intTypePromotion=1

BÀI 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
221
lượt xem
54
download

BÀI 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích và lợi ích của việc xử lý bảng tính, giới thiệu về một số ứng dụng cho việc xử lý bảng tính. Nội dung Giới thiệu các chương trình bảng tính, Giới thiệu Microsoft Office Excel, Làm việc với ứng dụng Microsoft Office Excel, Định dạng bảng tính, Bảo mật thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH

 1. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bổ thời gian: 4T (LT: 2T, TH: 2T) Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: ht tp://www.ispace.edu.vn NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5: BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9: TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12: THI CUỐI MÔN Bài 13: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
 2. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Mục đích và lợi ích của việc xử lý bảng tính, giới thiệu về một số ứng dụng cho việc xử lý bảng tính. Giới thiệu các chƣơng trình bảng tính Giới thiệu Microsoft Office Excel Làm việc với ứng dụng Microsoft Office Excel Định dạng bảng tính Bảo mật thông tin TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu và phân biệt đƣợc các ứng dụng xử lý bảng tính Biết một số thao tác cơ bản trên ứng dụng bảng tính Làm việc và nhận biết cơ bản về màn hình ứng dụng xử lý bảng tính 2
 3. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU CÁC CHƢƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH Khái quát về bảng tính, các ứng dụng có thể dùng trong tạo và xử lý các bảng tính. Microsoft Office Excel TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU CÁC CHƢƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH Calc (OpenOffice) 3
 4. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU CÁC CHƢƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH PlanMaker (Ashampoo Office) TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE EXCEL Biết ứng dụng Microsoft Office Excel dùng trong công việc gì, các phiên bản đã và đang có. Quá trình phát triển Là sản phẩm của công ty Phần mềm nổi tiếng Microsoft Sản phẩm này được dùng khá phổ thông. 1987: Excel 2.0 trên Windows. 1995: Office Excel 95 1999: Office Excel 2000 2003: Office Excel 2003 2006: Office Excel 2007 4
 5. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE EXCEL Các tính năng nổi bật Tính toán số liệu trong bảng tính. Tạo các đồ thị dễ dàng. Dễ hiệu chỉnh, thao tác các công việc liên quan đến bảng tính nhanh gọn. Và đặc biệt rất hữu ích trong công việc tính toán các số liệu liên quan đến lĩnh vực kế Toán. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Hiểu cách sử dụng, khắc phục một số lỗi cơ bản trong quá trình sử dụng ứng dụng Microsoft Office Excel nói chung và Microsoft Office Excel 2003 nói riêng. 5
 6. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Cách khởi động, thoát khỏi chƣơng trình TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Các thành phần chính trong một cửa sổ Excel Thanh thực đơn lệnh Thanh công cụ Đường viền dọc Thanh tiêu đề Thanh công thức Nhập dữ liệu vào đây Thanh cuộn dọc Đường viền ngang Thanh cuộn ngang Trang tính Sheet1, … Thanh trạng thái 6
 7. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Cấu trúc một Workbook, Sheet TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Cách nhập dữ liệu Con trỏ chuột dạng chữ thập trắng khi đang ở trên các Ô Bảng tính Sheet1 đang là trang hiện hành Con trỏ chuột dạng chữ I khi đang ở trong Ô nhập liệu Ô A1 là ô hiện hành  7
 8. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Thao tác trên hàng và cột TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Thao tác trên hàng và cột 8
 9. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Cách chọn và sử dụng lệnh TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH Hiểu cách thức để thiết lập định dạng cho Workbook, Sheet. Định dạng phông chữ: Workbook, Sheet Workbook 9
 10. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH Định dạng phông chữ: Workbook, Sheet Sheet TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH Định dạng bảng tính: Workbook, Sheet Workbook  Cách thiết lập Tools -> Options 10
 11. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH Định dạng bảng tính: Workbook, Sheet Sheet  Cách thiết lập TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BẢO MẬT THÔNG TIN Hiểu cách thức để bảo mật thông tin trên bảng tính. Bảo mật Workbook, Sheet. Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung bảng tính Cho 1 Workbook Tools -> Options 11
 12. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BẢO MẬT THÔNG TIN Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung bảng tính Cho 1 Sheet TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢNG TÍNH Nhận dạng và xử lý một số sự cố cơ bản trong quá trình xử lý bảng tính. Thiết lập các bảng biểu không hiệu lực Thao tác không kẻ ô được 12
 13. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢNG TÍNH Một số thiết lập ban đầu không tác dụng Font mặc định sai Size, Color không đúng Vị trí lưu trữ mặc định sai Thời gian tự động lưu không có TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE http://ispace.edu.vn 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2