intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một vài hình thức tổ chức hoạt động học tập theo phương pháp đổi mới dạy học môn Toán ở lớp 5a trường tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
296
lượt xem
8
download

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một vài hình thức tổ chức hoạt động học tập theo phương pháp đổi mới dạy học môn Toán ở lớp 5a trường tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm với mục tiêu lấy học sinh làm nhân vật trung tâm cho việc dạy toán ở lớp năm ở bậc tiểu học hiện nay; giúp nâng cao chất lượng dạy và học nói chung và môn Toán bậc tiểu học nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một vài hình thức tổ chức hoạt động học tập theo phương pháp đổi mới dạy học môn Toán ở lớp 5a trường tiểu học

 1. 1 1. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT VÀI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP  THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC MÔN TOÁN  Ở LỚP 5A TRƯỜNG TIỂU HỌC 2. ĐẶT VẤN ĐỀ:           Trong nhiều năm giảng dạy  ở bậc Tiểu học, tôi nhận thấy rằng chất   lượng học tập của học sinh lớp 5 học giảm sút ở  các bộ  môn, đặc biệt là bộ  môn Toán. Do cơ cấu chương trình sách giáo khoa, nội dung có tính khái quát,  tính hệ  thống cao hơn, phương pháp học tập của học sinh chưa tốt, gia đình  quan tâm chưa đúng mức, cách truyền thụ của giáo viên nặng nề thuyết trình,  giảng giải.          Hiện nay, trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Một  số  trường đã quan tâm nhiều đến việc cải tiến phương pháp dạy học và học  cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh theo đúng chuẩn  kiến thức kĩ năng các môn học ở Tiểu học.          Theo văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nêu: “...Phát triển giáo dục – Đào   tạo được coi là một trong những động lực thúc đẩy sự  nghiệp công nghiệp   hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực con người­ yếu tố  cơ  bản để  phát triển xã hội, tăng cường kinh tế  nhanh và bền vững”. Do đó  phải nâng cao chất lượng thực sự học sinh lên lớp 100%.          Muốn có được chất lượng thực sự, tôi đã nghiên cứu, áp dụng đổi mới   phương pháp dạy học theo hướng “ Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp  thông qua môn Toán, nhằm phát hiện kiểu dạy: Lấy học sinh làm nhân vật  trung tâm:, đó là vấn đề cần thiết cho việc dạy Toán ở  lớp Năm ở  bậc Tiểu  học hiện nay. 3. CƠ SỞ LÝ LUẬN:    ­ Theo văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nêu ở trên.    ­ Căn cứ theo Chuẩn Tiểu học đối với học sinh lớp 5    ­ Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010­2011 của nhà trường và nhiệm vụ của   giáo viên ( QĐ số 51/2997/QĐ – BGD­ĐT).    ­ Căn cứ vào chỉ tiêu thi đua của ngành của trường. 4. CƠ SỞ THỰC TIỄN:     *  Tình hình thực tế học sinh lớp 5A trường Tiểu học  năm học 2010­2011.
 2. 2      ­ Lớp 5A  do tôi chủ  nhiệm có tới 12 em chiếm tỉ  lệ 42,9% học sinh học  tập thụ động và nói chung chưa có ý thức trong học tập.      ­ Học sinh chưa có khả năng độc lập, sáng tạo để hoạt động vì luôn bị lệ  thuộc vào người khác.      ­ Học sinh học tập thường ít hứng thú, năng lực cá nhân của số  đông học  sinh không có điều kiện phát triển.      Nói chung giáo viên và học sinh đều phụ thuộc vào những tài liệu có sẵn.       Chất lượng đầu năm môn Toán qua các năm Năm học TS Giỏi Khá Trung bình Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL 2008­2009 29 3 10,3 9 31,0 7 24,1 10 34,5 2009­2010 27 9 33,3 6 22,2 9 33,3 3 11,1 2010­2011 28 8 28,6 9 32,1 10 35,7 1 3,6 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:    1/Đặc trưng của phương pháp dạy học mới.        ­ Phương pháp dạy học mới: coi học sinh là nhân vật trung tâm của quá   trình dạy học, trong đó giáo viên là người tổ  chức và hướng dẫn hoạt động  của học sinh, mọi học sinh đều hoạt động học tập để phát triển theo đúng với  khả năng phát triển của cá nhân, do đó:        + Giáo viên không còn là người chỉ  truyền đạt thông tin mà là người tổ  chức định hướng hoạt động của học sinh, giúp học sinh huy động vốn hiểu  biết và kinh nghiệm của bản thân để  tự  học sinh chiếm lĩnh tri thức mới và  vận dụng trí thức vào thực hành.       ­ Trong giờ dạy Toán: Cụ  thể giáo viên chỉ giảng ít, làm mẫu ít, học sinh   tham gia hoạt động tổ, nhóm phát hiện kiến thức của bài học, huy động toàn  thể  đối tượng học sinh đọc và hiểu nội dung cần nắm. sau đó đại diện tổ,   nhóm báo cáo theo sự hiểu biết của nhóm hoặc cá nhân. Xuyên suốt trong quá   trình đó, giáo viên xây dựng một hệ thống câu hỏi mang tính gợi mở, nêu vấn   đề gần sát với nội dung bài. Nhờ cách dạy như vậy tôi đã nắm được trình độ,  khả  năng của từng học sinh, từ  đó có điều kiện giúp đỡ  học sinh phát triển   năng lực tư duy       ­ Mọi học sinh đều hoạt động một cách tích cực, huy động nội lực, trí lực  để trả lời các câu hỏi mà giáo viên gợi ý hoặc hướng dẫn. Qua đó các em tự  bộc lộ khả năng của bản thân, xử lí các thông tin và giải pháp cho từng bài cụ  thể.
 3. 3      ­ Cách học như vậy tạo cho học sinh thói quen làm việc tự giác, chủ động,  không rập khuôn, biết tự đánh giá kết quả học tập của mình. Từ đó các em có   tinh thần, thái độ động cơ đúng đắn trong học tập, gây được hứng thú, say mê   học tập một cách sáng tạo, vui vẻ.     2/ Một số hình thức hoạt động học tập theo đổi mới phương pháp dạy học   môn Toán 5 ở lớp 5A trường Tiểu học tôi:     2.1. Học cá nhân:       ­ Hoạt động chủ  yếu: học sinh hoạt động theo hướng dẫn của giáo viên   ( có thể  hướng dẫn bằng lời khi bắt đầu hoạt động hoặc hướng dẫn dưới   dạng câu hỏi, hoặc phiếu học toán...). Nói chung học sinh tự học với tài liệu,   với đồ  dùng học toán để  chiếm lĩnh kiến thức mới, luyện tập thực hành theo   khả năng của cá nhân, tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.         Trong quá trình học cá nhân, từng học sinh có thể  hỏi ý kiến riêng với  giáo viên, giáo viên đến từng em theo dõi hướng dẫn kiểm tra một số  học   sinh, trả lời hoặc trao đổi yêu cầu của học sinh…     * Điều kiện học sinh phải học tập:       + Kinh nghiệm: Học cá nhân giáo viên phải soạn riêng bài tập theo từng  đối tượng học sinh trong lớp ( Giỏi, khá, trung bình, yếu), có như vậy học sinh  mới hoàn thành vừa với khả năng của mình để có điều kiện phát triển.       + Năng suất học tập của tất cả các đối tượng học sinh đạt rất cao. Hầu   như tiết học nào cũng giải quyết xong các bài thực hành, luyện tập ngay trong   lớp học. Ngoài ra còn có thể làm thêm một số bài nâng cao.      * Hoạt động chủ yếu:       Là một trong những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động  sáng tạo của học sinh.     2.2. Học theo nhóm:       ­ Cách chọn nhóm: Tùy theo tính chất và nội dung của tiết học, tôi có thể  chia nhóm học toán:       ­ Vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm        * Trưởng nhóm: ­ Đọc                                   ­ Nêu nhiệm vụ                                   ­ Phân việc                                   ­ Điểu khiển nhóm thảo luận        * Thư kí : Ghi chép các ý kiến, kết quả công việc của nhóm        * Người trình bày: Trình bày về công việc của nhóm và kết quả đã thực  hiện trước lớp.         * Các thành viên trong nhóm: Trao đổi, góp ý kiến về  nhiệm vụ  được  giao.
 4. 4        * Giáo viên tính thời gian, thu thập ý kiến.       + Trong hoạt động nhóm: Mọi thành viên đều phải nắm vững nhiệm vụ  được giao.        Ví dụ:        a. Nhóm tương trợ: ( có cả HS giỏi, khá, trung bình, yếu) Loại nhóm này  hoạt động hầu hết các tiết học toán để có sự giúp đỡ nhau.       b. Nhóm cùng trình độ: ( những học sinh có cùng trình độ và năng lực tạo  thành một nhóm)          Loại nhóm này học sinh hoạt động tập trung một số tiết thực hành luyện   tập bám theo phiếu học tập để phù hợp với năng lực của từng học sinh.       c. Nhóm theo cách đếm số: ( Học sinh đếm 1,2,3…những học sinh có cùng  số vào một nhóm)         Việc chia nhóm tùy theo yêu cầu của tiết học toán và tôi có thể định loại  nhóm. Nhưng không cố  định loại nhóm, việc cử  nhóm thưởng cũng vậy, tôi  cho các em làm luân phiên nhóm để các em tự quản lí hoạt động của nhóm.        ­ Lợi ích của hoạt động nhóm:           + Một trong những yếu tố cơ bản của dạy học lấy học sinh làm trung  tâm đó là hoạt động nhóm. Hoạt động nhớm giúp các em có thể tích cực tham  gia ý kiến và có cơ  hội theo dõi với các bạn khác để  cùng học, khám phá và  phát triển tư duy, tự tin trong học tập và học tập có hứng thú.         + Không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức một cách khoa học, nhớ lâu,   nhớ kĩ mà  còn giúp các em sau này dễ dàng thích ứng với đời sống xã hội.        2.3. Học theo lớp:         ­ Hoạt động chủ yếu: Nghe giáo viên hướng dẫn học cá nhân, học theo   nhóm, trao đổi đánh giá kết quả học cá nhân, học theo nhóm, theo lớp.          ­ Điều kiện: Học sinh đã chuẩn bị  ( từng cá nhân hoặc từng nhóm) để  hoạt động ở lớp theo hướng dẫn của giáo viên.         ­ Kinh nghiệm: Không nên kéo dài thời gian học theo lớp. Nên phối hợp   đúng mức giữa học cá nhân, học theo nhóm và học theo lớp.         Dưới đây là một số ví dụ minh họa cho sự phối hợp giữa các hình thức tổ  chức hoạt động học tập nêu trên:        2.4. Ví dụ 1: 15,9 + 8,75 = ? ( Ví dụ 2/ 49 sgk)          ­ Học sinh làm phiếu bài tập – Giáo viên nêu kết quả để học sinh nhận   xét ( Học theo lớp)        a.  Có 26 em đặt tính và tính đúng kết quả:                  15,9                    8,75                 24,65
 5. 5         b. Có 2 em đặt tính sai                   15,9                   8,75                 103,4         Sau khi học sinh nhận xét cách làm a đúng.         Giáo viên nêu vấn đề: Muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào? Rồi   yêu cầu các nhóm thảo luận ( học theo nhóm)         Kết quả làm việc nhóm được đại diện nhóm trình bày. Tôi yêu cầu cả  lớp nghe và phát biểu ( học theo lớp): Muốn cộng hai số thập phân ta làm như  sau:        ­ Viết số hạng này dưới số  hạng kia sao cho các chữ  số  cùng một hàng   đặt thẳng cột với nhau.        ­ Cộng như cộng số tự nhiên.        ­ Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.        Tôi khen cả lớp và yêu cầu các em nhẩm lại quy tắc và học thuộc.       Ví dụ  2: Trong phần luyện tập: Về tính diện tích ( tt) bài 1/105. Tôi đọc  phiếu giao việc cho các nhóm trưởng ( tổ chức theo nhóm), ở ví dụ này là học  sinh học theo nhóm tương trợ. Các nhóm trưởng phân công nhóm mình thực   hiện, chẳng hạn, tôi giao nhiệm vụ cho nhóm 1 ghi giá trị cho tương ứng vào  hình vẽ.       Nhóm 2: Nêu cách tính.       ­ Các thành viên của 2 nhóm giám sát, ghi số liệu vào đã đúng chưa, cho   nhận xét.       ­ Nhóm hai nêu cách tính phù hợp chưa ­ cho nhận xét.       ­ Các nhóm tự kiểm tra lại.       ­ Nếu không cần điều chỉnh thì coi như bước 1 hoàn thành.       ­ Cả 2 nhóm tiếp tục phần việc còn lại là tính diện tích mảnh đất.       ­ Sau đó đại diện nhóm trình bày kết quả ­ nhóm bạn nhận xét. ( học theo  nhóm)       ­ Tôi nhận xét ­ đánh giá ­ ghi điểm ( học theo lớp) – Tuyên dương.     2.5. Trò chơi học tập:           Bao gồm các trò chơi có mục đích học tập rõ rệt. Trong dạy Toán ở lớp   5, các trò chơi học tập Toán có nhiều tác động gây hứng thú học tập, góp phần  làm cho tiết học trở  nên sinh động hơn học sinh nắm được kiến thức trong   một thời gian ngắn.          + Hoạt động chủ  yếu: huy động các tri thức và kĩ năng của môn Toán   trong hoạt động chơi ( theo nhóm, theo lớp hoặc từng cá nhân)
 6. 6         + Điều kiện: Muốn các trò chơi có hiệu quả, tôi luôn chuẩn bị nội dung   trò chơi theo tiết học một cách sáng tạo và phát huy trí tuệ.         + Kinh nghiệm:            Trò chơi học tập nên tổ chức ở thời điểm thích hợp của tiết toán.          + Có trò chơi phục vụ việc bước đầu làm quen với một khái niệm, quy   tắc mới.          + Có trò chơi phục vụ ôn tập, củng cố kiến thức đã học.          + Có trò chơi phục vụ hoạt động sáng tạo trong học nhóm           ­ Nên tận dụng khả  năng phát triển tư  duy, trí thông minh, không nên   quan niệm cứ tổ chức trò chơi là phải ồn ào.          + Hoạt động trò chơi cần chú ý đến việc phối hợp việc học cá nhân, học  theo nhóm, học theo lớp.          Ví dụ:  Các trò chơi như:  Thi tính nhẩm, tính nhanh, thi tiếp sức, đổ xúc   xắc…        Dưới đây là một ví dụ về trò chơi học toán 5:         + Trò chới: “ Tìm số viên gạch của cả đống gach bằng cách thông minh,   nhanh trí”         + Mục đích: Rèn cho học sinh quy luật tính nhanh.          + Hoạt động chơi: giáo viên phát cho mỗi học sinh một tờ  giấy in sẵn   ( xem hình dưới) và hướng dẫn học sinh làm bài                                 H3                                                 H4                                    H1                                              H2
 7. 7         Bài 1: Viết càc số thích hợp vào ô trống           a.  Tầng dưới cùng có 2 viên gạch, thì cả đống gạch có   viên gạch           b. Tầng dưới cùng có 3 viên gạch, thì cả đống gạch có   viên gạch           c. Tầng dưới cùng có 4 viên gạch, thì cả đống gạch có   viên gạch          Bài 2: Viết vào ô trống số viên gạch của cả đống, biết rằng tầng dưới   cùng của mỗi đống gạch có 5,6,7,8,9 viên gạch.                                              5                       6                         7                          8                                              9               Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài 1 rồi cho từng nhóm thi đua làm  nhanh và báo cáo kết quả bài làm.            Tôi nêu vấn đề học sinh làm bài 2: Chẳng hạn “ Nếu biết tầng dưới   cùng của đống gạch ( sắp xếp như  bài vẽ  của hình 1), có 5 viên gạch lại  không vẽ  đống gạch thì em tính cả  đống gạch có bao nhiêu viên bằng cách   nào? Em hãy suy nghĩ rồi viết kết quả tìm được vào ô trống. Nếu có học sinh   làm được và viết đúng số  thích hợp vào ô trống thì nên mời em học sinh đó   nêu cách làm để  cả  lớp rút kinh nghiệm ( nhận xét bài để  tìm ra quy luật   nhanh).             Cách làm: Tầng dưới cũng có 3 viên gạch, thì các tầng kia lần lượt có  2 viên, 1 viên. Do đó cả đống có 3 +2+1=6  (viên)        Tầng dưới cùng có 4 viên thì các tầng kia lần lượt 3,2,1 viên . Do đó cả  đống có:  4+3+2+1=10 ( viên)        Vậy nếu tầng dưới cùng có 5 viên thì cả đống có:           5+4+3+2+1 = ( 5+1)+(4+2)+3 = 6+6 +3 = 15 ( viên)        Cứ thế mà tính các tầng dưới cùng của đống gạch còn lại.        ­ Luật chơi Làm đúng bài 1 được 3 điểm( mỗi câu 1 điểm)          Tự làm đúng bài 2 được 45 điểm ( Điền đúng số 15 vào ô trống cạnh số  5 được 3 điểm). Cứ  mỗi bài điền số  thích hợp vào mỗi ô trống sau tiếp liền   được số điểm nhiều hơn số điểm ô trước tiếp liền 3 điểm.          Tổng cộng số điểm có 3+6+9+12+15 = 45 điểm
 8. 8         Ai được số điểm từ  30­45 điểm thì được cả  lớp tặng danh hiệu  “ Học   sinh thông minh” và vỗ tay hoan nghênh.        3/ Vấn đề học tập của học sinh:          Tôi luôn tổ chức lớp học thành một môi trường học tập vui vẻ, tích cực,   trong đó mọi học sinh đều hoạt động một cách chủ động tránh gây căng thẳng  làm mất tính tự tin của học sinh để đạt được kết quả cao nhất.        3.1. Học sinh phải:            ­ Chủ  động ôn tập, chuẩn bị  kiến thức kĩ năng cần cho việc học bài   mới.            ­ Chủ  động đọc kĩ bài, làm bài tập trong giờ  học để  nắm được kiến   thức và kĩ năng.           ­ Chủ động kiểm tra lại bài làm của mình để tìm ra những sai sót thực  hiện việc chữa bài.        3.2. Giáo viên phải:           Tôi luôn căn cứ vào khả năng thực tế của học sinh trong lớp để giảng   dạy, dành thời gian cho nội dung trọng tâm và rèn luyện các kĩ năng thực hành,   do đó hiệu quả được nâng cao.          Ví dụ: Với những bài toán có lời văn, chủ yếu rèn kĩ năng về “ phương   pháp” giải toán, cách đặt vấn đề, tìm hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề, nêu kĩ  năng diễn đạt.         Ngoài các bài tập thực hành sách giáo khoa, tôi còn ra thêm các dạng bài  có câu hỏi lựa chọn để  vừa kiểm tra tri thức, kĩ năng cơ  bản, vừa đánh giá  trình độ suy nghĩ của các em.           Ví dụ  loại bài có câu hỏi lựa chọn nhằm kiểm tra tri thức kĩ năng cơ  bản:           a. Đặt tính đúng ghi ( Đ), sai ghi (S) vào ô trống                65,34                    21,04               6,34                   0,95                  15,3                    0,673               0,12                   0,9                                                                                  b. Tính đúng ghi (Đ), tính sai ghi (S) vào ô trống                  ­ 2 kg 50 g  13 kg 805 g                      ­  tấn = 250 kg                            ­ 6090 kg > 6 tấn 8 kg                  Ví dụ 2: Loại câu hỏi lựa chọn vừa kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ  bản vừa đánh giá trình độ và phương pháp suy nghĩ.             a. Đánh dấu chéo vào  chỗ viết đúng
 9. 9                Người ta dùng đơn vị nào để đo diện tích. 1. Ki lô mét         2. Ki lô gam        3. Mét vuông                   b. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)                 Hình bên có 3 hình tam giác               A                    M                  B                 Hình bên có 4 hình tam giác                 Hình bên có 1 hình thang                                                                   N                 Hình bên có 2 hình thang                                                                             D                                           C 6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:         Qua quá trình thực hiện “ Một vài hình thức tổ chức các hoạt động học   tập theo phương pháp dạy học môn toán  ở  lớp 5”  tôi nhận thấy chất lượng  học tập của học sinh đạt kết quả cao.        ­ Phát huy được kiểu dạy học hướng tập trung vào học sinh.        ­ Mỗi học sinh đã tự giác tìm tòi, khám phá, tham gia tích cực vào quá trình   học tập một cách chủ động.        ­ Xây dựng tốt các hoạt động dạy học một cách khoa học và sáng tạo.        ­ Học sinh nắm bát bài một cách sâu sắc, làm được các bài tập trong sách  giáo khoa, vở bài tập theo chuẩn kiến thức quy định, chất lượng bài kiểm tra  do trường và Phòng giáo dục ra đề, kết quả  làm bài của học sinh lần sau cao   hơn lần trước. Kết quả kiểm tra môn toán cuối kì I qua các năm Các năm TS Giỏi Khá Trung bình Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL 2008­2009 29 2009­2010 27 2010­2011 28 Kết quả các lần kiểm tra năm học 2010­2011 Các lần  TS Giỏi Khá Trung bình Yếu kiểm tra SL TL SL TL SL TL SL TL
 10. 10 KTCLĐN 28 8 28,6 9 32,1 10 35,7 1 3,6 KTĐKL1 28 12 44,5 11 40,7 4 14,8 KTĐKL2 28 20 71,4 5 17,9 3 10,7 KTĐKL3 28 24 85,7 2 7,1 2 7,1 7. KẾT LUẬN:          Qua một năm áp dụng đề  tài trên, tôi nhận thấy trong quá trình dạy và   học ai cũng biết nội dung và chương trình học cơ bản là như nhau, song hiệu   quả của việc dạy và học đạt ở mức độ  nào hoàn toàn phụ  thuộc vào phương  pháp dạy học của người thây. Đúng như vậy, đề tài này phù hợp với thực tiễn  của lớp giúp học sinh có ý thức học tập, phát triển được khả năng độc lập suy   nghĩ, vui vẻ hứng thú học tập. 8. ĐỀ NGHỊ:           Đối với giáo viên lớp 4, 5 áp dụng vào các lớp để  thực hành phát hiện  những nhược điểm nhằm bổ sung sửa chữa kinh nghiệm này hoàn chỉnh hơn.           Đối với nhà trường: thường xuyên kiểm tra giúp đỡ  tôi có cơ  hội khắc  phục nhược điểm khi áp dụng đề tài này.
 11. 11 9 ­TÀI LIỆU THAM KHẢO      1, Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ( Nhà xuất bản giáo dục)      2, Sách giáo khoa Toán 5      3, Sách hướng dẫn giảng dạy Toán 5      4, Văn kiện Đại hội IX của Đảng
 12. 12 10­  MỤC LỤC TT Nội dung Trang 1 Tên đề tài 1 2 Đặt vấn đề 1 3 Cơ sở lý luận 1 4 Cơ sở thực tiễn 1 5 Nội dung nghiên cứu 2 6 Kết quả nghiên cứu 8 7 Kết luận 9 8 Đề nghị 9 9 Tài liệu tham khảo 10 10 Mục lục 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2