intTypePromotion=3

Nhập môn Kinh tế lượng

Xem 1-20 trên 250 kết quả Nhập môn Kinh tế lượng
 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước lượng do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội, cách thực hiện và diễn giải của phương pháp OLS, giá trị kỳ vọng của ước lượng OLS, phương sai của ước lượng OLS,...

  pdf12p kyniemchieumua_09 20-12-2017 63 9   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 1 Bản chất của Kinh tế lượng và Dữ liệu kinh tế do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Kinh tế lượng là gì, các bước trong việc phân tích kinh tế lượng, phân tích kinh tế lượng đòi hỏi cần có dữ liệu, quan hệ nhân quả và khái niệm về "phân tích trong điều kiện các yếu tố khác không đổi",...

  pdf6p kyniemchieumua_09 20-12-2017 144 10   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 Mô hình hồi quy đơn do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Định nghĩa về mô hình hồi quy tuyến tính đơn, tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất, để ước lượng mô hình hồi quy, ta cần dữ liệu, các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ,...

  pdf13p kyniemchieumua_09 20-12-2017 42 9   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn thống kê do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Phân phối mẫu của ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về từng tham số tổng thể, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết về tổ hợp tuyến tính của các tham số,....

  pdf17p kyniemchieumua_09 20-12-2017 53 8   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Mô tả thông tin định tính, trường hợp đơn giản: Có một biến độc lập là biến giả, sử dụng biến giả cho trường hợp biến định tính có nhiều lựa chọn, thành phần tương tác có biến giả.

  pdf11p kyniemchieumua_09 20-12-2017 49 8   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi,...

  pdf14p kyniemchieumua_09 20-12-2017 36 8   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 9 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Vấn đề xác định sai dạng hàm, sử dụng biến đại diện cho các biến giải thích không quan sát được, mô hình với hệ số góc ngẫu nhiên (= Mô hình có hệ số ngẫu nhiên),...

  pdf12p kyniemchieumua_09 20-12-2017 46 8   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Tính vững, tính tiệm cận chuẩn và suy luận trên mẫu lớn, các kiểm định khác với mẫu lớn: thống kê nhân tử lagrange (LM),...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p kyniemchieumua_09 20-12-2017 41 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS, bàn thêm về dạng hàm hồi quy, bàn thêm về độ phù hợp và vấn đề lựa chọn biến độc lập, phân tích về dự đoán và sai số dự đoán

  pdf9p kyniemchieumua_09 20-12-2017 34 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 1 trình bày một số nội dung chính sau: Kinh tế lượng là gì? Các thành phần căn bản của một nghiên cứu thực nghiệm, thiết lập mô hình, thu thập dữ liệu, ước lượng mô hình, kiểm định giả thuyết, diễn dịch kết quả,...

  pdf16p nomoney7 04-03-2017 42 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 9 cung cấp cho người học một số hiểu biết cơ bản về tương quan chuỗi. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tương quan chuỗi bậc nhất, các hệ quả khi bỏ qua tương quan chuỗi, kiểm định tương quan chuỗi bậc nhất, xử lý tương quan chuỗi, kiểm định Engel’s Arch,... Mời tham khảo.

  pdf45p nomoney7 04-03-2017 35 5   Download

 • Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 9: Tương quan chuỗi sẽ khảo sát một dạng vi phạm các giả thiết cơ bản về các số hạng nhiễu. Thứ nhất ta xem xét những ẩn ý của việc bỏ qua sự vi phạm này và dùng thủ tục bình phương tối thiểu thường... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf45p chuotchuot09 07-12-2015 61 4   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS). Mời các bạn cung tham khảo!

  pdf5p sangbanmai_0906 17-01-2018 37 4   Download

 • Bài giảng chương 1 "Nhập môn kinh tế lượng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng, mối quan hệ trong kinh tế lượng. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf3p emily_take 15-12-2015 84 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 7: Biến độc lập định tính (hoặc biến giả). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các biến định tính chỉ có hai lựa chọn, biến định tính với nhiều lựa chọn, tác động của các biến định tính lên số hạng độ dốc (phân tích đồng phương sai),... Mời tham khảo.

  pdf47p nomoney7 04-03-2017 18 3   Download

 • Kinh tế lượng - Chương I: Nhập môn kinh tế lượng. Chương 1 này được biến soạn với các nội dung: Khái niệm, phương pháp luận của KTL, các môn học liên quan, các loại số liệu, mỗi quan hệ trong KTL. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf4p lelyla 27-08-2016 20 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 1, trình bày các nội dung sau:Lịch sử môn học, lịch sử môn học, nội dung nghiên cứu, các môn học liên quan, quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng,...

  pdf3p sangbanmai_0906 17-01-2018 16 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 (Phần 2) trình bày về "Kiểm định mô hình hồi quy". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các đại lượng ngẫu nhiên, các khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy, kiểm định sự phù hợp của mô hình.

  pdf5p sangbanmai_0906 17-01-2018 38 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 (Phần 1) trình bày về "Hồi quy tuyến tính bội". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mô hình hối quy tuyến tính 3 biến, một số dạng hàm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p sangbanmai_0906 17-01-2018 26 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 giúp người học hiểu về "Hồi quy với biến giả". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: bản chất của biến giả, hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính,...

  pdf5p sangbanmai_0906 17-01-2018 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nhập môn Kinh tế lượng
p_strCode=nhapmonkinhteluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản