intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trường

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
68
lượt xem
11
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trường" nhằm đề ra những vấn đề lý luận về chuyên môn và nhiệm vụ của tổ chuyên môn. Nhằm nâng cao năng lực quản lí trong từng tổ chuyên môn được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trường

   ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> <br /> I. Phần mở đầu<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> <br /> Như chúng ta đã biết Đảng và nhà nước rất quan tâm đến việc phát triển <br /> nền gíáo dục. Tuy nhiên đất nước muốn phát triển thì phải có con người có đủ <br /> đức, đủ tài để sẵn sàng đáp ứng mọi công việc.<br /> Đối với một nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học phần lớn do  <br /> quyết tâm của đội ngũ CB,VC. Với   phong trào “ Tất cả  tập trung cho chất  <br /> lượng dạy và học ” thì  hoạt động chuyên môn của trường chiếm một vị trí đặc <br /> biệt quan trọng. Nó phản ánh được thực chất của việc dạy học và hiệu quả đào  <br /> tạo của nhà trường.<br />       Trong hoạt động dạy và học của nhà trường thì hoạt động bộ phận chuyên <br /> môn, các tổ  khối là tổ  chức hết sức quan trọng đảm nhận chức năng thực thi  <br /> nhiệm vụ  chuyên môn của nhà trường. Thực tế  cho thấy những trường TH có <br /> phong trào chuyên môn tốt đều rất chú trọng đến sinh hoạt tổ chuyên môn. Bên <br /> cạnh đó vẫn còn một số tổ chuyên môn sinh hoạt  chưa hiệu quả như:  tổ chức  <br /> họp nhưng  đôi lúc chưa bàn sâu về chuyên  môn, chưa tổ chức thảo luận, để có  <br /> những  biện pháp giảng dạy, sử dụng phương pháp nào phù hợp với từng phân <br /> môn trong giảng dạy. Một số  tổ  trưởng còn lúng túng trong chỉ  đạo các thành <br /> viên trong tổ. Chưa nắm rõ nhiệm vụ của người tổ trưởng.<br />     Để  hoạt động các tổ  chuyên môn có hiệu quả  là một công việc rất khó đòi  <br /> hỏi Ban giám hiệu phải nhiệt tình, bám sát kiểm tra và có quyết tâm xây dựng.  <br /> Vì vậy tôi chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn  <br /> trong nhà trường”.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 1 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br />      Đề ra những vấn đề lý luận về chuyên môn và nhiệm vụ của tổ chuyên <br /> môn. Nhằm nâng cao năng lực quản lí trong từng tổ chuyên môn được tốt hơn.<br />      Nhiệm vụ <br /> Nội dung và cách tiến hành một số biện pháp chỉ đạo sinh hoạt tổ  chuyên <br /> môn có hiệu quả.<br /> Với mục đích tìm ra biện pháp khắc phục những hiện trạng nêu trên <br /> nhằm nâng cao chất lượng dạy, học trong nhà trường.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br />    Biện pháp chỉ đạo chuyên môn trong trường tiểu học<br /> Hoạt động của tổ chuyên môn trường TH Phan Bội Châu. <br /> <br /> 4. Giới hạn đề tài<br /> <br />     Thông  qua  dự  giờ,   quan  sát   tìm  hiểu  hoạt   động  chuyên  môn  của  nhà <br /> trường TH  Phan Bội Châu và các trường bạn.<br /> <br />           5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br />  ­ Phương pháp Quan sát; Điều tra; Thống kê. <br /> <br /> II. Phần nội dung <br /> <br /> 1. Cơ sở lí luận<br /> <br /> ­ Điều lệ  trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư  số  41/2010/TT­<br /> BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã  <br /> chỉ rõ:<br /> a) Nhiệm vụ, chức năng của người tổ trưởng chuyên môn <br /> *  Nhiệm vụ của tổ khối trưởng chuyên môn  <br />    ­ Chịu trách nhiệm về  việc tổ  chức quá trình giảng dạy, giáo dục trong  <br /> khối, về  hoàn thành chương trình dạy học, về  chất lượng giảng dạy và chất <br /> lượng kiến thức của học sinh trong khối.<br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 2 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> ­ Quản lý và chỉ đạo nề nếp giáo viên và học sinh của khối.<br /> * Chức năng của tổ khối trưởng chuyên môn : <br />  ­ Lập kế  hoạch hoạt động để  giáo dục học sinh và cùng giáo viên chủ <br /> nhiệm tổ chức kiểm tra học tập của học sinh trong khối.­ Hướng d ẫn giáo viên  <br /> công tác giảng dạy, giáo dục như: cách sử  dụng ĐDDH, quy định về  công tác  <br /> trực nhật, lịch trực nhật lớp; quy định lịch kiểm tra; lịch dự giờ, chế độ báo cáo <br /> của các lớp ...<br />  ­ Cộng tác với các ĐDCMHS, các hoạt động về mặt giảng dạy giáo dục  <br /> của gia đình đối với nhà trường nhất là đối với học sinh yếu, cá biệt.<br /> <br /> 2. Thực trạng<br /> <br /> Trường tiểu học Phan Bội Châu   có 10 lớp. với tổng số  240 HS ; 100% <br /> học sinh học 2 buổi/ngày. <br /> Toàn trường có 25 CB ­ GV, 11 Đảng viên. <br /> Phần lớn đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh, <br /> nhiều tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn để dạy tốt ­ nêu gương  <br /> sáng cho học sinh noi theo; Đa số  đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường rất  <br /> tích cực,  có  ý thức trách nhiệm trong các hoạt  động, trong việc bồi dưỡng <br /> chuyên môn. <br /> <br /> * Mặt yếu ­ hạn chế<br /> <br />   Một số tổ chuyên môn sinh hoạt chưa hiệu quả như: tổ chuyên môn có <br /> họp nhưng  bàn về chuyên  môn chưa sâu, chưa tổ chức thảo luận, để có những  <br /> biện pháp, phương pháp phù hợp với từng phân môn trong giảng dạy.<br />  Một số ít  khối trưởng chưa đáp ứng kịp được trong công việc. <br /> <br />  Nội dung sinh hoạt chuyên môn ở các tổ chuyên môn chưa đa dạng, chưa <br /> nhiều hình thức. Lãnh đạo trường tham gia sinh hoạt cùng với tổ  chưa được <br /> thường xuyên.  Một số cá nhân chưa có sự đầu tư cao trong công việc.<br /> <br />  Một số tổ trưởng còn ngại trong chỉ đạo. đánh giá nhận xét còn cào bằng <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 3 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> Đội ngũ khối trưởng chưa được tập huấn về công tác quản lí.  <br /> <br /> Bên cạnh đó chất lượng đội ngũ khối trưởng chưa đồng đều, chưa linh  <br /> hoạt  trong hoạt động của tổ dẫn đến một số hiệu quả giáo dục chưa cao.<br />  Kết quả học sinh giỏi qua các kì thi so với yêu cầu thực tế còn thấp. <br /> Từ những thực trạng trên chúng ta thấy nhiệm vụ tổ chuyên môn là Quản <br /> lý và chỉ đạo giáo viên và học sinh của khối của mình, tổ chức thực hiện, kiểm  <br /> tra đánh giá ban đầu về  kết quả  giảng dạy và học tập, về  phương pháp dạy  <br /> học, về đổi mới nội dung chương trình một cách sát thực nhất. Tổ chuyên môn  <br /> còn là cầu nối giữa Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh là người <br /> theo sát từng giáo viên trong khối để  nắm bắt và khắc phục những tồn tại về <br /> phương pháp giảng dạy của GV, học tập của HS. Vì vậy các tổ trưởng chuyên <br /> môn có vai trò cực kỳ  quan trọng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ  chuyên  <br /> môn của nhà trường. Để  thành công hơn trong công tác giáo dục toàn diện đáp <br /> ứng công cuộc đổi mới thì cần có những giải pháp, biện pháp cụ thể:<br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của Giải pháp<br /> <br /> a) Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> Nhằm đẩy mạnh sự  phát triển về  chuyên môn, nghiệp vụ  cho các tổ <br /> chuyên môn trong trường giúp các tổ  trưởng có đủ  năng lực tham gia vào việc  <br /> nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn. <br /> <br /> b) Nội dung và cách thức thực hiện<br /> Việc lập kế  hoạch  : Công việc chỉ  đạo chuyên môn bắt đầu từ  lập kế <br /> hoạch. Toàn bộ  kết quả  của sinh hoạt chuyên môn   phụ  thuộc vào các hoạt <br /> động: <br />   ­ Ban giám hiệu nhà trường cụ thể hóa nội dung công việc cần thực hiện  <br /> bằng kế  hoạch năm, tháng, tuần theo trình tự  thời gian nhất định. Công khai,  <br /> bàn bạc dân chủ trong tập thể sư phạm, tập trung xây dựng hệ thống chỉ tiêu và <br /> <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 4 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học (thông qua hội nghị CBVC; Họp <br /> hội đồng sư phạm đầu tháng, sinh hoạt chuyên môn định kỳ...).<br /> ­ Kế  hoạch hoạt động được thể  hiện cả  định tính và định lượng, phân <br /> công rõ ràng trách nhiệm của từng tổ  chức, cá nhân. Quy định rõ về  thời gian  <br /> thực hiện, thời gian tổng hợp báo cáo kết quả.<br /> ­ Trong hội nghị (cuộc họp), sau khi Hiệu trưởng dự kiến nội dung công  <br /> việc cần làm, thời gian và các giải pháp tổ  chức thực hiện. Tiếp đến tập thể <br /> thảo luận, đưa ra những sáng kiến cá nhân, bổ sung thêm bớt một số nội dung, <br /> giải pháp phù hợp với thực tiễn hoạt động.<br /> ­ Kế hoạch hoạt động được cụ thể hóa niêm yết công khai trước bảng kế <br /> hoạch tuần của nhà trường. Bộ phận chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn, cá <br /> nhân xây dựng kế  hoạch hoạt động (dài hạn, ngắn hạn) trên cơ  sở  nội dung,  <br /> nhiệm vụ, hệ thống chỉ tiêu đã được hoạch định.<br />  ­ Phương hướng công tác và tính cụ thể của các vấn đề cần giải quyết.<br />  ­ Sự  phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng người và sự  phối hợp <br /> chặt chẽ sáng tạo giữa các giáo viên trong khối.<br />    Hệ thống các kế hoạch của chuyên môn,  tổ khối trưởng gồm các loại: <br />  ­ Kê hoạch năm, tháng, kỳ, tuần: định hướng công tác cụ  thể  trong một  <br /> năm học bám sát kế hoạch chỉ đạo của nhà trường và cụ thể hoá các hoạt động. <br /> Công tác  kiểm tra  của các tổ chuyên môn<br /> ­ Hướng dẫn cá nhân GV thực hiện các hướng dẫn của chuyên môn. <br />  ­ Tổ chức nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy theo hướng <br /> đổi mới.<br />  ­ Tổ chức việc tự học, tự rèn của giáo viên trong khối.<br />   ­  Kiểm tra nội bộ của khối về chất lượng giảng dạy, giáo dục.<br /> Phụ  trách chuyên môn nhà trường thường xuyên chỉ  đạo, kiểm tra, theo <br /> dõi các hoạt động dạy và học của các tổ  khối. Thông thường tổ  trưởng phải  <br /> <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 5 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> kiểm tra thường xuyên việc giảng dạy của giáo viên trong khối . Những điểm <br /> cần chú ý khi kiểm tra: <br />   ­ Kiểm tra cần nêu bật được nội dung chủ  yếu nhất, quan trọng nhất đã <br /> ảnh hưởng đến chất lượng kiến thức, kỹ  năng kỹ  xảo của học sinh, đến việc  <br /> giáo dục HS cũng như chất lượng bài giảng và việc thực hiện các yêu cầu của <br /> chương trình. <br />  ­ Biết rõ các yêu cầu về nội dung chương trình của bài dạy, các quy định <br /> của chương trình  phải đọc, nghiên cứu kỹ tài liệu.<br />   ­ Nắm vững các yêu cầu đối với một giờ dạy. <br />    Tuy nhiên, để đánh giá chất lượng kiến thức, kỹ năng và nhất là hạnh kiểm, <br /> tư  cách của học sinh không chỉ  thể  hiện  ở  giờ  học trên lớp mà còn  ở  các mặt <br /> hoạt động khác. Do đó mà có thể  sử  dụng hình thức kiểm tra khác, diện rộng  <br /> hơn. Có thể nêu một số nội dung và phương pháp kiểm tra khác như sau:  <br />   ­ Việc chuẩn bị bài dạy và chuẩn bị các biện pháp giáo dục.<br />    ­ Việc thực hiện chương trình;  Gặp gỡ riêng một số học sinh để hiểu rõ  <br /> hơn các biện pháp kiểm tra của giáo viên.<br />    ­ Quan sát giờ dạy, sổ sách của lớp, vở học sinh, chất lượng thực tế viết  <br /> hoặc thực hành để đánh giá tình trạng kiến thức, độ sâu kiến thức của học sinh.<br />    ­ Kiểm tra việc dạy cho học sinh cách học và rèn luyện khả năng tự học.<br />    ­ Kiểm tra việc giáo dục học sinh lúc dạy ở trong lớp và ngoài lớp. Công <br /> tác ngoại khóa theo chương trình.<br /> ­ Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> Lưu ý: Để  hoạt động chuyên môn nhà trường đạt hiệu quả  cao cần chú  <br /> trọng công tác trao đổi, tư vấn và điều chỉnh kịp thời sau kiểm tra.<br /> Sinh hoạt tổ khối theo định kì, thường xuyên trong tháng<br /> Song song với việc giảng dạy trên lớp trong các buổi sinh hoạt tổ  khối <br /> 1lần / tuần khối trưởng phải là người chủ  đạo. Trước tiên phải nắm tình hình <br /> học tập, giảng dạy tuần vừa qua từ đó đánh giá lại những mặt đã làm được và  <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 6 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> chưa làm được từ  đó rút kinh nghiệm trong khối. Muốn như  vậy khối trưởng  <br /> phải theo sát về  việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa, về  chất lượng <br /> giảng dạy giáo viên theo sự  vận dụng linh hoạt của chương trình.<br /> Chỉ đạo đánh giá tiết dạy <br />    ­ Nêu những mặt ưu điểm và hạn chế tồn tại của tiết dạy. Nêu rõ những <br /> hạn chế cần thay đổi cho phù hợp.<br />    ­ Thời lượng phân phối chương trình cho mỗi bài học có phù hợp với <br /> thực tế giảng dạy hay không, Thời gian …<br />    ­ Các phương pháp nào trong từng môn đã được sử  dụng nhiều và phát <br /> huy hiệu quả cao. <br /> Khi đánh giá động viên, khuyến khích giáo viên tự tin khi  thảo luận, góp <br /> ý  về các tình huống có vấn đề từ thực tế giảng dạy mà giáo viên rút ra để trao  <br /> đổi trong khi sinh hoạt tổ khối chuyên môn là thiết thực nhất giúp nâng cao hiệu <br /> quả giảng dạy cũng như  đẩy mạnh phong trào chuyên môn của tổ  khối và của <br /> trường.<br /> Chỉ đạo các phong trào<br />      Chỉ đạo từng lớp phải ý thức trách nhiệm với phong trào vở sạch chữ đẹp, <br /> phong trào thi học sinh giỏi , học sinh năng khiếu….xác định đây là công việc <br /> thường xuyên của giáo viên. Tổ  chức thi đua giữa các khối. Cuối năm có đánh  <br /> giá xếp loại cụ thể.<br />   Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho tổ trưởng <br />   Ngay từ  trong hè để  chuẩn bị  cho năm học mới Ban giám hiệu đã từng <br /> bước lập lại nề nếp, kỷ cương nhà trường như sau: khi họp bàn dự  kiến nhân <br /> sự các khối, lớp. Ban giám hiệu đã xem xét, nắm năng lực, hoàn cảnh của từng  <br /> giáo viên để phân công giảng dạy ở các điểm trường hợp lý tạo điều kiện cho  <br /> giáo viên  hoàn  thành tốt  nhiệm  vụ.  Lựa  chọn những  giáo  viên  có  năng  lực  <br /> chuyên môn vững và được sự tín nhiệm của giáo viên để làm tổ trưởng. Đây là <br /> những hạt nhân giúp cho hoạt động chuyên môn nhà trường đi lên. Ban giám <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 7 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> hiệu phải hướng dẫn tận tình đội ngũ cốt cán này. Sau khi chọn được các tổ <br /> khối trưởng Ban giám hiệu cùng các tổ trưởng, Đoàn thể họp để bàn bạc và đề <br /> ra chỉ  tiêu kế  hoạch, phương hướng, biện pháp nhằm thực hiện đúng theo chỉ <br /> tiêu quy chế năm học, về công tác chuyên môn của các tổ khối, kế hoạch năm, <br /> từng học kỳ, từng tháng, từng tuần và phổ biến nội dung công việc phải cụ thể.  <br /> Trên cơ sở dựa theo kế hoạch chỉ đạo của các cấp. Để các tổ khối trưởng nắm  <br /> vững về hoạt động của tổ khối chuyên môn, triển khai phổ biến các loại hồ sơ,  <br /> sổ sách của khối một cách thống nhất theo qui định. Phổ biến kế hoạch bám sát  <br /> kế hoạch của Sở, của Phòng giáo dục đào tạo, của trường để từ đó định hướng  <br /> cho tổ trưởng lập kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình của khối. Kết  <br /> hợp với Nhà trường, Công đoàn thống nhất chỉ tiêu lớn, chất lượng giảng dạy  <br /> được xét vào   thi đua khen thưởng cuối kỳ, cuối năm. Phổ  biến cho tổ  khối  <br /> trưởng các khối nắm vững thông tư  của BGD&ĐT về  cách đánh giá học sinh <br /> tiểu học và các văn bản khác liên quan đến giảng dạy. Ban giám hiệu hướng <br /> dẫn tổ khối trưởng các khối căn cứ vào kết quả giảng dạy trong năm học trước  <br /> và  rút ra những kinh nghiệm cần thiết để từ đó định hướng cho việc giảng dạy  <br /> trong năm học tiếp theo. Bám sát phương hướng nhiệm vụ năm học để đề ra kế <br /> hoạch hoạt động cụ thể và phổ biến cho giáo viên qua các buổi họp khối.<br /> <br /> c) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp <br /> <br /> Để thực hiện tốt đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, <br /> nắm chắc các văn bản, triển khai kịp thời, có tầm nhìn,  xây dựng chiến lược  <br /> dài hạn. Xác định  công tác bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ  trưởng chuyên <br /> môn là việc làm thường xuyên, có định hướng. <br /> <br /> Từ  những giải pháp, biện pháp của đề  tài  trên chúng ta thấy nó có mối <br /> quan hệ chặt chẽ với nhau để hỗ trợ cho nhau trong việc giải quyết các vấn đề. <br /> Nếu thiếu một trong các giải pháp thì đề tài không có mối quan hệ chặt chẽ, bổ <br /> trợ  cho nhau như  vai trò của người CBQL nếu chưa thể  hiện hết năng lực  <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 8 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> chuyên môn, gương mẫu trong các hoạt động, trong công tác tự  học, tự  rèn thì <br /> việc chỉ đạo cho giáo viên trong công tác tự học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn <br /> không hiệu quả.<br /> Để  thực hiện thành công trong công tác chỉ  đạo chuyên môn việc phối  <br /> hợp chặt chẽ  giữa Ban giám hiệu và các bộ  phận đoàn thể  đặc biệt là các tổ <br /> trưởng cực kì quan trọng. Để hình thành tốt nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn  thì  <br /> đòi  hỏi:<br />      Người  CBQL  cần gương mẫu trong công việc thực hiện tốt quy chế <br /> chuyên môn. Phát động mọi thành viên trong nhà trường tham gia hoạt động dạy <br /> và học.  Thường xuyên quan tâm và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tâm huyết với <br /> nghề, có hướng phấn đấu vươn lên.  Khi được sự quan tâm, động viên kịp thời <br /> của BGH giáo viên tự  tin hơn, thoải mái hơn khi trao đổi công việc với BGH  <br /> nhà trường cùng giải quyết hỗ trợ cho nhau đã đưa phong trào dạy và học ngày  <br /> càng đi lên. <br /> <br /> d) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> *Kết quả khảo nghiệm <br />  Kết quả các cuộc thi của giáo viên:<br /> Năm học 2014 ­ 2015 Năm học 2015 ­2016<br /> Nội dung<br /> Cấp trường Cấp huyện Cấp trường Cấp huyện<br /> Giáo viên giỏi 11 02 13 2<br /> SKKN 14 2 15 2<br /> GAĐT 3 2 3 2<br /> <br /> <br />     Kết quả các cuộc thi của học sinh: <br /> Năm học 2014 ­ 2015 Năm học 2015­ 2016<br /> Nội dung Cấp  Cấp  Cấp  Cấp <br /> Cấp tỉnh Cấp tỉnh<br /> trường huyện trường huyện<br /> TIẾNG ANH 16 5 01 17 08 01<br /> TOÁN <br /> 35 16 01 45 22 02<br /> INTERNET<br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 9 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br />        Chất lượng GD của học sinh: <br /> ­ Năm học: 2014 ­ 2015<br /> ̣ 39/241 ( 99.2 %); Chưa HT môn hoc: 0<br /> HT cac môn hoc: 2<br /> ́ ̣ 2 em tỷ lệ 0,8 %<br /> ̉  NL: Đạt: 240/241 tỷ lệ 99,6%;  Phat triên <br />     Phat triên<br /> ́ ́ ̉ PC: Đạt 241/241 tỷ <br /> lệ 100%.<br />  HTCT lớp học:  239/241 tỷ lệ 99.2 %<br />  HTCTTH: 40/40 tỷ lệ 100%; <br />           Khen thưởng: 198 lượt học sinh tỷ lệ 82,2%  <br /> ­ Năm học: 2015 ­ 2016<br /> ̣<br />  HT cac môn hoc: 255/258 ( 98.8 %); Ch<br /> ́ ưa HT cac môn hoc: 03 em t<br /> ́ ̣ ỷ lệ <br /> 1.2 %.<br /> ̉  NL: Đạt: 258/258 tỷ lệ 100%; Phat triên <br />  Phat triên<br /> ́ ́ ̉ PC: Đạt 258/258 tỷ lệ <br /> 100%.<br /> HTCT lớp học:  255/258 tỷ lệ 98.8 %<br /> HTCTTH: 54/54 tỷ lệ 100%; HTCTTHĐ độ tuổi: 50/54 tỷ lệ 92.6%<br /> Hiệu quả đào tạo: 54/55 tỷ lệ: 98.2%  (đầu vào 59 – chuyển đi 4 – 1 hs ở <br /> lại)<br />           Khen thưởng: 245 lượt học sinh tỷ lệ 95%  <br /> Giá trị khoa học<br />  Qua quá trình nghiên cứu đề tài và đã vận dụng tại đơn vị kết quả: chất <br /> lượng giáo dục nhà trường đã được nâng cao góp phần nâng cao chất lượng  <br /> giáo dục cho ngành giáo dục đào tạo huyện Krông Ana ngày càng khởi sắc.<br /> <br /> Lãnh đạo trường đã nhận thức được vấn đề  này nên đã có nhiều biện  <br /> pháp, kế  hoạch để chỉ  đạo công tác này như  thông qua kiểm tra, dự giờ góp ý, <br /> tổ chức các hội thi.<br /> <br />   Trường đã có đội ngũ tổ trưởng chuyên môn giúp nhà trường thực hiện <br /> có hiệu quả trong công tác dạy và học. cùng giải quyết hỗ trợ cho nhau đã đưa <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 10 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> phong trào dạy và học ngày càng đi lên. Xuất phát từ  sự  nhiệt tình năng động, <br /> giáo viên tự giác, tâm huyết với công việc, được sự quan tâm, động viên kịp thời <br /> của BGH giáo viên tự  tin hơn, thoải mái hơn khi trao đổi công việc với BGH  <br /> nhà trường.<br /> <br /> Đề ra được các biện pháp thực hiện đúng với thực tế hoạt động của các  <br /> tổ trong trường, được đồng tình thống nhất cao của tập thể giáo viên, có sự hỗ <br /> trợ  của đồng nghiệp có trình độ  chuyên môn vững vàng cùng tham gia thực <br /> hiện, sinh hoạt chuyên môn định kì của các tổ chuyên môn thường xuyên góp ý <br /> đánh giá các hoạt động chuyên môn của giáo viên. Phong trào dạy và học ngày <br /> càng đi lên.<br /> <br /> ­   Để  có được kết quả  trên là được  sự  quan tâm chỉ  đạo của Đảng và <br /> chính quyền các cấp, của ngành giáo dục và các tổ chức, ban ngành đoàn thể địa <br /> phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thầy và trò trường TH Phan Bội  <br /> Châu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra. <br /> ­ Sự nổ lực phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo nhà trường, đội ngũ <br /> thầy cô giáo mà điển hình là những hạt nhân chính trị tiêu biểu trong phong trào <br /> thi đua, tạo nên sự  đồng thuận, đồng bộ  trong các hoạt động phong trào nói <br /> chung và hoạt động chuyên môn nói riêng. <br /> ­ Sự  đóng góp nhiệt tình, sự  thông cảm sẻ  chia của các bậc cha mẹ  học <br /> sinh đối với nhà trường.<br /> ­ Sự tham mưu đắc lực của ban giám hiệu đối với các cấp thẩm quyền,  <br /> các đoàn thể địa phương và các ban ngành liên quan. <br />    Với những kinh nghiệm hướng dẫn chỉ đạo hoạt động chuyên môn như  trên <br /> tôi thấy hoạt động chuyên môn trong nhà trường chất lượng giảng dạy được <br /> nâng cao. Sinh hoạt các tổ khối đã đi vào nề  nếp. Tổ chức tốt các buổi họp tổ <br /> khối. Sinh hoạt tổ  khối đều đặn 1 lần / tuần, nội dung phong phú và có chất  <br /> lượng. Giáo viên đã chủ  động tham gia thảo luận sôi nổi trong các buổi họp.  <br /> Không còn các buổi sinh hoạt tổ  khối dưới dạng hình thức và kém hiệu quả. <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 11 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> Hiện nay nhà trường đã có đội ngũ tổ trưởng chuyên môn nhiệt tình năng động, <br /> giáo viên tự giác, tâm huyết với công việc. Tập thể nhà trường hằng năm được <br /> UBND huyện tặng giấy khen, Danh hiệu tập thể    lao động Xuất sắc. Bằng  <br /> khen UBND tỉnh…Chất lượng đại trà được nâng cao.<br /> <br /> III. Phần kết luận, kiến nghị<br /> <br /> 1. Kết luận<br /> <br />      Sau nhiều năm  xây dựng, phấn đấu cùng với việc đẩy mạnh các hoạt <br /> động phong trào thi đua nói chung thì phong trào thi đua dạy và học tại trường  <br /> TH Phan Bội châu vẫn là hoạt động giữ  vai trò chủ  đạo và nó đã đạt được <br /> những kết quả  đáng kể  trong việc duy trì và phát triển về  số  lượng, nâng cao  <br /> chất lượng, góp phần duy trì truyền thống cho nhà trường trong nhiều năm qua.  <br /> Nhiệm vụ  dạy và học của nhà trường  có tầm quan trọng hàng  đầu. Muốn <br /> chuyên môn của trường phát triển mạnh cần phải quan tâm đặc biệt là phải  <br /> phối hợp chặt chẽ giữa ban giám hiệu và các bộ phận đoàn thể đặc biệt là các <br /> tổ trưởng. Để hình thành tốt nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn  thì  đòi  hỏi:<br />      CBQL cần gương mẫu trong công việc thực hiện tốt quy chế  chuyên <br /> môn. Phát động mọi thành viên trong nhà trường tham gia hoạt động dạy và <br /> học.   Thường xuyên quan tâm và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tâm huyết với <br /> nghề, có hướng phấn đấu vươn lên. <br />      Qua quá trình nghiên cứu, thực hiện  Năng lực chuyên môn đội ngũ CB,  <br /> giáo viên và chất lượng giảng dạy của nhà trường được nâng lên rõ rệt .<br /> 2. Kiến nghị<br /> * Đề xuất kiến nghị đối với Giáo viên.<br /> ­ Nhiệt tình, tận tụy với công việc giáo dục trẻ. Thương yêu, chăm sóc và <br /> thực sự là chỗ dựa tinh thần cho học sinh trong những khó khăn.<br /> ­ Chủ động kiến thức, nhạy bén và linh hoạt trong đổi mới phương pháp <br /> giảng dạy. Tạo được sự thoải mái cho từng giờ dạy trên lớp.<br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 12 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> ­ Tích cực và tự giác trong hoạt động thi đua nói chung và thi đua dạy và <br /> học nói riêng . Tránh thụ động và ỷ lại.<br /> * Đề xuất kiến nghị đối với Tổ chuyên môn và Ban giám hiệu.<br /> ­ Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giúp giáo viên sữa chữa, điều <br /> chỉnh thiếu sót kịp thời.<br /> ­   Thẳng   thắn   và   nghiêm  túc   đối   với   các   biểu  hiện  vi  phạm   quy  chế <br /> chuyên môn. Đầu tư kinh phí cho các hoạt động dạy và học .<br /> ­ Công bằng, dân chủ trong đánh giá xếp loại viên chức hàng năm. Chú ý  <br /> đến sự tiến bộ của giáo viên, động viên khuyến khích kịp thời.<br />   ­ Phòng giáo dục nên thường xuyên mở lớp tổ chức tập huấn nghiệp vụ <br /> quản lí và những chuyên đề hay cho đội ngũ khối trưởng trong toàn huyện được <br /> học tập. Nhằm nâng cao năng lực quản lí trong từng tổ khối được tốt hơn.<br />    Trên đây là một số  kinh nghiệm của bản thân với nội dung  “Một số  <br /> biện pháp chỉ  đạo hoạt động chuyên môn trong nhà trường”.  Trong quá trình <br /> thực hiện chắc chắn không tránh được thiếu sót. Rất mong  nhận được sự góp <br /> ý xây dựng của các đồng nghiệp. <br />             Tôi xin trân trọng và cảm ơn./.        <br />                                                  Krông Ana, ngày 10  tháng 3 năm 2017<br /> Người thực hiện<br /> <br /> <br /> <br /> <br />               Trần Thị Hoa <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN<br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br />                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br />                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)<br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 13 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> <br />                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> <br />                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 14 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> 1. Điều lệ  trường tiểu học  Ban hành kèm theo Thông tư  số  41/2010/TT­<br /> BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.<br />  2. Hồ sơ lưu của trường TH Phan Bội Châu.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 15 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN VÀ NỘI DUNG TRANG<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 1<br /> <br /> 3.Đối tượng nghiên cứu. 2<br /> <br /> 4. Giới hạn của đề tài. 2<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu. 2<br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 2<br /> b) Nhom PP nghiên c<br /> ́ ứu thực tiễn 2<br /> II. Phần nội dung 2<br /> 1.Cơ sở lý luận 2<br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 3<br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp: 3<br /> <br /> a) Mục tiêu của giải pháp 3<br /> <br /> b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. 3<br /> <br /> c) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 8<br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 16 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />    ĐỀ TÀI :                                   Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn  trong nhà trường<br /> <br /> d) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề <br /> 9<br /> nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng<br /> <br /> III. Phần kết luận, kiến nghị 11<br /> <br /> 1. Kết luận 11<br /> <br /> 2. Kiến nghị 12<br /> <br /> Danh mục các tài liệu tham khảo  14<br /> Mục lục 15<br /> <br /> <br /> <br /> <br />     <br /> <br /> <br /> <br /> <br />     Người thực hiện:                     Trần Thị Hoa                                                        Đ<br /> 17 ơn vị: TH Phan Bội <br />  Châu      <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2