intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ chuyên gia – Chương 2.2: Logic mệnh đề - Logic vị từ cấp một

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
109
lượt xem
7
download

Bài giảng Hệ chuyên gia – Chương 2.2: Logic mệnh đề - Logic vị từ cấp một

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ chuyên gia – Chương 2.2: Logic mệnh đề - Logic vị từ cấp một" trình bày các kiến thức: Logic mệnh đề (Cú pháp và ngữ nghĩa của logic mệnh đề, dạng chuẩn tắc, luật suy diễn), logic vị từ cấp một (cú pháp và ngữ nghĩa logic vị từ cấp một, chuẩn hóa các công thức, các luật suy diễn).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ chuyên gia – Chương 2.2: Logic mệnh đề - Logic vị từ cấp một

CHƯƠNG 2<br /> Logic mệnh đề Logic vị từ cấp một<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Logic mệnh đề<br /> ◦ Cú pháp và ngữ nghĩa của Logic mệnh đề<br /> ◦ Dạng chuẩn tắc<br /> ◦ Luật suy diễn<br /> Logic vị từ cấp một<br /> ◦ Cú pháp và ngữ nghĩa logic vị từ cấp một<br /> ◦ Chuẩn hoá các công thức<br /> ◦ Các luật suy diễn<br /> <br /> Logic mệnh đề<br /> <br /> Cú pháp<br /> •<br /> ◦<br /> ◦<br /> ◦<br /> ◦<br /> •<br /> ◦<br /> ◦<br /> <br /> Các ký hiệu<br /> Hằng logic: True, False.<br /> Các ký hiệu mệnh đề (biến mệnh đề): P, Q,...<br /> Các phép kết nối logic: ∧, ∨, , ⇒, ⇔.<br /> Các dấu mở ngoặc”(“ và đóng ngoặc ”)”.<br /> Các quy tắc xây dựng các công thức<br /> Các biến mệnh đề là công thức.<br /> Nếu A và B là công thức thì (A∧B), (A∨B), (A),<br /> (A⇒B), (A⇔B) là các công thức.<br /> <br /> Cú pháp<br /> ◦ Các công thức là các ký hiệu mệnh đề được gọi là<br /> các câu đơn hoặc câu phân tử.<br /> ◦ Các công thức không phải là câu đơn được gọi là<br /> câu phức hợp.<br /> ◦ Nếu P là ký hiệu mệnh đề thì P và P được gọi là<br /> literal, P là literal dương, còn  P là literal âm.<br /> ◦ Câu phức hợp có dạng A1∨...∨Am gọi là câu tuyển<br /> (clause), trong đó Ai là các literal.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2