày  8/3/2021 Tổ   Nữ  công   nhà  Quốc tế phụ nữ 8/3 trương ̀ 3/2021 Báo cáo chuyên đề kỷ niệm ngày thành  26/3/2021 lập   Đoàn   TNCS   Hồ   Chí   Minh   26/3.  Bí thư đoàn trường Lồng   ghép   trong   chương   trình   khai  mạc ngày hội đoàn viên. Báo   cáo   chuyên   đề:   Diêñ   đan ̀   phong ̀   5/4/2021 Đoan thanh niên ̀ ̣ ực hoc đ chông bao l ́ ̣ ường 4/2021 Báo cáo chuyên đề  kỷ  niệm ngày giải  26/4/2021 Mơì     đaị   diên ̣   câp ́  phóng   Miền   Nam   ,thống   nhất   đất  ̉ ̣ ́ ́ uy chi bô bao cao nước Báo cáo chuyên đề Kỷ niệm Ngày sinh  17/5/2021 Tổ Ngữ văn 5/2021 nhật Bác Hồ 19/5 1.3.2. Giải pháp, kinh nghiệm 2: Giáo dục đạo đức, nhân cách, lối   sống trong học sinh thông qua việc nêu cao ý nghĩa mỗi hoạt động phong   trào trong tiết sinh hoạt chào cờ  Trong nhà trường có rất nhiều hoạt động, nhiều phong trào; thông qua  mỗi hoạt động phong trào nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Để  các em tích cực tham gia các hoạt động phong trào cần phải tuyên truyền cho   học sinh hiểu biết ý nghĩa sâu xa của mỗi hoạt động. Từ đó các em hứng thú   tham gia và tự  rèn luyện xây dựng nên những phẩm chất nhân cách tốt cho  bản thân. Để  đạt hiệu quả  cao trước khi tổ  chức một hoạt động phong trào  
 10. ­ 10 ­ trong tiết sinh hoạt chào cờ  cần lồng ghép mục đích, ý nghĩa, tính chất cao  đẹp của phong trào để làm nguồn cảm hứng cho các em hoạt động, như: ­ Phong trào “Xuân yêu thương”:  Kể  từ  năm 2015 đến nay chương  trình “xuân yêu thương” đã đồng hành với các em học sinh có hoàn cảnh khó   khăn của nhà trường trong suốt 6 năm liền. Cứ  đến dịp tết đến xuân về  nhà  trường dành một buổi sáng thứ 2 đầu tuần thường là buổi thứ 2 của ngày cận   tết Nguyên đán hằng năm để  tổ  chức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó  khăn trong dịp tết Nguyên đán nhận các suất quà của các tổ  chức đoàn thể,  các mạnh thường quân, đặc biệt phong trào nuôi heo đất do đoàn thanh niên  xây dựng nên ngay tại Đại hội đoàn trường; số  tiền chương trình “xuân yêu  thương” lên tới hàng trăm triệu đồng. Qua trình xây d ́ ựng chương trình xuân  yêu thương đã được các tổ  chức đoàn thể  xây dựng ngay từ  đầu năm học  mới; Các em rất hứng thú, cảm thấy mình có trách nhiệm cùng với nhà trường  để  quan tâm, chia sẻ  với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Khi còn làm Chủ  tịch Hội chữ  thập đỏ, Bí thư  đoàn thanh niên tôi thường khuyên  các em noi   gương các phong trào như: trong kháng chiến chống Pháp có chương trình “  hũ gạo cứu đói” (1945), ngày nay có chương trình “ hũ gạo tình thương”, đối   với học sinh có chương trình “ nuôi heo đất”, đây là việc làm nhỏ nhưng có ý  nghĩa cao đẹp trong tình cảm tương thân tương ái, trong vòng tay bạn bè.   Phong trào này đã được duy trì trong suốt nhiều năm liền và càng ngày phát  triển mạnh mẽ hơn trên vùng đất khô cằn này. Từ phong trào các em vừa rèn  luyện phẩm chất tiết kiệm, trân trọng từng đồng tiền dù là nhỏ nhất, vừa xây  dựng được tinh thần đoàn kết, yêu thương biết sẻ chia  giúp đỡ lẫn nhau… ­   Phong   trào   “Xanh­sạch­đẹp”   trường   hơn:   Đây   là   hoạt   động  thường xuyên có sự  theo dõi, đánh giá của Ban hoạt động ngoài giờ  lên lớp   trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Qua hoạt động này, muốn giáo dục các  em ý thức trách nhiệm trước cuộc sống gắn kết với thiên nhiên, môi trường  trong ngôi trường thân yêu của mình, giáo dục các em “Hãy coi ngôi trường   như ngôi nhà thân yêu của mình”. Hằng tuần có một lớp trực trong sân trường   và bồn hoa trước cổng trường mỗi tuần 4 buổi trực; nhiệm vụ chính là tham  gia lao động quét dọn, nhổ  cỏ, bắt sâu và chăm   sóc cây xanh. Các em làm  việc tự  giác và đầy trách nhiệm dưới sự  giám sát của Giáo viên chủ  nhiệm,   Đoàn thanh niên, các chú bảo vệ và theo lịch phân công của nhà trường. Chính  vì thế, quang cảnh nhà trường lúc nào cũng xanh, sạch, đẹp. Tất cả học sinh   đều được tham gia lao động, tự  rèn luyện ý thức lao động làm việc tự  giác,   trách nhiệm…Từ  đó các em yêu quý ngôi trường hơn, dần dần hình thành  trách nhiệm với công việc của gia đình mình như: quét nhà, sắp xếp chăn màn  khi ngủ dậy….mà đa số học sinh, cha mẹ học sinh hiện nay vẫn đang còn thờ  ơ với công việc này vì xem là những công việc nhỏ nhặt. Ngoài những hoạt động phong trào nêu trên còn có rất nhiều phong trào  hoạt động khác trong nhà trường. Hiểu được ý nghĩa, mục đích nhân văn của  
 11. ­ 11 ­ phong trào mà quý thầy cô giáo và học sinh ủng hộ, tích cực tham gia nên nhà  trường ngày càng đi lên vững mạnh. Hơn thế nữa qua mỗi phong trào chúng ta   giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thêm nhân cách đạo đức cho mỗi học sinh.   Các em mỗi ngày được lớn dần lên với những phẩm chất tốt đẹp ấy ngay từ  khi còn ngồi trên ghế nhà trường.    1.3.3. Giải pháp, kinh nghiệm 3: Giáo dục học sinh thông qua hình   thức sân khấu hóa như: múa, hát, tiểu phẩm, hoạt cảnh hoặc hình thức   hóa trang dưới cờ Đây là những nội dung được thầy cô và học sinh yêu thích nhất trong  các buổi chào cờ  được sân khấu hóa bằng hình thức học sinh  hóa thân vào   nhân vật để giải quyết một số tình huống xảy ra trong thời chiến tranh hoặc   trong cuộc sống hiện tại gần gũi với các em. Từ sân khấu hóa các em sẽ khắc  sâu những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, tự xây dựng những giá trị  về  phẩm   chất, về nhân cách; biết hoài niệm, tri ân về quá khứ, biết hướng đến những   điều tốt đẹp trong hiện tại và tương lai. Qua các hoạt động này tạo sự lan tỏa   trong học sinh thông qua các hình thức diễn xướng.  Để hình thức sân khấu hóa này đạt hiệu quả tốt, các lớp phải bốc thăm  đề  tài trước để  chuẩn bị  nội dung, kịch bản, con người và tập luyện trong   một thời gian nhất định rồi mới tiến hành tổ  chức  trong tiết chào cờ; để  có  sự  chuẩn bị  chu đáo của các lớp, lãnh đạo nhà trường phân công cô giáo   trưởng ban văn nghệ là giáo viên dạy văn hỗ trợ khi các lớp gặp khó khăn về  kịch bản. Đó là sự  thuận lợi lớn của Ban hoạt động ngoài giờ  lên lớp trong  các hoạt động của nhà trường trong những năm học vừa qua.  Một số chủ đề  gần gũi với  học sinh được đưa ra để  các lớp lựa chọn  xây dựng kịch bản để tập luyện và biểu diễn: ­ Uống nước nhớ nguồn ­ Những bài hát đi cùng năm tháng. ­  Nét đẹp tình bạn, nhớ ơn thầy cô, mái trường. ­ Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong trường học. ­  Văn hóa giao thông trong thời nay, đôi điều cần suy nghĩ với học sinh. ­ Lợi ích và mặt trái khi sử dụng Febook trong học sinh, hướng khắc phục. ­ Làm sao sử dụng Febook văn minh hơn. ­ Phòng chống bạo lực học đường – tất cả cùng chung tay. ­ Phòng chống HIV/AIDS. ­ Phòng chống Covid­19. ­ Làm thế nào để xây dựng “ngôi trường hạnh phúc”…. 1.3.4. Minh họa bằng một  kế  hoạch cụ  thể  trong việc tổ  chức hoạt   động ngoài giờ lên lớp dưới cờ đầu tuần
 12. ­ 12 ­ SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  TRƯỜNG THPT LÝ TỰ  NAM TRỌNG Độc lập ­ Tự do ­Hạnh phúc Số:137 /KH­LTT  Thăng Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH Tuyên truyền Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12) va tuyên ̀   truyên phong, chông d ̀ ̀ ́ ịch bệnh Covid­19.      Căn cứ kê hoach Sô 1853/SGĐT­CTHSSVPC ngay 27 thang 10 năm 2020 ́ ̣ ́ ̀ ́   Sở Giao duc va Đao tao Quang Nam vê viêc triên khai thang hanh đ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ộng phong, ̀   chông HIV/AIDS năm 2020; ́    Căn cứ cac văn ban chi đao vê phong, chông d ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ịch bệnh Covid­19;    Thực hiện kế  hoạch  số  100/KH­LTT ngày 9 tháng 10 năm 2020  về  việc  tổ   chức   các   hoạt   động   ngoài   giờ   lên   lớp   năm   học   2020­2021.   Nay   nhà   trườ ng ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS va phong, ̀ ̀   ́ ịch bệnh Covid­19 , cụ thể như sau: chông d I. Mục đích, yêu cầu ­ Nâng   cao   nhận   thức   của   học   sinh   trong   tham   gia   phòng   chống  ́ ịch bệnh Covid­19;  HIV/AIDS va phong, chông d ̀ ̀ ­   Tích   cực   phòng   ngừa   và   ngăn   chặn   có   hiệu   quả   việc   lây   nhiễm  HIV/AIDS trong cộng đồng. Giáo dục ý thức trong học sinh không phân biệt  đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS. ́ ̣ ́ ưc cho hoc sinh vê cach phong, ch ­ Giao duc y th ́ ̣ ̀ ́ ̀ ống dịch bệnh Covid­ 19. II. Nôi dung, th ̣ ơi gian, đia điêm va hinh th ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ưc tô ch ́ ̉ ức 1. Nôi dung ̣ ̀ ́ ến thức cơ bản về phong chông HIV/AIDS va phong      ­ Tuyên truyên cac ki ̀ ́ ̀ ̀   chông Covid­19 ( trong đó chú ý thông đi ́ ệp 5k của Bộ y tế);      ­ Thống kê số liệu về số ca HIV/AIDS va sô ca nhiêm Covid 19 đ ̀ ́ ̃ ược câp ̣   ̣ ơi nhât. nhât m ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ực tuyên truyên phong chông            ­ Vân đông CB,GV,NV va hoc sinh tich c ̀ ̀ ́   HIV/AIDS  va phong chông Covid­19. ̀ ̀ ́ 2. Thời gian, đia điêm  ̣ ̉      ­ Tiết Chào cờ lúc 7h35 phut, Th ́ ứ 2, ngày 30/11/2020; ̣ ̉ ̣ ̀ ̉       ­ Đia điêm: Tai tiên sanh.
 13. ­ 13 ­ 3. Hình thức tuyên truyên ̀ ̉ ưc thông qua xây d     ­ Tô ch ́ ựng tiêu phâm tuyên truyên; ̉ ̉ ̀     ­ Bao cao tuyên truyên, câu h ́ ́ ̀ ỏi giao lưu  giữa giáo viên với học sinh; ̉ ức tuyên truyên th        ­ Công đoan, Đoan thanh niên tô ch ̀ ̀ ̀ ường xuyên trong   ̀ ̣ ̀ ương. CB,GV,NV va hoc sinh toan tr ̀ III. Thanh phân tham d ̀ ̀ ự 1. Đôi v ́ ới nha tr ̀ ương ̀ ­ Cấp ủy chi bộ, Ban giam hiêu; ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ờ lên lớp; ­ Ban hoat đông ngoai gi ́ ̣ ­ Can bô, giao viên, nhân viên; ́ ̣ ̀ ương. ­ Hoc sinh toan tr ̀ 2. Khach m ́ ơì ­ Mơi tr ̀ ưởng Ban đai diên Cha m ̣ ̣ ẹ học sinh tham dự. IV. Chương trinh buôi ngoai khoa ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ưc, chao c 1. Ôn đinh tô ch ́ ̀ ờ, tuyên bô ly do, gi ́ ́ ới thiệu đại biểu tham dự; ̀ ̀ ́ ̀ ̣ 2. Bao cao tuyên truyên phong chông HIV/AIDS (Cô Huynh Thi Vi Ta); ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ 3. Bai hung biên vê phong chông Covid­19 va tiêu phâm tuyên truyên vê y ̀ ̀ ́  thưc phong chông Covid­19 ( Em Trân Thi Huê l ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ớp 11/3 va tiêu phâm do đôi ̀ ̉ ̉ ̣  ̣ văn nghê xung kich th ́ ực hiên); ̣ ̣ ̣ 4. Đanh gia cac hoat đông trong th ́ ́ ́ ơi gian qua,  ̀  khen thưởng các tập thể  lớp đạt thành tích thi đua trong tuần va triên khai cac hoat đông cua nha ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀  trương trong th ̀ ơi gian t ̀ ơi ( Đoan thanh niên, cac bô phân co liên quan); ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ 5. Dăn do. ̀ V. Nôi dung trang trí ̣  Nội dung in panô (1,4m x 2m)       SỞ GIAO DUC VA ĐAO TAO QUANG NAM ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN NGAY THÊ GI ̀ ́ ƠI PHONG CHÔNG HIV/AIDS(1/12) ́ ̀ ́ TUYÊN TRUYÊN PHONG CHÔNG COVID­19 ̀ ̀ ́ NĂM HỌC 2020 ­ 2021                                      Thăng Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2020
 14. ­ 14 ­ VI. Kinh phí thực hiện ( co d ́ ự tru kinh phi riêng) ̀ ́ VII. Tổ chức thực hiện 1. Đối với nhà trường ­ Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công đoàn, Đoan thanh niên tô ch ̀ ̉ ưć   tuyên truyên cho bu ̀ ổi ngoại khóa; ­ Xây dựng kinh phí cho buổi ngoại khóa. 2. Đối với Đoàn trường           ­ Chuẩn bị âm thanh, hỗ trợ cho giáo viên báo cáo khi có yêu cầu, quản  lý học sinh. Phối hợp Ban văn nghê chụ ẩn bị các tiết mục văn nghệ.  ̉ ưc điêu hanh buôi ngoai khoa.          ­ Tô ch ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ 3. Giao cho Cô Huynh Thi Vi Ta(TPCM tô Ng ̀ ̣ ̉ ữ văn + Sử  – Công dân) :  Chuân̉  bi bai bao cao tuyên truyên vê phong chông HIV/AIDS v ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ơi th ́ ơi l ̀ ượng  ̉ khoang 15 phut.́ 4. Giao cho Cô Nguyên Thi Bich Chi (Tr ̃ ̣ ́ ưởng ban văn nghệ):  Kiểm tra baì  ̀ ̣ ủa em Trần Thị  Huệ  lớp 11/3 vê phong chông Covid­19 va ki hung biên c ̀ ̀ ́ ̀ ểm  ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ưc phong chông Covid­19 do đôi văn nghê tra tiêu phâm tuyên truyên vê y th ́ ̀ ́ ̣ ̣  của chi đoàn 11/1, 11/3 được phân công thực hiên. ̣ 5. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Tập trung, điểm danh, bố trí sắp xếp quản  lý học sinh theo đúng thời gian tổ chức.   Trên   đây   là   Kế   hoạch  Tuyên   truyền   Ngày   thế   giới   phòng   chống  HIV/AIDS(1/12) va tuyên truyên vê phong chông Covid­19 ̀ ̀ ̀ ̀ ́ . Đề  nghị  các bộ  phận có liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên ./. Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG ̉ ̉ ̣ ­ HT, các PHT (đê chi đao);                                ̉ ́ ợp); ­ CĐ, Đoàn TN (đê phôi h ̉ ực hiên); ­ GVCN, Cô Vi Ta, Cô Bich Chi (đê th ́ ̣ ­ Lưu VT, NGLL.           Đa ky ̃ ́                  Lê Cao Lan        1.4. Khả năng áp dụng của Sáng kiến Tổ chức sinh hoạt chào cờ  bằng các hình thức đổi mới sẽ  tạo cho học   sinh phát triển các phẩm chất, năng lực va ky năng c ̀ ̃ ủa bản thân góp phần vào   nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh va giao viên; đ ̀ ́ ồng thời mở  đầu cho một tuần làm việc hiệu quả giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và học  sinh trong nhà trường.  Đây là hoạt động nhằm góp phần giáo dục xây dựng  nhân cách học sinh, giúp nhà trường nâng cao chất lượng học tập, chất lượng  
 15. ­ 15 ­ giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh. Các giải pháp của   sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi cho các trường trên địa bàn huyện, tỉnh  thông qua mỗi tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần.        1.5. Các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện và áp dụng giải   pháp ­ Để  thực hiện tốt các nội dung trong mỗi tiết sinh hoạt chào cờ  phải  có hệ thống âm thanh thật tốt, phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để sinh  hoạt chào cờ, phải có  kế  hoạch, chương trình cụ  thể  cho mỗi tuần hoạt  động. Qua nhiều năm tổ chức hoạt động dưới cờ yếu tố không nhỏ góp phần  tạo nên sự  thành công của một tiết ngoại khóa dưới cờ  đó là sự  ủng hộ  của  thời tiết, vì đa phần các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa có  nhà đa năng để  chủ  động trong việc tổ  chức các hoạt động ngoại khóa mà   phụ thuộc vào “ mưa thuận, gió hòa”.  ­ Phải tuyên truyền sâu rộng trong học sinh và giáo viên hiểu rõ hơn  mục đích, ý nghĩa trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần…Làm sao để bắt đầu   một tuần mới là sự trông đợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về  một chương trình hấp dẫn do chính học sinh nhà trường thể hiện qua cả quá  trình tập luyện miệt mài để có một thành quả cụ thể; từ đó lan tỏa  đến thầy   cô và học sinh nhà trường, phù hợp với việc thông điệp của ngành Giáo dục “  mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, “Trường học hạnh phúc”.  1.6.  Hiêu qua thu đ ̣ ̉ ược khi áp dụng sáng kiến Với nhiều năm hoạt động trong công tác Đoàn, công tác Hội, tinh thần  trách nhiệm trong công việc, bản thân tự  tìm tòi nghiên cứu và đúc kết qua  kinh nghiệm thực tiễn đã áp dụng. Trong những năm qua Phong trào công tác   Đoàn và hoạt động ngoài giờ  lên lớp của nhà trường luôn đạt được nhiều   thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh. Nhiều năm liền Đoàn trường đạt  thành tích xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh. Học sinh càng ngày năng động, sáng   tạo, không còn rụt rè, cách hành xử  trong cuộc sống chuẩn mực hơn; tình  trạng bạo lực học không còn xảy ra có chăng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ kịp  thời trao đổi giải quyết. Khi tham gia các hoạt động do cấp trên tổ  chức  thường có thành tích cao hơn so với các năm học trước đây. Có được thành   tích xuất sắc trong các năm qua cũng bắt nguồn từ việc cải tiến nội dung sinh   hoạt tiết chào cờ hằng tuần trong từng năm học. Từ đó góp phần định hướng  cho học sinh tích cực rèn luyện những phẩm chất đạo đức, phát triển năng  lực cá nhân, trau dồi kỹ năng sống trong trường học những chủ nhân tương lai  của đất nước. Qua khảo sát thực tế đã thu được kết quả đáng khích lệ như sau: ­ 100%  học sinh tự đánh giá được các phẩm chất và năng lực bản thân.
 16. ­ 16 ­ ­ 100%  thích nghe báo cáo ngoại khóa có kèm câu hỏi và quà khi trả lời đúng   các nội dung trong giáo dục chủ điểm tháng. Trong đó trên 92% học sinh nắm   vững các sự kiện trọng đại của đất nước qua từng chủ điểm tháng. Hầu hết   học sinh hăng hái trong việc trả lời câu hỏi. ­ 100% học sinh thích các chương trình mỗi chi đoàn tổ  chức một hoạt động  và các hình thức đổi mới  trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần.  ­ 100% học sinh có ý thức chấp hành tốt Nội quy nhà trường.  ­ Phong trào thi đua học tập trong nhà trường ngày càng sôi nổi. Các em thi  nhau học giỏi để lập thành tích cao cho bản thân và cho nhà trường. Chính vì   vậy, kết quả thi học sinh giỏi, Olympic, thi nghiêm th ́ ̣ ực hanh….các môn văn ̀   hóa trong nhiều năm qua đạt thành tích cao ở cấp tỉnh. Cac cuôc thi ngoai khoa ́ ̣ ̣ ́  ̣ ̣ ̀ ́ ́ ượng:  năm hoc 2020­2021 cung đat nhiêu tich ân t ̃ + Giải khuyến khích cuộc thi trực tuyến quốc gia “Tuổi trẻ học tập và làm   theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. ̉ ̣ + Giai 3 cuôc thi  hùng biện “ Câu chuyên đao đ ̣ ̣ ức va phap luât” c ̀ ́ ̣ ấp tỉnh. ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ + Giai nhi cuôc thi “văn hoc­hoc văn” câp tinh. + Huy chương bac môn bong đa nam, huy ch ̣ ́ ́ ương đông môn vo cô truyên Hôi ̀ ̃ ̉ ̀ ̣  ̉ ̀ ̉ ́ ̉ khoe Phu Đông câp tinh. ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣   +Giai 3 toan đoan cuôc thi liên hoan cac nhom tuyên truyên ca khuc cach mang ̀ ̣ năm 2021 do huyên Thăng Binh tô ch ̀ ̉ ức. ­ Kết quả  bằng các hình  ảnh cụ  thể  về  các nội dung được tổ  chức dưới cờ  qua các năm học được đăng tải trên Website nhà trường, đoàn trường. ­ Kết quả ở 2 mặt giáo dục học lực và hạnh kiểm qua thống kê 5 năm: Năm  Hạnh kiểm Học lực học Tốt Khá T.Bình Yếu Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém 2015 75.38 20.95 3.67% 0% 5.33% 38.22 39.64 16.69 0.12% ­ % % % % % 2016 2016 76.46 18.70 4.07% 0.76 8.14% 37.40 43.26 10.69 0.38% ­ % % % % % % 2017 2017 74.36 18.62 6.04% 0.94 12.15 41.70 36.30 8.77% 0.94% ­ % % % % % % 2018 2018 84.53 13.96 1.50% 0% 22.97 42.34 31.08 3.60% 0% ­ % % % % % 2029 2019 93.26 6.01% 0.73% 0% 29.47 43.11 26.10 1.32% 0%
 17. ­ 17 ­ ­ % % % % 2020        Sáng kiến được áp dụng từ  năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 –  2021 đa t̃ ạo không khí phấn khởi, sôi nổi  khi tổ chức sinh hoạt chào cờ  đầu  tuần.        Thông qua tiết sinh hoạt chào cờ  hiệu quả  sẽ  giáo dục tốt phẩm   chất đạo đức học sinh, giúp các em năng động tích cực trong cuộc sống, trong  học tập. Hơn thế  nữa góp một phần nhỏ  cho đất nước, quê hương một thế  hệ  con người năng động, có hoài bão công hiến, có đạo đức và trí tuệ. Qua   mỗi lần sinh hoạt tạo điều kiện cho  những học sinh còn có cá tính rụt rè sẽ  đủ tự tin khi thể hiện trước tập thể đông người. Từ những ý nghĩa sâu xa ấy  giúp học sinh yêu trường, yêu lớp hơn, tình bạn bè gắn kết nhau hơn mà hạn  chế  thấp nhất học sinh gây gỗ, đánh nhau. Từ  đó nâng cao chất lượng giáo   dục và đào tạo con người toàn diện trong thời đại hội nhập quốc tế, xây dựng  một thế hệ tương lai tốt đẹp năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trong công  việc và cuộc sống. Xây dựng một trường học thân thiện, hạnh phúc. Sang ́   ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ới nôi dung, hinh th kiên se tiêp tuc hoan thiên, tiêp tuc đôi m ̀ ̣ ̀ ưc, cach th ́ ́ ưc tô ́ ̉  chưc đê đap  ́ ̉ ́ ứng với chương trinh đôi m ̀ ̉ ới Giao duc phô thông 2018. ́ ̣ ̉           2. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): không 3. Danh sách những thành viên đã tham gia áp dụng thử hoặc áp  dụng sáng kiến lần đầu – nếu có: TT Họ và tên  Nơi áp dụng sáng kiến Ghi chú 1 Trương THPT Ly T ̀ ́ ự  ́ ư đoan năm hoc 2017­ Bi th ̀ ̣ ̣ Trong 2018, 2018­2019. ̉ Huynh Thanh Hai ̀ Trường THPT Quế Sơn Năm áp dụng 2020­2021 2 ̣ Phan Huynh Hiêp ̀ Trương THPT Ly T ̀ ́ ự  ́ ư đoan năm hoc 2019­ Bi th ̀ ̣ ̣ Trong 2020,2020­2021         4. Hồ sơ minh họa ( một số hình ảnh tổ chức các hoạt động dưới  cờ)
 18. ­ 18 ­ Phần: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT 2018) 2.Tài liệu tìm hiểu Chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải  nghiệm, hướng nghiệp ­ của trường đại học Sư phạm Hà Nội 3.Tài liệu tập huấn kỹ năng sống của Nguyễn Thế Anh
 19. ­ 19 ­ Phần: MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG 1 Mô tả bản chất sáng kiến 01 1.1  Các bước thực hiện giải pháp 01 1.2 Phân tích tình trạng giải pháp đã biết 01,02 1.3 Nội dung và giải pháp đã cải tiến sáng kiến để  02,03,04,05, khắc phục những nhược điểm hiện tại 06,07,08,09,10,11 1.4 Khả năng áp dụng của Sáng kiến 12 1.5 Các điều kiện, phương tiện cần thiết  để  thực  12 hiện và áp dụng giải pháp 1.6 Hiệu quả thu được khi áp dụng sáng kiến  12,13,14 2 Những thông tin cần được bảo mật 14 3 Danh  sách  những thành  viên tham  gia  áp  dụng  14 thử 4 Hồ sơ minh họa hình ảnh hoạt động dưới cờ 14 Tài liệu tham khảo 15 Mục lục 16
 20. ­ 20 ­
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2