intTypePromotion=1

30 câu trắc nghiệm tin học căn bản

Chia sẻ: Phan Thanh Tuan Tuan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

1
1.409
lượt xem
339
download

30 câu trắc nghiệm tin học căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '30 câu trắc nghiệm tin học căn bản', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 câu trắc nghiệm tin học căn bản

  1. 1/Trong windows khi nhắp chuột phải lên thanh Taskbar, chọn lệnh nào để sắp xếp các cửa sổ ứng dụng gối đầu nhau: a.Windows title b.Cascade Windows c. Windows Auto Arrange d.Arrange Icon 2/Trong Windows, để chạy một chương trình ta chọn: a.Start, Programs... b.Start, Search.. c.Start, Settings... d.Các câu trên đều sai 3/Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím: a.Alt - F4 (a) b.Ctrl - F4 (b) c.Đáp án (1), (2) đều đúng d.Shift - F4 4/Khi di chuyển cửa sổ ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đề của cửa sổ: a.Drag and drop b.Point c.Double Click d.Click 5/Khi chỉ chuột tại viền hay góc cửa sổ và Drag and Drop chuột sẽ cho phép: a.Thay đổi kích thước cửa sổ b.Cực tiểu cửa sổ c.Đóng cửa sổ d.Di chuyển cửa sổ 6/Muốn thực hiện chạy chương trình trong Windows theo mặc định thì trỏ chuột đến Shortcut và: a.Double Click b.Các câu trên đều đúng. c.Drag d. Click 7/Thu nhỏ cửa sổ chương trình ứng dụng về kích cỡ lúc chưa phóng to tối đa, ta thực hiện a.Tất cả các câu đều đúng b.Ctrl - F5 c.Nhấp vào nút Restore d.Nhấp Double Click trên Title bar 8/Phím Ctrl - F10 dùng để a.Đáp án (a) và (b) đều đúng b.Trả về kích thước ban đầu của cửa sổ hiện hành (b) c.Đóng cửa sổ hiện hành d.Phóng to cửa sổ hiện hành (a) 9/Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong windows, ta nhấn tổ hợp phím: a.Alt + Tab b.Ctrl + Tab c.Shift + Tab
  2. d.Space + Tab 10/Trong windows, thu cửa sổ cực tiểu a.Các câu trên đúng b. Chọn nút Minimize c.Nhắp chuột vào biểu tượng trên Taskbar d.Chọn Control box, Minimize 11/Cho các cửa sổ ứng dụng cùng một lúc nằm dưới thanh Taskbar chúng ta thực hiện như sau: a.Đáp án (a) và (b) đúng b.Nhấn phải chuột trên thanh Taskbar, Show the desktop (a) c.Nhấn tổ hợp phím Start + D (b) d.Nhấn vào nút Minimize trên các cửa sổ ứng dụng 12/ Trong môi trường Windows bạn có thể chạy cùng lúc: a.Chạy nhiều trình ứng dụng khác nhau b.Tất cả các câu trên đều sai c.Chỉ chạy một chương trình d.Hai chương trình 13/Muốn tạo một shortcut trong Windows, ta thực hiện nhấn phải chuột chọn a.New -> Shortcut b.Create Shortcut c.Drag vào shortcut rồi thả ra vùng cần tạo d.Tất cả các câu trên đều đúng 14/Thay đổi hình dạng shortcut ta nhấn phải chuột, và chọn: a.Properties, Shortcut, Change Icon b.Change shortcut c.Rename shortcut d.Tất cả các câu trên đều sai 15/Để sắp xếp tự động các Shortcut trên màn hình nền của Windows (Desktop), ta kích chuột phải lên màn hình nền và chọn: a.Arrange Icons, chọn Auto Arrange b.Autosort c.Arrange Icons, chọn AutoSort d. Auto Arrange Icons. 16/Trong Windows, để thay đổi hình ảnh nền trên Desktop, ta thực hiện: a.Kích chuột phải tại một vị trí trống trên nền Desktop, chọn Properties, chọn Background (b) b.Kích chuột phải tại một vị trí trống trên thanh Taskbar, chọn Properties, chọn Background (a) c.Cả hai đáp án (b) và (b) đều đúng d.Cả hai đáp án (b) và (b) đều sai 17/Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím: a.Ctrl b.Shift c.Enter d.Alt 18/Muốn tạo một thư mục trên Desktop của windows, ta click phải chuột và chọn: a.New , Folder
  3. b.New Folder c.Properties -> Folder d.Properties -> New Folderchemas-microsoft-com ffice ffice" /> > > >> 19/Thay đổi màu của Desktop ta thực hiện: a.Click phải chuột, chọn Properties, chọn Background b.Click phải chuột, chọn Change Background c.Các đáp án đều sai d.Click phải chuột , chọn Properties 20/Muốn khởi động chương trình Windows Explore, ta thực hiện: a.Nhấn tổ hợp phím Start + E (a) b.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E (b) c.Nhấn vào biểu tượng chữ E trên màn hình d.Đáp án (a) và (b) sai 21/Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện: a.View -> Details b. View -> List c.File -> Rename d.File -> Properties 22/Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để: a.Xem thuộc tính tập tin b.Sao chép tập tin c.Đổi tên tập tin d.Xoá tập tin 23/Để xoá một biểu tượng trên Desktop a.Cả 3 câu trên đều đúng b.Dùng chuột kéo và thả biểu tượng đó vào Recycle bin c.Nhấn phím Delete d.Nhấn phải chuột và chọn Delete > > 24/Chọn phát biểu đúng: a.Hình dạng của con trỏ chuột có thể thay đổi được. b.Tất cả các đáp án đều sai c.Trong Windows các tập tin không có phần tên mở rộng (đuôi tập tin) d.Trong Windows, nhấn Shift + Delete xóa tập tin thì vẫn phục hồi tập tin đã xóa. > > >> 25/Đổi tên tập tin a.File, Rename b.Edit, Rename c.Tools, Rename d.Cả 3 đáp án còn lại đều đúng 26/Trong windows Explorer, để xóa tập tin hoặc thư mục đã chọn ta dùng lệnh: a.File, Delete b.Edit, Delete c.File, Clear d.Edit, Clear
  4. 27/Trong Windows Explorer, muốn tạo thư mục con, ta dùng lệnh a.File -> New -> Folder b.File -> Create Folder c.File -> Create Directory d.File -> Properties > > >> 28/Chọn phát biểu sai: a.Trong Control Panel nhắp đúp vào Regional Options để hiệu chỉnh thời gian hệ thống b.Có thể thay đổi thời gian hệ thống máy tính c.Khi mất điện đồng hồ hệ thống vẫn chạy d.Trong Control Panel nhắp đúp vào Date/ Time để hiệu chỉnh thời gian hệ thống 29/Tìm các tập tin có phần mở rộng là DOC và tên có 3 ký tự, trong đó ký tự thứ 2 là chữ A, ta gõ điều kiện: a.?a?.doc b.*a?.doc c.?a*.doc d.*a*.doc 30/Trong Windows muốn thay đổi ngày giờ hệ thống chúng ta thực hiện: a.chọn Start -> Control Panel -> Date and times b.Double Click vào biểu tượng đồng hồ bên góc phải trên thanh Taskbar c. Các đáp án đều sai. d.Properties, General, Accessed > > > > Đáp án đúng là " a "
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2