intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế đối ngoại

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kinh tế đối ngoại
 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những lý luận chung nhất của kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng). Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: phân tích được các hình thức kinh tế quốc tế, nguyên nhân và xu hướng phát triển của kinh tế quốc tế; giải thích được các hiện tượng kinh tế quốc tế trong thực tế đời sống kinh tế hiện đại ngày nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 15" trình bày các nội dung: Từng bước khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986 - 1990); đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1991 - 1995). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf232p bakerboys08 15-07-2022 6 3   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thời kỳ đổi mới trình bày quá trình nhận thức của Đảng về thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ đổi mới; Đầu tư trực tiếp nước ngoài từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 4 1   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: 30 năm - một chặng đường cho thấy một cái nhìn khái quát về thực trạng tình hình thu hút và thực hiện vốn FDI tại Việt Nam từ năm 1988 đến nay qua những khía cạnh cơ bản trong việc thu hút FDI theo quy mô vốn đầu tư, theo ngành kinh tế, theo đối tác đầu tư, theo địa phương và theo khu vực địa lý. Đồng thời, bài viết cũng đánh giá tác động của nguồn vốn FDI đến nền kinh tế Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp trình bày thực trạng thu hút vốn FDI trong thời gian qua; Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 4 1   Download

 • Bài viết Thu hút và phát triển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển bền vững tại Việt Nam trình bày tổng quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường; Việt Nam cần nâng cao chất lượng của FDI trong thời gian tới; Những thách thức phát triển trong tương lai của Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thời gian qua tập trung phân tích những ưu điểm cốt yếu nhất, những bất lợi đang phải đối mặt, và đề xuất một số gợi ý mang tính chất tham khảo cho khu vực vực kinh tế FDI trong thời gian tới.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm thu hút FDI của Ấn Độ và bài học cho Việt Nam phân tích tình huống Ấn Độ giúp Việt Nam rút ra các bài học về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, từ đó nhằm thay đổi chính sách cho phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam.

  pdf17p vigeneralmotors 13-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Lợi thế cạnh tranh và tác động của nguồn vốn FDI đến các doanh nghiệp trong nước thời kỳ hội nhập và phát triển trình bày lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI; Đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI; Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với doanh nghiệp trong nước.

  pdf18p vigeneralmotors 13-07-2022 8 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu" là kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm, nhiệt tình của nhiều người, thuộc nhiều đối tượng xã hội khác nhau ở trong và ngoài tỉnh. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Tự nhiên và dân cư; Khởi nguyên đất Bà Rịa - Vũng Tàu; Buổi đầu khai phá và xây dựng (Từ giữa thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX); Cuộc khàng chiến chống Pháp xâm lược đầu tiên (1859-1867); Kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf552p vigeneralmotors 11-07-2022 4 0   Download

 • "Nghiên cứu 36 kế thành công trong kinh doanh" là bộ sách mưu lược quân sự mang tính kinh điển, sâu sắc, tinh túy trong kho báu trí tuệ của Trung Hoa cổ đại. Trải qua quá trình biến đổi và phát triển của lịch sử tư tưởng, mưu lược của Ba mươi sáu kế đã thâm nhập một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: Chính trị, ngoại giao, kinh tế… Và trở thành tài sản trí tuệ được mọi người thừa nhận. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf190p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê" bao gồm những vấn đề lý luận và phương pháp thống kê cơ bản nhất, được trình bày dễ hiểu, kết hợp với những ví dụ minh họa cụ thể để phù hợp với đối tượng là sinh viên kinh tế ngoài ngành Thống kê. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề chung trong thống kê học; điều tra thống kê; tổng hợp thống kê; thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội;...

  pdf120p ryomaechizen 01-07-2022 14 0   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê" bao gồm những vấn đề lý luận và phương pháp thống kê cơ bản nhất, được trình bày dễ hiểu, kết hợp với những ví dụ minh họa cụ thể để phù hợp với đối tượng là sinh viên kinh tế ngoài ngành Thống kê. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: hồi quy và tương quan; dãy số thời gian; chỉ số; điều tra chọn mẫu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p ryomaechizen 01-07-2022 11 0   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản lý chi Ngân sách Nhà nước; cân đối Ngân sách Nhà nước; tín dụng Nhà nước; các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công;...

  pdf121p ryomaechizen 01-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Đẩy mạnh thu hút vốn FDI gắn với bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng trình bày khái niệm, các hình thức FDI và tác động của vốn FDI đối với nền kinh tế; Tình hình thu hút vốn FDI vào thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 9 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 6 bài tiếp theo, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p ryomaechizen 01-07-2022 13 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam" là tìm hiểu những quy định của Luật Thương mại hiện hành về HĐMBHHQT. Việc tìm hiểu này được đặt trong tương quan so sánh với những quy định của pháp luật một số nước có quan hệ mua bán hàng hóa lớn với Việt Nam và các quy định quốc tế nhằm rút ra những vấn đề bất cập. Từ những vấn đề bất cập này mà đề xuất một vài giải pháp sửa đổi, bổ sung chế định này cho phù hợp hơn.

  pdf99p bakerboys05 23-06-2022 27 7   Download

 • Bài viết "Tác động của CPTPP đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ" trình bày thực trạng hoạt động kinh tế - xã hội, đánh giá tác động của CPTPP đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Qua đó, đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa phương trong thời gian tới.

  pdf10p ngoccthanh 29-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Tổng quan về kinh tế vĩ mô và Dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các mục tiêu của kinh tế vĩ mô; các chính sách kinh tế vĩ mô; mục tiêu kinh tế đối ngoại; mục tiêu phân phối công bằng; mục tiêu phân phối thu nhập cân bằng (Sử dụng đường cong Lorenz để xác định);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế đối ngoại
p_strCode=kinhtedoingoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2