intTypePromotion=3

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường mầm non

Chia sẻ: Lê Khiết Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

1
811
lượt xem
49
download

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường Mầm non" nhằm nâng cao chất lượng quản lý trường Mầm non, góp phần khắc phục những khiếm khuyết trong khâu quản lý được tôi áp dụng lần đầu trong năm học 2016 - 2017 nơi tôi công tác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường mầm non

 1. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ TÓM TẮT SÁNG KIẾN Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non rất  phức tạp và nhiều mặt đòi hỏi phải có sự  kiểm tra thường xuyên và có kế  hoạch. Kiểm tra hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ  trong trường  mầm non là sự  nghiệp và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ  quan quản lý giáo   dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý giáo dục.           Trường học chính là nơi kết tinh trình độ văn minh của một quốc gia, là  nơi giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người có ích cho xã hội, giúp cho học  sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Muốn tạo chuyển biến cơ bản về chất   lượng giáo dục trong trường học trước hết cần chú trọng nâng cao chất lượng   đội ngũ nhà giáo. Bởi vì, đội ngũ nhà giáo là nhân tố hàng đầu quyết định chất  lượng giáo dục. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp   bách để giáo dục phát triển.            Để thực hiện được có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo  viên   thì thường xuyên cần có sự  kiểm tra, đôn đốc, giám sát, nhắc nhở  uốn   nắn của các cấp quản lý giáo dục. Trong thực tế, công tác kiểm tra nội bộ  trường học trong nhiều năm qua phần đa còn nặng về  hình thức, thực hiện   chưa thật đầy đủ  theo tinh thần các văn bản chỉ  đạo, hướng dẫn của ngành,   việc tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại hoạt động của các bộ  phận chưa có   tác dụng tích cực thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường, vì sau mỗi lần  kiểm tra chưa có giải pháp cụ thể để phát huy những mặt mạnh và khắc phục  những mặt còn hạn chế. Sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở   trường Mầm non” nhằm nâng cao chất lượng quản lý trường Mầm non, góp  phần khắc phục những khiếm khuyết trong khâu quản lý được tôi áp dụng lần   đầu trong năm học 2016 ­ 2017 nơi tôi công tác. 1
 2. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_  Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động nghiệp vụ  của người quản lý  nhằm điều tra, theo dõi, xem xét, kiểm soát, phát hiện, kiểm nghiệm sự diễn   biến và kết quả của các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường   và đánh giá kết quả  các hoạt động giáo dục đó có phù hợp với mục tiêu, kế  hoạch, chuẩn mực, quy chế đã đề ra hay không, qua đó kịp thời động viên mặt  tốt, điều chỉnh uốn nắn những mặt chưa đạt nhằm nâng cao chất lượng và  hiệu quả giáo dục đào tạo trong nhà trường. Đề tài này giúp những người làm   công tác kiểm tra nội bộ  trường học nắm rõ hơn về  mục đích và nhiệm vụ  kiểm tra nội bộ  trong trường. Xác định rõ đối tượng và nội dung kiểm tra,  nắm vững nguyên tắc và các hình thức kiểm tra nội bộ.  Sáng kiến này tôi đã mạnh dạn áp dụng tại trường Mầm non nơi công   tác và đạt kết quả tương đối tốt. Một số biện pháp tôi đưa ra trong sáng kiến  là các công việc của Hiệu trưởng các trường học trong công tác kiểm tra nội  bộ  trường học. Song trong sáng kiến này tôi đã phát huy vai trò của cấp Phó  trong công tác kiểm tra nội bộ trường học. Bởi cấp Phó là những tham gia trực   tiếp và nhiều nhất trong công tác kiểm tra nội bộ trường học.  Kiểm tra nội bộ  trường học là một công cụ  sắc bén góp phần tăng  cường hiệu lực quản lý nhà trường. Nếu kiểm tra, đánh giá chính xác, chân  thực sẽ có tác dụng giúp Ban Giám Hiệu xác định mức độ, giá trị, các yếu tố  ảnh hưởng, từ  đó tìm ra được những nguyên nhân và đề  ra những biện pháp  điều chỉnh có hiệu quả.  Công tác kiểm tra nội bộ trường mầm non là một trong những công việc  thường xuyên của Người quản lý. Làm tốt công tác này, Người quản lý sẽ góp  phần thúc đẩy các hoạt động toàn diện của nhà trường đi lên, tránh được  những sai sót đáng tiếc có thể  xảy ra. Kiểm tra nội bộ  trường mầm non có   được làm thường xuyên thì hoạt động của nhà trường mới được đi vào nề  nếp, đạt hiệu quả  cao trong công việc. Người quản lý phải nhận thức được   2
 3. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý kiểm tra nội bộ  trong trường   mầm non thì mới có định hướng và xây dựng kế hoạch kiểm tra sát với thực   tế  và thực hiện một cách linh hoạt, gọn nhẹ, từ  đó hoàn thành vai trò, trách  nhiệm được giao. 3
 4. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ MÔ TẢ SÁNG KIẾN 1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Trường học chính là nơi kết tinh trình độ văn minh của một quốc gia, là  nơi giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người có ích cho xã hội, giúp cho học  sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Muốn tạo chuyển biến cơ bản về chất   lượng giáo dục trong trường học trước hết cần chú trọng nâng cao chất lượng   đội ngũ nhà giáo. Bởi vì, đội ngũ nhà giáo là nhân tố hàng đầu quyết định chất  lượng giáo dục. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp   bách để giáo dục phát triển.            Để thực hiện được có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo  viên   thì thường xuyên cần có sự  kiểm tra, đôn đốc, giám sát, nhắc nhở  uốn   nắn của các cấp quản lý giáo dục. Nghị quyết TW Đảng toàn quốc khóa XII có đoạn viết: “Đẩy mạnh công   tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị   quyết, kết luận của Đảng. Xử  lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không   nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời   tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.”  Trong công tác quản lý trường mầm non, kiểm tra vừa là một chức năng   quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả, người quản lý kiểm tra  mọi hoạt động trong nhà trường cũng chính là kiểm tra hoạt động quản lý của  mình. Qua kiểm tra giúp cán bộ  quản lý nắm được đầy đủ  những thông tin  cần thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực  của cán bộ giáo viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ  sung điều chỉnh, uốn nắn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong nhà  trường. Mặt khác việc kiểm tra của người quản lý có tác động đến hành vi   của cán bộ  giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ  đối với công  4
 5. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ việc,   đảm   bảo   sự   ổn   định   và   phát   triển   bền   vững,   đúng   hướng   của   nhà   trường. Người quản lý buông lỏng công tác kiểm tra nội bộ  cũng chính là  buông lỏng công tác quản lý. Kiểm tra trước hết là vì sự  tiến bộ  của cá nhân, của tập thể  trong công  tác, phát huy những mặt tốt, mặt tích cực, ngăn chặn, uốn nắn những lệch lạc   của tập thể, cá nhân khi tiến hành công việc. Đồng thời qua kiểm tra, người   quản lý thấy được mức độ hợp lý, chưa hợp lý trong công tác quản lý chỉ đạo  trên cơ sở đó có những biện pháp điều chỉnh, hoàn thiện công tác, nghiệp vụ  quản lý chỉ đạo của mình. Kiểm tra tác động đến hành vi của con người, nâng   cao tinh thần trách nhiệm của họ, qua kiểm tra đánh giá thấy được mức độ  hoàn thành công việc mà khen thưởng, động viên các sáng kiến, thành tích…  của cán bộ giáo viên trong tập thể nhà trường. Kiểm tra nội bộ  trường học là hoạt động nghiệp vụ  của người quản lý  nhằm điều tra, theo dõi, xem xét, kiểm soát, phát hiện, kiểm nghiệm sự diễn   biến và kết quả của các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường   và đánh giá kết quả  các hoạt động giáo dục đó có phù hợp với mục tiêu, kế  hoạch, chuẩn mực, quy chế đã đề ra hay không, qua đó kịp thời động viên mặt  tốt, điều chỉnh uốn nắn những mặt chưa đạt nhằm nâng cao chất lượng và  hiệu quả giáo dục đào tạo trong nhà trường.         Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non rất   phức tạp và nhiều mặt đòi hỏi phải có sự  kiểm tra thường xuyên và có kế  hoạch. Kiểm tra hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ  trong trường  mầm non, là sự  nghiệp và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ  quan quản lý giáo   dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý giáo dục.                    Trong thực tế, công tác kiểm tra nội bộ trường học trong nhiều năm qua   phần đa còn nặng về hình thức, thực hiện chưa thật đầy đủ theo tinh thần các   văn bản chỉ  đạo, hướng dẫn của ngành, việc tổ  chức kiểm tra, đánh giá xếp   5
 6. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ loại hoạt động của các bộ  phận chưa có tác dụng tích cực thúc đẩy các hoạt  động trong nhà trường, vì sau mỗi lần kiểm tra chưa có giải pháp cụ  thể  để  phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt còn hạn chế. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề  tài nghiên “Một số  biện pháp nâng   cao chất lượng kiểm tra nội bộ   ở  trường Mầm non”  nhằm nâng cao chất  lượng quản lý trường Mầm non, góp phần khắc phục những khiếm khuyết  trong khâu quản lý. Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ  trong nhà trường. 2. Cơ sở lý luận của vấn đề 2.1. Cơ sở lý luận Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công  việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực  hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt đến đâu và   như  thế  nào. Từ  đó đề  ra những biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và  điều chỉnh nhằm thúc đẩy các cá nhân và tổ chức phát triển.       Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động nhằm xem xét và đánh giá diễn  biến cũng như  kết quả  các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ  nhà  trường nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà  trường và người giáo viên nói riêng.       Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một nội dung quan trọng không thể  thiếu trong kế hoạch, nhiệm vụ năm học hàng năm của người quản lý. Bởi vì,   mục đích của công tác này là đánh giá toàn diện tất cả các mặt hoạt động của   cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bộ  phận và các tổ  chức đoàn thể  trong nhà   trường trong từng năm học. Trên cơ sở kiểm tra nội bộ trường học, ban giám  hiệu đối chiếu với các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của  các cấp; các hướng dẫn công tác thanh­ kiểm tra trong năm học của Sở Giáo   6
 7. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ dục và Đào tạo, của Phòng Giáo dục về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội   dung, phương pháp giáo dục, quy chế  chuyên môn; việc thực hiện các quy  định về  điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, để  thực  hiện tốt nhiệm vụ năm học của nhà trường. Lấy kết quả kiểm tra làm cơ  sở  đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của cán bộ, giáo  viên, nhân viên trong đơn vị mình.           Thông qua kiểm tra nội bộ giúp ban giám hiệu hình thành cơ  chế  điều  chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường, nhằm nâng cao chất  lượng giáo dục­ đào tạo trong nhà trường. Thực tế  cho thấy, nếu kiểm tra đánh giá chính xác, chân thực sẽ  giúp   ban giám hiệu tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn  có hiệu quả. Như vậy, kiểm tra vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo   thực hiện các mục tiêu. Kiểm tra còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và  giúp đỡ giáo viên, các thành viên làm việc có hiệu quả hơn. Hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường rất phong phú, phức   tạp và nhiều mặt. Ban giám hiệu có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ  công việc,  hoạt động, mối quan hệ, kết quả của toàn bộ quá trình dạy học ­ giáo dục và   những điều kiện phương tiện của nó, không loại trừ mặt nào.           Vì vậy thực hiện tốt việc nghiên cứu lí luận và thực hiện tốt công tác  kiểm tra nội bộ trong trường mầm non chính là để nâng cao hiệu lực quản lý   trường học của Ban giám hiệu. 2.2. Cơ sở thực tiễn Giáo dục ­ đào tạo con người không đơn giản mà là cả một quá trình khó  khăn, lâu dài do đó Ban Giám Hiệu nhà trường thường xuyên hay định kỳ phải  kiểm tra toàn bộ  hoạt động, công việc và mối quan hệ  trong trường để  kịp   thời theo dõi, phát hiện kiểm soát, phòng ngừa và đánh giá chính xác nhằm  động viên, giúp đỡ, uốn nắn, điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu, kế  hoạch,  7
 8. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ quy chế. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, cải tiến cơ chế quản lý và hoàn thiện  chu trình quản lý mới phù hợp hơn, đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả  GD&ĐT trong nhà trường. Kiểm tra là 1 quy trình, quy trình này dù diễn ra  ở đâu, dù đang kiểm tra  cái gì, dạng kiểm tra nào cũng bao gồm 3 bước như sau: 1. Xây dựng các tiêu chuẩn 2. Đo lường việc thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chuẩn này. 3. Điều chỉnh sự khác biệt giữa thành tích đạt được với các tiêu chuẩn và  các kế hoạch. Hành động điều chỉnh = Hành động phát huy + hành động uốn nắn +  hành động xử lý. Như vậy thực tiễn đòi hỏi sự cần thiết phải thực hiện kiểm tra nội bộ  ở  trường mầm non. Quản lý mà không có kiểm tra thì quản lý sẽ kém hiệu quả  và trở thành quan liêu. 3. Đặc điểm tình hình nhà trường Trường mầm non nơi tôi công tác là trường mới được thành lập với 16  phòng học. Tổng số học sinh trong nhà trường là 465 trẻ. 3.1. Thuận lợi ­ Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương, sự  quan tâm của ngành, sự nhiệt tình ủng hộ của các bậc phụ huynh nên nhà  trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  ­ Nhà trường có đủ đội ngũ CBGV­ NV để đáp ứng các yêu cầu chăm  sóc giáo dục trẻ ­ Tổng số đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên : 48 người Tổn Ban giám hiệu Giáo viên Nhân viên Trình độ chuyên  g số môn TS Nữ TS Biên  Hợp  TS Biên  Hợp  Đạ Cao  Trung  8
 9. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ Biên  Hợp  chế đồn chế đồn i  đẳn cấp chế đồn g g họ g g c 48 04 04 0 35 18 17 09 05 04 22 09 17 ­ Ban giám hiệu, tổ trưởng tổ chuyên môn có uy tín, có phẩm chất đạo  đức tư  cách tốt, được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, trình độ  chuyên môn  nghiệp vụ vững vàng. Hiệu trưởng là giáo viên đã từng giảng dạy và làm công   tác  quản lý trên 10 năm. Phó hiệu trưởng làm công tác quản lí nhiều năm nên   có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành. ­ Đa số giáo viên nhiệt tình công tác, tay nghề vững vàng có nhiều kinh   nghiệm   trong   chuyên   môn,   nghiệp   vụ,   đào   tạo   đúng   chuẩn   và   trên   chuẩn   (trong đó 78% số cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn). Có 90% số giáo viên  đã biết sử dụng máy vi tính. Một số giáo viên khác đang theo học các lớp đại  học tại chức; Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm xây dựng nội bộ  đoàn kết thống nhất. 3.2. Khó khăn ­ Các tổ trưởng chuyên môn chưa được bồi dưỡng qua nghiệp vụ quản  lý nên điều hành tổ  chuyên môn, việc xử lý công việc đôi lúc chưa linh hoạt,   chưa sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch đề ra. ­ Đội ngũ giáo viên không đồng đều, một số giáo viên nhiệt tình nhưng  còn thiếu kinh nghiệm trong công tác và chưa thực sự  mạnh dạn trong việc   lập kế  hoạch bài dạy của mình theo hướng dạy học lấy trẻ  làm trung tâm;   một số giáo viên tiếp cận với đổi mới phương pháp còn chậm; trong quá trình  kiểm tra còn nể nang chưa mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. 9
 10. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ ­ Các lớp diện tích nhỏ, số  học sinh đông nêm việc tổ  chức thực hiện   các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khó khăn. 4. Đánh giá thực trạng  việc kiểm tra nội bộ của trường mầm non  4.1. Ưu điểm   Nắm được mục đích và nhiệm vụ  kiểm tra nội bộ  trong trường. Xác   định rõ đối tượng và nội dung kiểm tra, nắm vững nguyên tắc và các hình thức   kiểm tra nội bộ. Chính vì vậy ngay từ đầu năm học sau khi có nhiệm vụ năm  học mới Ban Giám Hiệu xây dựng kế  hoạch nhiệm vụ  năm học của trường   đã xây dựng kế  hoạch kiểm tra nội bộ  trong trường mầm non v ới các nội  dung như: kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, kiểm tra hồ sơ sổ sách,  kiểm tra tài sản, kiểm tra tài chính, kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm   tra vệ  sinh môi trường, dự  giờ  hội giảng… theo từng tháng, từng tuần trong  năm học. 4.2. Hạn chế          Từ đặc điểm tình hình của nhà trường như các lớp học không ở tập trung  tại một điểm nên việc kiểm tra nội bộ thực hiện chưa thường xuyên ổn định,  giáo viên có tuổi đời không đồng đều… Công tác kiểm tra đánh giá còn mang  tính hình thức, động viên, dẫn đến đa số giáo viên có ý thức trách nhiệm hoàn  thành tốt công việc được giao, song bên cạnh đó vẫn còn một số  giáo viên  nhận thức còn hạn chế, sống  ỉ  lại, chây lười, làm việc thiếu tinh thần trách  nhiệm nên thực hiện nhiệm vụ  được giao một cách qua loa, chống đối, chất  lượng chưa cao.         Việc kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên thường dồn ép vào cuối   học kỳ I và cuối năm. Do vậy việc kiểm tra còn qua loa, nương nhẹ, nhiều khi   chưa thống nhất được quan điểm xếp loại hồ  sơ, xếp loại dự  giờ, đánh giá  xếp loại giáo viên. 10
 11. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ Việc đánh giá xếp loại sau khi kiểm tra còn cả nể, chưa sát thực tế. Những hạn chế trên là do: ­ Nhận thức của Người quản lý còn chưa thật coi trọng công tác kiểm   tra, chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc kiểm tra nội bộ trong tr ường   mầm non. ­ Người quản lý chưa nắm được phương pháp kiểm tra và đặc điểm của   đơn vị mình để đưa ra kế hoạch kiểm tra cho phù hợp. ­ Việc tổ  chức hoạt động kiểm tra nội bộ  nhà trường chưa thật nghiêm  túc và khoa học. Từ những thực trạng của công tác kiểm tra nội bộ ở trường Mầm non tôi   đang công tác tôi nhận thấy công tác kiểm tra nội bộ   ở  trường mầm non là   một khâu quan trọng trong công tác quản lý của Người quản lý. Công tác kiểm  tra nội bộ  có được thực hiện thường xuyên thì Người quản lý mới đánh giá  chính xác tình hình hoạt động của nhà trường. Người quản lý có nhận thức  được tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá mới thực hiện đánh giá  kiểm tra một cách thường xuyên, có khoa học, từ đó mới đưa ra được những   biện pháp khắc phục và điều chỉnh những vấn đề còn tồn tại. 5.   Một   số   biện   pháp   chính   nâng   cao   chất   lượng   kiểm   tra   nội   bộ   ở  trường Mầm non 5.1. Nâng cao nhận thức của CB­ GVNV về tổ chức hoạt động kiểm   tra nội bộ trường mầm non Tại khoản I, Điều 22, Chương VI  "Công tác kiểm tra nội bộ  trong các   trường học và các đơn vị  trong ngành", trong bản  "Quy chế  về  tổ  chức và   hoạt động của thanh tra giáo dục ­ đào tạo"  đã nêu rõ  "Hiệu trưởng các   trường, thủ trưởng các cơ  sở GD & ĐT trong ngành có trách nhiệm sử  dụng   bộ  máy quản lý và các cán bộ  giáo viên trong trường để  kiểm tra việc thực   11
 12. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch của cá nhân và các bộ  phận   thuộc quyền. Xét và giải quyết khiếu nại, tố  cáo về  các vấn đề  thuộc trách   nhiệm quản lý của mình". Nhận thức rõ tầm quan trọng vê công tác kiểm tra nội bộ  trong trường   học của Ban giám hiệu nên tôi đã chủ động tổ chức học tập trong đội ngũ CB­  GV­NV về các văn bản của ngành liên quan đến vấn đề kiểm tra nội bộ thông  qua các buổi họp hội đồng và sinh hoạt chuyên môn của tổ . Kết hợp phổ  biến quán triệt đường lối chủ  trương, chính sách, quan  điểm   chỉ   đạo   của   Đảng   và   Nhà   nước   về   sự   nghiệp   Giáo   dục   cho   100%   CBGV­ NV trong tổ chuyên môn. Chỉ  đạo các hoạt động kiểm tra thực hiện thường xuyên, công khai, dân  chủ, kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản, được lưu giữ  và người   kiểm tra chịu trách nhiệm về các kết luận kiểm tra này. Việc kiểm tra các hoạt động trong trường mầm non, các mối quan hệ  của mọi thành viên trong nhà trường là trách nhiệm và quyền hạn của Ban   giám hiệu. Ban giám hiệu huy động các tổ  trưởng chuyên môn và các cán bộ,   giáo viên khác giúp, Hiệu trưởng vẫn nắm quyền quyết định về  những vấn   đề  quan trọng nhất của kiểm tra, là người đưa ra kết luận cuối cùng và chịu   trách nhiệm về những kết luận đó.          Qua những hoạt động giáo dục nhận thức và thực hiện công tác kiểm tra   nội bộ trong nhà trường tôi đã giúp đội ngũ CB­ GVNV nhận thức được vị trí,  vai trò, nhiệm vụ, mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học.   Tư tưởng giáo viên ổn định, yên tâm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. 5.2. Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học Việc xây dựng kế  hoạch thực hiện các hoạt động trong trường mầm  non rất quan trọng và vô cùng cần thiết đối với mỗi người quản lí. Đặc biệt   là kế hoạch kiểm tra nội bộ trong trường học. Kế hoạch đó sẽ giúp cho người   12
 13. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ quản lí đề  ra những mục tiêu trước mắt hay lâu dài, định hình, định lượng   được những công việc cụ  thể  chi tiết cần thiết để  đạt được mục tiêu đã đề  ra. Kế  hoạch cũng giúp cho người quản lí phân công nhiệm vụ  tổ  chức thực  hiện đối với từng bộ phận phù hợp với năng lực của từng cá nhân. Thông qua   những kết quả  đạt được để  có những điều chỉnh phù hợp trong những kế  hoạch tiếp theo. Ngay từ  đầu năm học tôi đã phối kết hợp với tổ  chuyên môn tham mưu với   Hiệu trưởng để xây dựng kế  hoạch kiểm tra nội bộ trường học cho phù hợp   với nhà trường theo đúng các văn bản hướng dẫn và các chỉ  thị  của ngành.  Xây dựng kế  hoạch kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ  giáo viên, kiểm tra hoạt   động của tổ  chuyên môn, kiểm tra chuyên đề  kết hợp với kiểm tra đột xuất  cán bộ giáo viên, nhân viên hàng tháng xoáy sâu vào những điểm còn hạn chế  trong năm học trước nhằm khắc phục tình trạng yếu kém, từng bước thực   hiện tốt nhiệm vụ năm học. Các chuyên đề  mà giáo viên hay lúng túng và mắc lỗi nhất trong trường là   hoạt động góc do các lớp trong trường nhỏ, học sinh đông nên việc tổ  chức   thực hiện khó khăn. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đón trả trẻ,  tổ  chức bữa ăn, giấc ngủ, tổ  chức hoạt động học cũng được chú trọng. Giáo   viên có chấp hành tốt nội qui qui chế trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ  thì trẻ mới được an toàn về mọi mặt, được phát triển đều trong các lĩnh vực. Kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường được công bố công khai ngay  từ đầu năm học tới toàn thể CBGV­ NV trong nhà trường. Với sự  cố gắng của BGH, kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường đã  được xây dựng đúng với quy định,  phù hợp với đặc điểm tình hình  của nhà  trường và có tính khả  thi. Nội dung kiểm tra có sức thuyết phục, hình thức  kiểm tra gọn nhẹ không gây tâm lý nặng nề cho đối tượng được kiểm tra, đã  13
 14. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ huy động được nhiều lực lượng tham gia kiểm tra và dành thời gian cần thiết,  thích đáng cho việc kiểm tra.  5.3. Tham mưu xây dựng lực lượng kiểm tra và chuẩn kiểm tra 5.3.1. Tham mưu xây dựng lực lượng kiểm tra Công tác kiểm tra đạt hiệu quả hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lực  lượng kiểm tra. Lực lượng kiểm tra cần có nhiều thành phần để  đảm bảo   tính khoa học, tính dân chủ. Ngay từ  đầu năm học tôi tham mưu với Hiệu trưởng chọn thành viên  trong Ban  kiểm tra. Thành viên trong Ban kiểm tra là các phó hiệu trưởng, tổ  trưởng   chuyên   môn,   tổ   phó   chuyên   môn   và   những   người   có   nhiều   kinh  nghiệm, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, sáng suốt và linh hoạt   trong công việc. Tôi luôn quan tâm đúng mức công tác bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho   đội ngũ kiểm tra viên trong tổ  mình để  có sự  thống nhất trong phương pháp   kiểm tra, đánh giá. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ  đối với lực lượng kiểm  tra bằng cách: cung cấp tài liệu, tổ chức các tiết dạy theo chuyên đề  trường,   tổ, tạo điều kiện để  họ  giao lưu với chuyên môn trường bạn để  giúp họ  học  tập kinh nghiệm nhằm nâng cao tay nghề.  Trong năm học vừa qua tôi đã tham mưu xây dựng được Ban kiểm tra   nội bộ trường học của nhà trường có đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.  Các thành viên trong Ban xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của mình về  nhiệm vụ được phân công. Ban kiểm tra nội bộ tạo được uy tín cao trong tập  thể  CBGV­ NV trong nhà trường nên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc  thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học. 5.3.2. Tham mưu xây dựng chuẩn kiểm tra 14
 15. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ Khung chuẩn là công cụ  để  người kiểm tra xem xét đối chiếu kết quả  hoạt động diễn ra trong thực tế, đồng thời đối tượng bị  kiểm tra cũng nắm  được các tiêu chí đó để trong quá trình làm việc tự so sánh kiểm tra công việc  của mình. Do đó khi tham mưu xây dựng chuẩn kiểm tra tôi đã hết sức chú ý  để tham mưu xây dựng chuẩn trên cơ sở các văn bản pháp luật, pháp quy của  nhà nước như  Điều lệ  trường mầm non, tiêu chuẩn đánh giá giáo viên, đánh  giá tiết dạy, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, kế hoạch nhà trường, kế  hoạch chuyên môn, các chỉ  tiêu phát động của nhà trường…. Khi tham mưu   xây dựng chuẩn kiểm tra tôi đã thực hiện theo các bước sau: Bước 1:  Thu thập các thông tin từ  các văn bản cấp trên, từ  tình hình  thực tế của trường, cách đánh giá của các năm học trước. Bước 2: Chọn lọc, tổng hợp, phân tích các thông tin, từ  đó đưa ra các  nội dung để tham mưu. Bước 3: Tổ chức họp ban kiểm tra trong tổ để thảo luận các nội dung,   điều chỉnh nội dung trong tổ cho phù hợp với tình hình thực tế. Bước 4: Tham mưu với Hiệu trưởng.       Qua thực tế Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đã xây dựng được các chuẩn   kiểm tra đối với tất cả  các bộ  phận và các hoạt động trong nhà trường. Phù  hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng nhóm lớp và của nhà trường. Khi   áp dụng các chuẩn vào thực tế kiểm tra trong nhà trường thì từ  Ban kiểm tra  đến đối tượng được kiểm tra đều thấy dễ  dàng thực hiện và đạt hiệu quả  cao. 15
 16. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ 5.4. Kết hợp chỉ đạo thực hiện nội dung công tác kiểm tra nội bộ  trường học         Để chỉ đạo hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường Ban giám   hiệu cần thực hiện bài bản khoa học công tác kiểm tra. Có như  vậy công tác  kiểm tra mới đạt hiệu quả và thành nề nếp thường xuyên.          Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được xây dựng, tôi tổ chức họp   ban kiểm tra nội bộ của tổ mình để triển khai kế hoạch. Giao trách nhiệm cho  từng thành viên trong tổ, cụ  thể  hoá kế  hoạch kiểm tra để  thực hiện trong  từng tuần của mỗi tháng, để  tiến hành công tác kiểm tra theo sự  phân công  đúng với trình tự, thủ tục kiểm tra.  Bản thân tôi  đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Hướng dẫn nghiệp vụ  cho thành viên trong tổ thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra; Giúp đỡ  động viên   các thành viên kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; Kiểm tra, đánh giá; báo cáo cấp  trên để điều chỉnh những lệch lạc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra.  Kết hợp Ban kiểm tra nội bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra sau: 5.4.1 Kiểm tra hoạt động và chất lượng giảng dạy chăm sóc giáo dục   trẻ ­  Kiểm tra kế  hoạch của tổ  trưởng: nội dung xây dựng mục tiêu chủ  đề ở các độ tuổi. ­ Kiểm tra hồ sơ theo dõi trẻ khuyết tật học GD hoà nhập. ­  Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ tại các nhóm lớp. 5.4.2 Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn   diện ­ Kiểm tra hồ sơ soạn bài của giáo viên, hoạt động của giáo viên.  ­ Kiểm tra việc thực hiện tổ chức các hoạt động giáo dục của các lớp ­ Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường ­  Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các nhóm lớp. 16
 17. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ Qua việc tự kiểm tra toàn diện trong nhà trường, công việc của Ban kiểm   tra được tiến hành một cách nhịp nhàng không bị  dồn ép vào cuối năm giúp  cho nhà trường hoạt động  ổn định, các bộ  phận, tổ  chuyên môn hoạt động  đúng kế  hoạch không bị  chồng chéo đan xen, đồng thời giúp cho việc thống  kê, tổng kết đánh giá của Ban Giám Hiệu được tốt hơn. 5.4.3. Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn Việc kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn trong mỗi nhà trường có vai  trò quan trọng trong việc quản lí thực hiện các hoạt động chăm sóc trong nhà   trường cũng như trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên.         Kiểm tra tổ chuyên môn giúp Ban giám hiệu thấy được toàn bộ bức tranh  hoạt động sư phạm của tập thể giáo viên, trong đó bộc lộ tất cả các khâu của  quá trình giảng dạy giáo dục, thấy rõ tác động của tập thể đến cá nhân. Trong  học kỳ  vừa qua Ban kiểm tra đã thực hiện tốt nội dung kiểm tra tổ  chuyên   môn như sau: ­ Kiểm tra công tác quản lý của tổ  trưởng về  nhận thức, vai trò, tác   dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn… ­ Kiểm tra hồ  sơ  của tổ  chuyên môn: kế  hoạch, biên bản, chất lượng   dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn. ­ Kiểm tra nề  nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, duyệt giáo án, dự  giờ, chuyên đề… ­ Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  qua sổ Tích lũy tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên. ­ Kiểm tra việc dạy và học của giáo viên, của học sinh theo từng khối   lớp. Sau một học kỳ  thực hiện đổi mới công tác kiểm tra nội bộ tổ  chuyên  môn tôi nhận thấy chất lượng tổ chuyên môn của tất cả các khối tăng lên rất  nhiều. Các hoạt động của tổ  đã đi vào nề  nếp và khoa học hơn. Trình độ  17
 18. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ chuyên môn của các tổ viên được nâng cao đáng kể. Qua đó kĩ năng kiểm tra   của các tổ  trưởng chuyên môn và thành viên của ban kiểm tra nội bộ  nhà  trường có những tiến bộ vượt bậc. 5.4.4.  Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Việc   kiểm   tra,   đánh   giá   chuyên   môn   nghiệp   vụ   một   giáo   viên   trong  trường mầm non là một khâu rất cần thiết và quan trọng trong công tác kiểm   tra nội bộ trong trường mầm non. Nó giúp cho giáo viên nâng cao ý thức trách   nhiệm nghề  nghiệp, nâng cao nề  nếp kỉ  cương trong trường học, giúp cho  người quản lí kịp thời phát huy những thế mạnh cũng như điều chỉnh uốn nắn  những bất cập cho đội ngũ giáo viên trong thực hiện quy chế  chuyên môn.  Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ  giáo viên trong trường mầm non gồm có   những nội dung sau: ­ Kiểm tra trình độ chuyên môn ­ nghiệp vụ thông qua dự giờ trên lớp và  các hoạt động giáo dục trong nhà trường. ­ Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: Việc thực hiện chương   trình, các quy định của nhà trường, tham gia các hoạt động cải tiến phương   pháp dạy học…ý thức trách nhiệm, kết quả  giảng dạy, giáo dục chất lượng   chăm sóc giáo dục trẻ của lớp do giáo viên đó làm chủ nhiệm. ­ Tham gia các hoạt động giáo dục khác: Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, vệ  sinh  tramg  trí   nhóm  lớp,  phối kết  hợp  với  phụ  huynh  học sinh,  với   đồng  nghiệp, tham gia các hoạt động của địa phương, ngành…. Nắm được tầm quan trọng và nội dung cơ bản trong việc thực hiện kiểm  tra chuyên môn nghiệp vụ  các giáo viên trong nhà trường tôi đã chú ý thực  hiện tốt những nội dung sau: + Kiểm tra đủ 100% số lượng giáo viên trong trường hàng năm.  18
 19. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_         + Quán triệt nghiêm túc đối với các thành viên kiểm tra trong tổ hiểu rõ  công tác kiểm tra một giáo viên mầm non đạt hiệu quả, mỗi thành viên trong   đoàn kiểm tra cần hoàn thành các nhiệm vụ đó là: Kiểm tra ­ đánh giá ­ tư vấn   và thúc đẩy.        + Thực hiện tốt các nội dung của quy trình kiểm tra chuyên môn nghiệp   vụ giáo viên như sau: 5.4.4.1. Kiểm tra công việc của giáo viên Xem xét cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện của giáo  viên, đối chiếu với những yêu cầu, tiêu chuẩn, những qui định để  xem giáo   viên đạt hay chưa đạt, làm tốt hay chưa tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả  kiểm tra là cơ sở chủ yếu cho việc đánh giá, tư vấn và thúc đẩy. * Dự  giờ: Dự  các hoạt động học và hoạt động khác của nhóm lớp để  đánh giá ( Dự  hai hoạt động học, một hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động   góc, hoạt động chiều hoặc tổ chức bữa ăn cho trẻ.)  ­ Xem xét trình độ trình độ chuyên môn qua việc giáo viên có nắm vững   mục đích yêu cầu, chương trình nội dung giảng dạy, xác định trọng tâm, yêu   cầu về kỹ năng, kỹ xảo, kiến thức đối với sự phát triển của trẻ. ­ Kỹ  năng sư  phạm: đây là nội dung quan trọng nhất cần xem xét khi   đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên, yêu cầu những điểm chủ yếu như: + Phát huy tích cực, ham hiểu biết, tìm tòi khám phá của trẻ, tạo cơ hội   cho trẻ được trải nghiệm và thể hiện. + Sử  dụng các phương pháp dạy học có phù hợp với đặc điểm, khả  năng nhận thức của trẻ, đặc thù môn học hay không? + Tác phong sư  phạm, nghệ thuật sử dụng đồ  dùng dạy học, cách thu   hút trẻ vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ? 19
 20. “Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiệm tra nội bộ ở trường mầm non” _k2a_ + Sự hợp lý khi phân phối thời gian, khả năng bao quát lớp, cách xử lý   tình huống sư phạm. ­ Việc giáo dục thái độ, tình cảm, hành vi cho trẻ  thông qua bài dạy,   cấu trúc của bài dạy, mức độ đạt so với yêu cầu mục tiêu đề ra của bài… * Kiểm tra hồ  sơ  chuyên môn để  đánh giá nề  nếp hoạt động thường   xuyên của giáo viên, việc thực hiện qui chế  chuyên môn. Nội dung kiểm tra   gồm: Kế  hoạch giảng dạy, giáo án, sổ  chuyên môn, sổ  tích lũy và tự  bồi  dưỡng chuyên môn, sổ  họp, sổ  theo dõi và quản lý trẻ, sổ  theo dõi sức khoẻ  trẻ, bảng theo dõi biểu đồ sức khoẻ của trẻ, sổ giao nhận trẻ… * Quan sát và đánh giá việc bố trí, sử dụng hợp lý các đồ dùng, đồ chơi  và các thiết bị vệ sinh môi trường. * Quan sát, đánh giá khả  năng tự  làm đồ  dùng, đồ  chơi tự  tạo, cách   trang trí lớp… * Xem xét hồ  sơ  lưu trữ  về  các lần kiểm tra của trường đối với giáo   viên đó để tham khảo. 5.4.4.2. Kiểm tra kết quả chăm sóc giáo dục trẻ * Quan sát các hoạt động: Thao tác vệ sinh, hoạt động vui chơi, qua các   giờ  hoạt động chung … để  đánh giá sự  phát triển về  thể  chất, nhận thức,  ngôn ngữ, thẩm mỹ, nề nếp, thói quyen và kỹ năng cần đạt ở trẻ theo yêu cầu  của từng độ tuổi. * Tiếp xúc với trẻ, nêu các câu hỏi, yêu cầu trẻ trả lời, yêu cầu trẻ làm  các thao tác … để đánh giá kết quả phát triển của trẻ. * Xem xét các sản phẩm của trẻ   ở  lớp: Vẽ, nặn, xé dán, vở  làm quen   với toán, tạo hình … 5.4.4.3. Đánh giá sau kiểm tra 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản