intTypePromotion=1

Trình bày lý luận về công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Pham Van Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
306
lượt xem
78
download

Trình bày lý luận về công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty cổ phần là loại xí nghiệp lớn mà vốn được hình thành từ việc liên kết các tư bản cá biệt và các nguồn tiết kiệm cá nhân thông qua việc phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu là loại chứng khoán có giá, bảo đảm cho người sở hữu nó có được quyền nhận được một phần thu nhập của công ty dưới hình thức lợi tức cổ phiếu. Lợi tức cổ phiếu không cố định mà phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình bày lý luận về công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

  1. Câu 15: trình bày lý luận về công ty cổ phần và thị trường chứng khoán. Ý nghĩa nghiên cưu vấn đề trên ở Việt Nam hiện nay. Công ty cổ phần: + Công ty cổ phần là loại xí nghiệp lớn mà vốn được hình thành từ việc liên kết các tư bản cá biệt và các nguồn tiết kiệm cá nhân thông qua việc phát hành cổ phiếu. + Cổ phiếu là loại chứng khoán có giá, bảo đảm cho người sở hữu nó có được quyền nhận được một phần thu nhập của công ty dưới hình thức lợi tức cổ phiếu. Lợi tức cổ phiếu không cố định mà phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty. + Cổ phiếu được mua bán dựa vào giá cả thị trường cổ phiếu hay gọi là thị giá cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu không phụ thuộc vào giá trị danh nghĩa ghi trên cổ phiếu hay mệnh giá cổ phiếu mà phụ thuộc vào lợi tức cổ phiếu và tỉ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng. Thị giá cổ phiếu = lợi tức cổ phiếu/cho tỉ suất lợi tức ngân hàng Người mua cổ phiếu gọi là cổ đông. Về mặt tổ chức và quản lý , đại hội cổ đông là cơ quan tối cao bầu ra hội đồng quản trị và quyết định theo số lượng cổ phiếu. Bởi vậy những nhà tư bản nắm được cổ phiếu khống chế trên 50% sẽ có khả năng thao túng mọi hoạt động của công ty. Thị trường chứng khoán + Thị trường chứng khoán là thị trường mua bán các loại chứng khoán có giá. Ngoài cổ phiếu và trái phiếu, trên thị trường chứng khoán còn mua bán các loại chứng khoán khác như là công trái, tín phiếu, văn tự cầm cố. Thị trường chứng khoán được thực hiện chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán và một phần ở ngân hàng lớn. + Thị trường chưng khoán là thị trường rất nhạy với các biến động kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự... là “phong vũ biểu” của nền kinh tế. Khi giá cả chứng khoán tăng biểu hiện nền kinh tế đang phát triển, ngược lại nền kinh tế đang sa sút, khủng hoảng. Ý nghĩa nghiên cứu + Huy động vốn trong xã hội gồm: vốn cá nhân, vố của các thành phần kinh tế, vốn nước ngoài. + Thông qua hoạt động của công ty cổ phần mà nguồn vốn xã hội được vận động liên tục, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. + Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần, ché độ cổ phần làm cho các xí nghiệp, công ty... đan xen vào nhau tận dụng sức mạnh của nhau. + Phân biệt được quyền sở hữu và quyền kinh doanh, tạo điều kiện thực hiện quyền tự chủ kinh doanh...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2