intTypePromotion=1

Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
178
lượt xem
55
download

Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM nhằm trình bày thực trạng về quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM, giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM

 1. Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG ViỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung HVTH: Nhóm 9 – QTKD Đêm 1 – K19 Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 2. DANH SÁCH NHÓM Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1. Đỗ Thái Dương 2. Nguyễn Lương Ngân 3. Trần Nguyễn Băng Dương 4. Dương Minh Dũng 5. Cao Đình Bền Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nghiên cứu thực trạng, xác định vấn đề của CBNS, CBQL Tham khảo lại ý kiến Pvấn CBNS, CBQL Pvấn NVKD, NVKT Thảo luận nhóm, đề xuất giải pháp Viết bcáo, h.thiện ngh.cứu Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  F9HCM  Bộ phận kế toán – bộ phận hỗ trợ  Bộ phận kinh doanh – bộ phận SX trực tiếp Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 5. NỘI DUNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM 2. MỘT SỐ GiẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 6. THỰC TRẠNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1. GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ F9HCM 2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC 3. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG 4. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN 5. MỘT SỐ NHẬN XÉT Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 7. 1.1. SƠ LƯỢC VỀ F9HCM Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  Tên đầy đủ: CN Cty TNHH Phân phối Công nghệ Viễn Thông FPT (TpHN)  Tiền thân là Trung tâm phân phối sản phẩm Nokia (F9) trực thuộc FDC  Đ/c: 3B Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1  Thành lập 11/09/2003  Chuyên phân phối Nokia  Là nhà phân phối chính thức và duy nhất Vertu tại VN Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 8. 1.1. SƠ LƯỢC VỀ F9HCM Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Cơ cấu tổ chức FPT … FTG … F9 … F9HCM Logistic Mark Mark Vertu Vertu KD VP KT KT SR SR TC-KT TC-KT HTKD HTKD Mar Mar CS CS S1 S1 S2 S3 S3 Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 9. 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Phần mềm nhân sự People Soft Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 10. 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Quy trình đánh giá công việc NV tự đánh Tham chiếu các CBQL giá (online) face-to-face Trao đổi T/đổi face-face CBQL trực tiếp đánh giá Trưởng phòng đánh giá BGĐ đánh giá (final) Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 11. 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Thang điểm đánh giá Số điểm đánh giá Xếp loại 9.5 – 10 Xuất sắc 8 – 9.5 Tốt 7–8 Khá 6–7 Trung Bình 0–6 Dưới TB Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 12. 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  KPIs cho NVKD Chỉ tiêu Trọng số Doanh số 60% Employee Goals Hệ thống 20% 70% Công nợ 20% Lập KH 50% Responsibilities 15% Hỗ trợ các p.ban 50% Khả năng XD QH 50% Competencies 15% Kỹ năng quản lý 50% Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 13. 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  KPIs cho NVKT Chỉ tiêu Trọng số Hoàn thành CV đúng hạn 50% Employee Goals 70% Đ.bảo chất lượng CV 50% Tuân thủ nội quy 50% Responsibilities 15% Hợp tác, hỗ trợ 50% Sáng tạo 50% Competencies 15% Kỹ năng lập KH 50% Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 14. 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Các vấn đề tồn đọng  Khách quan  Đánh giá vào cuối kỳ  Thời điểm chạy doanh số  Năng lực đánh giá của một số CBQL còn hạn chế  Một số chỉ tiêu cảm tính, khó định lượng (Bp KT) Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 15. 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Các vấn đề tồn đọng  Chủ quan  Không quan tâm tới tầm quan trọng của việc đ/giá  Đánh giá qua loa, cả nể  Chấm điểm theo quota  Thời gian đánh giá của các cấp QL bị hạn chế Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 16. 1.3. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  Bảng xếp rank nhân viên Rank Vị trí công tác 1 Lái xe, tạp vụ, CTV, NV không y/c bằng cấp 2 NV mới, NV một số vị trí khác 3 TP, PP, các chuyên gia, một số cán bộ nguồn. 4 GĐ các cty con, một số TP 5 GĐ các chi nhánh 6 TGĐ chức năng, TGĐ các cty thành viên 7 Các CEO, thành viên ban HĐQT Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 17. 1.3. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  Bảng lương theo rank Rank Khung lương Ghi chú 1 F10 – F14 Mỗi bậc chênh lệch 300K 2 F14 – F20 Mỗi bậc chênh lệch 300K 3 F18 – F28 Từ F20, mỗi bậc chênh 400K 4 F25 – F30 5 F30 – F33 Từ F30, mỗi bậc chênh 800K 6 F33 – F35 Từ F20, mỗi bậc chênh 1.000K 7 F35 – F38 Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 18. 1.3. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  Cơ cấu lương  Lương cứng  Lương mềm  Lương hiệu quả kinh doanh Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 19. 1.3. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  Lương cứng: 13 tháng lương  12 tháng lương định kỳ  2/3 tháng lương nhân ngày thành lập tập đoàn 13/09 1/3 tháng lương nhân Tết Nguyên đán Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung
 20. 1.3. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  Lương mềm: tối đa 06 tháng lương Xếp loại Số tháng lương mềm/quý Xuất sắc 1,2 – 1,5 Tốt 0,8 – 1,0 Khá 0,6 – 0,8 Trung Bình 0 – 0,5 Dưới TB 0 Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản