intTypePromotion=1

SKKN: Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh tại trường THCS Lê Đình Chinh

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
35
lượt xem
6
download

SKKN: Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh tại trường THCS Lê Đình Chinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nội dung đề tài này là giới thiệu một số trò chơi ngôn ngữ cơ bản nhằm cải tiến phương pháp dạy học để giúp giáo viên và học sinh tìm thấy hứng thú trong việc dạy và học Tiếng Anh, tạo được tính tích cực học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học. Xác định được tầm quan trọng của việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy Tiếng Anh để tạo ra được không khí vừa học vừa chơi một cách sáng tạo và có hiệu quả cao. Giáo viên có thêm kinh nghiệm để thực hiện các trò chơi ngôn ngữ một cách linh hoạt, đa dạng và đạt được những mục tiêu giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh tại trường THCS Lê Đình Chinh

Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> PHẦN I. MỞ ĐẦU<br /> I. Đặt vấn đề<br /> Hiện nay trên toàn thế giới có hơn 6000 ngôn ngữ được sử dụng, trong  <br /> đó tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba được sử  dụng rộng rãi nhất và là ngôn ngữ <br /> chính thức của gần 60 quốc gia có chủ quyền trong đó có Việt Nam ta. Tiếng <br /> Anh là ngôn ngữ mang lại rất nhiều lợi ích và cơ  hội cho chúng ta, thỏa mãn <br /> tất cả  các tiêu chí về du lịch, kinh tế và ngoại giao quốc tế một cách thuyết <br /> phục nhất. Đối với một nước đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế như <br /> Việt Nam thì việc học tiếng Anh trở  nên cần thiết hơn bao giờ  hết. Nhận  <br /> thấy được tầm quan trọng của Tiếng Anh, ngành giáo dục Việt Nam đã đưa <br /> tiếng Anh vào giảng dạy ngay từ bậc tiểu học cho nên có thể xem Tiếng Anh <br /> như là môn học giữ vai trò chủ đạo trong chương trình giáo dục nhà trường và <br /> là một trong ba môn thi bắt buộc trong kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. <br /> Tuy nhiên, Tiếng Anh thật sự là một môn học tương đối khó đối với <br /> học sinh THCS. Theo đặc thù riêng của môn học, Tiếng Anh không giống như <br /> các môn học khác, ngoài giờ học thì học sinh ít có thể nhận được sự hỗ trợ từ <br /> gia đình. Đặc biệt là  ở  các vùng  sâu  như  tại xã Quảng Điền  của  chúng  tôi, <br /> hầu hết các bậc cha mẹ  đều xuất thân từ  gia đình làm nông, không có hiểu <br /> biết nhiều về tiếng Anh. Hơn thế nữa, để học tốt môn Tiếng Anh thì đòi hỏi  <br /> học sinh phải có năng khiếu về  ngôn ngữ, cần cù, chăm chỉ  và phải có lòng  <br /> say mê, sự hứng thú trong học tập. Do đó, làm thế nào để dạy và học Tiếng <br /> Anh trở  nên thực sự  hiệu quả? Làm thế  nào để  học sinh có được niềm đam <br /> mê và hứng thú với môn học này? Đó là sự trăn trở đối với một giáo viên dạy <br /> Tiếng Anh như tôi.<br /> Xuất phát từ mong muốn làm cho học sinh THCS giỏi tiếng Anh, có thể <br /> sử  dụng Tiếng Anh để  giao tiếp cơ  bản thì  mỗi giáo viên dạy  Tiếng Anh <br /> không chỉ hướng dẫn, truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa, sách hướng <br /> dẫn hoặc kế  hoạch bài dạy Tiếng Anh mà cần phải có phương pháp giảng <br /> dạy hấp dẫn, thú vị, liên hệ  thực tế  tốt, chú trọng việc dạy Tiếng Anh theo <br /> hướng giao tiếp, tránh tình trạng thiên về dạy ngữ pháp. Nếu giáo viên không <br /> có phương pháp giảng dạy tốt, các giờ  học sẽ  diễn ra rất căng thẳng, buồn <br /> chán và kết quả học tập sẽ không được cao. Do đó, tôi nhận thấy rằng việc <br /> giảng dạy Tiếng Anh tại trường THCS cần có sự đổi mới mạnh mẽ hơn để <br /> thúc đẩy sự tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Để có được điều đó, <br /> giáo viên phải là người truyền cảm hứng cho học sinh tham gia vào các hoạt <br /> động học tập, sử dụng các trò chơi có nội dung phong phú, sử dụng ngôn ngữ <br /> hữu ích và thú vị phù hợp với nhận thức của học sinh. Thông qua các trò chơi, <br /> học sinh sẽ  có được kiến thức và sử  dụng ngôn ngữ  thành thạo để giao tiếp <br /> 1<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> dễ dàng, cải thiện và khắc sâu kiến thức một cách vững chắc, do dó sẽ mang <br /> lại cho  học sinh  niềm đam mê,  hứng thú trong học tập.  Chính vì tầm quan <br /> trọng của phương pháp này nên tôi đã chọn đề tài: “Một số trò chơi ngôn ngữ <br /> nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh tại trường THCS Lê <br /> Đình Chinh” để làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2018 ­ 2019.<br /> II. Mục đích nghiên cứu<br /> Hiện nay, việc học Tiếng Anh được xem là rất cần thiết. Tuy nhiên, <br /> một số  học sinh vẫn chưa thật sự  yêu thích môn học này, chưa nắm được  <br /> mục đích và tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh trong thời đại ngày nay. <br /> Học sinh chỉ  mới có khả  năng tiếp thu những kiến thức cơ  bản trong sách  <br /> giáo khoa mà chưa có các kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ  cho nên giáo viên chưa <br /> thể đạt được các mục tiêu giáo dục. Để giúp học sinh có sự yêu thích, say mê, <br /> bớt căng thẳng trong các giờ học tiếng Anh, tự tin hơn trong giao tiếp, tôi đã <br /> tìm ra phương pháp để tạo được sự hứng thú trong học tập cho học sinh. Mục <br /> đích của tôi trong phạm vi nội dung đề  tài này là giới thiệu một số trò chơi <br /> ngôn ngữ  cơ  bản nhằm cải tiến phương pháp dạy học để  giúp giáo viên và <br /> học sinh tìm thấy hứng thú trong việc dạy và học  Tiếng Anh, tạo được tính <br /> tích cực học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học. Xác định <br /> được tầm quan trọng của việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy <br /> Tiếng Anh để tạo ra được không khí vừa học vừa chơi một cách sáng tạo và <br /> có hiệu quả  cao. Giáo viên có thêm kinh nghiệm  để  thực hiện các trò chơi <br /> ngôn ngữ một cách linh hoạt, đa dạng và đạt được những mục tiêu giáo dục. <br /> PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> I. Cơ sở lí luận của vấn đề<br /> Luật Giáo dục đã quy định “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính  <br /> tích cực, tự  giác, chủ  động, tư  duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho  <br /> người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí  <br /> vươn lên”<br /> Chương trình giáo dục phổ  thông ban hành kèm theo quyết định số <br /> 16/2006­ QĐ­ BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ  trưởng Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo cũng đã nêu:“Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của  <br /> học sinh , phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều  <br /> kiện từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự  học, khả  năng  <br /> hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình  <br /> cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”.<br /> Từ  những quy định đã nêu trên, chúng ta có thể  thấy rõ  mục tiêu giáo <br /> dục hiện nay là đang tập trung vào việc phát triển tính chủ  động và sáng tạo  <br /> <br /> 2<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> của học sinh, giúp cho học sinh tăng thêm khả  năng tiếp thu và giải quyết  <br /> nhanh các vấn đề. <br /> Để đạt được mục tiêu này, chúng cần phải thay đổi phương pháp dạy <br /> học theo hướng lấy người học làm trung tâm trong các hoạt động học tập chủ <br /> động và sáng tạo là điều rất cần thiết.   Trên thực tế, có rất nhiều phương <br /> pháp giảng dạy hay đã và đang được sử dụng trong quá trình dạy ngôn ngữ và <br /> đều nhằm nâng cao chất lượng môn học. Trong số các phương pháp ấy, việc <br /> sử  dụng các trò chơi ngôn ngữ  trong việc giảng dạy và học tập môn Tiếng <br /> Anh thực sự đã mang lại nhiều kết quả hơn chúng ta mong đợi. <br /> Các trò chơi ngôn ngữ  không chỉ  thay đổi không khí căng thẳng, mệt <br /> mỏi trong tiết học mà còn giúp cho người học tự  tin hơn trong giao tiếp. Vì <br /> vậy, để  học sinh có thể  đạt được những điều đó, điều cần thiết là giáo viên <br /> phải đổi mới phương pháp dạy một cách thường xuyên và phong phú về nội <br /> dung lẫn hình thức, phương pháp giảng dạy mới sẽ phát huy được tất cả các <br /> vai trò chủ động và sáng tạo của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức và khả <br /> năng vận dụng sáng tạo những kiến thức đó vào thực tiễn nhằm tăng chất  <br /> lượng của quá trình dạy và học.<br /> II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu<br /> Mặc dù đơn vị tôi công tác là ngôi trường nằm trên địa bàn xã Quảng  <br /> Điền, dân cư chủ yếu thuần nông, chuyên canh cây lúa nước, đời sống kinh tế <br /> còn nhiều khó khăn nhưng cha mẹ học sinh và học sinh đã có nhận thức đúng  <br /> đắn về tầm quan trọng của việc dạy và học Tiếng Anh.  Hầu hết các bậc cha <br /> mẹ đã cố  gắng để tạo điều kiện tốt trong học tập cho con  em mình. Đa số <br /> các học sinh trong lớp đều thích thú với môn học Tiếng Anh và luôn chuẩn bị <br /> đồ  dùng học tập đầy đủ. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan <br /> tâm đến việc tạo điều kiện tốt về cơ  sở  vật chất và tài liệu chuyên môn để <br /> giảng dạy môn học như bộ tranh, băng cassette, loa, âm thanh, bảng phụ, máy <br /> chiếu, phòng học thông minh… Ngoài ra, chính quyền địa phương và các tổ <br /> chức trong và ngoài trường luôn hỗ trợ giáo viên trong quá trình làm việc. Hơn <br /> nữa, bản thân giáo viên luôn chủ  động, học hỏi trau dồi kinh nghiệm và luôn <br /> nhận được sự  giúp đỡ  tận tình  từ  các  đồng nghiệp  khác. Bên cạnh những <br /> điều kiện thuận lợi trên thì cũng có một số  khó khăn mà chúng ta cần quân <br /> tâm đến. Đó là trình độ hiểu biết về Tiếng Anh của phụ huynh còn hạn chế <br /> nên đã gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra hoặc hướng dẫn con em mình <br /> ở nhà. Môi trường giao tiếp Tiếng Anh chưa có trong khi đó một trong những <br /> nguyên tắc chính của giáo dục là học đi đôi với hành mà môi trường thực <br /> hành không có nên kiến thức mà các em đã được học sẽ dễ dàng bị quên lãng,  <br /> học sinh không thể  vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tế. Sự <br /> phân bố  thời gian học không đồng đều, có khi học sinh phải học hai tiết  <br /> 3<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> Tiếng Anh liên tiếp, phải tiếp thu một lượng kiến thức quá nhiều đã gây ra  <br /> tâm lý căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là chán nản. Bên cạnh một số học sinh <br /> có ý thức tốt trong học tâp, có không ít học sinh thường bỏ bê, ít quan tâm đến <br /> việc học ở  lớp cũng như  ở  nhà và chưa thực sự  cố  gắng trong học tập.  Một <br /> số  học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, phải giúp đỡ  bố  mẹ  những công việc <br /> đồng áng nên nhiều khi không có thời gian để học ở nhà. Học sinh chưa mạnh <br /> dạn ứng dụng những kiến thức đã học và thực tế giao tiếp hàng ngày<br /> Mặc dù đã có nhiều giải pháp ngay từ  đầu năm học nhưng tình hình <br /> học tập môn Tiếng Anh của học sinh vẫn chưa thực sự  tiến bộ. Năm học  <br /> 2017 – 2018  tôi được Lãnh đạo nhà trường phân công giảng dạy môn Tiếng <br /> Anh lớp 6A3, 6A4, 7A1, 7A2. Ngay từ khi bắt đầu giảng dạy tôi đã tiến hành <br /> cuộc khảo sát chất lượng bộ  môn Tiếng Anh khi chưa áp dụng nghiên cứu <br /> này và kết quả thu được như sau:<br /> <br /> LỚP TỔNG  GIỎI KHÁ TRUNG  YẾU<br /> SỐ HS BÌNH<br /> <br /> SL TL SL TL SL TL SL TL<br /> <br /> 6A3 30 3 10% 7 23.3% 15 50% 5 16.7%<br /> <br /> 6A4 30 0 0% 10 33.3% 13 43.4% 7 23.3%<br /> <br /> 7A1 32 3 9.4% 12 37.5% 14 43.7% 3 9.4%<br /> <br /> 7A2 29 2 6.9% 9 31% 16 55.2% 2 6.9%<br /> <br /> III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề<br /> Từ  kết quả  khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh của các lớp nói trên, <br /> với kinh nghiệm thực tế và qua việc tìm tòi tham khảo thêm từ các nguồn tài  <br /> liệu, trang web… tôi xin trao đổi một vài giải pháp trong việc sử dụng m ột số <br /> trò chơi ngôn ngữ  nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh  tại <br /> trường THCS Lê Đình Chinh, cụ thể như sau:<br /> Giải pháp 1. Chủ động nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo về cách  <br /> tổ chức các trò chơi ngôn ngữ<br /> Chúng ta có thể  thấy rằng quan điểm cũng như  chất lượng giảng dạy  <br /> tiếng Anh  ở  nước ta chủ  yếu chú trọng vào dạy cấu trúc câu và ngữ  pháp. <br /> Thậm chí đã có những thời điểm chúng ta còn cho rằng người học tiếng Anh <br /> thành công hay thất bại phụ  thuộc vào khả  năng nắm vững các quy tắc về <br /> <br /> <br /> 4<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> ngữ  pháp và cấu trúc câu tiếng Anh, việc giảng dạy bị  chi phối bởi quan <br /> điểm và phương pháp dạy truyền thống này. <br />  Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của xã hội, phương pháp dạy học cũng <br /> thay đổi theo để  đáp  ứng nhu cầu sử  dụng thành thạo các kỹ  năng giao tiếp <br /> tiếng Anh ngày càng tăng. Chính nhu cầu này đã tạo ra đòi hỏi cao về  chất  <br /> lượng giảng dạy, cũng như về các nguồn và tài liệu phục vụ giảng dạy ngôn <br /> ngữ. Ngoài ra, nhu cầu về phương pháp giảng dạy phù hợp hiện nay cũng trở <br /> nên mạnh mẽ  hơn bao giờ  hết. Chính vì thế, phương pháp dạy ngoại ngữ <br /> hiện   nay   đã   chuyển   từ   đường   hướng   lấy   người   dạy   làm   trung   tâm   sang <br /> đường hướng lấy người học làm trung tâm. Ở đó, người học được giao tiếp <br /> trong môi trường giao tiếp thực sự, được hoạt động theo cặp, hay theo các <br /> nhóm nhỏ để thực hiện các công việc cụ thể. Người học có cơ hội được trao  <br /> đổi, bày tỏ ý kiến hay cảm xúc của mình. Vậy muốn nâng cao hiệu quả công <br /> tác giảng dạy cũng như  tính thực tiễn của bộ  môn thì trước tiên, bản thân <br /> giáo viên phải luôn chủ  động học tập nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp <br /> vụ, tuyệt đối không có tâm lý bằng lòng, cần chủ động trong việc nghiên cứu <br /> tài liệu, sách tham khảo, tham gia các buổi tập huấn về chuyên môn nhất là <br /> những phương pháp dạy học tích cực.  Từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, <br /> tôi cho rằng tổ chức tốt cách tổ chức các trò chơi ngôn ngữ cũng đóng một vai <br /> trò quan trọng trong việc góp phần tăng động cơ học tập cho học sinh, giúp và <br /> khích lệ đồng thời tạo sự hứng thú cho học sinh.  Ngoài ra, các trò chơi ngôn <br /> ngữ  cũng giúp cho giáo viên tạo ra những ngữ  cảnh mà  ở  đó ngôn ngữ  thực <br /> hành rất hữu dụng và dễ hiểu với học sinh, giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn.<br /> Riêng đối với bản thân tôi, ngoài việc tham gia đầy đủ  các buổi tập  <br /> huấn về chuyên môn, các đợt bồi dưỡng, các tiết chuyên đề bộ môn do Ngành <br /> và cấp trên tổ chức, tôi còn nghiên cứu thêm một số sách, tài liệu cũng như tài <br /> liệu, bài viết từ một số trang web sau đây:<br /> ­ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Tiếng Anh ­ Nhà xuất bản Giáo <br /> dục.<br /> ­ Teaching English ­ Tác giả: Adrian Doff<br /> ­ How to teach English with technology – Gavin Dudeney<br /> ­ Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS  ­ Bộ <br /> Giáo dục và Đào tạo).<br /> ­ 199 trò chơi rèn luyện ngôn ngữ  và tư  duy – Nhà xuất bản Đại học  <br /> Quốc gia Hà Nội.<br /> ­ Website: Thư viện violet, British Council Viet Nam….<br /> <br /> <br /> 5<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> Giải pháp 2. Lựa chọn trò chơi phù hợp với tình hình thực tế, điều <br /> kiện về cơ sở vật chất và đối tượng học sinh<br /> Mặc dù là một trong 04 trường đạt chuẩn quốc gia trên tổng số  10 <br /> trường THCS của huyện nhà tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà trường mới chỉ <br /> đáp  ứng cơ  bản với yêu cầu công tác dạy học và giáo dục hiện nay (phòng <br /> học chỉ  vừa đủ  học 2 ca), nhiều hạng mục chưa đảm bảo chất lượng, còn  <br /> thiếu thốn về phương tiện – trang thiết bị dạy học hi ện đại, ảnh hưởng đến <br /> việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà  <br /> trường luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của môn Tiếng Anh đối với <br /> học sinh hiện nay cũng như  tương lai của các em, nhà trường bố  trí một <br /> phòng học thông minh, trang bị  đầy đủ  bảng tương tác, máy tính, loa... để <br /> giúp giáo viên và học sinh để  góp phần nâng cao chất lượng bộ  môn này. <br /> Ngoài ra còn trang bị  thêm laptop, loa cầm tay..., cho nên giáo viên chúng tôi <br /> khá chủ động trong công việc của mình.<br /> Với tình hình thực tế về cơ sở vật chất như vậy cũng như đội ngũ học <br /> sinh đa số đều ngoan ngoãn, hiếu học, tích cực hào hứng trong quá trình tham <br /> gia các hoạt động học tập cũng là một trong những động cơ  để  chúng tôi cố <br /> gắng hơn nữa. Tôi xác định rõ yêu cầu của từng dạng bài học, kĩ năng muốn  <br /> rèn luyện cho học   đó  lựa trò chơi phù hợp với tình hình thực tế  của từng <br /> khối, từng lớp để thiết kế và tiến hành tổ chức các hoạt động. Tôi chủ động <br /> xác định dạng bài dạy liên quan đến mục đích, dạng bài cần rèn luyện để <br /> thiết kế, lựa chọn dạng các trò chơi ngôn ngữ phù hợp. <br /> ­   Trò   chơi   điền   thông   tin   (Information­   Gap   Games) :   Big   clock <br /> Games (thực hành nói giờ giấc), Bandits and Sheriffs (miêu tả đồ vật trong lớp <br /> học), Casanova’s Diary (Thực hành hỏi và kể về các sự kiện trong quá khứ và  <br /> tương lai), Family Portrait (thực hành miêu tả người nào đó)…<br /> ­ Trò chơi đoán nghĩa (Guessing Games): Actions by One Person (thực <br /> hành kể lại một chuỗi sự kiện sử dụng thì quá khứ tiếp diễn), Guess the Jobs  <br /> (nói về nghề nghiệp sử dụng thì hiện tại đơn), Hiding and Finding (thực hành <br /> đặt câu hỏi, và đưa ra gợi ý)…<br /> ­ Trò chơi kết hợp (Matching Games) : Computer Dating (thực hành <br /> hỏi và nói chuyện về sở  thích), Flat Mates (Hỏi và đáp về  thói quen), Home,  <br /> Sweet Home (Miêu tả về ngôi nhà hay căn hộ), My Home Town (Miêu tả nơi <br /> chốn)…<br /> ­ Trò chơi đóng vai (Role­ Play Games): Animal Noise (Yêu cầu sự chỉ <br /> dẫn), Fashion Shows (Miêu tả  người và quần áo), The Lost Property Office <br /> (Thực hành đưa ra lời đề nghị, yêu cầu và lời xin lỗi)…<br /> <br /> 6<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> Giải pháp 3. Tiến hành một số  trò chơi ngôn ngữ  nhằm nâng cao <br /> chất lượng dạy và học tiếng Anh<br /> Với đề  tài này tôi xin  giới thiệu  các  trò chơi mà giáo viên có thể  sử <br /> dụng thường xuyên trong lớp để  thúc đẩy sự  tích cực, sáng tạo và chủ  động <br /> của học sinh cũng như hứng thú của học sinh trong việc học Tiếng Anh.<br /> Trò chơi 1. Simon says <br /> a) Mục đích:<br /> ­ Phát triển kĩ năng nghe cho học sinh<br /> ­ Tạo sự chú ý, lôi cuốn học sinh vào bài học mới<br /> b) Thời gian thực hiện: 3­ 5 phút<br /> c) Cách chơi:<br /> Giáo viên đóng vai Simon. Giáo viên yêu cầu cả lớp chơi bằng cách đọc <br /> to các câu mệnh lệnh, học sinh chỉ  làm theo các mệnh lệnh khi trong câu có  <br /> cụm từ “Simon says”. <br /> Giáo viên có thể  sử  dụng các mệnh lệnh mà học sinh đã biết. Khi nói <br /> các câu mệnh lệnh thì giáo viên nên nói thật nhanh tạo cho trò chơi vui hơn và <br /> buộc học sinh phải thật chú ý và phản xạ nhanh hơn.<br /> *Ví dụ: <br /> Teacher: Simon says, “Stand up!” <br /> Students: Cả lớp đứng lên.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên đưa ra câu mệnh lệnh: Simon says, “Stand up!”<br />           Teacher: Simon says, “Touch your head!”<br />           Students: Cả lớp sờ lên đầu của mình<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                             <br /> <br /> <br /> Giáo viên đưa ra câu mệnh lệnh: Simon says, “Touch your head!”<br />           Teacher: Không nói “Simon says” mà chỉ nói “Sit down!”<br /> Students: Cả  lớp vẫn đứng yên và không ngồi xuống vì lúc này giáo <br /> viên không nói “Simon says”<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên đưa ra câu mệnh lệnh: “Sit down!”          <br />             Trò chơi 2. Lucky pictures<br /> <br /> a) Mục đích:<br /> ­ Tạo cho học sinh không khí hào hứng sôi nổi, tập trung cao độ  trong <br /> giờ học.<br /> ­ Hướng cho học sinh vào chủ đề của bài học mới.<br /> ­ Tạo cho học sinh sự tò mò muốn khám phá bài học mới.<br /> b) Thời gian: 5­ 7 phút<br /> c) Chuẩn bị:<br /> Giáo viên chuẩn bị sẵn 1 số câu hỏi bám sát với nội dung bài học<br /> d) Cách chơi:<br /> ­ Giáo viên sử dụng 6 bức tranh và trong mỗi bức tranh có chứa một câu  <br /> hỏi, trong đó có 5 bức tranh có chứa câu hỏi để  học sinh trả  lời còn 1 bức <br /> tranh còn lại là bức tranh may mắn không có câu hỏi mà sẽ  nhận được điểm  <br /> 10.<br /> ­ Giáo viên chia lớp thành 2 đội chơi và đặt tên, mỗi đội cử ra một bạn  <br /> nhóm trưởng để bốc thăm xem đội nào sẽ có quyền lựa chọn trước.<br /> ­ Trong nhóm thảo luận xem quyết định chọn bức tranh nào cho nhóm <br /> trưởng nói. Nếu chọn bức tranh là 1 câu hỏi thì giáo viên đọc câu hỏi đó và cả <br /> nhóm phải thảo luận để tìm ra câu trả lời và cử nhóm trưởng đứng lên trả lời,  <br /> trả lời đúng sẽ được 10 điểm, trả lời sai đội kia được quyền trả lời.  <br />   ­ Lượt 2 đến đội kia chọn, nếu bức tranh đó là 1 ô may mắn thì sẽ <br /> được vỗ tay chúc mừng và sẽ đạt số điểm may mắn là 10. <br /> ­ Kết thúc trò chơi đội nào đạt được nhiều điểm hơn thì đội đó sẽ <br /> chiến thắng<br /> * Ví dụ: Unit 6: Places­ Part B: In the city (English 6)<br />    <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Where does Minh live?<br /> 2. Is there a hotel near his house?<br /> 3. Is his house next to a store?<br /> 4. Lucky picture.<br /> 5. How many people are there in his family?<br /> 6. Where does his father work?<br /> Trò chơi 3. Whispering <br /> a) Mục đích:<br /> ­ Kiểm tra các mẫu câu<br /> ­ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng nghe, nói và phát âm<br /> b) Thời gian: 3­ 5 phút<br /> c) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn 1 số mẫu câu cần kiểm tra<br /> d) Cách chơi:<br /> ­ Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 em xếp thành hàng <br /> dọc.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                             <br /> Học sinh chia thành 2 nhóm và xếp theo 2 hàng dọc<br /> ­ Giáo viên gọi 2 em đứng đầu mỗi nhóm lên bảng và nói thì thầm 1 câu  <br /> nào đó.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                               <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên nói thì thầm vào tai của 2 học sinh đứng đầu mỗi nhóm<br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> ­ Sau khi nghe rõ câu của giáo viên, 2 học sinh này chạy về  nhóm của  <br /> mình và thì thầm vào tai của bạn thứ  2, bạn này sau khi nghe được câu nói <br /> của bạn thứ nhất thì lại thì thầm vào tai của bạn thứ 3. Cứ như vậy cho đến <br /> bạn đứng cuối hàng<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                             <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> Học sinh thì thầm vào tai của bạn mình<br /> ­ Hai bạn cuối hàng có nhiệm vụ viết lại câu mà mình đã nghe được từ <br /> các bạn trong nhóm của mình lên bảng<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                 <br />          <br />                                    <br /> 12<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> Học sinh viết câu đã được nghe lên bảng<br /> ­ Trò chơi sẽ  được tiếp tục với những câu khác cho đến khi hết thời  <br /> gian mà giáo viên quy định thì trò chơi dừng lại.<br /> ­ Kết thúc trò chơi giáo viên nhận xét và thông báo nhóm thắng cuộc.<br /> Trò chơi 4. Slap the board <br /> a) Mục đích<br /> ­ Giúp học sinh củng cố lại những từ mới qua kĩ năng nghe<br /> ­ Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh về nghĩa của các từ mới<br /> b) Thời gian: 3­ 5 phút<br /> c) Cách thực hiện<br /> ­ Giáo viên viết một số  từ  lên bảng không theo thứ  tự, có thể  bằng  <br /> tiếng Anh hoặc tiếng Việt. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 13<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên viết các từ tiếng Anh lên bảng<br /> ­ Giáo viên gọi 2 học sinh lên trước bảng và yêu cầu đứng ở 1 vị trí xa <br /> bảng nhất định. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> Giáo viên gọi 2 học sinh lên bảng<br /> ­ Giáo viên đọc to một trong những từ trên bảng, nếu tiếng Việt thì giáo  <br /> viên đọc tiếng Anh và ngược lại. Học sinh chú ý lắng nghe, nhận biết vị trí và  <br /> sau đó dùng tay để đập chính xác vào từ đó.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                  <br />                  <br />                                     <br />                                             <br /> <br /> <br /> Học sinh dùng tay để đập vào từ mà giáo viên đã đọc<br /> <br /> <br /> <br /> 15<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> ­ Trò chơi sẽ được tiếp tục với những từ khác cho đến khi hết thời gian  <br /> mà giáo viên quy định thì trò chơi dừng lại.<br /> ­ Kết thúc trò chơi giáo viên nhận xét và thông báo người thắng cuộc.<br /> Trò chơi 5. Kim’s game<br /> a) Mục đích<br />  ­ Luyện tập khả năng ghi nhớ của học sinh.<br />  ­ Để áp dụng cho tất cả các kỹ năng.<br />  b) Chuẩn bị<br /> ­ Giáo viên: đồ vật, tranh ảnh hoặc từ vựng.<br /> ­ Học sinh: bảng phụ.<br /> c) Cách chơi<br /> ­ Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm.<br /> ­ Giáo vên cho học sinh quan sát các đồ vật, hình ảnh hoặc từ vựng và <br /> yêu cầu học sinh không được ghi chép mà phải cố  gắng ghi nhớ  tất cả  trong <br /> một thời gian nhất định (khoảng 30 giây). Sau đó, giáo viên lấy đi tất cả. Các <br /> thành viên của nhóm thảo luận và viết câu lại những gì đã được quan sát lên <br /> bảng. Nhóm nào nhớ được nhiều từ nhất thì nhóm đó sẽ chiến thắng<br /> *Ví dụ: <br /> Unit 3: A trip to the countryside – Getting started (English 9)<br /> <br /> <br /> Teacher’s and students’  Contents<br /> activities<br /> <br /> ­   T   has   Ss   play   the   game   called  ¬ Kim’s game:<br /> Kim’s game and explains the rules <br /> of the game.<br /> ­ Ss listen to T’s instruction.<br /> ­ T asks Ss to close their book and <br /> shows the picture about activities <br /> in the countryside in 30 seconds.<br /> ­ Ss look at the picture and try to <br /> remember.<br /> ­ T puts the poster down the table <br /> 16<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> and asks Ss to discuss and give the <br /> answers   on   the   sub­   board   (in   3 <br /> minutes).<br /> ­   Ss   discuss   and   write   as   many <br /> activities as possible.<br /> ­ T shows the picture to check the <br /> answers.<br /> ­ Ss look at the picture and check.<br /> ­ T announces the winner.<br /> ­ T commends and introduces the <br /> new lesson.<br /> Ÿ Keys:<br /> 1. watering the vegetables<br /> 2. swimming<br /> 3. collecting the eggs<br /> 4. harvesting rice<br /> 5. feeding the pig<br /> 6. ploughing with buffalo<br /> 7. flying a kite<br /> 8. playing soccer<br /> <br /> <br />   Unit 5: Things I do (English 6)<br /> <br /> Teacher’s and students’ activities Contents<br /> <br /> ­ T has Sts play the game called Kim’s   ¬  Kim’s game:<br /> game and explain the rules of the <br /> game.<br /> ­ Ss listen to T’s instruction. 10: 45 6: 20 21: 10<br /> ­   T   shows   a   poster   on   the   board  14:00 7:15 5:30<br /> containing some numbers of the time <br /> in 30 seconds and asks Sts to write the  11:15 8:40 9:02<br /> time in English.<br /> 17<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> ­   Ss   look   at   the   poster   and   try   to  Ÿ Keys:<br /> remember.<br /> ­ It’s ten forty­ five/ It’s a <br /> ­ T puts the poster down the table and  quarter to eleven.<br /> asks   Ss   to   discuss   and   give   the <br /> ­ It’s six twenty.<br /> answers   on   the   sub­   board   (in   3 <br /> minutes). ­ It’s twenty­ first ten.<br /> ­ Sts discuss and write as many time as  ­ It’s fourteen o’clock.<br /> possible. ­ It’s a quarter past seven.<br /> ­ T shows the poster to check the  ­ It’s half past five.<br /> answers.<br /> ­ It’s a quarter past eleven.<br /> ­ Sts look at the poster and check.<br /> ­ It’s eight forty.<br /> ­ T announces the winner.<br /> ­ It’s nine two.<br /> <br /> Trò chơi 6: Present ­ Past­ Past participle<br />  a) Mục đích<br /> ­ Rèn luyện cho học sinh khả năng ghi nhớ dạng động từ  tiếng Anh để <br /> có thể sử dụng thành thạo.<br /> ­ Rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt cho học sinh.<br /> b) Chuẩn bị<br /> ­ Giáo viên: bảng động từ bất quy tắc.<br /> ­ Học sinh: một hệ thống động từ.<br /> c) Cách chơi<br /> Giáo viên xếp học sinh thành hang ngang rồi hướng dẫn cách chơi. Học <br /> sinh đầu tiên sẽ  đọc to một động từ  trong hiện tại với điều kiện là động từ <br /> đó phải có dạng quá khứ phân từ. Học sinh thứ hai đọc dạng quá khứ của nó <br /> và học sinh tiếp theo sẽ đọc dạng phân từ quá khứ của nó. Trò chơi được tiếp <br /> tục như vậy. <br /> Lưu ý: Nếu một học sinh đọc sai mẫu hoặc nó không có dạng phân từ <br /> quá khứ, học sinh đó sẽ phải đi đến vị trí cuối cùng và tiếp tục trò chơi.<br /> *Ví dụ:<br /> Học sinh lớp 9 đã học thì hiện tại hoàn thành ở lớp 8, học sinh sẽ tiếp <br /> tục học thì hiện tại  hoàn thành  trong năm nay. Trong  phần Language focus, <br /> <br /> <br /> 18<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> giáo viên có thể tổ chức trò chơi này để giúp học sinh củng cố hình thức quá <br /> khứ và quá khứ phân từ của một động từ.<br /> Unit 2: Clothing­ Language focus (English 9)<br /> <br /> <br /> Teacher’s and students’ activities Contents<br /> <br /> ¬   FURTHER EXERCISE: <br /> ­ T divides class into 3 groups. Game:   Present­   Past­   Past  <br /> ­ T has Ss to play the game called  Present­   participle<br /> Past ­ Past participle and explain the rules of  Ex: <br /> the game.<br /> ­ Ss listen to T’s instruction. Student   Student   Student  <br /> 1 2 3<br /> ­ T gives an example.<br /> ­ T leads the class to play the game. speak spoke Spoken<br /> ­ Ss play the game.<br /> ­ T supervises the class with the president. If <br /> a student says the word wrongly, she/ he has  Student   Student   Student  <br /> to read it again.  4 5 6<br /> ­  T   gives  comments  and  edits   some  words  Eat ate Eaten<br /> that students pronounce wrongly.<br /> <br /> <br />           Trò chơi 7. Noughts and crosses<br /> a) Mục đích<br /> Giúp học sinh luyện tập mở rộng các từ mới và các cấu trúc <br /> b) Chuẩn bị<br /> Giáo viên chuẩn bị  một khung  ô trên bảng như  chơi ca rô và điền số <br /> thứ tự vào  mỗi ô của khung đó<br /> c) Cách chơi<br /> ­ Chia lớp học thành 2 đội chơi. Một đội dùng kí hiệu “Nought” (0) và <br /> đội kia dùng kí hiệu “cross” (X)<br /> <br /> <br /> <br /> 19<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> ­ Mỗi bên sẽ chọn số và trả lời câu hỏi phía sau ô đó. Nếu trả lời đúng,  <br /> giáo viên yêu câu đội đó điền (0) hay (X) vào khung. Đội đầu tiên đạt được 3  <br /> dấu (0) hoặc (X) trên cùng một hàng sẽ là đội thắng. <br /> *Ví dụ: Ôn tập về so sánh hơn và so sánh nhất ở Tiếng Anh 7 <br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                                           <br /> Trò chơi 8. Crosswords<br /> a) Mục đích<br /> ­ Kiểm tra từ vựng của học sinh<br /> ­ Giới thiệu chủ đề của bài mới<br /> b) Chuẩn bị<br /> Giáo viên chuẩn bị một số câu hỏi hoặc một số bức tranh liên quan đến  <br /> bài cũ hoặc bài mới.<br /> c) Cách chơi<br /> Học sinh làm việc theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ  dựa vào các gợi ý để <br /> lật mở các chữ cái, từ đó đoán ra từ chìa khóa. <br /> *Ví dụ: ôn từ vựng ở Unit 6: Places (English 6)<br /> <br /> 20<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> <br />        <br /> IV. Tính mới của giải pháp<br /> Với kinh nghiệm trong giảng dạy của mình, tôi nhận thấy việc sử dụng <br /> các trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ là một trong những phương <br /> pháp hữu hiệu. Sự cạnh tranh giữa những người chơi và đội chơi đã làm tăng <br /> mạnh mẽ  động cơ  học tập cho học sinh, khích lệ  học sinh tham gia vào các  <br /> trò chơi. Ngoài ra, giáo viên có thể tạo ra những ngữ cảnh mà ở đó ngôn ngữ <br /> thực  hành rất  hữu dụng và dễ  hiểu với người học.  Phương pháp này  đã <br /> chuyển từ  hướng lấy người dạy làm trung tâm sang hướng lấy người học  <br /> làm trung tâm.  Ở  đó, người học được giao tiếp trong môi trường giao tiếp  <br /> thực sự, được hoạt động theo cặp, hay theo các nhóm nhỏ  để  thực hiện các  <br /> công việc cụ thể. Người học có cơ hội được bày tỏ ý kiến hay cảm xúc của <br /> mình và được đặt câu hỏi nếu họ không hiểu vấn đề nào đó.  Đối với hầu hết <br /> các trò chơi, sự cạnh tranh giữa những người chơi và đội chơi là một nhân tố <br /> làm tăng mạnh mẽ  động cơ  học tập cho họ, khích lệ  học sinh tham gia trò <br /> chơi. Điều đặc biệt là các trò chơi đều cung cấp sự phản hồi ngay tức thì cho  <br /> học sinh, vì việc thắng hay thua phụ  thuộc vào việc học sinh thể  hiện trong <br /> trò chơi đó tốt đến mức độ nào. Do đó, tôi thấy việc sử dụng một số trò chơi <br /> ngôn ngữ trên vào quá trình giảng dạy cho học sinh thực sụ có hiệu quả và tôi <br /> muốn chia sẻ các phương pháp này vào thực tiễn không chỉ  đối với học sinh <br /> trường THCS Lê Đình Chinh mà còn trên phạm vi rộng hơn đối với học sinh  <br /> THCS.<br /> V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm<br /> <br /> 21<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> Qua một năm tiến hành đề tài “Một số  trò chơi ngôn ngữ  nhằm nâng <br /> cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh  ở  trường THCS Lê Đình Chinh” mà <br /> đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 6A3, 6A4, 7A1, 7A2  tôi thấy rằng ngày <br /> càng có nhiều cải tiến trong học tập. Cụ thể như sau:<br /> ­ Học sinh có nhu cầu tiếp thu kiến thức, kĩ năng, biết tìm tòi cách <br /> ứng xử và biết ứng xử sáng tạo, hứng thú làm việc với các tài liệu học tập.<br /> ­ Học sinh biết bộc lộ  nhận thức và sự  hiểu biết của mình ra bên  <br /> ngoài bằng lời nói và bài viết thông qua ngoại ngữ.<br /> ­ Học sinh biết cách làm việc theo cặp, theo nhóm, hợp tác với bạn  <br /> bè để  thực hiện yêu cầu của các trò chơi và cố  gắng ghi được càng nhiều  <br /> điểm càng tốt. <br /> ­ Học sinh biết cách tự  học, mạnh dạn trình bày những ý kiến của  <br /> mình thông qua giao tiếp nói hoặc viết.<br /> ­ Học sinh thú vị và tích cực hơn trong mọi hoạt động.<br /> ­ Tất cả các bài học trở nên sinh động và sống động hơn.<br /> ­ Hầu hết các học sinh có thể học các từ và cấu trúc mới trong lớp.<br /> ­ Vốn từ  vựng và khả  năng áp dụng các bài tập và kỹ  năng của học <br /> sinh tăng lên rõ rệt.<br /> ­ Những học sinh yếu có thể sử dụng từ vựng trong các câu đơn giản. <br /> Các học sinh tốt hơn có thể sử dụng từ vựng trong các câu phức tạp hơn.<br /> Đây là bảng thống kê về kết quả học tập của học sinh ở cuối học kì I <br /> năm học 2018­ 2019:<br /> <br /> LỚP TỔN GIỎI KHÁ TRUNG  YẾU<br /> G SỐ  BÌNH<br /> HS<br /> SL TL SL TL SL TL SL TL<br /> <br /> 7A3 30 7 23.3% 14 46.7% 10 30% 0 0%<br /> <br /> 7A4 30 5 16.7% 15 50% 8 26.7% 0 0%<br /> <br /> 8A1 32 7   9.4% 12 37.5% 14 43.7% 0 0%<br /> <br /> 8A2 29 5   6.9% 15 31% 9 55.2% 0 0%<br /> <br /> Chúng ta có thể thấy một cách dễ dàng, kết quả  ở các lớp đã được áp <br /> dụng nghiên cứu cao hơn kết quả các lớp học chưa được áp dụng nghiên cứu. <br /> <br /> 22<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> Học sinh  trong lớp  được  áp dụng nghiên cứu  có thể  tiếp thu bài nhanh, áp <br /> dụng có hiệu quả, hứng thú trong học tập và số lượng học sinh yếu giảm rõ  <br /> rệt, tỉ lệ học sinh đạt trung bình, khá, giỏi tăng lên. <br /> PHẦN III.  KẾT LUẬN<br /> I. Kết luận<br /> Thực tế cho thấy, đối với các lớp được giáo viên tổ chức trò chơi tiếng  <br /> Anh thì đã tạo được không khí thoải mái, vui tươi và tăng sự thân thiện giữa <br /> giáo viên và học sinh, làm cho học sinh cảm thấy hứng thú khi đến giờ  học, <br /> ngoài ra còn giúp cho bài giảng dễ hiểu và sinh động hơn. Tuy nhiên, để  các <br /> trò chơi phát huy hiệu quả  tốt, giáo viên cần có sự  chuẩn bị  kỹ  càng và sắp  <br /> xếp thời gian linh hoạt, đồng thời phải chọn trò chơi phù hợp với khả  năng  <br /> của học sinh và nội dung bài học. Các trò chơi sẽ khó thành công nếu những <br /> yêu cầu hay chủ đề của nó không phù hợp hoặc nằm ngoài khả năng của học  <br /> sinh, đồng thời sẽ không mang lại lợi ích gì cho cả người dạy lẫn người học.  <br /> Giáo viên cũng cần chuẩn bị chu đáo về  các phương tiện, dụng cụ cần thiết <br /> phục vụ cho quá trình dạy ngôn ngữ. Trong quá trình tổ chức trò chơi phải đi  <br /> theo thứ  tự  từ  dễ  đến khó và cần chú ý đến các học sinh yếu kém trong  <br /> lớp. Trong khi thực hiện trò chơi tiếng Anh, tiếng  ồn trong lớp học là điều  <br /> khó tránh khỏi và dễ  làm  ảnh hưởng tới các lớp học khác, vì vậy giáo viên <br /> phải thực sự  là người quản lý tốt, chủ  động giải quyết mọi tình huống bất <br /> ngờ có thể xảy ra thì khi đó các trò chơi mới được thực hiện một cách có hiệu <br /> quả.<br /> Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện phương pháp giảng dạy có sử <br /> dụng các trò chơi ngôn ngữ, bước đầu bản thân tôi đã thu được những kết <br /> quả đáng khích lệ. Tôi nhận thấy rằng phương pháp này thực sự hiệu quả và  <br /> có ý nghĩa trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong trường học. Qua  <br /> việc áp dụng phương pháp này kết hợp các phương pháp học tập khác, học  <br /> sinh có thể  phát triển khả  năng tư  duy, tìm tòi, sáng tạo cũng như  tăng hứng <br /> thú trong học tập. Các trò chơi đã làm tăng động cơ học tập cho học sinh, thúc <br /> đẩy cơ hội giao tiếp giữa các học sinh với nhau, khuyến khích sự cạnh tranh  <br /> của học sinh, tạo ra môi trường học tập vui vẻ, làm tăng sự hứng thú của học <br /> sinh trong việc học và khiến học sinh luôn sẵn lòng tham gia vào các hoạt  <br /> động học tập. Thông qua các trò chơi trong lớp học, giáo viên có thể quan sát, <br /> đánh giá được học sinh một cách nhanh chóng, dễ  dàng nhận ra được những <br /> điểm mạnh, điểm yếu của học sinh cũng như những kiến thức còn thiếu cần <br /> được bổ sung trong quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh.<br />  Để ứng dụng phương pháp này có hiệu quả lâu dài đòi hỏi giáo viên ra <br /> sức tìm tòi, cố  gắng áp dụng các phương pháp một cách linh hoạt, sáng tạo <br /> 23<br /> Giáo viên: Lê Thị Kim Thủy                                                                 Tr ường THCS Lê Đình <br /> Chinh<br /> Một số trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở<br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> hơn nữa để phù hợp với nội dung của bài học và mọi học sinh . Bên cạnh đó, <br /> giáo viên cũng cần sử dụng các kĩ năng để giải quyết các tình huống sư phạm <br /> một cách khéo léo  nhằm  tăng hứng thú và kết quả  học tập cho tất cả  học  <br /> sinh. Để thúc đẩy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong học  <br /> tập, giáo viên cần tổ chức quá trình giảng dạy theo hướng tích cực của người <br /> học. Trong quá trình học, giáo viên nên phát hiện ra những điểm yếu của học <br /> sinh để giúp học sinh khắc phục những điểm yếu đó một cách kịp thời.<br /> II. Kiến nghị<br /> * Đối với nhà trường:<br /> ­ Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các cuộc thi và các lớp tập huấn  <br /> do Phòng GD và Sở GD tổ chức.<br /> ­ Điều chỉnh cơ sở vật chất cho phù hợp, cung cấp đầy đủ trang thiết bị <br /> giảng dạy hỗ trợ cho giáo viên trong giảng dạy.<br /> * Đối với giáo viên:<br /> ­ Khuyến khích và động viên học sinh tham gia các trò chơi một cách tự <br /> giác và hào hứng. <br /> ­ Yêu thương, tôn trọng, tin tưởng học sinh và đặc biệt là phải là người <br /> luôn sẵn lòng nếu học sinh cần sự giúp đỡ.<br /> ­ N
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2