intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học

Chia sẻ: Trần Văn Gan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Nghiên cứu lí luận của việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Tìm hiểu thực trạng việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong những năm qua ở trường TH Lý Tự Trọng. Hệ thống hoá và đề xuất các biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng học sinh năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn của nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học

Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG <br /> HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC<br />  I. Phần mở đầu<br /> <br /> I.1. Lí do chọn đề tài<br /> Nhân tài có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế  – xã <br /> hội. Bước sang thế  kỉ  XXI đất nước ta bước vào thời kì đẩy mạnh nhanh sự <br /> nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Trong đường lối đổi mới toàn <br /> dịên của đất nước ta về giáo dục và đào tạo, Đảng ta xác định: “Cùng với khoa <br /> học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao <br /> dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài...”  <br /> Việc  bồi  dưỡng  học  sinh  giỏi , ươm trồng những hạt giống nhân tài <br /> cho đất nước là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết vì những người tài <br /> bao giờ  cũng là nhân tố  quan trọng để  thúc đẩy xã hội phát triển. Việc  cần <br /> phải được tiến hành ngay từ bậc học đầu tiên, bậc tiểu học. <br /> Đã từ lâu việc phát hiện và bồi dưỡng học  sinh  giỏi là nhiệm vụ trọng <br /> tâm của một nhà trường Tiểu học. Trong vài năm gần đây ở trường TH Lý Tự <br /> Trọng  đã  có  được  những  thành  tích  đáng  kể  trong  công tác  bồi  dưỡng <br /> học  sinh  giỏi. Song nhà trường cũng gặp những khó khăn nhất định, kết quả <br /> thực sự chưa đáp ứng với mục tiêu đề  ra. Đây cũng là một lĩnh vực cần được <br /> nghiên cứu một cách nghiêm túc và đề xuất các biện pháp hữu hiệu, khả thi để <br /> đạt kết quả cao hơn.  Xuất phát từ những vấn đề trên, bản thân tôi mạnh dạn <br /> chọn vấn đề: “Chỉ đạo tổ  chức bồi dưỡng học sinh giỏi  ở trường Tiểu học”  <br /> làm đề tài nghiên cứu.<br />  I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> ­ Nghiên cứu lí luận của việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu.<br /> ­ Tìm hiểu thực trạng việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong những <br /> năm qua ở trường TH Lý Tự Trọng.           <br /> ­ Hệ  thống hoá và đề  xuất các biện pháp chỉ  đạo bồi dưỡng học sinh  <br /> năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn của nhà trường.<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Biện pháp quản lí, chỉ  đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  ở  trường  <br /> TH Lý Tự Trọng.  <br /> I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> Do điều kiện thời gian và khuôn khổ  của đề  tài, tôi chỉ  nghiên cứu việc <br /> chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu từ khi tôi được phân công <br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 1<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> làm công tác quản lí  ở  Trường TH Lý Tự  Trọng (từ  năm học 2012­2013 đến <br /> nay).<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu<br /> * Phương pháp nghiên cứu lí thuyết:<br /> ­ Nghiên cứu các tài liệu, nghị quyết của Đảng.<br /> ­ Nghiên cứu các chỉ thị của ngành, các tạp chí, các tài liệu có liên quan <br /> * Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: <br /> ­ Phương pháp quan sát<br /> ­ Phương pháp điều tra<br /> ­ Phương pháp toạ đàm trao đổi<br /> II. Phần nội dung <br /> II.1. Cơ sở lý luận<br /> Quản lý trường tiểu học thực chất là quản lý quá trình dạy học. Trong  <br /> quá trình dạy học thì việc chú ý tới sự phát triển của từng học sinh luôn là yêu <br /> cầu cơ  bản. Bởi vậy việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu bao giờ  cũng là <br /> nhiệm vụ của mỗi giáo viên và cán bộ quản lý. Trường tiểu học là nơi đầu tiên <br /> trong đời trẻ tham gia vào việc học với tư cách là hoạt động chủ  đạo. Nhờ  có  <br /> các nội dung giáo dục toàn diện mà các em có điều kiện để bộc lộ năng khiếu,  <br /> tài năng. Nếu cha mẹ, thầy cô cảm nhận, phát hiện, nâng đỡ, bồi dưỡng mầm  <br /> mống năng khiếu, kích thích niềm say mê học tập thì biểu hiện của năng khiếu <br /> sẽ  ngày càng rõ hơn. năng khiếu bồi dưỡng sớm sẽ  định hướng phát triển và  <br /> dần định hình trở thành học sinh có năng khiếu. Ngược lại năng khiếu của các <br /> em không được phát hiện hay quan tâm bồi dưỡng thì nó sẽ mất dần, thui chột <br /> đi. Tổ  chức bồi dưỡng học sinh giỏi  ở  trường tiểu học nhằm phát huy khả <br /> năng phát triển tiềm tàng của trẻ. Là tạo nguồn học sinh giỏi cho các cấp tiếp  <br /> theo. Mặt khác chất lượng đại trà đựơc nâng lên một bước đáng kể thì kết quả <br /> bồi dưỡng học sinh giỏi là một tiêu chí không thể  thiếu để  đánh giá sự  phát <br /> triển của nhà trường. Thành tích giáo dục mũi nhọn khẳng định uy tín của nhà  <br /> trường. Mỗi học sinh giỏi không những là niềm tự  hào của cha mẹ, thầy cô  <br /> giáo mà còn của cả cộng đồng. <br /> * Quan niệm về học sinh năng khiếu: <br /> Qua nghiên cứu, phân tích nhiều học sinh khác nhau tôi thấy rằng học <br /> sinh có năng khiếu có một số  nét chung giống nhau. Được quy tụ  vào 3 tiêu  <br /> chuẩn: Thông minh, sáng tạo, phẩm chất nổi bật.<br /> ­  Thông minh:  Những học sinh năng khiếu thường thông minh, trí tuệ <br /> phát triển, có năng lực tư duy tốt. Tiếp thu vấn đề  nhanh, nhớ  lâu. Các em có  <br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 2<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> khả năng suy diễn, quy nạp, khái quát hoá, trừu tượng hoá. Các em thường hiểu <br /> sâu, rộng nhiều vấn đề, nhất là những vấn đề có liên quan tới việc học. <br /> ­ Sáng tạo:  Những học sinh năng khiếu thường có tư duy độc lập, có óc  <br /> phê phán, không suy diễn theo đường mòn, luôn luôn muốn đi vào bản chất, tìm  <br /> ra quy luật của sự  vật hiện tượng, có khả  năng dự  báo, sáng tạo ra nhiều  <br /> phương pháp mới độc lập, tối ưu.<br /> ­ Một số  phẩm chất nổi bật:  Say mê, tò mò, hoạt động có mục đích, <br /> trung thực, kiên trì, vượt khó, lao vào cái mới, giàu lòng vị tha và tính nhân văn. <br /> Có ý trí phấn đấu vươn lên tự hoàn thiện với tinh thần tự chủ cao.<br /> Ba mặt thông minh, sáng tạo, một số  phẩm chất nổi bật với các biểu <br /> hiện cụ  thể  nêu trên tạo nên cấu trúc của năng khiếu. Ba tiêu chuẩn nêu trên  <br /> đều phải có đồng thời  ở  mức độ  cao, không dưới 75% yêu cầu về  từng tiêu <br /> chuẩn trong một con người.<br /> II.2.Thực trạng<br /> a. Thuận lợi­ khó khăn<br /> * Thuận lợi:<br /> Qua nghiên cứu thực tế cho thấy việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi  <br /> được  trường quan tâm ngay từ  đầu năm học. Ban giám hiệu đã giao cho giáo  <br /> viên trực tiếp đứng lớp phát hiện và bồi dưỡng. Đội ngũ giáo viên đã đủ về số <br /> lượng và được đào tạo chuẩn về trình độ  chuyên môn. Ban giám hiệu đã biết  <br /> cách định hướng cho giáo viên phát hiện và dạy học sinh giỏi. Kết quả thi học  <br /> sinh giỏi cấp huyện đã đạt kết quả cao hơn.<br /> *Khó khăn:<br /> Bên cạnh những thuận lợi, công tác chỉ  đạo bồi dưỡng học sinh giỏi  ở <br /> trường tiểu học Lý Tự Trọng còn một số hạn chế:<br />   ­ Việc phát hiện và tuyển chọn học sinh có năng khiếu, có tài năng còn <br /> thiếu cơ sở khoa học nên chưa chính xác và triệt để.<br />  ­ Trong quá trình bồi dưỡng, giáo viên chưa có phương pháp tác động cá  <br /> biệt nhằm phát huy tính độc lập, chủ  động sáng tạo, trí thông minh của học  <br /> sinh.<br />   ­ Chưa có nội dung chương trình chuẩn mực để bồi dưỡng học sinh giỏi.<br />  ­ Sự quan tâm, đầu tư  của Phụ huynh học sinh còn ít, nhiều phụ  huynh <br /> đi làm ăn xa.<br />  ­ Trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi còn <br /> chưa nhiều, chưa động viên được người dạy.<br />   ­ Chất lượng và số lượng học sinh giỏi chưa ổn định.  <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 3<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> b. Thành công­ hạn chế<br />        * Thành công:<br />        ­ Sau khi thực hiện đề tài giáo viên đã nâng cao nhận thức về công tác bồi  <br /> dưỡng học sinh giỏi đồng thời biết cách phát hiện và biết xây dựng kế  hoạch  <br /> bồi dưỡng học sinh giỏi.<br />       * Hạn chế:<br /> ­ Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ  cho việc dạy và học còn nhiều <br /> khó khăn.<br /> ­  Giáo viên dạy bồi dưỡng vừa phải bảo đảm chất lượng đại trà, vừa phải <br /> hoàn thành chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn và công tác kiêm nhiệm do đó cường độ làm  <br /> việc quá tải và việc đầu tư cho công tác bồi dưỡng HSG cũng có phần bị hạn chế.<br /> ­ Học sinh học chương trình chính khóa phải học quá nhiều môn, lại  <br /> phải học thêm những môn khác, cộng thêm chương trình bồi dưỡng HSG nên <br /> rất hạn chế về thời gian tự học nên các em đầu tư ít thời gian cho việc học bồi  <br /> dưỡng HSG, do đó kết quả không cao là điều tất yếu.<br /> ­ Giáo viên dạy bồi dưỡng đều phải tự soạn chương trình dạy, theo kinh  <br /> nghiệm của bản thân, theo chủ quan, tự nghiên cứu, tự sưu tầm tài liệu.<br /> ­ Một số khó khăn khác đôi khi gặp phải là có giáo viên giỏi nhưng không <br /> gắn bó với công tác bồi dưỡng HSG vì nhiều lý do khác nhau. Việc giáo viên <br /> dạy bồi dưỡng phải trên cơ  sở  tình nguyện chứ  không thể  áp đặt hoặc dùng <br /> biện pháp hành chính; Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng BDHSG <br /> cũng như kết quả của công tác này.<br /> c. Mặt mạnh­ mặt yếu<br /> * Mặt mạnh:  <br /> Ban giám hiệu, tổ trưởng tổ chuyên môn quan tâm chỉ đạo sát sao tới công  <br /> tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng  <br /> hàng đầu của trường. Sự đầu tư về đội ngũ, về cơ sở vật chất, về thiết bị đồ <br /> dùng  luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên. Sự  quan tâm đó cũng  ảnh <br /> hưởng lớn đến nhận thức của cha mẹ  học sinh, học sinh trong Nhà trường. <br /> Được nhân dân, các đoàn thể ủng hộ tạo điều kiện, giáo viên và học sinh càng  <br /> thấy được niềm tự hào và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện mục tiêu <br /> đào tạo của trường, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. <br /> *  Mặt yếu: <br /> + Đội ngũ giáo viên có đủ  về  số  lượng, đạt chuẩn về  trình độ  chuyên <br /> môn nhưng một số chưa thực sự giỏi về chuyên môn. Một số giáo viên chưa có <br /> phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi mà chỉ dựa vào kinh nghiệm <br /> của bản thân để lựa chọn, nên kết quả chưa cao. <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 4<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> + Một số giáo viên chưa tích cực trong việc trang bị cho học sinh phương  <br /> pháp tự học, chưa chú trọng đến việc rèn kĩ năng cho học sinh, do đó học sinh <br /> nắm bắt  kiến thức thụ động chưa linh hoạt, sáng tạo làm ảnh hưởng không nhỏ <br /> đến kết quả. <br /> d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động…<br />  Trước những thực trạng về công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở <br /> trường tiểu học Lý Tự  Trọng, tôi thấy một vấn đề  cần được đặt ra là: Ban <br /> giám hiệu nhà trường phải nghiên cứu để  tìm ra biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng  <br /> học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể là:<br />    ­ Nâng cao nhận thức về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.<br />    ­ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi.<br />    ­ Tổ chức phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi ngay từ cuối năm lớp 1.<br />    ­ Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên.<br />    ­ Tuyển chọn phân công giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi từ lớp 2  <br /> đến lớp 5.<br />    ­ Tổ chức hoạt động dạy học đội tuyển học sinh giỏi.<br />      ­ Tổ  chức xây dựng, sử  dụng, bảo quản CSVC – TBDH phục vụ cho việc  <br /> bồi dưỡng HSG.<br />      ­ Huy động cộng đồng tham gia công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi.<br />      ­ Tổ  chức thi đua khen thưởng kịp thời xây dựng định mức thi đua khen  <br /> thưởng cụ thể đối với GV và học sinh giỏi. <br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài đã đặt ra<br /> ­ Về ban giám hiệu các trường: <br /> Xây dựng kế  hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi không sát với điều kiện  <br /> thực tế  của nhà trường. Kế  hoạch còn chung chung không cụ  thể  đến từng <br /> người từng việc để  tập trung nguồn lực bồi dưỡng học sinh giỏi. Công tác tổ <br /> chức bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường  chưa thực sự quan tâm. Hầu hết <br /> là phó mặc cho giáo viên chủ  nhiệm lớp. Ban giám hiệu không kiểm tra đánh <br /> giá công tác này một cách thường xuyên và có biện pháp chỉ đạo kịp thời nâng <br /> cao chất lượng học sinh giỏi trong từng giai đoạn nhất định, không huy động <br /> được các nguồn lực khác phục vụ  cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và <br /> khuyến khích học sinh tham gia đạt giải nên không tạo được động lực cho học  <br /> sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp.<br /> ­ Về phía giáo viên: <br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 5<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> Giáo viên không nắm chắc được nội dung cần tập trung bồi dưỡng cho  <br /> học sinh giỏi của lớp mình. Giảng dạy không sát đối tượng học sinh. Giáo viên  <br /> còn nặng về mặt hồ sơ sổ sách nên không quan tâm đúng mức đến chất lượng  <br /> học sinh của lớp mình. Một bộ  phận giáo viên yếu về chuyên môn nghiệp vụ <br /> thì không thể phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi được mặc dù giáo viên đó <br /> vẫn đứng lớp giảng dạy hàng ngày. Một số  giáo viên không tâm huyết với <br /> nghề  làm việc chống đối không có hiệu quả  nên làm  ảnh hưởng đến chất <br /> lượng giáo dục nói chung và chất lượng học sinh giỏi nói riêng.<br /> ­ Về phía học sinh:<br /> Học sinh của trường TH Lý Tự Trọng chủ yếu là học sinh có cha mẹ làm <br /> nông nghiệp hoàn cảnh gia đình các em còn găp nhiều khó khăn. Đời sống vật <br /> chất thiếu thốn, gia đình các em không quan tâm đến việc học của con em mình  <br /> nên chất lượng học tập của học sinh thấp, không đáp ứng được yêu cầu hiện  <br /> nay.<br /> ­ Về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học: <br /> Không có phòng học dành riêng cho bồi dưỡng học sinh giỏi của trường.  <br /> Trang thiết bị phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi còn thiếu thốn. Tài <br /> liệu để  bồi dưỡng cho học sinh không có, hầu hết là do giáo viên tự  sưu tầm  <br /> và tự mua để làm tài liệu bồi dưỡng cho học sinh. Vì vậy công tác bồi dưỡng <br /> học sinh giỏi chưa thực sự có kết quả.<br /> II.3. Giải pháp, biện pháp<br /> a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp<br /> Để thực hiện đề tài bản thân tôi xác định mục tiêu của đề tài này là:  <br /> ­ Xây dựng được kế  hoạch tổ  chức công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chi  <br /> tiết, cụ thể, có chiều sâu.<br /> ­ Giúp đội ngũ giáo viên có kĩ năng Phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi.<br /> ­ Tuyển chọn và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> ­ Tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> ­ Huy động cộng đồng tham gia việc bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> * Xây dựng kế hoạch  tổ chức công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chi tiết,  <br /> cụ thể, có chiều sâu<br /> Bên cạnh việc nâng cao nhận thức việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, để <br /> công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả tốt, tôi quan niệm rằng người cán <br /> bộ quản lý cần phải xây dựng kế hoạch một cách khoa học, cụ thể, tương đối <br /> dài hạn và có tính khả thi cao.<br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 6<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> Trong đó phải chú ý đến mặt mạnh, mặt yếu của nhà trường  ở  tất cả  các  <br /> yếu tố: đội ngũ giáo viên và học sinh, tình tình cơ sở vật chất, tài chính, nguồn <br /> lực... để phục vụ cho công tác bồi dưỡng đội học sinh giỏi.<br /> Trong kế hoạch phải thể hiện được mục tiêu, chương trình, đối tượng tham <br /> gia, thiết bị, phương tiện, đồ  dùng dạy học, hình thức thi đua khen thưởng, <br /> kinh phí cần sử dụng.<br /> Mặt khác, kế  hoạch cũng cần thể  hiện được phương thức thành lập đội <br /> tuyển, cơ cấu mỗi đội, thời gian tuyển chọn, thời gian khảo sát chất lượng đội <br /> tuyển, kế  hoạch hội thảo rút kinh nghiệm trong việc dạy đội tuyển học sinh  <br /> giỏi của nhà trường. Đồng thời, phải được toàn thể  cán bộ, giáo viên và học <br /> sinh nắm vững.<br /> * Giúp đội ngũ giáo viên có kĩ năng  phát hiện và tuyển chọn học sinh  <br /> giỏi<br /> Việc phát hiện và tuyển chọn học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi là một  <br /> trong những khâu rất quan trọng, quyết định phần lớn chất lượng của đội học  <br /> sinh giỏi. Tuy nhiên, khâu này đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, đòi hỏi năng lực  <br /> và tâm huyết của các thầy cô giáo. Trong công tác chỉ  đạo tuyển chọn tôi yêu <br /> cầu giáo viên thực hiện công đoạn này theo 3 bước: <br /> Bước 1: Tập hợp các học sinh giỏi, kể cả một số em làm đơn xin dự thi vào  <br /> đội tuyển. Xem xét kết quả học tập ở những năm trước hoặc kết quả thi tuyển  <br /> đầu vào (khảo sát đầu năm), lấy ý kiến của các giáo viên đã từng dạy.<br /> Bước 2: Tiến hành kiểm tra những tố chất của học sinh năng khiếu: Thông <br /> minh, sáng tạo, phẩm chất ưu việt thông qua thi trắc nghiệm.<br /> Bước 3: Đo một số  chỉ  số  sinh lý có liên quan đến học sinh năng khiếu và  <br /> xem xét phả hệ gia đình (nếu có điều kiện).<br /> * Tuyển chọn và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> Vai trò của người giáo viên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi là hết sức quan trọng. Giáo viên bồi dưỡng phải là một người thầy vừa <br /> hồng vừa chuyên, hay nói cách khác phải đủ  tâm, đủ  tầm; phải có ý thức tích  <br /> cực trau dồi, tích lũy chuyên môn, đọc nhiều, hiểu sâu vấn đề  mà mình dạy  <br /> học   sinh   theo   phương   châm   biết   mười   dạy   một.  Có   thể   nói   giáo  viên   bồi <br /> dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả bồi dưỡng.<br /> Việc tuyển chọn và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi là một  <br /> trong những công việc quan trọng của người quản lý. Trong quá trình tuyển  <br /> chọn và phân công giáo viên bồi dưỡng HS giỏi là cán bộ  quản lí phụ  trách <br /> công tác chuyên môn tôi dựa trên  tiêu chí:  <br /> ­ Có trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cao.<br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 7<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> ­ Nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, say sưa với nghề, có ý thức kỉ  luật cao <br /> trong chuyên môn.<br /> ­ Có kĩ năng, PP truyền thụ  nội dung, kiến thức, ham học hỏi, t ự  b ồi  <br /> dưỡng và cầu tiến.<br />  ­ Có sức khoẻ, tự tin, giàu kinh nghiệm, có tính sáng tạo trong giảng dạy <br /> và được công nhận là GVDG ít nhất là cấp trường.<br /> Ngoài ra để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi luôn quan <br /> tâm đến công tác phân công lao động sư  phạm hợp lý. Căn cứ  vào trình độ <br /> chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của mỗi GV để phân công vào từng khối lớp  <br /> một cách phù hợp theo cách:<br />  + Phân công chuyên sâu, là cách phân công giáo viên phụ  trách cố  định <br /> trong nhiều năm để  họ  có điều kiện nghiên cứu sâu các nội dung cần bồi  <br /> dưỡng phù hợp với năng lực của mỗi GV.<br /> + Phân công luân phiên để  GV nắm kiến thức xuyên suốt chương trình <br /> tiểu học.<br /> + Chỉ nên thay đổi GV khi có lí do chính đáng.<br /> Bên cạnh đó tôi cũng luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng giáo viên  <br /> dạy học sinh giỏi. Tôi nhận thức được nội dung bồi dưỡng giáo viên gồm: Bồi  <br /> dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp; năng lực chuyên <br /> môn; kỹ năng sư phạm; kiến thức kinh nghiệm thực tế và bồi dưỡng các kiến  <br /> thức bổ trợ. Trong quá trình làm việc tôi luôn có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo <br /> viên, xác định rõ từng nội dung bồi dưỡng cho từng giáo viên và thời gian, thời  <br /> lượng, bồi dưỡng. Đồng thời, tham mưu với cấp trên để  cử  giáo viên đi học <br /> các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề.<br /> * Tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> + Thời gian học:<br /> Việc bồi dưỡng học sinh giỏi cần được làm thường xuyên, liên tục không  <br /> nhất thiết phải tổ chức riêng lớp, riêng buổi. Trên cơ sở thực tế của trường tôi <br /> chỉ đạo giáo viên có thể dạy lồng ghép vào trong từng bài học, tiết học của bộ <br /> môn. Mỗi giờ  học có thể  phát triển một lượng kiến thức nâng cao một cách <br /> phù hợp, nhẹ nhàng, tự nhiên  cho đối tượng học sinh khá, giỏi qua nhiều hình <br /> thức khác nhau, như tổ chức trò chơi học tập, học vui vui học... Ngoài ra có thể <br /> tổ  chức bồi dưỡng  nâng cao cho học sinh mỗi tuần một buổi vào ngày thứ  7 <br /> với thời lượng phù hợp vừa sức với học sinh tránh gò ép, nhồi nhét dẫn đến <br /> tình trạng học sinh mất hứng thú với việc học. Bên cạnh việc sử  dụng quỹ <br /> thời gian hợp lý  giáo viên cần phải bồi dưỡng cho học sinh theo một nội dung  <br /> chương trình thống nhất của chuyên môn.<br />     + Nội dung chương trình:<br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 8<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> ­ Dựa trên định hướng của chuyên môn mỗi giáo viên dạy bồi dưỡng cần <br /> chủ  động biên soạn nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp mình <br /> phụ trách. Tôi chú trọng khâu phê duyệt chương trình bồi dưỡng của từng giáo <br /> viên, kiểm soát việc cập nhật, bổ  sung tư  liệu bồi dưỡng, yêu cầu cao việc <br /> đầu tư biên soạn tài liệu, giáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> ­ Kiến thức nâng cao phải dựa trên nền tảng nắm vững kiến thức cơ bản  <br /> và bồi dưỡng chương trình nâng cao cho học sinh.<br /> ­ Ngoài chương trình sách giáo khoa và tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng,  <br /> tôi chỉ  đạo giáo viên có thể  tham khảo thêm một số  loại sách sau: Sách Toán,  <br /> Tiếng Việt nâng cao ­ nhà xuất bản giáo dục, Sách bồi dưỡng Toán, Tiếng <br /> việt, Toán phát triển, các bài văn, toán hay và khó... Qua việc tham khảo các tài  <br /> liệu trên sẽ  giúp cho giáo viên và học sinh làm giàu thêm vốn hiểu biết của <br /> mình đồng thời rèn cho các em một thói quen đọc sách, một thói quen cần thiết <br /> của học sinh giỏi. <br /> Trên cơ sở của nội dung chương trình đã biên soạn cùng các tài liệu tham <br /> khảo phù hợp, giáo viên sẽ chủ động phân chia lượng kiến thức theo từng thời  <br /> gian, thời điểm thích hợp. <br /> Thành lập ban chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng do hiệu trưởng làm <br /> trưởng ban, giáo viên bồi dưỡng, tổ trưởng chuyên môn làm thành viên.<br /> Trên cơ  sở  kiến thức cơ  bản, xác định rõ mục đích, yêu cầu bồi dưỡng  <br /> kiến thức, kĩ năng phát triển tư duy cho học sinh giỏi.<br /> Ban chỉ  đạo hoàn thiện chương trình bồi dưỡng, sau mỗi năm lại tổng  <br /> kết, rút kinh nghiệm.<br /> Giáo viên tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi theo chương trình đã xây dựng <br /> và tăng thêm bồi dưỡng ngoài giờ học.<br /> + Thống nhất phương pháp dạy đội tuyển:<br /> Trên cương vị là cán bộ  quản lí, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  <br /> tôi động viên các thành viên bồi dưỡng vận dụng triệt để các phương pháp dạy <br /> học tích cực để học sinh độc lập suy nghĩ, phát huy tính sáng tạo, năng lực giải <br /> quyết vấn đề.<br />   Bên cạnh đó tôi cũng giúp họ thấy được một giờ dạy bồi dưỡng học sinh <br /> giỏi cần tiến hành như sau:<br />  Bước 1: Học sinh thông báo kết quả làm bài tập về nhà. Học sinh nhắc <br /> lại kiến thức, kĩ năng đã vận dụng vào giải quyết bài tập đó.<br /> Bước 2: Hệ thống hoá và mở rộng kiến thức lí thuyết.<br /> Bước 3: Đưa ra một số bài tập vận dụng kiến thức mở rộng.<br /> Bước 4: Ra bài tập ở mức độ cao hơn.<br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 9<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br />  Bước 5: Học sinh nhận xét, khái quát hoá để  rút ra cách giải quyết của  <br /> một loại bài tập.<br /> Bước 6: Củng cố kiến thức được bồi dưỡng.<br /> Bước 7: Giao bài tập về nhà (có hướng dẫn).<br /> * Huy động cộng đồng tham gia việc bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> Phát triển giáo dục đại trà đã khó nhưng để làm tốt việc bồi dưỡng học <br /> sinh giỏi lại càng khó hơn, vì thế làm công tác quản lí trường học tôi coi trọng  <br /> việc huy động cộng đồng tham gia vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi là việc  <br /> làm cần thiết. Đối với cha mẹ  học sinh huy động quỹ  khuyến học. Ngoài ra  <br /> những cha mẹ học sinh có kiến thức có thể góp ý cho nhà trường xây dựng nội <br /> dung bồi dưỡng và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi. Đối với chính quyền <br /> địa phương và các đoàn thể  nhà trường thường xuyên thông báo tình hình bồi <br /> dưỡng học sinh giỏi, những khó khăn cần tháo gỡ để tranh thủ sự giúp đỡ  của <br /> họ. Việc huy động các nguồn lực sẽ  tạo điều kiện cho nhà trường tổ  chức  <br /> công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả hơn.<br /> c.Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> Để thực hiện tốt giải pháp, biện pháp trên cần sự  quan tâm chỉ đạo của  <br /> các cấp lãnh đạo, sự động viên kịp thời của các bậc phụ huynh học sinh sự chỉ <br /> đạo kịp thời của BGH nhà trường và tập thể CBGV phải đoàn kết nhất trí cao  <br /> thực hiện tốt các yêu cầu sau:<br /> Thứ nhất:<br /> ­ Động viên khuyến khích thầy cô giáo nhiệt tình say mê công việc. Xây <br /> dựng kế hoạch cụ thể chi tiết trước khi triển khai bồi dưỡng đội tuyển HSG. <br /> ­ Phân công giáo viên bồi dưỡng phải đảm bảo cả hai yếu tố: tâm lý thỏa <br /> mái giữa thầy và trò, giữa giáo viên này với giáo viên khác để  có kết quả  cao <br /> trong quá trình bồi dưỡng.<br /> ­ Bồi dưỡng theo kế hoạch cụ thể (các mảng kiến thức trọng tâm; thời <br /> gian, tiến độ bồi dưỡng …)<br /> ­ Phát huy trí tuệ  tập thể  (Các tổ  nhóm chuyên môn thường xuyên trao <br /> đổi chuyên môn, kinh nghiệm bồi dưỡng, xây dựng các chuyên đề..). <br /> ­ Ứng dụng tốt công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các tư liệu liên  <br /> quan trên mạng Internet. <br /> Thứ hai:<br /> ­ BGH trao đổi gặp gỡ với giáo viên bồi dưỡng để nắm bắt tình hình, kịp  <br /> thời điều chỉnh biện pháp quản lý.<br /> <br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 10<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> ­ Tăng cường động viên, tạo điều kiện về  vật chất, tinh thần để  giáo <br /> viên nhiệt tình, hăng say nghiên cứu, giảng dạy. Chủ  động gặp gỡ, trao đổi,  <br /> nắm bắt những tâm tư  nguyện vọng, những đề  xuất, kiến nghị  của giáo viên <br /> bồi dưỡng để  tìm biện pháp đáp  ứng ( đặc biệt là vấn đề  tài liệu, kiến thức  <br /> bồi dưỡng).<br /> Thứ ba:<br /> ­ Tăng cường công tác tham mưu với Phòng   để  có thêm những kinh <br /> nghiệm và giải pháp chỉ đạo, thúc đẩy công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được  <br /> tốt.<br /> ­ Giao lưu với đồng nghiệp trường bạn để  học hỏi thêm kinh nghiệm  <br /> giảng dạy.<br /> Thứ tư:<br /> ­ Tăng cường công tác kiểm  tra khảo sát. Yêu cầu giáo viên sau khi kết <br /> thúc mỗi chuyên đề  ra bài kiểm tra, chấm bài, tổng hợp kết quả  báo cáo phó <br /> hiệu trưởng phụ trách bồi dưỡng HSG. Chuyên đề nào các em còn kém yêu cầu  <br /> giáo viên tranh thủ thời gian củng cố lại kiến thức cho các em thật vững vàng.<br /> ­ Hàng tháng, tổ chức kiểm tra, xếp thứ tự học sinh trong từng đội tuyển( <br /> dưới nhiều hình thức: Nhà trường kết hợp giáo viên dạy tự  ra đề, chấm, xếp <br /> loại, hoặc phân công  GV chấm chéo giữa các đội tuyển…). Động viên, hàng <br /> tháng khen thưởng trước toàn trường kịp thời các em có thành tích cao nhất  <br /> trong đội.<br /> ­ Làm tốt công tác động viên, khen thưởng thích đáng giáo viên, học sinh  <br /> có kết quả cao trong quá trình bồi dưỡng và thi giáo viên giỏi các cấp.<br /> ­ Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân trong xã <br /> tạo điều kiện ủng hộ kinh phí đào tạo nhân tài.<br /> d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> Các biện pháp và giải pháp được đưa ra khi thực hiện đề tài này là: <br /> ­ Xây dựng được kế hoạch tổ chức công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chi  <br /> tiết, cụ thể, có chiều sâu.<br /> ­ Giúp đội ngũ giáo viên có kĩ năng  Phát hiện và tuyển chọn học sinh <br /> giỏi.<br /> ­ Tuyển chọn và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> ­ Tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> ­ Huy động cộng đồng tham gia việc bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> Tất cả  các biện pháp, giải pháp trên có mối liên hệ  chặt chẽ  với nhau.  <br /> Thiếu một trong các giải pháp thì kết quả sẽ không cao.<br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 11<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> Ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nêu trên thì trong <br /> quá trình quản lí cũng phải tiến hành từng bước một và không coi nhẹ  công  <br /> đoạn nào.<br /> e.Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu <br /> Kết quả  khảo nghiệm khi mới bắt đầu thực hiện đề  tài và khi kết thúc <br /> đề tài được thể hiện bằng bảng số liệu sau:<br /> <br /> Năm học Học sinh giỏi cấp  Học sinh giỏi <br /> huyện cấp tỉnh<br /> <br /> 2012 – 2013 19 2<br /> <br /> 2013 – 2014 35 6<br /> <br /> Như vậy, số lượng học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước đồng nghĩa với  <br /> việc chất lượng mũi nhọn được nâng lên một bước đáng kể.<br /> II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề <br /> nghiên cứu<br /> Sau khi triển khai các phương pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thì giáo <br /> viên đa số  đều nắm được cách thức phát hiện học sinh năng khiếu. Ngoài ra <br /> còn biết cách xây dựng chương trình, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> III. Phần kết luận, kiến nghị<br /> III.1. Kết luận:<br /> Dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời về đào tạo, bồi dưỡng tiềm năng <br /> cho đất nước. Thời kì chế  độ  phong kiến Việt Nam cũng như  sau cách mạng  <br /> tháng tám đến nay, lịch sử đều rất coi trọng nhân tài và coi đó là quốc sách hàng  <br /> đầu.<br /> Về chiến lược bồi dưỡng nhân tài, nguyên tổng bí thư  Lê Khả  Phiêu đã <br /> nói: “ Một mặt phải tìm được những cách thích hợp để phát hiện và bồi dưỡng <br /> nhân tài. Nhưng đồng thời cũng cần lưu ý là nhân tài sẽ có điều kiện xuất hiện  <br /> trên một nền dân trí rộng và trên cơ sở tổ chức đào tạo nhân lực tốt. Vì nhân tài  <br /> là những người có trí tuệ sắc bén, có bàn tay vàng, có kĩ năng đặc biệt “. Chính  <br /> nhà trường là nơi đào tạo  các nhân tài. Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi  ở <br /> bậc tiểu học là tạo nguồn cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi  ở  các bậc phổ <br /> thông. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải được tiến hành thường xuyên, <br /> liên tục và giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng học sinh giỏi phải song  <br /> song với nâng cao chất lượng đại trà. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân  <br /> mà trực tiếp là của người cán bộ quản lí và giáo vên.<br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 12<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn, chúng tôi rút ra được 8 biện pháp chỉ <br /> đạo tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học Lí Tự Trọng đó là:<br /> ­ Nâng cao nhận thức về việc bồi dưỡng học sinh giỏi.<br />   ­  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và  bồi dưỡng học sinh giỏi.<br />  ­ Tổ chức phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.<br />    ­ Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên.<br />  ­ Tuyển chọn phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp khả <br /> năng với phương châm “ Nhìn việc để tìm người”.<br /> ­ Tổ chức hoạt động dạy học đội tuyển học sinh giỏi.<br /> ­ Huy động cộng đồng tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> ­ Tổ  chức tốt công tác thi đua khen thưởng về  việc bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi.<br />       Hệ thống các biện pháp trên hoàn toàn có tính khả thi nếu người quản lí sử <br /> dụng đồng bộ và linh hoạt 8 biện pháp  thì sẽ có khả năng nâng cao chất lượng  <br /> bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> III.2.Kiến nghị:<br /> ­ Đối với  nhà trường<br /> Cần quan tâm về  cơ  sở  vật chất: mua đầy đủ  sách giáo khoa, tài liệu <br /> tham khảo, trang bị đầy đủ máy tính nối mạng Internet để giáo viên tham khảo, <br /> cập nhật thông tin. Tổ chức nhiều sân chơi tìm hiểu về các kiến thức  các môn <br /> học chủ  yếu là môn Toán, Tiếng Việt và tiếng Anh cho học sinh tham gia.  <br /> Động viên khen thưởng kịp thời cho giáo viên và học sinh có thành tích cao  <br /> trong học tập.<br /> ­ Đối với phòng giáo dục<br />  Nên tổ chức nhiều chuyên đề về bồi dưỡng học sinh giỏi Toán và Tiếng <br /> Việt vào các buổi sinh hoạt chuyên môn trong dịp hè để  giải đáp, thống nhất  <br /> các vấn đề  khó của môn Toán và Tiếng Việt cho giáo viên. Tổ  chức các sân  <br /> chơi môn Toán và Tiếng Việt. <br /> Bằng những việc làm cụ  thể, thiết thực trên, trong những năm qua công <br /> tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi  ở  trường tôi đã gặt hái được những  <br /> thành công tuy không nhiều nhưng cũng đóng góp một phần không nhỏ  vào <br /> phong trào giáo dục của huyện nhà cũng như  của địa phương, xứng đáng với  <br /> niềm tin của phụ huynh học sinh và nhân dân .<br /> Trên đây là những giải pháp của tôi trong công tác quản lý và chỉ  đạo  <br /> nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí và chỉ  đạo việc bồi dưỡng học sinh  <br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 13<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> giỏi ở trường Tiểu học, rất mong được bạn bè đồng nghiệp đóng góp, bổ sung  <br /> ý kiến.<br />                                                                              Buôn Trấp, tháng 2 năm 2015<br />                                                                                       Người thực hiện<br /> <br /> <br />                                         <br />                                                                                                      Bùi Văn Huấn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………...<br />                                                                            Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 14<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> STT MỤC TRANG<br /> Phần mở đầu 1<br /> ­ Lí do chọn đề tài 1<br /> ­ Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 1<br /> ­ Đối tượng nghiên cứu 1<br /> ­ Phương pháp nghiên cứu. 1<br /> ­ Giới hạn phạm vi nghiên cứu 1<br /> Phần nội dung 2<br /> ­ Cơ sở lí luận 2<br /> Thực trạng 3<br /> ­ Thuận lợi, khó khăn 3<br /> ­ Thành công, hạn chế 3<br /> ­ Mặt mạnh, mặt yếu 4<br /> ­ Nguyên nhân 4<br /> ­ Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài đã đặt ra. 5<br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 15<br /> Bùi Văn Huấn                             Trường TH Lý Tự <br /> Trọng<br /> Giải pháp, biện pháp 5<br /> ­ Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 5<br /> ­ Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 6<br /> ­ Điều kiện để thực hiện giải pháp biện pháp 9<br /> ­ Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 10<br /> ­ Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 10<br /> Kiến nghị, kiến nghị 11<br /> ­ Kết luận 11<br /> ­ Kiến nghị 12<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                                                             <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học 16<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2