Bài 5 : Xử lý sự cố Email

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
236
lượt xem
118
download

Bài 5 : Xử lý sự cố Email

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 5: Tổng quan về Email. Cấu hình Mail Client. Backup dữ liệu Mail. Khắc phục sự cố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5 : Xử lý sự cố Email

 1. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MÔN HỌC: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM Bài 1 : Quy trình xử lý sự cố phần mềm. Bài 2 : Xử lý sự cố hệ điều hành. Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng. Bài 4 : Xử lý sự cố sử dụng Internet. Bài 5 : Xử lý sự cố Email. Bài 6 : An toàn hệ thống máy tính. Bài 7 : Những tiện ích và ứng dụng. Bài 8 : Tối ưu hóa máy tính. THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài 5: XỬ LÝ SỰ CỐ EMAIL Tổng quan về Email Cấu hình Mail Client Backup dữ liệu Mail Khắc phục sự cố 1
 2. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Cấu hình được cho các Mail Client gởi nhận được Mail Đồng bộ hoá được dữ liệu giữa các Mail Client Backup và Restore được các dữ liệu Email Xử lý được các lỗi thông dụng khi gởi nhận Mail bằng Mail Client TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ EMAIL Xử lý sự cố Email Tổng quan Cấu hình Bakup dữ Khắc phục về Email Mail Client liệu Mail Sự cố 2
 3. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ EMAIL E-mail là thư điện tử, được chuyển đi qua đường Internet. Lợi ích của Email Không có Tốc độ cao Chi phí rẻ khoảng cách TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ EMAIL Tổng quan về Email Webmail Mail doanh nghiệp (POP3, IMAP) 3
 4. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ EMAIL Tổng quan về Email Webmail Mail Client TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ EMAIL Tổng quan về Email Webmail Mail Client Ứng dụng Mail Client  Outlook  MS-Outlook  Mozilla Thunderbird 4
 5. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ EMAIL Xử lý sự cố Email Tổng quan Cấu hình Bakup Khắc phục về Email Mail Client Email Sự cố TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Các thông tin cần để cấu hình Mail Client Mail Address Mail Account Password Mail Server Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) Server Outgoing mail (SMTP) Sever Ví dụ: Mail Address: hocvien1@ispace.edu.vn Mail Account: hocvien1@ispace.edu.vn Password: 246357 Mail Server: POP3: mail.ispace.edu.vn SMTP: mail.ispace.edu.vn 5
 6. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Outlook Express TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Outlook Express Tên chủ tài khoải email Địa chỉ email 6
 7. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Outlook Express Server dùng để nhận mail Server dùng để gửi mail TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Outlook Express Nhập mail account Nhập password Nhớ mật khẩu 7
 8. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Gởi Email trong Outlook Express Địa mail người nhận chính Địa chỉ Email những người nhận biết nhau Địa chỉ Email những người không biết nhau Chủ đề lá thư Thanh Formatting Toolbar Nội dung thư Thanh Toolbar của hộp soạn thư mới Kiểm Chèn Cắt Dán tra tên tập tin Mã hóa Gởi thư Tắt kết nối Sao chép Trả về Lỗi chính tả Xác lập ưu tiên TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Quản lý người dùng trong Outlook Express (Identities) Đặt tên cho người dùng Chọn thiết lập mật mã 8
 9. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Quản lý người dùng trong Outlook Express (Identities) Chọn người dùng để login Chọn người dùng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIENT Lọc Mail trong Outlook Express Chống Spam mail Chuyển mail qua hộp thư khác Chọn điều kiện lọc mail Tổ chức Email khoa học Nhập địa chỉ Chọn hành động cho bộ lọc 9
 10. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CẤU HÌNH MAIL CLIEN MS-Outlook Express Thiết lấp Account Mail cho MS-Outlook Express 2003 Nhập tên hiển thị Nhập Mail server nhận thư Nhập địa chỉ Mail Nhập Mail server gửi thư Nhập User Name Nhập mật khẩu TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ EMAIL Xử lý sự cố Email Tổng quan Cấu hình Bakup Khắc phục về Email Mail Client Email Sự cố 10
 11. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BACKUP EMAIL Outlook Express Nơi lưu trữ Email Vị trí lưu trữ mail TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BACKUP EMAIL Outlook Express Folder và các files cần Bakup của Các files cần Bakup Thư mục cần Backup 11
 12. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BACKUP EMAIL Outlook Express Chuyển đổi thư mục lưu trữ Email sang nơi an toàn TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BACKUP EMAIL MS-Outlook Express Noi lưu trữ Email 12
 13. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BACKUP EMAIL MS-Outlook Express Folder và các files cần backup Thư mục cần Backup Các fiels cần Backup TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BACKUP EMAIL MS-Outlook Express Backup Email bằng chức năng Import and Export 13
 14. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BACKUP EMAIL MS-Outlook Express Backup Email bằng chức năng Import and Export TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ EMAIL Xử lý sự cố Email Tổng quan Cấu hình Bakup Khắc phục về Email Mail Client Email Sự cố 14
 15. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KHẮC PHỤC SỰ CỐ Không login vào mail server được Nhận mail được nhưng gởi mail không được Gởi mail được nhưng nhân mail không được Khi đọc mail thì font chữ bị mã hoá không đọc được Email bị trả về Check gmail bằng Outlook Express bị lỗi Outlook không cho save các files Attach theo Email MS-Outlook không hiển thị các files Attach theo Email TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Câu hỏi và bài tập Bài tập thực hành Cho thông tin: Mail Address: hocvien1@ispace.edu.vn Mail Account: hocvien1@ispace.edu.vn Password: 123456 POP3/SMTP: mail.ispace.edu.vn Dùng thông tin đã cho để cấu hình cho 3 chương trình Mail Client đã đề cập ở trên. Thực hiện Backup Email của cả 3 chương trình Mail Client trên Chuyển đổi thư mục lưu trữ Email của cả 3 chương trình Mail Client trên sang nơi an toàn! 15
 16. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN http://www.ispace.edu.vn 16
Đồng bộ tài khoản