intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

6
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT " nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng vai trò của CĐGV đối với đoàn trường THPT; Đưa ra một số giải pháp làm nổi bật được vai trò, vị trí, tầm quan trọng, tính tiên phong của CĐGV đối với đoàn trường THPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

 1. PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài  Nói đến ĐVTN là nói đến nhiệt huyết, sự  khát khao cống hiến của tuổi   trẻ. Nhắc đến thanh niên là nhắc đến tương lai của đất nước, nhắc đến những  người quyết định vận mệnh của đất nước sau này. Bác Hồ  từng nói rằng “ …  Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.   Thanh niên muốn làm chủ  tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn   luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai   đó”. Điều này lại càng khẳng định hơn về  vai trò, vị  trí của ĐVTN đối với sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.  Trong tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn trường trung  học phổ thông chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Đây là nơi ĐVTN thông qua   học tập, rèn luyện để  trở  thành những công dân có ích cho xã hội, để  mai này  đem niềm tin, lòng nhiệt huyết, hoài bão, sự  khát khao cống hiến và lý tưởng  sống cao đẹp của tuổi trẻ đến khắp mọi miền quê hương của tổ quốc, làm cho  tổ quốc ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.   Qua một thời gian công tác, chúng tôi nhận thấy rõ vai trò của đoàn viên ở  trường trung học phổ thông đối với sự  phát triển của đoàn thanh niên cộng sản  Hồ  Chí Minh và sự  phát triển của đất nước. Không những vậy, chúng tôi càng   trăn trở về vai trò, trách nhiệm của mình và CĐGV đối với đoàn viên là học sinh   nói riêng và đối với sự  phát triển của đoàn trường, nhà trường trung học phổ  thông. Chúng tôi cho rằng, bản thân và những giáo viên trẻ  khác trong CĐGV,  nếu đến trường chỉ để giảng dạy mà không tham gia các hoạt động văn hóa văn  nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, giáo dục đạo đức… cùng các  ĐVTN trong nhà trường thì quả thật là đã đánh mất đi thời gian tuổi trẻ quý báu   của mình. Điều đó làm giảm đi sức trẻ, sự  nhiệt huyết và tầm quan trọng của   mình, của tập thể chi đoàn đối với sự phát triển của công tác đoàn và phong trào   thanh niên trong đoàn trường,  ảnh hưởng trực tiếp đến sự  phát triển của nhà  trường.  Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng nói “ Phải chú ý công tác nêu gương,   nêu gương từ  trên xuống dưới, từ  trong ra ngoài, người già nêu gương cho   người trẻ, người cao hơn nêu gương cho người thấp hơn  ”, qua đây có thể thấy  rằng, để  lực lượng ĐVTN trong trường trung học phổ  thông ngày càng phát  triển và vững mạnh, thì vai trò của CĐGV là cực kì quan trọng. Là đoàn viên với  nhau, nhưng cũng là thầy với trò, thầy cô nêu gương, luôn tiên phong đi đầu   trong các phong trào thì học sinh cũng sẽ hưởng ứng và tích cực trong các phong   trào đó.    Sau một thời gian quản lý, nghiên cứu, thực nghiệm về  vai trò và hoạt   động của CĐGV chúng tôi nhận thấy rằng, CĐGV phải là một chi đoàn luôn   tiên phong trong mọi hoạt động, là một tấm gương sáng, là chỗ  dựa vững chắc  1
 2. cho các đoàn viên, các chi đoàn học sinh noi theo và vững bước, tự tin hơn trong   các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Chính vì vậy, chúng tôi mạnh dạn  thực nghiệm và nghiên cứu đề tài. “Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ,   tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT  ”, nhằm đưa một số  biện pháp để  làm rõ vai trò, vị  trí, tầm quan trọng của chi   đoàn giáo viên ở đoàn trường trung học phổ thông, góp phần đưa công tác Đoàn   và phong trào thanh niên trường học ngày càng phát triển. 2. Mục đích nghiên cứu.   Nghiên cứu cơ  sở  lý luận và thực trạng vai trò của CĐGV đối với đoàn   trường THPT.  Đưa ra một số  giải pháp làm nổi bật được vai trò, vị  trí, tầm quan trọng,  tính tiên phong của CĐGV đối với đoàn trường THPT.   Khẳng định CĐGV là tổ  chức có vai trò quan trọng trong các hoạt động  của đoàn trường, nhà trường. Các thầy cô giáo là đoàn viên CĐGV đem sức trẻ,  thế  mạnh của mình để  thổi hồn vào các hoạt động giáo dục, các phong trào   đoàn để  từ  đó trở  thành một tấm gương sáng , thành chỗ  dựa cho học trò noi  theo, thầy trò đồng lòng, tạo thành một làn sóng, một luồng gió mới đưa đoàn   trường ngày càng phát triển  3. Nhiệm vụ nghiên cứu.   Nghiên cứu hoạt động của CĐGV để  phát huy sức trẻ, tầm quan trọng,   tính tiên phong của CĐGV.   Nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên CĐGV cũng như  khẳng định  chi đoàn giáo viên là một bộ phận quan trọng của đoàn trường, nhà trường.  4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu.  4.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.  Đối tượng nghiên cứu : CĐGV trường ở đoàn trường trung học phổ và vai  trò, ví trí, tầm quan trọng, trách nhiệm của CĐGV đối với đoàn viên là học sinh  cũng như các hoạt động của đoàn trường, nhà trường.  Phạm vi nghiên cứu : CĐGV nơi nhóm tác giả sinh hoạt và một số CĐGV  khác ở đoàn trường trung học phổ thông.  4.2 Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2022  5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận   Thu thập các tài liệu, thông tin lý luận về  vai trò, tầm quan trọng của  CĐGV đối với đoàn trường trung học phổ thông. 5.2. Phương pháp quan sát sư phạm. 2
 3.  Quan sát, theo dõi quá trình hoạt động của CĐGV thông qua các hoạt động   của đoàn trường, của nhà trường.   5.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn. 5.3.1. Phỏng vấn trực tiếp nhận thức của giáo viên  CĐGV  về  vai trò và   trách nhiệm của mình đối với đoàn trường, nhà trường. 5.3.2. Điều tra, lấy số liệu về vai trò, vị trí của CĐGV qua cảm nhận của   học sinh qua các hoạt động đoàn khi chưa có và khi có sự tham gia của CĐGV  5.3.3. Lấy ý kiến của đồng nghiệp về tính khả thi của đề tài.  5.4. Phương pháp thực nghiệm.  Tiến hành áp dụng các biện pháp và gửi nội dung đề tài tới một số CĐGV   các trường trên địa bàn tham khảo, áp dụng và rút kinh nghiệm để  hoàn thiện  nội dung đề tài. 5.5. Tiến hành khảo sát tại trường THPT Đô Lương 3 và các trường   khác trước và sau khi áp dụng đề tài.  Trong quá trình thực hiện đề  tài, ngoài việc nghiên cứu, thực nghiệm đề  tài, nhóm tác giả đã gửi các biện pháp cho một số đơn vị bạn nhằm khảo sát tính  hiệu quả của đề tài. 6. Tính mới của đề tài.  Đây là một đề tài hoàn toàn mới mẻ, chưa có đồng nghiệp nào đề cập đến,   đã áp dụng có hiệu quả đối với đơn vị  đang công tác, một số  đơn vị  bạn và có  khả năng áp dụng ở tất cả các CĐGV ở đoàn trường trung học phổ thông.   Đề  tài khẳng định, làm nổi bật tầm quan trọng, tính tiên phong, vai trò và   vị trí của CĐGV đối với đoàn trường THPT. Các biện pháp của đề  tài không những làm tăng hiệu quả, chất lượng của  các hoạt động đoàn mà còn tăng cường sự đoàn kết, tình cảm thầy trò ngày càng   khăng khít hơn.   Phát huy được tinh thần nêu gương, tinh thần tiên phong, xung kích của   CĐGV trong các hoạt động, từ  đó đoàn viên thanh niên là học sinh sẽ  noi theo,  hoạt động năng nổ trong các hoạt động, các phong trào giáo dục.  Hình thành nhân cách, tinh thần tự giác, tinh thần nêu gương cho các đoàn  viên thanh niên trong đoàn trường qua sự  nhiệt huyết, tiên phong của các đoàn  viên CĐGV, tạo nên môi trường học tập thân thiện, hạnh phúc.    3
 4. PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 1. Cơ sở lý luận.   Đoàn thanh niên cộng sản Hồ  Chí Minh là chỗ  dựa vững chắc, tham gia  đóng góp xây dựng bảo vệ  chính quyền nhân dân các cấp, tuyên truyền, vận   động đoàn viên thanh niên xung phong đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo  vệ tổ quốc. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích cách mạng   phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của đảng là thành viên của mặt trận tổ  quốc   Việt Nam với lực lượng trẻ, khỏe rộng khắp cả nước phối hợp với các tổ chức   đoàn thể  khác góp phần thực hiện chiến lược  đại đoàn kết dân tộc. Không   những vậy, đoàn thanh niên cộng sản Hồ  Chí Minh còn là lực lượng tham gia  phụ  trách, giáo dục và bảo vệ  quyền lợi của thiếu niên nhi đồng. Những điều   đó khẳng định vai trò to lớn của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đối với   sự phát triển mọi mặt của đất nước  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong trường trung học phổ thông   là một bộ phận của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là tổ chức có vai trò  rất quan trọng trong các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống ý thức   chấp hành pháp luật của ĐVTN trong nhà trường trung học phổ thông. Trong đó   CĐGV của đoàn trường trường trung học phổ  thông là một chi đoàn đặc biệt,  với trình độ nhận thức cao cộng với tinh thần trách nhiệm, sức trẻ và ý chí cầu  tiến, có đóng góp không nhỏ trong phong trào thi đua dạy học, công tác đoàn và   phong trào thanh niên của đoàn trường và nhà trường.  Điều 15, chương III : tổ  chức đoàn cơ  sở  đã chỉ  ra rằng “  Chi đoàn là tổ   chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi ”,  điều đó cho thấy với nhiều thuận lợi, thế mạnh và có sức lan tỏa cao đến đông  đảo ĐVTN thì nhiệm vụ tiên phong, xung kích của CĐGV lại càng quan trọng.  Hòa chung không khí thi đua, thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và   làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh” ;  “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm   gương đạo đức, tự  học, tự  sáng tạo” cũng như  phong trào thi đua “  xây dựng   trường học thân thiện, học sinh tích cực ”. Các đồng chí ĐVTN của CĐGV viên  vừa là đoàn viên nhưng cũng là giáo viên, luôn cố  gắng thực hiện tốt quy chế  giảng dạy, không ngừng nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp vụ  và tu dưỡng   đạo đức của bản thân. Để xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp, sự yêu quý,  kính trọng của học sinh, mỗi đoàn viên CĐGV phải không ngừng hoàn thiện,   không ngừng phấn đấu.    Bác Hồ  của chúng ta đã từng nói “  Đâu cần thanh niên có, đâu khó có   thanh niên”. Điều đó khẳng định rằng ĐVTN có một vai trò cực kì quan trọng   trong tất cả mọi lĩnh vực, nhất là giáo dục. Hoạt động ở  môi trường giáo dục,   các đồng chí ĐVTN trong CĐGV vừa cần phải giảng dạy tốt, vừa phải đem sức  trẻ, nhiệt huyết của mình để  hòa chung vào các công việc, các phong trào của   4
 5. nhà trường để  xứng đáng với niềm tin của cán bộ, giáo viên, ĐVTN trong toàn  trường,vừa phải tham gia và tiên phong trong các phong trào của đoàn trường,  tham gia bảo đảm công các an ninh trường học, các đợt tình nguyện, để làm tấm   gương sáng cho các đồng chí ĐVTN là học sinh noi theo, giúp phong trào đoàn   ngày càng phát triển.  Như  vậy, chúng ta lại càng khẳng định thêm được vai trò quan trọng của  CĐGV đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên, đối với đoàn trường  THPT . Là những giáo viên trẻ, là những đoàn viên CĐGV với lòng nhiệt huyết,   say sưa đối với công tác đoàn, chúng tôi luôn trăn trở  làm sao để  CĐGV có thể  phát huy hết sức trẻ, tính tiên phong và khẳng định được tầm quan trọng của  CĐGV đối với đoàn trường, nhà trường. Chính vậy, sau một thời gian hoạt   động tại CĐGV, chúng tôi xác định thực nghiệm, nghiên cứu đề  tài “ Một số   biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi   đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT ”. Nhằm đem lại một số giải pháp để giúp  CĐGV ngày càng phát triển và xứng đáng là tương lai của đoàn trường, của nhà   trường trung học phổ thông. 2. Cơ sở thực tiễn 2.1. Nhận thức của bản thân.  Qua nhiều năm làm công tác đoàn và hoạt động  ở  CĐGV, chúng tôi thấy   CĐGV là một tổ  chức rất đặc biệt. Mỗi đoàn viên CĐGV đều là cán bộ, giáo  viên, nhân viên nhà trường không những giảng dạy, làm việc mà còn là lực  lượng nòng cốt, là tấm gương sáng trong các hoạt động của nhà trường, đoàn  trường trung học phổ thông. CĐGV đem sức trẻ của mình, tiên phong trong các  phong trào của đoàn trường, nhà trường từ  đó khẳng được tầm quan trọng của  mình. Tuy nhiên hiện nay một số  CĐGV với một số  khó khăn nhất định nên  chưa thể phát huy được vai trò tiên phong, xung kích của chi đoàn đối với đoàn  trường, nhà trường. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến hoạt động, công tác đoàn  và phong trào thanh niên trong trường học cũng như các hoạt động khác của nhà  trường, làm mất vai trò, tầm quan trọng của CĐGV. Chúng tôi nhận thức được  điều đó và đã thực hiện một số  biện pháp để  nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động của CĐGV, đưa phong trào của CĐGV ngày càng phát triển, ngày  càng thể  hiện tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn đối với hoạt động  của đoàn trường, nhà trường, với sự phát triển, hình thành nhân cách của ĐVTN  trong toàn trường. 2.2. Đối với đoàn viên trong chi đoàn. 2.2.1. Thuận lợi.  Là thế hệ chủ chốt trong tương lai của nhà trường, CĐGV luôn được chi  ủy, ban giám hiệu, đoàn trường, công đoàn và các tổ chức trong nhà trường đặc  biệt quan tâm, động viên kịp thời, phối hợp, giúp đỡ và luôn tạo mọi điều kiện  để hoạt động.  5
 6.  Đoàn viên trong CĐGV là đoàn viên trẻ, đoàn kết, nhiệt tình, tích cực trong   công tác, ham học hỏi, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ  và tu dưỡng bản thân,  năng nổ, sẵn sàng tiên phong trong các phong trào thi đua của đoàn trường.   Dựa vào sức trẻ  và nhiệt huyết của mình, đoàn viên CĐGV có thể  nhanh  chóng hòa nhập vào mọi hoạt động của đoàn trường, nhà trường, tích cực, tiên  phong trong các phong trào đó.  Là lực lượng trẻ, khỏe và năng động, các đoàn viên trong chi đoàn có thể  dễ  dàng hòa nhập các hoạt  động cùng ĐVTN, từ   đó nắm bắt được tâm tư  nguyện vọng của ĐVTN, cũng như những biến động về tư tưởng, tâm lý để hỗ  trợ  cho các em và tham mưu cho các tổ  chức, các cấp trong nhà trường có biện   pháp kịp thời.  Trong các phong trào, hoạt động cùng các đội nhóm, các tổ  chức đoàn thể  ngoài nhà trường, đoàn viên CĐGV mang trên mình danh dự của người giáo viên   nhân dân nên luôn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ trong các hoạt động.  CĐGV  ở đoàn trường trung học phổ thông là chi đoàn đặc biệt, đoàn viên   là các thầy cô giáo nên tạo được sự  tin tưởng,  ủng hộ  của ĐVTN trong tất cả  các hoạt động. Điều đó đã tạo động lực tích cực đến tinh thần nêu gương, tiên  phong trong các hoạt động của CĐGV. 2.2.2. Khó khăn.  CĐGV là chi đoàn mang tính chất đặc thù, 100% đoàn viên chi đoàn đều là  giáo viên, nhân viên của nhà trường. Chính vì vậy, ngoài các hoạt động đoàn thì   khối lượng công việc chuyên môn cũng là rất lớn, điều này ảnh hưởng trực tiếp  tới một số hoạt động của chi đoàn.    Khác với các chi đoàn học sinh, nhiều đoàn viên CĐGV đã lập gia đình,  việc cân bằng giữa công việc gia đình, con cái với các hoạt động của chi đoàn  vẫn còn hạn chế.  Số  lượng đoàn viên CĐGV trong giai đoạn hiện nay  ở  tất cả  các trường  THPT đều ít đi từng ngày (Mỗi năm các nhà trường THPT đều tuyển dụng trung   bình từ  1 – 3 giáo viên, trong khi đó số  lượng về  hưu ít, số  lượng đoàn viên   trưởng thành đoàn ngày càng cao).   Đa số  giáo viên chi đoàn giáo viên còn có tuổi đời, tuổi nghề  còn trẻ, vì   thế, trong một số hoạt động chuyên môn, thi đua trong nhà trường còn gặp khó   khăn nhất định.   Trên nền tảng mạng xã hội, các cuộc tập huấn thường ít đề cập, hoặc đề  cập không đầy đủ  đến CĐGV, điều này khiến cho việc tham khảo các biện  pháp, hoạt động của nhau giữa các CĐGV còn hạn chế.  Chính vì những khó khăn này dẫn đến việc tiên phong, xung kích của chi   đoàn giáo viên đối với hoạt động của đoàn trường, công đoàn và sự  lan tỏa tới  6
 7. học sinh còn bị hạn chế. Đối với một số CĐGV mà chúng tôi bằng một số biện   pháp khảo sát được thì có một số  đoàn viên thậm chí một năm chỉ  hoạt động   một đến hai lần, gây  ảnh hưởng rất tiêu cực đến các đoàn viên khác và hoạt   động của chi đoàn   Hình ảnh : Khảo sát thuận lợi, khó khăn của đoàn viên chi đoàn giáo viên 2.3. Đối với học sinh. 7
 8.  Có thể  nói rằng, công tác nêu gương rất quan trọng trong cuộc sống của   chúng ta ngày hôm nay. Phải nêu gương từ trên xuống, từ trong ra ngoài, người  lớn nêu gương cho người trẻ, người cao có trình độ  cao hơn nêu gương cho  người có trình độ  thấp hơn, thầy cô nêu gương cho học sinh… Điều đó cho ta  thấy được tầm quan trọng của thầy cô đối với học sinh, cũng như trong công tác  đoàn, đoàn viên là học sinh luôn mong muốn có một chỗ dựa vững chắc về tinh   thần, một tấm gương, một chi đoàn tiên phong trong tất cả  các hoạt động của   đoàn và chỉ có CĐGV mới làm được điều đó, chỉ có CĐGV mới có thể đem sức   trẻ, lòng nhiệt  huyết  của  mình  để  đồng hành cùng  các chi  đoàn trong  đoàn   trường và giúp đoàn trường ngày càng phát triển.  Thực trạng cũng cho ta thấy được một điều, mỗi một hoạt động của đoàn   trường khi có sự  góp mặt của CĐGV luôn diễn ra sôi nổi. Khi học sinh nhìn  thấy những gương mặt thân quen trên bục giảng, hòa cùng với mình trong các  hoạt động của đoàn, trong không khí vui tươi, các em lại càng tích cực hơn,   nhiệt huyết hơn trong các hoạt động đó, lại càng thêm yêu thầy cô, yêu trường,  yêu các nội dung sinh hoạt của đoàn, từ  đó thoái mái, vui vẻ hơn trong học tập   và sinh hoạt.    Ở  cái tuổi mà chúng ta thường gọi là tuổi thần tiên, cái tuổi còn bỡ  ngỡ,   ngại ngùng, e thẹn, các đoàn viên thanh niên là học sinh ngoài việc cần một đội   ngũ tiên phong, làm gương trong các hoạt động đoàn thì các em còn cần một đội  ngũ có thể  giúp mình nói ra những tâm tư, suy nghĩ về  các hoạt động đoàn đối  với đoàn cấp trên, đề  xuất ra các nội dung hoạt động mới…. Đối với những   mong muốn, nguyện vọng của các em, của sự phát triển chung của đoàn trường  thì chỉ có CĐGV mới phù hợp đáp ứng được những nguyện vọng đó.   Hình ảnh khảo sát vai trò của chi đoàn giáo viên đối với học sinh 3. Một số giải pháp. 8
 9.  Qua nhận thức của bản thân cũng như tiến hành khảo sát ĐVTN, giáo viên   trong CĐGV và những thực trạng đã nêu  ở  trên, trong suốt quá trình hoạt động  đoàn, chúng tôi luôn trăn trở, thường xuyên nghiên cứu và đề ra một số giải pháp  nhằm tăng cường vai trò, tầm quan trọng, tính tiên phong của CĐGV: 3.1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, chi đoàn giáo viên.  Mục tiêu:   Nâng cao nhận thức để đoàn viên CĐGV hiểu rõ về  tầm quan trọng, tính   tiên phong gương mẫu của mình trong công tác đoàn và phong trào thanh niên   trong trường học. Từ đó, trăn trở, nhiệt tình hơn và biết cách xếp thời gian gia  đình, công việc giảng dạy để tham gia các hoạt động của đoàn.   Nội dung và tổ chức thực hiện:   Công tác chính trị, tư  tưởng được chi đoàn xem như  là một công việc   thường xuyên và cấp thiết. Ban chấp hành chi đoàn luôn theo dõi tình hình diễn  biến tư tưởng của các ĐVTN trong chi đoàn để nắm bắt và hỗ trợ kịp thời.   Xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, trong đại hội chi đoàn đầu   năm, chi đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng các bài tham luận về  nhiều  mảng của nhà trường mà trong đó CĐGV đóng một vai trò không nhỏ. Nêu ra  các mục tiêu mà chi đoàn cần đạt được để xác định rõ nhiệm vụ của mình cũng  như tăng tính thi đua giữa các đoàn viên trong chi đoàn.   Thông qua các buổi sinh hoạt thường kì, ban chấp hành chi đoàn tăng  cường quán triệt các nội dung về  lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn  hóa, lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đối với các đoàn viên gặp hoàn cảnh khó  khăn, ban chấp hành phải quan tâm sát sao, có kế hoạch hỗ trợ kịp thời để động  viên giúp đoàn viên đó vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó với các nhiệm vụ, các  công việc của đoàn . 9
 10. Một số hình ảnh tham luận về vai trò của chi đoàn giáo viên trong đại hội chi   đoàn giáo viên, trường THPT Đô Lương 3 Hình ảnh chi đoàn giáo viên trường THPT Đô Lương 3  Kết quả đạt được:  Với trình độ  nhận thức cao, 100% đoàn viên của chi đoàn đều nhận thức  được vai trò, tầm quan trọng và tính tiên phong của mình trong mỗi công việc  của đoàn trường, nhà trường từ đó hăng say, tự giác, tích cực tham gia vào công  tác đoàn và phong trào thanh niên. Tinh thần, nhiệt huyết của chi đoàn đã thổi  10
 11. hồn vào nhiều hoạt động của đoàn trường, nhà trường và được tập thể cán bộ,  giáo viên, học sinh đánh giá cao.  3.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. Mục tiêu:  Đưa kế hoạch hoạt động của chi đoàn vào một quy trình có tính khoa học,  quy củ, nề nếp để đạt được mục tiêu nghị quyết chi đoàn đề ra   Tranh thủ sự  ủng hộ của chi  ủy, ban giám hiệu, đoàn trường, các câu lạc  bộ, đội nhóm trong nhà trường, chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học  để ban giám hiệu, đoàn trường, các tổ chức khác trong nhà trường nắm rõ được  kế  hoạch thực hiện các hoạt động của chi đoàn, kịp thời có biện pháp điều   chỉnh, phối hợp với các nội dung của hoạt động khác trong nhà trường.  Xây dựng kế hoạch cụ thể giúp cho chi đoàn chủ động thực hiện các hoạt   động đề ra, đồng thời cũng hạn chế đến mức thấp nhất những hoạt động mang  tính tự phát, ảnh hưởng đến kế hoạch chung của đoàn trường, nhà trường.   Đoàn viên trong chi đoàn nắm rõ được kế  hoạch hoạt động, từ  đó chủ  động trong việc sắp xếp công việc để thực hiện nhiệm vụ chung của chi đoàn Nội dung và tổ chức thực hiện:  Căn cứ  kế  hoạch chỉ  đạo hoạt động chung của đoàn trường, nhà trường,  nghiên cứu đặc điểm và nắm bắt nguyện vọng của đoàn viên trong chi đoàn  cũng như tình hình thực tiễn của chi đoàn để  xây dựng dự  thảo kế hoạch tổng   thể  trong năm học và kế  hoạch cụ  thể  trong từng hoạt  động. Xây dựng kế  hoạch cần có tầm nhìn chiến lược lâu dài cho từng kì học, tuần học, tháng học   cụ thể, nội dung cần gắn với mục tiêu đã xác định.   Xây dựng kế hoạch hoạt động cần phải có các tiêu chí như nội dung, thời  gian và thời hạn, hoàn thành, thành phần tham gia, người chịu trách nhiệm, chi  phí của hoạt động, địa điểm, hình thức, yêu cầu cần đạt, ghi chú, qua đó thể  hiện tính khoa học của kế hoạch.   TT Nội   Thời   Thành   Phụ   Vật   Địa   Yêu   Ghi   dung gian phần   trách chất,   điểm,   cầu   chú tham   chi phí hình   cần   gia thức dạt 11
 12.   Bảng mẫu kế hoạch hoạt động chi đoàn   Tiến hành họp ban chấp hành CĐGV, mời đại diện của ban thường vụ  đoàn trường và ban chấp hành công đoàn cùng tham gia dự  họp để  thảo luận,  đóng góp ý kiến, xây dựng dự  thảo kế  hoạch cho phù hợp với tình hình thực   tiễn, không ảnh hưởng đến công việc chung của đoàn trường, nhà trường.   Tiến hành họp CĐGV, thông qua dự  thảo kế  hoạch hoạt động năm học,   thảo luận, đóng góp ý kiến, chỉnh sửa, thống nhất kế hoạch, trình lên đoàn cấp   trên xem xét, hỗ trợ chi đoàn thực hiện tốt kế hoạch đề ra.  Ban chấp hành chi đoàn bám sát vào kế  hoạch đã xây dựng, giám sát quá  trình thực hiện kế hoạch để  xem trong quá trình thực hiện, các đoàn viên trong   chi đoàn có vướng mắc, gặp khó khăn hay cần hỗ  trợ  gì không để  kịp thời hỗ  trợ  và đảm bảo hiệu quả  các hoạt động, ghi chép lại các bất cập, những tình   huống bất thường xảy ra để  có thể  điều chỉnh kế  hoạch trong những năm tiếp  theo.  Cuối năm học, tổ chức họp chi đoàn để đánh giá lại kết quả thực hiện kế  hoạch hoạt động đã đề ra. Đây là khâu quan trọng nhất, vì nó giúp chi đoàn đánh  giá được những kết quả  đã đặt ra, đồng thời xem xét những nguyên nhân dẫn   đến thành công hoặc tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm cho   công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch trong những năm tiếp theo. Kết quả đạt được:  Mọi hoạt động của chi đoàn đều được hoàn thành một cách thuận lợi và  có tính phối hợp cao với các tổ  chức đoàn trong nhà trường, các câu lạc bộ…  Chi đoàn phát huy được sức trẻ, tầm quan trọng và tình tiên phong của mình  trong tất cả các hoạt động theo kế  hoạch đề  ra và được các chi đoàn học sinh,  đoàn trường, công đoàn đánh giá cao.   Đoàn viên của chi đoàn sắp xếp được thời gian, cân đối được thời gian   thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và thời gian hoạt động đoàn.  3.3. Tham gia phụ trách và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường.   Mục tiêu:  Đưa lực lượng tri thức cao, có kinh nghiệm và thế mạnh phù hợp với yêu  cầu của câu lạc bộ để hỗ trợ câu lạc bộ trong các vấn đề tổ chức, kĩ thuật, tháo  gỡ các khó khăn và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên   câu lạc bộ. Bồi dưỡng các tài năng của các câu lạc bộ để giúp các em ngày càng  phát triển   Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, tâm tư  nguyện vọng của ĐVTN  trong các câu lạc bộ  để  tham mưu cho ban chấp hành CĐGV, ban chấp hành  đoàn trường có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. 12
 13.   Đưa sức trẻ, lòng nhiệt huyết của CĐGV thổi vào trong mỗi hoạt động  của câu lạc bộ, làm một tấm gương sáng cho các thành viên là học sinh noi theo   và đưa câu lạc bộ ngảy càng phát triển. Nội dung và cách thức tiến hành:  Thực hiện phong trào “ Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về tự học và   sáng tạo  ”, đoàn viên CĐGV tích cực tham gia vào các câu lạc bộ  của đoàn   trường, đưa sức trẻ, nhiệt huyết và kinh nghiệm hoạt động trong thế mạnh của  mình để giúp đỡ các câu lạc bộ phát triển.  Ban chấp hành chi đoàn khảo sát nguyện vọng và dựa vào năng lực, thế  mạnh của các đoàn viên trong chi đoàn để  tham mưu, đề  xuất với đoàn trường   được phân công tham gia và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường.    Ứng cử  vào ban chủ  nhiệm các câu lạc bộ  (Thành viên, hoặc phó chủ  nhiệm) để  hỗ  trợ  các câu lạc bộ  về mảng kĩ thuật, chuyên môn, bồi dưỡng tài  năng cho thành viên các câu lạc bộ, tham mưu cách thức tổ  chức nội dung sinh  hoạt và các hoạt động của câu lạc bộ.  Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các câu lạc bộ để báo cáo   về  đoàn trường để  đoàn trường có biện pháp hỗ  trợ, giúp đỡ  câu lạc bộ  ngày  càng phát triển hơn.  Kết quả đạt được:  Các câu lạc bộ của nhà trường có sự phát triển vượt bậc cả về chất lượng   lẫn số lượng, các hoạt động được tổ chức bài bản hơn, số lượng thành viên của  các câu lạc bộ ngày càng tăng.  Thông qua sự hướng dẫn của đoàn viên CĐGV, ĐVTN của các câu lạc bộ  có thể phát huy được năng lực, phẩm chất của mình và hỗ  trợ  đoàn trường bất   cứ khi nào đoàn trường, nhà trường cần (CLB bóng chuyền đăng kí tổ chức giải   26/3, CLB âm nhạc, CLB Nhảy hỗ  trợ  các tiết mục văn nghệ,…) và làm cho  công tác đoàn, phong trào thanh niên của đoàn trường ngày càng phát triển.  Các câu lạc bộ  đều đánh giá cao sự  có mặt của CĐGV cũng như  khẳng   định tầm quan trọng của CĐGV đối với sự  phát triển của các câu lạc bộ  trong  nhà trường.                                     13
 14. 14
 15.                                                                     Một số hình ảnh của các câu lạc bộ có sự hỗ trợ của giáo viên 3.4. Tiên phong, xung kích trong các hoạt động của đoàn trường, công  đoàn trường. Mục tiêu:  Khẳng định được vai trò quan trọng, sức trẻ, tầm quan trọng và tính tiên  phong trong các hoạt động của đoàn trường, nhà trường. Nêu gương cho các  đoàn viên là học sinh, làm tấm gương mẫu mực để các em noi theo và thực hiện   tốt hơn nữa cả trong học tập, sinh hoạt, công tác đoàn và phong trào thanh niên.  Nội dung và tổ chức thực hiện:   Trong bản xây dựng kế  hoạch đầu năm học, với mục tiêu khẳng định  được tầm quan trọng, vai trò của mình đối với các hoạt động của đoàn trường,   công đoàn và các hoạt động khác trong nhà trường. Chi đoàn đưa ra kế  hoạch   hoạt động gắn liền với các hoạt động của đoàn trường, công đoàn để  tham gia   hoạt động và hỗ trợ, xung kích trong các hoạt động đó.  Đối với công đoàn, trong các phong trào thi đua, các cuộc thi, tọa đàm, kỉ  niệm các ngày lễ  lớn, tổ  chức trò chơi mà công đoàn tổ  chức… CĐGV tham   mưu, phối hợp và cắt cử  lực lượng giúp công đoàn chuẩn bị  cơ  sở  vật chất,   trọng tài, lễ  tân, …, CĐGV cũng là lực lượng nòng cốt, tiên phong tham gia   nhiệt tình vào các phong trào thi đua mà công đoàn phát động.  Đối với đoàn trường, CĐGV luôn tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ ban thường vụ  đoàn trường, chuẩn bị  lực lượng và sẵn sàng tham gia vào mọi hoạt động của  đoàn trường. Ví dụ, cử  đoàn viên tham gia quản trị  Facebook đoàn trường, ban  giám khảo trong các cuộc thi, tham gia trực đoàn cùng đội nề  nếp đoàn trường,  bám sát và hỗ  trợ các chi đoàn khác tham gia các cuộc thi, tham gia tổ chức các   giải thể dục thể thao…. 15
 16.   Xung phong thực hiện nhiệm vụ  giữ  gìn, phát triển phòng truyền thống   của nhà trường, tỏ  lòng biết ơn của thế hệ trẻ của nhà trường về  những cống   hiến của các cựu giáo viên, nhân viên, cựu học sinh về  sự  phát triển của nhà  trường. Kết quả đạt được:   Trong quá trình hoạt động, chi đoàn luôn nhận được sự  quan tâm, động  viên của công đoàn, đoàn trường, cũng như sự ghi nhận, đánh giá cao về những   cống hiến của CĐGV đối với các hoạt động, các phong trào thi đua của công  đoàn, đoàn trường.  Với sự góp mặt và tham gia tích cực của CĐGV, đoàn viên công đoàn nhìn  thấy sự nhiệt huyết, đam mê của mình ngày xưa, các đoàn viên là học sinh nhìn   thấy những tấm gương sáng của mình để tích cực hoạt động. Không khí của các  phong trào thi đua, các hoạt động từ đó luôn vui vẻ, sôi nổi tạo được sự gắn kết  trong tập thể nhà trường.  Nhiều đoàn viên chi đoàn giáo viên đạt được những kết quả cao trong các   phong trào thi đua, các cuộc thi do đoàn trường, công đoàn trường phát động. 16
 17. Một số hình ảnh về sự năng nổ, tiên phong trong phòng trào xử lý rác thải của   CĐGV trường THPT Quỳnh Lưu 4, nơi áp dụng đề tài 17
 18. Hình ảnh chi đoàn giáo viên THPT Đô Lương 3 tiên phong nấu cơm  hỗ trợ lực lượng chống dịch bệnh covid­19 3.5. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, nề nếp trường học. Mục tiêu:  Hỗ  trợ  ban an ninh trường học, đoàn trường trong nhiệm vụ  đảm bảo an  ninh trường học, giám sát việc thực hiện nội quy, quy định khi thực hiện sinh  hoạt và học tập của học sinh tại trường.   Thu thập, nắm bắt thông tin về  tâm lý, các vấn đề  bất thường của học   sinh liên quan đến an ninh trường học để  giúp ban an ninh trường học có biện   pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại đến an ninh trường học. Nội dung và tổ chức thực hiện:  Có thể nói rằng, an ninh, nề nếp của một trường học là sự  phát triển bền   vững của nhà trường, là điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo  dục cũng như  các hoạt động khác của nhà trường. Chính vì vậy, chi đoàn giáo  viên luôn quan tâm, bám sát, đưa sức trẻ của mình vào cùng đoàn trường, ban an  ninh trường học bảo vệ an ninh, nề nếp trường học. 18
 19.  Chi đoàn tham mưu cho đoàn trường, ban an ninh trường học, giới thiệu   những đoàn viên có năng lực về  quản lý nề  nếp, an ninh trường học tham gia   ban an ninh trường học và đội nề nếp của đoàn trường.  Xây dựng kế  hoạch, cắt cử  đoàn viên tham gia trực đoàn, đề  xuất được  tham gia hỗ  trợ  ban chấp hành đoàn trường, ban an ninh trường học trong các   đợt kiểm tra đầu tóc, trang phục và việc chấp hành nội quy của các đoàn viên,   các chi đoàn.   Tổ  chức, xây dựng đường dây nóng của chi đoàn qua số  điện thoại và   facebook, zalo của đoàn viên được phân công để  tạo thành phong trào toàn thể  học sinh tham gia bảo vệ  an ninh trường học. Tiếp nhận, x ử  lý thông tin và  truyền tải thông tin đến bộ  phận phụ  trách nề  nếp của đoàn trường và ban an  ninh trường học để nắm bắt, xử lý kịp thời các phản ánh của học sinh.    Tham gia và đóng vai trò quan trọng trong đội nề  nếp, đội an toàn giao  thông, của đoàn trường, đồng hành và giúp đỡ  các em đoàn viên học sinh thực   hiện tốt nhiệm vụ được giao. 19
 20. Hình ảnh đội nề nếp của đoàn trường có sự hỗ trợ của đoàn viên CĐGV   Hình ảnh CĐGV hỗ trợ kiểm tra nề nếp học tập tại các phòng học trực tuyến Một số hình ảnh đoàn viên CĐGV tham gia hỗ trợ ban an ninh trường học, đoàn   trường kiểm tra nội quy trường học  Kết quả đạt được:  Sự góp mặt của đoàn viên CĐGV vào ban an ninh trường học, đội nề nếp   đoàn trường làm cho hai bộ phận này càng ngày càng duy trì tốt an ninh trường  học.   Việc đăng kí tham gia trực đoàn, hỗ  trợ  đoàn giám sát, theo dõi các nội  dung sinh hoạt, các quy định của CĐGV giúp cho đoàn trường có thêm một lực   lượng đông đảo vừa có trình độ  cao, vừa nhiệt huyết và giúp đoàn trường ngày  càng kiểm soát được thực hiện nội quy đoàn trường đưa ra. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2