intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Tân Hưng – Bình Long – tỉnh Bình Phước

Chia sẻ: Lê Thị Diễm Hương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

405
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tìm tòi các quy luật vận động của cơ thể, các phương tiện, đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện ngày nay trở nên có ý nghĩa quan trọng trong qúa trình hoàn thiện các kỹ thuật động tác để người học thể hiện khả năng của mình trong tập luyện và thi đấu. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nhiệm vụ giảng dạy. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Tân Hưng – Bình Long – tỉnh Bình Phước”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Tân Hưng – Bình Long – tỉnh Bình Phước

  1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP THỂ LỰC NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 60M CHO NAM HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HƯNG – BÌNH LONG – TỈNH BÌNH PHƯỚC
  2. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Vì vậy, việc nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng và công lao của Người về thể dục thể thao nói riêng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần thiết thực xây dựng nền thể dục thể thao cách mạng phát triển và tiến bộ của nước ta. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII của Đảng khẳng định mục tiêu của giáo dục và đào tạo là nhằm tạo ra một lớp người: “phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sức khoẻ và thể chất cho đội ngũ những người lao động mới phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong sự nghiệp cộng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Ngày nay, trong điều kiện kinh tế - xã hội đang chuyển mình một cách mạnh mẽ nhất về phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có một thế hệ trẻ đầy năng động sáng tạo, có phẩm chất tri thức đồng thời có năng lực vận động cao và dồi dào sức khỏe. Từ thực tiễn đó chiến lược phát triển con người mới trong thới kỳ hội nhập đã được sự quan tâm và đầu tư đúng mức của Đảng - Nhà nước, của toàn dân là đầu tư cho giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ nói chung và phát triển thể dục thể thao nói riêng là nền tảng vững chắc cho một xã hội phát triển mạnh khoẻ. Chính sự quan tâm và đầu tư đúng đắn của Đảng và nhà nước đã giúp cho vị trí của thể dục thể thao nói chung và giáo dục thể chất trong trường học từng bước được đầu tư ổn định và phát triển mạnh mẽ rộng khắp. Thể thao trường học là nơi thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực tạo nền tảng cho phát triển trí lực vững chắc cho thế hệ trẻ. Để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu phát triển mạnh mẽ của xã hội cho nên bản thân ngành thể dục thể thao nói chung và giáo dục thể chật nói riêng luôn tiếp thu, bổ sung, đổi mới nhằm ngày càng hoàn thiện các hoạt động thể dục thể thao để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  3. Đối với ngành giáo dục thể chất phải tạo ra nền tảng vững chắc phát triển con người mới một cách toàn diện về đức, trí , thể, mỹ đây là nhiệm vụ chiến lược thể dục thể thao ở nước ta hiện nay là phải tập trung thực hiện công tác giáo dục thể chất trong trường học các cấp có chất lượng ngày càng cao, từng bước hoàn thiện chương trình giảng dạy và đổi mới phương pháp cho phù hợp với tình hình phát triển mới hiện nay, tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá. Các tố chất thể lực nói chung, sức mạnh nói riêng là phương tiện không thể thiếu của công tác giáo dục thể chất nhằm nâng cao sức khoẻ thể thao học đường. Phát triển sức mạnh cho học sinh trung học cơ sở là tạo nền tảng ban đầu cũng là cơ sở để phát triển và hoàn thiện thể chất bởi ở lứa tuổi này đang trong quá trình diễn biến phát triển mạnh mẽ về thể hình, dần hoàn thiện các chức năng, phát triển các tố chất thể lực nhằm nâng cao năng lực học tập và làm việc. Cũng trong giai đoạn này các em bước đầu tiếp xúc với các môn thi đấu thể thao trong các kỳ hội khoẻ phù đổng các cấp. Với thể thao học đường, Điền kinh là môn học bắt buộc đối với mọi học sinh. Trong các nội dung thuộc chương trình giáo dục thể chất thì nhảy xa kiểu ngồi có tính hấp dẫn và lôi cuốn số đông học sinh tham gia. Thành tích nhảy xa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như : Thể lực, kỹ - chiến thuật, tâm lý… Trong đó, yếu tố thể lực và kỹ thuật luôn đóng vai trò quyết định và có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu chỉ có kỹ thuật tốt mà thể lực chưa tốt thì không thể đạt thành tích cao và ngược lại. Vì vậy, việc tìm tòi các quy luật vận động của cơ thể, các phương tiện, đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện ngày nay trở nên có ý nghĩa quan trọng trong qúa trình hoàn thiện các kỹ thuật động tác để người học thể hiện khả năng của mình trong tập luyện và thi đấu. Với mục đích đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nhiệm vụ giảng dạy của mình. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: ““ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP THỂ LỰC NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 60M CHO NAM HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HƯNG – BÌNH LONG – TỈNH BÌNH PHƯỚC”
  4. * MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Xác định và đánh giá hiệu quả ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Tân Hưng- Bình Long – Bình Phước Trên cơ sở đó ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao thể lực cho đối tượng nghiên cứu. * MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Để đạt được mục đích trên chúng tôi đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Lựa chọn và xác định bài tập ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Tân Hưng- Bình Long – Bình Phước + Kiểm tra và đánh giá thực trạng tình hình giảng dạy, kết quả học tập ở môn CHẠY 60M của nam học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Tân Hưng – Bình Long – Tỉnh Bình Phước. + Đánh giá hiệu quả ứng dụng các bài tập nhằm phát triển sức nhanh, sức mạnh nhằm nâng cao thành tích môn chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Tân Hưng – Bình Long – Tỉnh Bình Phước. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu trên, chúng tôi áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 2.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Áp dụng phương pháp này nhằm mục đích xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Chọn phương pháp nghiên cứu, lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá và bài tập chuyên dùng trong thực tiễn giảng dạy.
  5. 2.2. Phương pháp phỏng vấn (Anket). Nhằm thu thập các test và các bài tập được sử dụng nhiều trong thực tiễn huấn luyện sức nhanh, sức mạnh. 2.3. Phương pháp kiểm tra sư phạm. Nhằm mục đích đánh giá sứcnhanh,sức mạnh thông qua các tes có liên quan, chúng tôi sử dụng các test sau : 1/ Chạy 30m tốc độ cao. 2/ Bật xa tại chỗ. 3/ Chạy 60m xuất phát thấp. 2.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm song song đơn Chúng tôi chia làm 2 nhóm. - Nhóm 1: nhóm đối chứng A: + Gồm 40 nam học sinh khối 9 trường THCS Tân Hưng – Bình Long – Tỉnh Bình Phước. Chúng tôi tiến hành giảng dạy theo chương trình của nhà trường (chương trình hiện hành). - Nhóm 2: nhóm thực nghiêm B: + Gồm 40 nam học sinh khối 9 trường THCS Tân Hưng – Bình Long – Tỉnh Bình Phước. Chúng tôi tiến hành giảng dạy theo các bài tập đã lựa chọn.sau khi có kết quả phỏng vấn .
  6. Dự kiến các bài tập sau : - Bật nhảy đổi chân liên tục trên bục. - Chạy 30m tốc độ cao. - Tại chỗ nâng cao đùi nhanh 10 giây. - Đứng lên ngồi xuống bằng một chân. - Bật xa tại chỗ. - Chạy 60m xuất phát cao (giây). - Chạy tăng tốc độ 30m,60,80m. - Chạy biến tốc 50m - Lò cò nhanh 1 chân. - Chạy 30m xuất phát cao . 2.5 Phương pháp thống kê toán: Sử dụng phương pháp toán thống kê để xử lý số liệu điều tra, phân tích kết quả nghiên cứu, định lượng chính xác cho từng nội dung, nâng cao tính thuyết phục của các số liệu được nêu ra trong đề tài. - Số trung bình cộng ( X ): Trung bình cộng là tỷ số giữa tổng lượng trị số các cá thể với tổng số các cá thể của đối tượng quan sát, được tính theo công thức: n  i1 X i X  n - Độ lệch chuẩn (S): Độ lệch chuẩn nói lên mức độ phân tán hay tập trung của các trị số Xi xung quanh giá trị trung bình, được tính theo công thức: (khi n  30). n  X  2 i  X i i Sx  n Trong đó: Sx là độ lệch chuẩn. - Hệ số biến thiên (CV%): Hệ số biến thiên là tỷ lệ phần trăm giữa độ lệch chuẩn và trung bình cộng, được tính theo công thức :
  7. Sx CV   100% X Trong đó : CV% : hệ số biến thiên. - Sai số tương đối () : chỉ số  là chỉ số đánh giá về tính đại diện của số trung bình mẫu đối với số trung bình tổng thể. t 05  S x   X - Nhịp độ tăng trưởng (W): Nhịp độ tăng trưởng của các chỉ tiêu là tỷ lệ gia tăng theo phần trăm giữa lần đo thứ hai và lần đo thứ nhất trên cùng một đối tượng và được tính theo công thức của S. Brody (1927): W%  V2  V1 100 0,5V1  V2  - Chỉ số t – student: là chỉ số dùng so sánh hai số trung bình quan sát của 2 mẫu độc lập n  30: X 1  X 2 t   12  22  n1 n2 3. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU: 3.1. Đối tượng nghiên cứu. - Gồm 80 nam học sinh khối 9 Trường trung học cơ sở Tân Hưng – Bình Long – Bình Phước. - Đối tượng phải thường xuyên tham gia tập luyện giờ nội khoá trong trường và không bị dị tật. 3.2. Địa điểm nghiên cứu. - Trường trung học cơ sở Tân Hưng – Bình Long – Bình Phước. - Trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ chí Minh. 3.3. Thời gian tổ chức nghiên cứu:
  8. NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TT THỰC HIỆN THỰC HIỆN Trường ĐHSP TDTT 1 Đọc tham khảo tài liệu. 15/06/08 - 07/2008 Tp.HCM. Viết đề cương và bảo vệ đề Trường ĐHSP TDTT 2 01/08/08 -30/08/08 cương. Tp.HCM. Trường trung học cơ sở Tân 3 Tiến hành thu thập số liệu. 15/09/08 -30/03/09 hưng - Bình phước. Trường trung học cơ sở Tân 4 Xử lý và phân tích số liệu. 01/04/09 -30/04/09 hưng - Bình phước. Trường trung học cơ sở Tân 5 Viết luận văn lần thứ nhất. 02/05/09 -30/05/09 hưng - Bình phước. Trình giáo viên hướng dẫn sửa Trường ĐHSP TDTT 6 02/06/09 -10/06/09 chữa lần thứ nhát. Tp.HCM. Trường ĐHSP TDTT 7 Viết luận văn lần thứ hai 10/06/09 -30/06/09 Tp.HCM. Trình giáo viên hướng dẫn sửa Trường ĐHSP TDTT 8 01/07/09 -10/07/09 chũa lần thứ hai. Tp.HCM. Viết luận văn lần thứ ba và Trường ĐHSP TDTT 9 12/07/09 -30/07/09 cho in ấn. Tp.HCM. Viết luận văn và bảo vệ luận Trường ĐHSP TDTT 10 01/08/09 -30/0809 văn. Tp.HCM. 4. Dự báo kết quả nghiên cứu: Sau khi nghiên cứu chúng tôi dự báo kết quả như sau: - Đánh giá thực trạng kết quả học tập môn chạy 60m của nam học sinh lớp 9. - Lựa chọn và ứng dụng được một số bài tập nhằm phát triển thể lực nhằm nâng cao thành tích ở môn chạy 60m cho nam học sinh lớp 9. - Kiểm nghiệm đánh giá tính hiệu quả các bài tập phát triển thể lực
  9. nhằm nâng cao thành tích ở môn chạy 60m cho nam học sinh lớp 9. . Trang thiết bị dụng cụ nghiên cứu: - Thước dây với độ chính xác đến milimet, đồng hồ bấm giây, bút, giấy Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2008. Người hướng dẫn: Nhóm thực hiện : Th.S. Trương Thanh Bình Nguyễn Văn Hùng Lê Quang Trị
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2