SKKN: Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác đội ở trường THCS Dur kmăn

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
63
lượt xem
11
download

SKKN: Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác đội ở trường THCS Dur kmăn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ mục tiêu giáo dục, định hướng chung về vai trò của tổ chức Đội trong nhà trường, tích cực hóa các hoạt động tập thể của học sinh, rèn luyện khả năng thể hiện bản thân, giao lưu, học hỏi của học sinh, nhằm hình thành và phát triển ở học sinh tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo. Qua đó, giáo dục học sinh các giá trị văn hóa, bản sắc truyền thống của dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác đội ở trường THCS Dur kmăn

 1.   Sáng kiến kinh nghiệm.          M ột vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS  Dur Kmăn I. MỞ ĐẦU: I.1. Lý do chọn đề tài. Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, là lực lượng   giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự  bị  của Đoàn Thanh niên  Cộng sản Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Vì  thế  các hoạt động của Đội nói chung và hoạt động tập thể  nói riêng có một vị  trí, vai trò nhiệm vụ  rất quan trọng, quyết định đến chất lượng hiệu quả  hoạt   động của tổ  chức Đội và cũng là một mắt xích quan trọng nhằm tập hợp, giáo  dục thiếu nhi trở  thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, trở  thành người công  dân có ích trong tương lai. Hoạt động Đội sôi nổi hay không phụ thuộc vào các  hoạt động tập thể  của Đội. Có thể  nói đây là mấu chốt quyết định thành công   cho công tác Đội.   Là Giáo viên được phân công làm Tổng phụ trách Đội, hơn ai hết tôi nhận  thấy để  thành công trong hoạt động đội trong đó có một phần đóng góp không  nhỏ  của các hoạt động tập thể. Bởi vậy, tôi mạnh dạn đưa ra một vài kinh  nghiệm và giải pháp để  nâng cao chất lượng các hoạt động tập thể  mà tôi đã   thực hiện từ năm học 2014 – 2015, năm học 2015­2016  và năm học 2016­2017  với đề tài “Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác đội ở   trường THCS Dur kmăn” cụ thể như sau. I.2 . Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài: Xuất phát từ mục tiêu giáo dục, định hướng chung về vai trò của tổ chức   Đội trong nhà trường, tích cực hóa các hoạt động tập thể  của học sinh, rèn  luyện khả  năng thể  hiện bản thân, giao lưu, học hỏi của học sinh, nhằm hình  thành và phát triển  ở  học sinh tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo. Qua đó, giáo   dục học sinh các giá trị văn hóa, bản sắc truyền thống của dân tộc.  Bản thân là giáo viên – Tổng phụ trách Đội, khi tổ chức các hoạt động tập  thể  thì vẫn còn nhiều học sinh còn thấy mới mẻ  và chưa hòa mình vào hoạt   động. Vì vậy Tôi nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra một số kinh nghiệm nhỏ của bản  thân trong việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt  động tập thể trong công tác đội ở trường THCS Dur Kmăn. I.3. Đối tượng nghiên cứu: Phương  pháp tổ  chức hoạt  động tập thể  trong công tác  đội tại trường   THCS DurKmăn, Krông Ana_ tỉnh Đăk Lăk I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  1 Kmăn                                
 2.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn Học sinh trường THCS DurKmăn, Krông Ana_ tỉnh Đăk Lăk trong năm học   2014 – 2015, năm học 2015­2016  và năm học 2016­2017. I.5. Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu nhằm đánh giá hiệu quả  của   các hoạt động tập thể trong nhà trường THCS DurKmăn . Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục. Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm của hoạt động. Phương pháp điều tra nhằm thu thập thông tin từ  học sinh về  các hoạt  động. II. PHẦN NỘI DUNG: II.1.Cơ sở lý luận:  1.1 cơ sở khoa học: Khái niệm: Hoạt động tập thể là hoạt động của một nhóm người có tổ  chức phối hợp với nhau một cách chặt chẽ trong hoạt động vì một mục đích  chung sự tồn tại và phát triển của tập thể dựa trên cơ sở thoả mãn và kết hợp  hài hoà giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung.           Trong một hoạt động tập thể luôn có các đặc điểm cơ bản như sau:             ­ Là một nhóm người cùng nhau tiến hành hoạt động chung vì mục đích  động cơ chung.            ­ Có sự tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, có trách nhiệm với nhau. 2.2. cơ sở pháp lý: Căn cứ  vào nhiệm vụ, yêu cầu của công tác Đội của hội đồng đội Krông  Ana năm học 2014 – 2015, năm học 2015­2016  và năm học 2016­2017. Căn   cứ   hướng   dẫn   tổ   chức   các   hoạt   động   ngoài   giờ   lên   lớp   của   bộ  GD&ĐT.  Căn cứ vào nội dung chương trình hoạt động năm học 2014 – 2015,   năm học 2015­2016  và năm học 2016­2017 của trường THCS DurKmăn . 3.3. cơ sở thực tiễn: Qua thực tiễn tổ  chức một số  hoạt  động tập thể, từ  quá trình lên kế  hoạch, tổ chức, đánh giá sau mỗi hội thi, mỗi đợt tổ  chức sinh hoạt tập thể tôi   rút ra được một vài kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân để  đưa vào đề  tài  nghiên cứu. Với tư  cách là giáo viên trực tiếp làm công tác Đội, tôi nhận thấy muốn  thành công trong tổ  chức các hoạt động tập tể  cần phải nghiên cứu kỹ  hoạt   Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  2 Kmăn                                
 3.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn động, nắm vững phương pháp tổ  chức các hoạt động tập thể  nhằm đạt được   hiệu quả giáo dục cao nhất. Phải hiểu thiết kế  các hoạt động chính là sự  lựa chọn về  nội dung và   hình thức cũng như phương pháp giáo dục nhằm tạo ra các mô hình hoạt động   và tổ  chức thực hiện một cách sáng tạo theo một chủ  đề, một chủ  điểm, một   yêu cầu giáo dục nhất định của Đội. Do đó khi tổ  chức thiết kế  các hoạt động  tập thể của Đội cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:   ­ Phải đảm bảo hoạt động diễn ra theo một trình tự  khoa học. Có mở  đầu, có kết thúc, biết được khâu nào là khâu quan trọng nhất của toàn bộ  hoạt   động. Ví dụ: Sinh hoạt chủ điểm tuyên truyền tháng ATGT vào tháng 9 hàng  năm, đầu tiên phải xác định được sẽ tổ chức hoạt động gì, lên kế hoạch cụ thể  chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tuyên truyền đến từng giáo viên chủ nhiệm  và học sinh, sau hoạt động phải có đánh giá chi tiết, khen thưởng và rút kinh  nghiệm kịp thời.             ­ Xác định được hoạt động diễn ra vào thời gian nào trong tháng, trong  học kì, trong năm. Toàn bộ thời gian của hoạt động là bao nhiêu? Thời gian cho  từng công việc phải được tính toán tỉ mỉ và cụ thể hóa trong quá trình thiết kế.             ­ Thiết kế hoạt động phải phù hợp với đội viên về khả năng, trình độ,  vấn đề sức khỏe. ­ Thiết kế hoạt động phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường,   của địa phương và của gia đình học sinh. Chính vì những yêu cầu trên, khi tiến hành thiết kế hoạt động tập thể của   Đội, theo tôi người tổng phụ trách đội cần phải nắm vững những vấn đề sau: ­ Hoạt động Đội thực chất là một hoạt động giáo dục, vì vậy bất kì một  hoạt động nào trong nhà trường dù lớn hay nhỏ  đều phải đảm bảo mục đích  giáo   dục.  Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  3 Kmăn                                
 4.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn             ­ Phải đảm bảo hoạt động  ấy phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của các  em.   Các em thực hiện   một cách hào hứng, phấn khởi và đem lại hiệu quả  cao, góp phần tăng cường, củng cố  tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời   góp phần nâng cao kiến thức tự nhiên, xã hội mà các em được tiếp thu trong quá  trình   học   tập.            ­ Qua các hoạt động này kỹ năng sống của các em được nâng cao đặc biệt  là các kỹ  năng hoạt động tập thể, kỹ  năng giao tiếp, kỹ  năng tự  nhận thức...             ­ Phải dựa trên cơ sở điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện   của trường, có phương án tạo nguồn kinh phí cần thiết cho các công việc đặt ra  để có hiệu quả cao mà lại ít tốn kém, tiết kiệm được thời gian, công sức và kinh  phí.             ­ Nhất định phải thể hiện được “màu sắc, tinh thần” của Đội. “Màu sắc,   tinh thần” ở đây chính là sự vui chơi lành mạnh, là “ học mà chơi, chơi mà học”.   Từ đó tạo nên những yếu tố bất ngờ, hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn các em vào các  hoạt động tập thể. II.2 Thực trạng Trường THCS DurKmăn là một trường đặc biệt khó khăn, hơn 50% là dân  tộc thiểu số, đa số học sinh nhà ở xa trường, trường lại học hai buổi trên ngày,  vì vậy để  thu hút học sinh đến lớp và tạo hứng thú cho học sinh tham gia vào   các hoạt động tập thể  là một việc làm vô cùng khó khăn. Nếu chỉ  tổ  chức các   hoạt động đơn thuần, lặp đi lặp lại, không thay đổi về  phương pháp cách thức  sẽ  gây nhàm chán và không thu hút các em vào các HĐTT và không đạt được  hiệu quả cao. Khi áp dụng một vài kinh nghiệm vào tực tiễn tổ chức các hoạt động tập  thể tại liên đội thì kết quả  ở một số hoạt động được nâng lên rõ rệt, các hoạt  động được diễn ra thuận lợi hơn, được sự thống nhất cao từ khâu chỉ đạo, tham  mưu, lên kế  hoach đến khâu tổ  chức đánh giá, thu hút được học sinh tham gia   vào các hoạt động một cách hứng thú và đông đảo hơn. Hạn chế  được sự  cố  xảy ra trong quá trình tổ  chức, tránh được sự  hình   thức trong tổ chức các hoạt động. Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  4 Kmăn                                
 5.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn Mặt khác, những kinh nghiệm nêu ra ở đây bất kì giáo viên nào cũng đều   có thể áp dụng được vì nó vừa cụ thể lại gần gũi, bám sát vào công việc hằng   ngày của người giáo viên – TPT đội. Mặc dù đây là đề  tài quen thuộc nhưng nếu không chủ  động, không tìm  tòi, không bám sát, không nghiên cứu, không sát thực giữa lý thuyết và thực  hành, lại không xuất phát từ  chính cái tâm và thực tế  công việc thì rất khó để  mang đến sự sôi nổi, sự hứng thú của học sinh, hiệu quả trong tổ chức các hoạt  động. Tuy nhiên, cũng cần có sự  tin tưởng, mạnh dạn thực hiện vấn đề  một  cách thấu đáo và có sự kiểm chứng, sàng lọc để tránh sai lầm … Việc đánh giá  đúng thực trạng có ý nghĩa thiết thực và quyết định thành công đối với thực tiễn   công việc hằng ngày và thành công của các hoạt động. Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  5 Kmăn                                
 6.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn II.3. Giải pháp: a. Mục tiêu của giải pháp. Mục tiêu lớn nhất của các hoạt động tập thể là để  thu hút học sinh, giáo  dục cho các em những kỹ  năng cần thiết, tạo cho các em sân chơi sau các tiết  học trên lớp, qua đó hình thành và phát triển toàn diện cho các em về nhân cách  và năng lực cũng như xây dựng tinh thần đoàn kết cho các em.     b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. Trong một năm học có rất nhiều hoạt động tập thể, có thể  điểm qua một  số  hoạt động lớn trong năm như: hoạt động vui hội đêm rằm vào dịp trung thu  hàng   năm,   tuyên   truyền   về   chủ   quyền   biển   đảo,   an   toàn   giao   thông,   tuyền   truyền vệ sinh cá nhân, phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước, bạo lực  học đường, tuyên truyền giáo dục pháp luật quyền trẻ  em, thi văn nghệ, cắm   Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  6 Kmăn                                
 7.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn hoa, trò chơi dân gian, thể  dục thể  thao chào mừng các ngày lễ  lớn.....với một  vài kinh nghiệm của bản thân tôi mạnh dạn chia sẻ một số hoạt động sau: Một là: Kinh nghiệm tổ  chức hội thi văn nghệ  chào mừng ngày nhà giáo  Việt nam 20/11 * Mục đích, yêu cầu: 1. Hội thi là hoạt động văn hóa trọng tâm của liên đội thiết thực hưởng   ứng phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tăng  cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhằm   đáp  ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ  thông, tạo không khí vui  tươi, phấn khởi trong các chi đội.       2. Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm  học 2015 ­ 2016; chào mừng  ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học  2015­ 2016. * Cách thức thực hiện: Bước 1: Đầu tiên phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết và phân công nhiệm  vụ cho từng thành viên, thông báo kế hoạch đến từng chi đội, phối hợp với anh  chị phụ trách tuyên truyền đến từng học sinh. 1. Tên hội thi: Hội thi văn nghệ cấp trường chào mừng ngày nhà giáo Việt  Nam 20/11 2. Chủ đề: Hướng về nguồn cội: Các bài hát, múa, biểu diễn nhạc cụ có  chủ  đề  về  tuổi học trò, ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô, mái trường thân  yêu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. 3. Đối tượng tham gia: Toàn liên đội 4. Số lượng Mỗi một chi đội 3 tiết mục  ở các thể loại khác nhau: đơn ca, song ca,   tốp ca, múa, biểu diễn nhạc cụ... 5. Thời gian, địa điểm hội thi a. Thời gian: Lúc 7h30 ngày 14/11/2015 b. Địa điểm: Trường THCS Dur Kmăn 6. Cơ cấu giai thưởng a. Trao 1 giải nhất, 1 nhì, 1 ba cho các thể  loại: Múa, tốp ca, tam   ca, đơn ca, biểu diễn nhạc cụ. b. Giải nhất: 50.00đ, nhì: 40.000đ, ba: 30.000đ.  c. Giải tập thể; Giải nhất: 80.000đ, nhì: 60.000đ, ba: 40.000đ Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  7 Kmăn                                
 8.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn 7. Ban chỉ đạo Hội thi. ­ Ông: Trần Quang Đạt:  Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban ­ Bà: Nguyễn Thị Tính: Phó hiệu trưởng nhà trường – Phó ban ­ Bà: Đoàn Thị Ánh Phượng: TPT đội –Thành viên 8. Ban giám khảo ­ Bà: Nguyễn Thị Tính – Chánh chủ khảo ­ Bà: Đoàn Thị Ánh Phượng – Thành viên ­ Bà: Nguyễn Thị Thu Hường –Thành viên ­ Bà: Trần Thị Thơm ( thư ký) 9. Trang trí, âm thanh ­ Ông: Lê Vũ Tuấn ­ Ông: Ngô Trí Hiệp 10. Chuẩn bị phần thưởng                   ­ Bà: Nguyễn Thị Liên ­ Bà: Nguyễn Thị Nga Bước 2: Tiến hành hội thi ­ Các lớp nộp nhạc, tên tiết mục và bốc thăm thứ tự dự  thi trước   ngày thi 5 ngày. ­ Chuẩn bị biểu điểm cho hội thi ­ Họp ban giám khảo trước giờ  thi 30 phút để  thống nhất biểu  điểm và cách chấm ­ Tiến hành thi theo thứ tự đã bốc thăm. ­ Thư kí tổng hợp điểm sau mỗi tiết mục. ­ Tuyên dương các tiết mục, các chi đội tham gia có chất lượng   cao và phê bình những chi đội thực hiện chưa tốt hoặc tham gia mang tính hình  thức, chưa đầu tư cho hội thi.  ­ Tham mưu kinh phí trao giải cho cuộc thi. ­ Trao giải các tiết mục xuất sắc. ­ Nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm sau hội thi Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  8 Kmăn                                
 9.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn Hai là: kinh nghiệm tổ chức thi vẽ tranh An toàn giao thông * Mục đích, yêu cầu: ­ Tuyên truyền, giáo dục, trang bị  những kiến thức, hiểu biết về an toàn  giao thông cho thiếu nhi và cộng đồng. Thông qua đó hình thành ý thức trách  nhiệm của mình trong việc thực hiện văn hóa giao thông, góp phần đảm bảo  trật tự an toàn khi tham gia giao thông. ­ Góp phần đổi mới nội dung hoạt động của Đội, tạo sân chơi lành mạnh,  bổ  ích cho các em, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về  trật tự an   toàn giao thông cho thiếu nhi khi ra đường.  ­ Tạo điều kiện cho các em có dịp giao lưu, học hỏi; phát huy tính sáng  tạo, thể  hiện ý tưởng, năng khiếu; suy nghĩ của mình về  An toàn giao thông  được trình bày qua những tác phẩm hội họa.  ­ Cuộc thi đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả  trong công tác tuyên truyền  và chất lượng nghệ thuật. * Cách thức thực hiện: Bước 1: Đầu tiên phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết và phân công nhiệm  vụ cho từng thành viên, thông báo kế hoạch đến từng chi đội, phối hợp với anh  chị phụ trách tuyên truyền đến từng học sinh. 1. Thời gian:   Cuộc thi được triển khai trong thời gian từ  1/10/2015 đến 29/10/2015.   Liên đội chấm ngày 29 – 30/10/2015 và nộp bài dự thi cấp huyện. 2. Đối tượng tham gia:   Là thiếu nhi, có độ  tuổi từ  6 đến 15; đang sinh   hoạt, học tập trong toàn Liên đội. Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Tr ường THCS Dur  9 Kmăn                                
 10.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn 3. Nội dung  Thiếu nhi tham gia cuộc thi bằng cách vẽ  tranh bám sát chủ  đề   “Thiếu   nhi Việt Nam với An toàn giao thông”. Nội dung tranh vẽ phê phán những hành  động, việc làm sai trái, gây hậu quả cho người tham gia giao thông; không chấp   hành Luật An toàn giao thông, thiếu ý thức khi tham gia giao thông; tuyên truyền,  hướng dẫn việc chấp hành về  trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,  đường thủy, trật tự đô thị...; cổ vũ sự thay đổi những hành động xấu, hình thành  thói quen sử dụng các phương tiện công cộng và thực hiện văn hóa giao thông... 4. Hình thức Bài dự thi được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như:   chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác. 5. Các quy định chung ­ Bài tham dự  cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo,  tạp chí hoặc bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. ­ Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, ở mặt sau của bài  thi (các bài dự thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những bài dự thi không   hợp lệ). 6. Giám khảo ( Chấm ngày 29 – 30/10/2015 ) ­ Cô: Nguyễn Thị Tính ­ Cô: Nguyễn Thị Thu Huờng ­ Cô: Trần Thị Thơm ­ Cô: Đoàn Thị Ánh Phuợng ­ Cô: Nguyễn Thị Tú 7. Giải thưởng  ­ Giải cá nhân: Gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5   giải Khuyến khích. ­ Giải tập thể: Gồm 3 lớp, trong đó có 1 giải A và 2 giải B được trao cho  tập thể  có số  lượng bài dự  thi nhiều nhất và có nhiều bài dự  thi đạt giải cá  nhân. Bước 2: Tiến hành hội thi ­ Phối hợp với đồng chí giáo viên dạy Mĩ thuật hướng dẫn, gợi ý cho học   sinh cách chọn bố cục, đề tài và cách vẽ ngay khi kế hoạch được ban hành vào  tiết sinh hoạt dưới cờ. ­ Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở để cuộc thi đạt kết quả cao. Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         10    
 11.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn ­ Lên biểu điểm chấm. ­ Thu tranh vẽ theo lớp và tổ chức chấm theo quy định. ­ Tham mưu kinh phí trao giải cho cuộc thi. ­ Nhận xét, đánh giá, trao giải, truyên dương những học sinh hoặc lớp  thực hiện tốt và phê bình những học sinh hay lớp thực hiện chưa tốt. ­ Rút kinh nghiệm sau cuộc thi. Ba là:  Kinh nghiệm  tổ  chức  hoạt  động bảo vệ  môi trường,  giáo dục  truyền thống, đạo đức. * Mục đích, yêu cầu: ­ Nhằm tạo môi trường sạch, đẹp. Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ  môi  trường. ­ Lao động, chăm sóc Đài tưởng niệm xã. Giáo dục học sinh luôn nhớ  công ơn của các anh hùng, liệt sĩ và truyền thống uống nước nhớ nguồn. * Cách thức thực hiện: Bước 1: Đầu tiên phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết và phân công nhiệm vụ  cho từng thành viên phụ trách, thông báo kế hoạch đến từng chi đội, phối hợp  với anh chị phụ trách tuyên truyền đến từng học sinh. 1. Địa điểm và thời gian tổ chức:  ­ Lao động: 13h30 ngày 17/12/2016 tại Trường THCS Durkmăn ­ Viếng: 7h ngày 19/12/2016 (BCH Liên đội, lớp 6A1) 2. Thành phàn tham gia ­ Đoàn thanh niên ­ Học sinh k6,7,8,9 Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         11    
 12.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn 3. Phân công khu vực lao động ­ Đ/c Liên, H Lina, Nhung, Minh, Lang phương và HS k6 lao động khu vực   trước và sau sân trường từ giữa cột cờ sang phía dãy phòng học lớp 9a3. ­ Đ/c  Q Nga, Trang, Tú,  Nguyên, Tuấn  và HS k7 lao động khu vực trước  và sau sân trường từ giữa cột cờ sang phía dãy phòng hội đồng. ­ Đ/c Trí Hiệp, N Nga, H lim, Hiếu và HS k8 lao động khu vực từ  cổng   trường đến đầu đường trước nhà đ/c Phong ­ Đ/c Phượng, Chung, Lê sơn và HS k9 lao động từ đầu đường và toàn bộ  khu Đài tưởng niệm. ­ Dụng cụ: Cuốc, dao phát, chổi, bao.      Bước 2: Tiến hành hoạt động: ­ Tuyên truyền kế hoạch và ý nghĩa của hoạt động vào tiết sinh hoạt dưới   cờ. ­ Phối hợp với chi đoàn giáo viên và giáo viên chủ  nhiệm lớp để  hướng   dẫn học sinh thực hiện hiệu quả kế hoạch. ­ Nhận xét, đánh giá, truyên dương những học sinh hoặc lớp thực hiện tốt   và phê bình những học sinh hay lớp thực hiện chưa tốt. ­ Rút kinh nghiệm sau hoạt động. b. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp Muốn thực hiện tốt và thành công các hoạt động tập thể  thì cần phải có  một kế hoạch thật sớm, thật chi tiết, rõ ràng. Kế hoạch càng cụ thể bao nhiêu   thì hoạt động càng được tiến hành dễ dàng và thành công bấy nhiêu. Về  phía nhà trường: tạo mọi  điều kiện tốt nhất về  thời gian, về  con   người, về cơ sở vật chất cho các hoạt động. Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         12    
 13.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn Về phía giáo viên – TPT đội: Lên kế hoạch sớm, cụ thể, chi tiết, phù hợp   với điều kiện thực tế  của liên đội, tham mưu với lãnh đạo và triển khai đến  từng anh chị phụ trách lớp và từng học sinh. Về  phía giáo viên chủ  nhiệm: Phải nắm kế  hoạch cụ  thể  và triển khai  đến từng học sinh, đôn đốc nhắc nhở  các em thực hiện tốt nội dung của kế  hoạch đề ra. Về  phía học sinh: theo dõi, bám sát kế  hoạch hoạt động của liên đội,  nghiêm túc và hứng thú tham gia các hoạt động. Về phía các tổ chức đòan thể trong nhà trường: phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ  và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công các hoạt động.  Dựa vào những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn để thực hiện   hoạt động sao cho hiệu quả  nhất. Do đó sau khi đã tiến hành xong hoạt động,  ban tổ chức phải dành một khoảng thời gian thích hợp để đánh giá, xem xét một  cách nghiêm túc những mặt mạnh, mặt yếu, những  ưu điểm, nhược điểm của   cá nhân và tập thể. Đây là một việc làm rất cần thiết.          Ban tổ chức đánh giá, rút ra được những bài học cho những hoạt động sau.   Hơn nữa tổng kết đánh giá để  ban tổ  chức có sơ  sở  tuyên dương, khen thưởng   cũng như  phê bình, nhắc nhở  những cá nhân, tập thể. Đây cũng chính là việc   đảm bảo thực hiện yêu cầu tất yếu của quá trình tổ chức thực hiện hoạt động.         Trong quá trình tổ  chức tổng kết, đánh giá cần phải thực hiện một cách  khách quan, công bằng và vô tư về các vấn đề tổ chức, yêu cầu tính giáo dục và  hiệu quả trong quá trình diễn ra hoạt động của Đội.    c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Mỗi một hoạt động sẽ mang lại hiệu quả giáo dục khác nhau, nhưng nếu  chúng ta biết làm mới, thay đổi sáng tạo và kết hợp tốt giữa các hoạt động thì   sẽ  mang lại hiệu quả  rất cao cho các hoạt động tập thể, tránh nhàm chán cho   học sinh và tạo hứng thú, thu hút các em vào các hoạt động tập thể. Qua cuộc thi vẽ tranh về An toàn giao thông Tuyên truyền, giáo dục, trang  bị những kiến thức, hiểu biết về an toàn giao thông cho thiếu nhi. Thông qua đó   hình thành ý thức trách nhiệm của các em trong việc thực hiện văn hóa giao  thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn khi tham gia giao thông. Qua hội thi văn nghệ tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư  tưởng   chính trị, đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học  sinh phổ thông, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các chi đội.           Từ những hoạt động tập thể  đó nếu hiệu quả  cao sẽ  thật sự  là một sân   chơi bổ ích, thu hút các em và là môi trường giáo dục, nơi để các em hình thành   nhân cách và các kỹ năng một cách tốt nhất, tuyệt vời nhất. Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         13    
 14.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn    d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Qua thực tiễn tổ chức các hoạt động của bản thân cùng với những kinh nghiệm  đúc rút được trong quá trình làm công tác phong trào của Đội, bản thân đã bước  đầu thấy được những kết quả  đáng mừng từ  các hoạt động, xin trình bày như  sau: ̀ ưng thu h        Các em đa yêu thich va h ̃ ́ ́ ́ ơn vơi các ho ́ ạt động tập thể, môi ho ̃ ạ t  động la m̀ ột sân chơi bổ ích, mang tính giáo dục và định hướng cao cho sự phát   triển toàn diện của các em. Là nơi các em giao lưu, học tập lẫn nhau, được thể  hiện sở thích, khả năng cá nhân, tình đoàn kết, tính tập thể và rèn luyện kỹ năng  sống cho bản thân. Về bản thân tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức   các hoạt động tập thể tại trường, chất lượng của các hoạt động ngày một nâng  cao, chất lượng hoạt động đội tại liên đội ngày một đi lên. Bằng cách khảo nghiệm thông qua phiếu điều tra từ  học sinh sau mỗi   hoạt động tập thể tại liên đội THCS Dur Kmăn tôi thu được kết quả như sau: ̉ ̣ Kêt qua năm hoc 2014 ­ 2015: ́ STT KHỐI SỐ ĐỘI VIÊN THÍCH KHÔNG  THÍCH 1 6 119 110 09 2 7 94 91 03 3 8 92 91 01 9 89 82 07 Tổng số 394 374 20 ̉ ̣ Kêt qua năm hoc 2015­2016 nh ́ ư sau: Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         14    
 15.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn STT KHỐI SỐ ĐỘI VIÊN THÍCH KHÔNG  THÍCH 1 6 116 116 0 2 7 97 95 02 3 8 98 95 03 9 87 82 05 Tổng số 398 388 10 ̉ ọc kì I năm hoc 2016­2017 nh Kêt qua h ́ ̣ ư sau: STT KHỐI SỐ ĐỘI VIÊN THÍCH KHÔNG  THÍCH 1 6 105 105 0 2 7 107 106 01 3 8 101 102 02 9 77 75 03 Tổng số 411 405 06           III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ      III.1. Kết luận: Qua quá trình làm công Đội tôi nhận thấy rằng các hoạt động tập thể  đã  tạo cho các em không khí vui tươi, lành mạnh, giúp cho các em biết được những   giá trị truyền thống, ý nghĩa của các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó hun đúc  thêm lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và xây đắp ý chí quyết  tâm vươn vươn trong học tập, rèn luyện để trở thành người con ngoan trò giỏi,   Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         15    
 16.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn người công dân có ích xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc Việt Nam muôn vàn yêu  quý.        Đặc biệt, các hoạt động vui chơi tập thể đã tạo cơ hội để các em được giao   lưu, chia sẽ  kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện, từng bước hình thành kỹ  năng sống cho các em đặc biệt là  kỹ năng hợp tác, kỹ năng hoạt động tập thể,  kỹ  năng giao tiếp …góp phần xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường   học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình tổ chức các hoạt động  tập thể  tại liên đội trường THCS Dur Kmăn tôi nhận thấy. Để  tổ  chức tốt các  hoạt động tập thể  trong nhà trường cần phải tham mưu tốt với lãnh đạo nhà   trường, phối hợp chặt chẽ  với các tổ  chức đoàn thể  trong nhà trường, với anh  chị phụ trách chi đội, đặc biệt là thu hút được sự hứng thú của học sinh vào các  hoạt động. Bên cạnh cần có một kế hoạch thật chi tiết, cụ thể, phù hợp với đối  tượng học sinh và tình hình thực tế  của liên đội. Phải hiểu được tầm quan  trọng, ý nghĩa của các hoạt động tập thể trong việc giáo các em. Vì vậy tôi nghiên cứu đề  tài “Một vài kinh nghiệm tổ  chức hoạt động   tập thể  trong công tác Đội  ở  trường THCS Dur Kmăn” để  tìm ra phương  pháp, giải pháp tổ  chức tốt các hoạt động. Trong quá trình thực hiện đã đạt  được những thành công nhất định, tuy không phải là những phương pháp tối ưu   nhất nhưng đã giúp tôi rất nhiều trong tổ chức các hoạt động tập thể  ở trường   THCS Dur Kmăn. Tóm lại: Vai trò của các hoạt động tập thể rất quan trọng, nhất là trong tiến  trình hội nhập. Nhưng để  các hoạt động tập thể thực hiện tốt chức năng, vai trò  tập trung đội viên của mình là vấn đề không hề đơn giản. Nó không phải chỉ là   trách nhiệm của riêng bộ phận nào mà đòi hỏi sự toàn tâm, toàn ý chung tay, góp   sức của cả tập thể. III.2. Kiến nghị: Để thực hiện tốt các hoạt động tập thể, lôi cuốn  các em học sinh vào các   hoạt động và mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất ngoài việc chuẩn bị tốt cho các   hoạt động thì yếu tố  khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường là những   điều tác động lớn đến các hoạt động. Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động, bản thân tôi là người   thường xuyên triển khai, tổ  chức các hoạt động tập thể  tại Liên đội xin kiến  nghị một số vấn đề sau: a, Về phía nhà trường: ­ Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho giáo viên và học  sinh hơn nữa trong các hoạt động tập thể.  Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         16    
 17.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn ­ Trang bị, bổ sung thêm một số trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động  tập thể.          b, Về phía giáo viên: ­ Phải thật sự  hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi hoạt động tập thể  trong việc giáo dục học sinh, phải nắm kế hoạch cụ thể và triển khai đến từng  học sinh, đôn đốc nhắc nhở các em thực hiện tốt nội dung của kế hoạch đề ra. C, Về phía học sinh:  ­ Nghiêm túc và hứng thú khi tham gia các hoạt động.Tuy nhiên đây mới  chỉ  là một vài kinh nghiệm bước đầu của bản thân trong quá trình thực tế  tổ  chức hoạt động tập thể ở trường THCS Dur Kmăn nên không tránh khỏi những  thiếu  sót,  rất   mong  sự   góp  ý   của các  bạn  đồng  nghiệp  để  cho  những  kinh   nghiệm này càng hoàn thiện hơn . Tôi xin chân thành cảm ơn. Dur Kmăn, tháng 2 năm 2017                                                                  Người viết                                                        Đoàn Thị Ánh Phượng Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         17    
 18.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn    TÀI LIỆU THAM KHẢO ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 1. Giáo trình Giáo dục học – Trần Tuyết Oanh – NXBĐHSP – 2007 2. Cẩm nang cho người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh ­ Bùi Sĩ Tùng ­   Nhà xuất bản GD năm 2003. 3. Kĩ năng công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh ­ Trần Quang Đức ­   NXB thanh niên năm 2006. 4. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ­ NXBGD. 5. Hướng   dẫn   thực   hiện   hoạt   dộng   ngoài   giờ   lên   lớp   văn   bản   số  7475/BGDĐT­GDTrH   ngày   15   tháng   8   năm   2008   về   hướng   dẫn   thực   hiện  nhiệm   vụ   giáo   dục   trung   học   năm   học   2008   –   2009   và   Tài   liệu   phân   phối  chương trình THCS môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Bộ Giáo dục  và Đào tạo.                                                    ­­­­­­Hết­­­­­ Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         18    
 19.  Sáng kiến kinh nghiệm.         Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐTT trong công tác Đội ở trường THCS Dur  Kmăn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................... .................................................................................................................... CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................... .................................................................................................................. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN                         Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng                               Trường THCS Dur Kmăn         19    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản