intTypePromotion=3

Thuyết trình: Pension market

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
19
lượt xem
0
download

Thuyết trình: Pension market

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Pension market trình bày về tỷ suất sinh lời, phân bổ tài sản, xếp hạng các hệ thống hưu bổng, xu hướng nhân khẩu học. Cấu trúc và xu hướng thị trường hưu bổng Anh, tài chính của các chương trình DB khu vực tư, vai trò ngày càng tăng của tài chính hưu bổng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Pension market

 1. PENSION MARKET GVHD: TS. HỒ VIẾT TIẾN: NHÓM 10: Trương Quốc Cường Trần Thị Nguyên Hương Hoàng Cự Phú Nguyễn Duy Quang Lê Ngọc Sơn Trần Hữu Tuấn
 2. CONTENTS  TERMINOLOGY  INTERNATIONAL PENSION MARKET  TỶ SUẤT SINH LỜI  PHÂN BỔ TÀI SẢN  XẾP HẠNG CÁC HỆ THỐNG HƯU BỔNG  XU HƯỚNG NHÂN KHẨU HỌC  UNITED KINGDOM PENSION MARKET  CẤU TRÚC VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG HƯU BỔNG ANH  TÀI CHÍNH CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH DB KHU VỰC TƯ  VAI TRÒ NGÀY CÀNG TĂNG CỦA TÀI CHÍNH HƯU BỔNG DC  CÁC NGUỒN THU NHẬP KHI VỀ HƯU  PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA ANH
 3. TERMINOLOGY Defined contribution: Defined benefit:  Tỉ lệ đóng góp giữa người lao  Tỉ lệ đóng góp cố định đối với động và chủ không cố định, có người lao động và chủ doanh thể dao động. nghiệp  Số tiền này được đem đi đầu tư  Số tiền này hầu hết không được (funded) đem đi đầu tư. (unfunded)  Sau khi nghỉ hưu sẽ nhận số  Sau khi nghỉ hưu nhận một tiền còn lại sau khi đầu tư. phần trăm cố định trên lương  Rủi ro đầu tư do người lao động năm cuối cùng. gánh chịu  Rủi ro đầu tư do chủ doanh nghiệp gánh chịu. www.themegallery.com C om pany Lo go
 4. INTERNATIONAL PENSION MARKETS
 5. Rates of return
 6. Asset allocation
 7. Rating of pension systems
 8. Demographic trends
 9. UNITED KINGDOM PENSION MARKET OCCUPATIONAL PENSION STATE PENSION PERSONAL PENSION
 10. Structure and trends in UK Pension Market
 11. Market Size
 12. Asset Allocation
 13. Rates of Return
 14. Financing of private sector DB schemes  DECLINE IN PRIVATE SECTOR DB SCHEMES  THE FINANCIAL POSITION  STRATEGIES TO MITIGATE DB PENSION-RELATED INVESTMENT RISKS  MANAGING INSOLVENCIES OF DB PENSION SCHEMES
 15. Decline in private sector DB schemes
 16. The financial position

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản