intTypePromotion=1

SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
43
lượt xem
4
download

SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của sáng kiến nhằm đưa ra một số kinh nghiệm trong việc phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS. Những biện pháp này là kinh nghiệm mà bản thân tôi đã trải nghiệm, cũng như có sự nghiên cứu học hỏi từ các tài liệu, từ các đồng nghiệp của mình. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc phối hợp của Ban giám hiệu với Ban đại diện CMHS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS

 1.              PHÒNG  GD&ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH        SÁNG KIẾN KINH  NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC  PHỐI   HỢP VỚI BAN ĐẠI  DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NHẰM  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  TRONG TRƯỜNG THCS       Họ và tên: Lê Thị Duyên              Đơn vị  công tác:  Trường  THCS Lê Đình  Chinh       Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm        Môn đào tạo: Vật Lý 
 2. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                         Quảng Điền  tháng 2 năm 2016 MỤC LỤC                                                      NỘI DUNG TRANG                                            I. PHẦN MỞ ĐẦU     .1. Lí do chọn đề tài  2      2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3      3. Đối tượng nghiên cứu 3      4. Phạm vi nghiên cứu 3          5. Phương pháp nghiên cứu 4 II. PHẦN NỘI DUNG      1. Cơ sở lí luận  4           2. Thực trạng 8           2.1 Thuận lợi, khó khăn 8           2.2 Thành công, hạn chế 9 2.3.   Mặt mạnh, mặt yếu 9   2.4.   Nguyên nhân 10   2.5.   Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra. 10        3. Giải pháp, biện pháp 11            3.1.  Mục tiêu của giải pháp và biện pháp: 12            3.2.  Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp. 17 3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp. 18 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp. 18            4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  18 nghiên cứu. III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 2 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 3. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­      1. Kết luận 20           2 Kiến nghị 21  I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài:         Nói đến trường học là người ta nghĩ ngay đến chất lượng giáo dục, cũng  vì vậy chất lượng giáo dục đã trở thành mối quan tâm không chỉ của người làm  giáo dục mà còn là của toàn xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu giáo  dục trong giai đoạn hiện nay là nhằm đào tạo ra những thế hệ trẻ phát triển toàn   diện, về  phẩm chất và năng lực, đáp  ứng yêu cầu của sự  nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc. Để  thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả  ấy thì đòi hỏi nhà Quản lý  giáo dục phải có những giải pháp hợp lý để  nâng cao chất lượng giáo dục, nhà   trường ngoài việc truyền đạt tri thức cho học sinh thì còn phải biết phối kết hợp  chặt chẽ  với gia đình, Ban đại diện CMHS để  cùng quản lý, giáo dục học sinh  hoàn thành tốt nhiệm vụ lớn lao này  Hiện nay công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc   giáo dục thế  hệ  trẻ  đã đạt được những kết quả  nhất định, phát huy được sức   mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng   tích cực vào sự  nghiệp giáo dục và đào tạo.  Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân  chủ  quan và khách quan, công tác phối hợp còn nhiều hạn chế, nhiều bậc phụ  huynh còn khoán trắng việc học của con em mình cho nhà trường coi việc dạy   học là trách nhiệm của nhà trường, họ không nghỉ rằng thời gian quản lý con em  mình ở gia đình là rất nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện  tượng một số trẻ em chưa được hưởng điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo  dục tốt nhất, vẫn tồn tại một bộ  phận học sinh, không   lo học tập, thường   xuyên bỏ học, cúp tiết có biểu hiện vi phạm về đạo đức. Bản thân làm công tác      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 3 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 4. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ quản lý tại trường THCS Lê  Đình Chinh tôi nhận thấy việc phối hợp giữa nhà  trường gia đình xã hội là nhiệm vụ  hết sức cần thiết cùng nhà trường làm tốt   công tác giáo dục nên tôi chọn đề  tài “ Một số  kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục  trong  trường THCS ” để  nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản thân  trong   công   tác   quản   lý   điều   hành   nhà   trường   và   công   tác   phối   hợp   với   BĐDCMHS, lôi cuốn họ  vào các hoạt động của nhà trường, cho họ  biết được  vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hình thành và phát triển nhân cách của  học sinh từ đó công tác giáo dục trong nhà trường sẽ  mang lại kết quả tốt đẹp   hơn. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2.1. Mục tiêu           Từ việc nhìn nhận thực trạng của vấn đề xã hội, tôi muốn đưa ra một số  kinh nghiệm trong việc phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng  cao chất lượng giáo dục trong trường  THCS. Những biện   pháp này là kinh  nghiệm mà bản thân tôi đã trải nghiệm, cũng như  có sự  nghiên cứu học hỏi từ  các tài liệu, từ  các đồng nghiệp của mình.   Trên cơ  sở  đó, đưa ra một số  giải   pháp  nhằm   hoàn  thiện   việc   phối   hợp   của  Ban   giám   hiệu   với   Ban   đại  diện   CMHS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. 2.2. Nhiệm vụ của đề tài            Đế  tài tổng hợp một cách hệ  thống các vấn đề  có liên quan đến SKKN,   phân tích đánh giá những  ưu điểm tồn tại của việc phối hợp với ban đại diện  cha mẹ  học sinh đề  ra các biện pháp phối hợp cụ  thể   trong công tác nâng cao  chất lượng giáo dục ở trường THCS Lê Đình Chinh      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 4 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 5. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3. Đối tượng nghiên cứu            Các biện pháp phối  hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao  chất lượng giáo dục trong  trường THCS  4. Phạm vi nghiên cứu Các văn bản liên quan đến luật Giáo dục, Điều lệ  Ban đại diện cha mẹ  học sinh các văn bản pháp luật khác               Hoạt động của Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ  học sinh trường   THCS Lê Đình Chinh trong  năm học 2013­2014 và năm học 2014­2015           Chất  lượng giáo dục học sinh  trong năm học 2013­2014, 2014­2015 5. Phương pháp nghiên cứu          Tôi đã chọn phương pháp nghiên cứu là:           Tìm tòi và nghiên cứu tài liệu tham khảo: Phương pháp này được tiến   hành trước và trong quá trình nghiên cứu, như  nghiên cứu về  lý luận, các văn  bản chỉ  đạo cấp trên về  vai trò của Ban đại diện cha mẹ  học sinh với nhà  trường, một số văn bản chỉ đạo khác có liên quan.            Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát tình hình thực tế tại trường  THCS Lê Đình Chinh về công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường, giáo   viên chủ nhiệm với Ban đại diện  cha mẹ học sinh trong trường.          Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Qua quá trình làm việc, trò chuyện,  thực tế, nghiên cứu sản phẩm hoạt động  đề  xuất một số  biện pháp có tính  khả  thi trong việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ  học sinh trong trường   nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục. II. PHẦN NỘI DUNG     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 5 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 6. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 1. Cơ sở lý luận   1.1 Các khái niệm:    Biện pháp:  Cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể.            Phối hợp: Là hoạt động cùng nhau của hai hay nhiều cá nhân, tổ chức để  hỗ trợ cho nhau thực hiện một công việc chung. Khi nói nhà trường phối hợp với  các lực lượng giáo dục là ta nói đến hoạt động của Ban giám hiệu, của nhà   trường trong việc tổ  chức các lực lượng xã hội thực hiện xã hội hóa giáo dục,   đồng thời cũng nhấn mạnh đến sự chủ động, tích cực của nhà trường trong hoạt   động này. Phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài trường hay huy động cộng   đồng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.          Ban đại diện CMHS: Là tập hợp một nhóm thành viên của những bậc cha  mẹ  có con em đang theo học tại trường. Là tổ  chức tự  nguyện của cha mẹ  học  sinh, được thành lập với sự hỗ trợ của nhà trường, với mục đích là cầu nối giữa  nhà trường và cha mẹ  học sinh để  giải quyết các vấn đề  ngoài quyền hạn của   nhà trường. Tổ chức và hoạt động theo điều lệ Hội CMHS, điều lệ nhà trường.    1.2 Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động dựa theo điều lệ    * Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.   Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 3 đến 5 thành viên,  trong đó có trưởng ban và một phó trưởng ban.   Các thành viên Ban đại diện cha mẹ  học sinh lớp là những người nhiệt  tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên  bộ  môn, nhà trường và đại diện cho cha mẹ  học sinh trong lớp thực hiện các  hoạt động giáo dục học sinh( Trích điều 3 Tổ  chức của Ban đại diện cha mẹ  học   sinh)     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 6 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 7. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ * Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.    Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ  học sinh gồm trưởng ban, các  phó trưởng ban và các thành viên thường trực  Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ  học sinh trường là trưởng ban  hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ( Trích điều 3 Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh) Ban đại diện cha mẹ  học sinh trường THCS Lê Đình Chinh được bầu ra   trong  Đại hội cha mẹ học sinh toàn trường vào đầu tháng  9 trong mỗi năm học   dưới sự tham mưu chỉ đạo của UBND xã và nhà trường. Cơ  cấu thành phần và  hoạt động của Ban đại diện cha mẹ  học sinh trường chúng tôi hoạt động theo   chiều dọc. Xã có 5 thôn  nên mỗi thôn sẽ  có một phụ  huynh đại diện cho Ban,   phụ  trách một địa bàn có học sinh từ  lớp 6 đến lớp 9 thuộc thôn đó. Khi cần   BĐDCMHS này sẽ  cùng nhà trường đến nhà HS trao đổi các vấn đề  cần thiết  nếu GVCN không giải quyết được. Để  Ban đại diện CMHS trường hoạt động  có hiệu quả  thì trong khi bầu ta phải định hướng cho phụ  huynh bầu ra những   người trong ban phải là những người có trách  nhiệm, nhiệt tình quan tâm đến  con cái, có uy tín, tiếng nói của họ  có sức thuyết phục có tác dụng   lớn đến   CMHS trong trường.     *. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: ­ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các  hoạt động giáo dục học sinh. ­ Phối hợp với giáo viên chủ  nhiệm lớp chuẩn bị  nội dung của các cuộc  họp cha mẹ học sinh trong năm học.     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 7 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 8. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học   sinh giỏi, giúp đỡ  học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ  học trở  lại tiếp   tục học tập; giúp đỡ  học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn  cảnh khó khăn khác. ­Phối  hợp tổ  chức  các  hoạt  động giáo dục ngoài giờ  lên lớp, giáo  dục   truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo   dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp. ( Trích điều 6  nhiệm vụ và quyền của  Ban đại diện cha mẹ học sinh) *. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường: ­ Phối hợp với nhà   trường tổ  chức thực hiện nhiệm vụ  năm học và các   hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học  của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.       ­ Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ  biến pháp luật,   chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách  nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.  ­ Phối hợp với  nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng,   khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, giúp đỡ  học sinh nghèo,  học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác, vận động học sinh   đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học.  ­ Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ  học sinh lớp, của cha mẹ  học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.  ­ Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; ­ Tổ chức vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học;      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 8 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 9. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ  học sinh trường; ­ Giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục của nhà   trường; ( Trích điều 7 nhiệm vụ  và quyền của  trưởng ban, phó ban và các thành viên Ban   đại diện cha mẹ học sinh trường)) Nhà trường cử đại diện lãnh đạo làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với  Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban   đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh        Bản thân tôi làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường được  Hiệu trưởng phân công làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện  cha mẹ  học sinh làm cầu nối giữa gia đình nhà trường và xã hội trong công tác  dạy và học Trước hết muốn làm tốt công tác phối hợp tôi phải nắm được các   văn bản liên quan, điều lệ  hoạt động của Ban để  xậy dựng kế  hoạch cụ  thể  từng   mặt   hoạt   động   tham   mưu   triển   khai   thực   hiện   có   hiệu   quả.   Trong  BĐDCMHS phải tìm hiểu từng thành phần trong Ban như chỗ  ở, số điện thoại,   địa bàn quản lý của họ  và tập hợp danh sách tất cả  các thành phần học sinh cá  biệt, những HS có hoàn cảnh khó khăn, những HS có thành tích trong các phong   trào được tổng hợp từ GVCN khi cần liên lạc một cách nhanh chóng .   2. Thực trạng 2.1.Thuận lợi, khó khăn  *  Thuận lợi              Phần lớn nhân dân địa phương có truyền thống hiếu học, chính quyền địa  phương có sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể đến công tác dạy và học, trong      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 9 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 10. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ nhà trường, đảm bảo cơ sở vật chất cho dạy học. Xã Quảng Điền là xã văn hóa   năm 2010 và hiện nay đang hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm  2016.    Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tích cực, là những người nhiệt  tình có uy tín trong địa phương phối hợp với nhà trường trong các hoạt động,   duy trì tương đối hiệu quả  việc học tập của con em trong cộng  đồng địa  phương, đa số  phụ huynh học sinh có tâm nguyện đầu tư  cho con em học tốt   nên đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để con em được đến trường.         Trường có đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình, năng động và sáng tạo   và đặc biệt rất có tình cảm và đạo đức nghề  nghiệp, yêu nghề  mến trẻ, tận   tình với công tác chuyên môn và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao,  tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương.      Học sinh phần lớn ngoan ngoãn, lễ  phép, chăm chỉ  học tập, có hoài bão   và lí tưởng sống, kính  thầy, yêu bạn, chấp hành tốt nội quy của nhà trường đề  ra. * Khó khăn                Nhân dân chủ  yếu sống bằng nghề nông, đời sống một số  gia đình còn  gặp nhiều khó khăn, do đó việc quan tâm đến việc học tập của con em bị hạn   chế  dẫn đến  ảnh hưởng không nhỏ  đến việc đầu tư  thời gian, vật chất, tinh  thần cho con em học tập, nên ảnh hưởng phần nào đến kết quả học tập và rèn  luyện của một số học sinh và kết quả phấn đấu của nhà trường.  2.2.Thành công, hạn chế *  Thành công :      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 10 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 11. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­      Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng đề tài tại đơn vị những năm gần đây   tôi thấy chất lượng giáo dục của  trường THCS Lê Đình Chinh luôn đạt kết quả  cao và tương đối ổn định. Trường đã tổ  chức được các hoạt động  vui chơi cho  học sinh  tham quan dã ngoại, các HĐNGLL được tổ  chức thường xuyên hơn,   phong trào thể dục thể thao cấp huyện, tỉnh, các cuộc thi học sinh giỏi được sự  ủng hộ đưa đón nhiệt tình đoàn kết của phụ huynh tạo nên một sức mạnh tổng   hợp cùng nhà trường làm tốt công tác giáo dục, số  lượng học sinh bỏ  học vi   phạm đạo đức đã giảm nhiều.      * Hạn chế:             Sự phối hợp giữa ba môi trường (Gia đình, nhà trường, xã hội) còn chưa   đồng bộ. Một số phụ huynh còn chưa thay đổi được nhận thức trong quá trình  chăm sóc và giáo dục con cái . 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu *  Mặt mạnh:   Có đầy đủ  các văn bản điều lệ  ban hành về  Ban đại diện cha mẹ  học   sinh Ban đại diện  hoạt động đúng theo điều lệ   Trường làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể  trong nhà  trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.  Được sự ủng hộ, hưởng  ứng, tư vấn và giúp đỡ   nhiệt của các ban ngành  đoàn thể  trong nhà trường, địa phương công tác tham mưu phối hợp được thực  hiện  một cách có hiệu quả. *Mặt yếu:      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 11 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 12. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­           Điều kiện cơ sở  vật chất và phương tiện giảng dạy thiếu thốn, có lúc  phải gặp thái độ  không hợp tác của phụ huynh và “khoán trắng” việc giáo dục  con cái cho giáo viên, họ cho rằng trường có trách nhiệm dạy dỗ con cái nên họ  không cần quan tâm hợp tác số  học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn  luyện đạo đức vẫn còn nhiều Chưa phối hợp chặt chẽ  giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công  tác nâng cao chất lượng giáo dục  2.4. Nguyên nhân các yếu tố tác động             Được sự quan tâm chỉ đạo đúng hướng của các cấp ủy Đảng, ngành học  đặc biệt là triển khai nhiệm vụ từng năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh  ĐăkLăk.          Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông   Ana Đảng  ủy, HĐND, UBND, các tổ  chức đoàn thể  trong xã Quảng Điền và  các bậc cha mẹ học sinh đối với nhà trường.           Tập thể cán bộ giáo viên, viên chức và học sinh tích cực tự giác tham gia   các     phong trào thi đua của ngành như  việc thực hiện“Hai không với 4 nội   dung”“ Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Phong trào thi  đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất   lượng một cách thực chất.           Trường làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức   cho giáo viên cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp.  Bên cạnh đó trường tôi cũng không tránh khỏi tác động của mặt xấu xã  hội: Một số  học sinh thường xuyên bỏ  học đi chơi game, điện tử, vắng học       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 12 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 13. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ nhiều, khả  năng tiếp thu bài mới yếu, không chịu học bài và làm bài  ở  nhà.  Giáo viên đã liên lạc với cha mẹ học sinh nhưng không được gia đình quan tâm 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra         Một đề tài đưa ra có tính khả thi hay không thì vấn đề thực trạng là yếu  tố  hàng đầu cần quan tâm đến. Trong đặc điểm tình hình của nhà trường có  những thuận lợi như có sự quan tâm của các bậc cha mẹ học sinh, có đội ngũ  giáo viên trẻ nhiệt tình năng động sáng tạo thì nhà trường nên tổ chức thường   xuyên các hoạt động vui chơi cho học sinh, để  phát huy hết năng lục sẵn có  của giáo viên, tạo không khí vui chơi cho các em. Học mà chơi, chơi mà học,  kích thích các em ham muốn tới trường, từ  đó dẫn đến duy trì được sĩ số  và  nâng cao chất lượng giáo dục. Phải biết phối hợp chặt chẽ  với BĐDCM học  sinh trong nhiều lĩnh vực trao đổi, tiếp thu thường xuyên các thông tin của học  sinh từ GVCN để liên lạc với CMHS, BĐDCMHS trích quỹ kịp thời động viên   khuyến khích khi các em có thành tích trong học tập và các phong trào, cùng  nhà trường chấn chỉnh sữa sai  giáo dục khi các em phạm lỗi.          Bên cạnh những thuận lợi có những khó khăn: Số  học sinh chưa ngoan  còn nhiều, đời sống của giáo viên còn gặp khó khăn nên  ảnh hưởng đến sự  nhiệt tình, một số giáo viên chưa đồng tình ủng hộ, nắm được những mặt hạn   chế này cần phối kết hợp chặt chẽ các biện pháp và các mối quan hệ gia đình,  nhà trường xã hội để đưa ra biện pháp tốt nhất cho giáo dục.  3 Giải pháp và biện pháp  3.1 Mục tiêu của giải pháp và biện pháp     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 13 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 14. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­           Với đề  tài này tôi muốn đưa ra một số  kinh nghiệm của bản thân trong   việc phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ  học sinh nhằm nâng cao chất lượng   giáo dục trong trường THCS, các biện pháp phối hợp đó là:   Phối hợp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.   Phối hợp trong công tác nâng cao chất lượng đại trà phụ đạo học sinh yếu  kém bồi dưỡng học sinh giỏi.  Phối hợp trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp, văn nghệ, thể  dục thể thao. Phối hợp trong công tác duy trì sĩ số  giúp đỡ  học sinh có hoàn cảnh khó  khăn   Phối hợp trong công tác giáo dục kỷ  năng sống tham quan thực hành thí  nghiệm.     Trên cơ  sở  đó, đưa ra một số  giải pháp nhằm hoàn thiện việc phối hợp   của Ban giám hiệu với Ban đại diện CMHS góp phần nâng cao chất lượng giáo  dục toàn diện trong nhà trường. 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 3.2.1 Định  hướng cho Ban đại diện CMHS hoạt động Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS  hàng năm chủ yếu do CMHS   đóng góp theo quy định. Trường THCS Lê Đình Chinh thuộc Xã Quảng Điền chủ  yếu là trồng cây lúa nước mức sống không cao nên mức đóng quỹ  cha mẹ  học  sinh thuộc mức thấp nhất  ở các trường trong Huyện. Vì vậy Ban giám hiệu nhà  trường phải phối hợp với Ban đại diện CMHS xây dựng lại quy chế chi tiêu quỹ  CMHS cho phù hợp tiết kiệm có chất lượng chú trọng vào các công tác góp phần       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 14 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 15. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ nâng cao chất lượng giáo dục như: hổ  trợ  các phong trào dạy học trong nhà  trường, khen thưởng học sinh khá giỏi, học sinh có thành tích trong các phong  trào học tập và thể  dục thể  thao, giúp đỡ  học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến   trường, hổ  trợ  cho học sinh đi tham quan thực tế  …Sự  hổ  trợ  này đã được   trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua trong buổi Đại hội cha mẹ học   sinh toàn trường và trở thành quy chế chi tiêu của Ban.   3.2.2 Nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với Ban đại diện  CMHS lớp và gia đình học sinh Giáo viên chủ  nhiệm là người thay mặt nhà trường trực tiếp thực hiện sự  phối hợp với gia đình học sinh, với Ban đại diện CMHS lớp, là cầu nối liên kết   giữa nhà trường với gia đình học sinh. Do vậy, nhà trường quan tâm chỉ đạo đội  ngũ này với những nội dung sau: Chỉ  đạo GVCN tư  vấn cho CMHS nắm được mục đích giáo dục chung,  mục tiêu giáo dục, nắm các kiến thức về tâm sinh lí học sinh, nắm được những  mong muốn suy nghĩ và hành động của các em từ  đó có cách tư vấn và giúp đỡ  các em  có suy nghỉ đúng đắn xác  định đúng mục đích học tập. Nâng cao nhận thức của GVCN về  tầm quan trọng của mối quan hệ nhà   trường, gia đình. Nắm chắc đối tượng học sinh của lớp, những học sinh nghèo  khó có nguy cơ bỏ học, số lần bỏ tiết, số lần không thuộc bài, kết quả xếp loại   để báo cho gia đình. Hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, khả năng của các bậc CMHS làm  tiền đề cho các việc giáo dục học sinh như phát hiện nguyên nhân học sinh học  kém, vi phạm kỷ luật có thể do gia đình kinh tế khó khăn, gia đình đặc biệt hay       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 15 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 16. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ CMHS có vấn đề. Liên hệ  trực tiếp đến gia đình của học sinh có những biểu   hiện sa sút trong học tập hoặc đạo đức.  3.2.3 Phối hợp để giáo dục đạo đức cho học sinh Tuyên truyền cho GVCN nắm rõ tầm quan trọng của việc phối hợp giữa  nhà trường với CMHS trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. GVCN mời Ban đại diện BĐDCMHS của lớp dự  các tiết sinh hoạt chủ  nhiệm của lớp nếu cần thiết hoặc theo định kì 1 tháng 1 lần. BĐDCMHS lớp có  trách nhiệm tổng hợp các lỗi vi phạm của các em để  cùng GVCN báo cho cha  mẹ học sinh biết một cách sớm nhất để ngăn chặn và sữa chữa kịp thời.    Trong các buổi sinh hoạt chào cờ  đầu tuần mời Ban đại diện CMHS của  trường   tới dự, tuyên dương những học sinh tiêu biểu, có đạo đức tốt và nêu  gương “người tốt, việc tốt”. Ban đại diện CMHS trao phần thưởng cho học sinh   tiêu biểu (mỗi phần thưởng là vài quyển vở  ). Qua đó Ban đại diện có thể  giúp  trường thúc đẩy việc học tập, rèn luyện của học sinh, giáo dục học sinh.  Trong các cuộc họp Cơ quan Chuyên môn, chủ nhiệm, nhà trường tiếp thu   các ý kiến của giáo viên về học sinh đối với những em thường xuyên vi phạm có  tính hệ thống, những em có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ thì đại diện nhà   trường hoặc GVCN cùng với Ban đại diện CMHS đến thăm hỏi, động viên gia  đình có học sinh chưa ngoan, tìm hiểu nguyên nhân, trao đổi trực tiếp với CMHS   và đưa ra biện pháp phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình,  3.2.4 Phối hợp để bồi dưỡng khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học  sinh yếu kém Hoạt động trọng tâm của nhà trường là hoạt động dạy và học ngoài các  biện pháp kế hoạch đã đề ra sự động viên khuyến khích cũng là một động lực      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 16 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 17. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ thúc đẩy quá trình hoạt động. Trong mỗi năm học có rất nhiều cuộc thi đối với  học sinh như thi Tiếng Anh trên mạng Internet, giải Toán trên mạng Internet,  giải Toán trên máy tính cầm tay, Toán tuổi thơ, Câu lạc bộ nói Tiếng Anh, học  sinh giỏi các môn Văn hoá…Đối với việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường  lập kế hoạch bồi dưỡng chi tiết cụ thể sau đó tham mưu với  BĐDCMHS toàn  trường hổ trợ kinh phí cho cuộc thi. Đặc biệt là cuộc thi Văn hóa cấp huyện  được tổ chức hàng năm trong đội tuyển học sinh của trường có từ 40 đến 50 học  sinh dự thi. Trước khi bồi dưỡng và đến lúc đi thi chúng tôi thường có từ 1 đến 2  cuộc họp CMHS giỏi. Thứ nhất họp bàn kế hoạch ôn tập, trao đổi để phụ huynh  phối hợp với nhà trường tạo điều kiện về thời gian vật chất, chăm sóc con em  được tốt hơn để các em có đủ sức khỏe và học tập tốt  Thứ hai trước khi đi thi  nhà trường họp CMHS, HS  làm công tác tư vấn dặn dò HS, khuyến khích  CMHS, GV bồi dưỡng  đưa đón các em, có sự quan tâm sẽ tạo được tự tin tốt  hơn cho học sinh. Sau buổi  thi nhà trường  phối hợp BĐDCH HS đứng ra tổ  chức họp mặt giao lưu giữa cha mẹ học sinh, nhà trường, giáo viên bồi dưỡng  và học sinh để trao đổi những tâm tư tình cảm những vấn đề khó khăn thuận lợi  trong quá trình học tập, kinh phí được huy động từ các CMHS này nhưng họ  thấy được niềm vinh dự khi có con em tham gia đó là nguồn động lực kích thích  cho con em phấn đấu không ngừng. Nhiều năm liền chúng tôi tổ chức theo hình  thức này được sự ủng hộ nhiệt tình của CMHS, của đội ngũ GV của các ban  ngành nên kết quả thi đạt kết quả tương đối cao.  Năm học 2013­2014 trường THCS Lê Đình Chinh tổ  chức cuộc thi Toán  tuổi thơ cấp trường với nhiều nội dung thi, nhiều tiết m ục văn nghệ xen kẻ tạo   không khí vui tươi lành mạnh, phát triển toàn diện về  năng lực và phẩm chất   cho học sinh. BĐDCMHS hổ  trợ  kinh phí để  thực hiện,  rất nhiều học sinh thi      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 17 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 18. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ đua hào hứng để  được chọn vào đội tuyển. Được chọn vào đội tuyển dự  thi  huyện các em đã rất phấn đấu nổ lực kết quả được giải Nhì toàn đoàn trong sự  vui mừng tự hào của cha mẹ HS, học sinh và nhà trường.           Nhà trường tư vấn cho Ban đại diện CMHS trích 1 phần kinh phí của Ban   đại diện khen thưởng động viên học sinh yếu kém có tiến bộ trong học tập, kịp  thời vào các buổi sinh hoạt tuần đầu của tháng. Cuối năm tham mưu BĐD tổ chức lễ vinh danh khen thưởng cho giáo viên  và học sinh đạt giải trong các kì thi. Tổ chức cho giáo viên và học sinh có thành   tích trong công tác dạy và học đi chơi các điểm du lịch trong tỉnh vào cuối năm  học.   3.2.5 Phối hợp trong công tác duy trì sĩ số, giúp đỡ  học sinh có hoàn  cảnh khó khăn   Nếu có tình trạng học sinh bỏ học thì nhà trường sẽ tiến hành nhiều biện   pháp. Trước hết giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà tìm hiểu hoàn cảnh học sinh,   tìm hiểu nguyên nhân bỏ  học, động cơ  bỏ  học, phân tích, động viên có biện  pháp tác động thích hợp để  phụ huynh cho con em đi học lại  ít nhất 2 lần cùng   với Ban đại diện học sinh lớp.  Nếu các em vẫn chưa đi học lại thì nhà trường   liên lạc cùng  với ban đại diện cha mẹ học sinh trường kết hợp với các cơ quan  ban ngành bên xã như  Đoàn thanh niên, Hội phụ  nữ, Hội khuyến học, Ban tự  quản các thôn  cùng vận động để các em đi học lại.               Mặt khác, để  CMHS nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cha mẹ  đối  với   việc   học   tập   của   con   em,   Hiệu   trưởng   tham   mưu   cho   chính   quyền   địa   phương đưa vào tiêu chuẩn gia đình văn hoá là con em trong độ  tuổi phải đến   trường.     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 18 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 19. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trích quỹ  của nhà trường  và quỹ  Hội giúp đỡ  học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo quần áo,  sách vở…. Đặc biệt năm học 2013­2014 nhà trường phối hợp với Hội khuyến  học xã Quảng Điền, BĐDCMHS tổ chức chương trình“ Thắp sáng ước mơ” kết  quả  hổ  trợ  được trên 40 triệu đồng. Số  tiền đó được làm quỹ  học bỗng hàng  năm tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập để  động viên các em cố  gắng khắc phục khó khăn,  giá trị  mỗi suất học bổng là  200.000 đồng /1lần tặng.           Nhờ làm tốt công tác này nên những năm gần đây số lượng học sinh bỏ học  cũng giảm đi  nhiều.    3.2.6 Phối hợp trong công tác giáo dục kỷ năng sống, tham quan thực  hành thí nghiệm            Phối hợp trong giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp học sinh có thái độ  và  hành vi tích cực, có khả  năng nhìn nhận vấn đề, giải quyết tình huống theo  hướng tích cực, biết thích nghi với từng hoàn cảnh cụ  thể; có tinh thần tự  chủ,   có cách suy nghĩ, thái độ  và hành vi tích cực; hình thành lối sống lành mạnh, có  đạo đức, có văn hóa, giao tiếp hiệu quả với mọi đối tượng.. Kỹ năng sống chính   là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích  cực, lành mạnh. Việc giáo dục kỹ  năng sống không chỉ  thực hiện trong nhà  trường, qua các môn học chính khóa, dù rất quan trọng, mà còn phải được thực  hiện kết hợp với nhiều cách khác như: Trong sự  kết hợp giữa nhà trường, gia   đình và xã hội; bằng nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, phong phú như: hoạt  động văn hóa, nghệ  thuật, hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, hoạt động  tham quan. Năm học 2013­2014 nhà trường phối hợp với  BĐDCMHS  tổ  chức  cho 118   học sinh lớp 9 tham quan thực tế  tại nhà Bảo tàng ĐăkLăk, nhà đày       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 19 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh
 20. Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng   cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Buôn Ma Thuột, Công viên nước ... qua buổi tham quan các em thu được  nhiều  kiến thức về Địa lý, Lịch sử địa phương của tỉnh nhà, từ đó các em có thêm lòng  quê hương đất nước ra sức học tập tốt .  3.2.7 Phối hợp trong công tác hoạt động ngoài giờ  lên lớp văn nghệ  thể dục thể thao           Thông qua HĐGD NGLL giúp học sinh tích lũy được những hiểu biết về  các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội có tác động đến thái độ, nhu cầu,  nguyện vọng, quyền và nghĩa vụ của học sinh tạo cơ hội được giao lưu, học hỏi   với nhau giúp các em tự tin và chủ động hơn, có được nhiều kĩ năng sống bổ ích,  có sức khỏe, sống sôi nổi hơn trong các hoạt động.          Để có được phong trào thi đua sôi nổi và nhiệt tình thì các trường cần chủ  động và linh hoạt phối hợp với các tổ  chức, cá nhân xây dựng kế  hoạch, nội   dung, phương pháp tổ  chức, hình thức hoạt động sao cho hiệu quả  và phù hợp   với điều kiện của đơn vị mình. Nhằm tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện  và thân thiện, đào tạo ra những nhân tài cho đất nước trong tương lai.           Vì vậy trường THCS Lê Đình Chinh đã phối hợp với các tổ  chức Đoàn,  Đội, ban đại diện cha, mẹ  học sinh tổ  chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  thể dục, thể thao, giao lưu, sinh hoạt tập thể như trò chơi dân gian, cắm hoa, thi   kể chuyện, vẽ tranh, làm báo tường…để học sinh có nhiều điều kiện gặp gỡ vui  chơi giải trí cùng nhau sau những giờ  học trên lớp, tạo môi trường thân thiện,  lành mạnh.  3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp Cơ  sở  vật chất:  Trường có đầy đủ  phòng học, phòng thư  viện, phòng  thiết bị, phòng máy tính; sân chơi bãi tập…      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­&&&­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Lê Thị Duyên                                       ­ 20 ­                      Trường: THCS Lê Đình Chinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản