intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế học phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
55
lượt xem
6
download

Bài giảng Kinh tế học phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản và chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng và phát triển, khung lý thuyết phân tích về sự phát triển ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

 1. Chương 2 Tổng quan về tăng trưởng  và phát triển kinh tế 12/14/15 1
 2. Nội dung  Một số khái niệm cơ bản và chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng và phát triển  Khung lý thuyết phân tích về sự phát triển ở các nước đang phát triển 12/14/15   2
 3. 1. Một số khái niệm cơ bản  Tăng trưởng kinh tế  Phát triển kinh tế  Phát triển  Phát triển bền vững 12/14/15   3
 4. Tăng trưởng kinh tế  Là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 01 năm)  Quy mô tăng trưởng: sự gia tăng nhiều hay ít. ∆Yt = Yt – Y0  Tốc độ tăng trưởng: sự gia tăng nhanh hay chậm qua các thời kỳ: gt = ∆Yt/ Y0  Nếu sản lượng hàng hoá và dịch vụ trong một quốc gia tăng lên bằng bất cứ cách nào  tăng trưởng 12/14/15   4
 5. Tăng trưởng kinh tế  Bản chất của TTKT: sự thay đổi về lượng của các chỉ số chủ yếu của nền kinh tế như GDP, GNP, GNI, GNI/người,…  Yêu cầu của TTKT trong giai đoạn hiện nay: gia tăng liên tục cả về qui mô lẫn tốc độ với vai trò quyết định là KHCN, vốn nhân lực và cơ cấu kinh tế hợp lý. 12/14/15   5
 6. TTKT: Các chỉ tiêu đánh giá  Tổng sản phẩm quốc nội  Tổng thu nhập quốc dân  Thu nhập bình quân đầu người 12/14/15   6
 7. TTKT: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)  Là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do kết quả hoạt động kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia tạo nên trong một thời kỳ nhất định.  3 cách tính: – Từ SX: GDP = VAi (Value added) (VAi = GOi – ICi) – Từ tiêu dùng: GDP = Consumption + Government + Investment + (eXport - iMport) – Từ phân phối (thu nhập): GDP = Wage + Rent + Interest + Profit + Depreciation + Tax 12/14/15   7
 8. TTKT: Tổng thu nhập quốc dân (GNI) (1)  Từ 1993, GNI (tiếp cận theo thu nhập) được dùng để thay cho GNP (tiếp cận theo sản xuất) trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) năm 1968.  Là tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến thu nhập nhân tố với nước ngoài. 12/14/15   8
 9. TTKT: Tổng thu nhập quốc dân (GNI) (2)  Thu nhập nhân tố với nước ngoài = Thu nhập của công dân nước đó từ nước ngoài – Thu nhập của công dân nước ngoài tạo nên tại nước đó (thường < 0 đối với các nước ĐPT).  GNI = GDP + Thu nhập nhân tố  Các nước ĐPT: GNI thường < GDP. 12/14/15   9
 10. TTKT: Thu nhập bình quân đầu người (GNI/ng)  Phản ánh TTKT có tính đến sự thay đổi dân số  Thể hiện sự tăng trưởng bền vững  Dùng để so sánh mức sống dân cư giữa các vùng.  Dùng để xác định khoảng thời gian cần thiết (t) để thu nhập của dân cư tăng lên gấp 2 lần dựa vào tốc độ tăng GNI/ng/năm theo dự báo (i): “Luật 70” t = 70/i.  Ví dụ: i=5%/năm  t= 14 năm 12/14/15   10
 11. TTKT: Vấn đề giá tính toán  Giá cố định (giá so sánh)  Giá hiện hành  Giá sức mua tương đương 12/14/15   11
 12. Giá cố định  Là giá xác định theo mặt bằng giá của năm gốc.  Năm gốc: là năm nền kinh tế quốc gia ít có biến động và không cách quá xa năm hiện hành.  Phản ánh thu nhập thực tế để tính và so sánh tốc độ tăng trưởng qua các thời kỳ. 12/14/15   12
 13. Giá hiện hành  Là giá xác định theo mặt bằng năm tính toán.  Phản ánh thu nhập danh nghĩa  Thường dùng để xác định các chỉ tiêu liên quan đến vốn đầu tư, cơ cấu ngành, ngân sách, thương mại. 12/14/15   13
 14. Giá sức mua tương đương (PPP)  Do Gustav Cassel đưa ra năm 1920 dựa trên quy luật “một giá”: trong thị trường hiệu quả một cách lý tưởng các hàng hóa giống nhau chỉ có một mức giá duy nhất.  Tỷ giá theo sức mua làm cân bằng sức mua của các đồng tiền khác nhau tại một quốc gia đối với một giỏ hàng hóa nhất định.  PPP biểu thị lượng hàng hóa và dịch vụ cơ bản mà một đơn vị tiền tệ của một quốc gia có thể mua được tại một nước nào đó. 12/14/15   14
 15. Giá sức mua tương đương (PPP)  Dùng để so sánh thu nhập theo không gian và mức sống của dân cư giữa các vùng do PPP có tính đến mức chi phí sinh hoạt tương đối và lạm phát giữa các vùng khác nhau.  Hiện nay thường tính theo mặt bằng giá của nước Mỹ. 12/14/15   15
 16. Phát triển kinh tế: Cách nhìn nhận mới  Trước 1970s, phát triển kinh tế chỉ nhấn mạnh TTKT với niềm tin vào cơ chế “tự nhỏ giọt”  đạt TTKT nhưng mức sống của đa số dân chúng không được cải thiện.  Đầu 1970s, phát triển kinh tế được xác định là: – Giảm nghèo – Giảm thất nghiệp – Giảm bất bình đẳng 12/14/15   16
 17. Phát triển kinh tế: Dudley Seers  Điều gì đang xảy ra đối với tình trạng nghèo đói?  Điều gì đang xảy ra đối với tình trạng thất nghiệp?  Điều gì đang xảy ra đối với tình trạng bất bình đẳng? 12/14/15   17
 18. Phát triển kinh tế  Là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế.  Là quá trình biến đổi cả về lượng lẫn về chất.  Là sự kết hợp chặt chẽ quá trình hoàn thiện cả hai vấn đề kinh tế và xã hội  Là quá trình lâu dài và do các yếu tố nội tại của nền kinh tế quyết định. 12/14/15   18
 19. Phát triển kinh tế (2)  3 tiêu thức phản ánh phát triển kinh tế: – Tăng trưởng kinh tế – Thay đổi cơ cấu kinh tế theo đúng xu hướng – Sự biến đổi ngày càng tốt hơn các vấn đề xã hội 12/14/15   19
 20. Phát triển kinh tế: Malcom Gillis  Là một quá trình tiến bộ về nhiều mặt, bao gồm các yếu tố cơ bản sau: – Sự gia tăng tổng sản phẩm và TNQD TTKT – Thay đổi cơ cấu một cách cơ bản – Đa số dân chúng là người tham gia chủ yếu vào quá trình tăng trưởng và thay đổi cơ cấu (vừa là người tạo ra, vừa là người hưởng thụ kết quả của tăng trưởng) cải thiện chỉ tiêu xã hội, thành quả của TTKT được phân bổ cho đa số dân chúng 12/14/15   20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản